Menczer Béla pályája  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72116
típus K
Vezető kutató Balázs Zoltán
magyar cím Menczer Béla pályája
Angol cím The life and thought of Bela Menczer
magyar kulcsszavak magyar politikai gondolkodás története, társadalomfilozófia, történelemfilozófia
angol kulcsszavak history of Hungarian political thought, social philosophy, philosophy of history
megadott besorolás
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Politikai tudományok
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)25 %
Ortelius tudományág: Modern filozófia
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)25 %
Ortelius tudományág: Erkölcstan
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Szociológiai Intézet (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
projekt kezdete 2008-06-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.321
FTE (kutatóév egyenérték) 0.22
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Menczer Béla alig ismert alakja a magyar eszmetörténetnek. Társadalom- és történelemfilozófus, újságíró, publicista, a dualizmuskor Magyarország, a Monarchia kutatója, a katolikus konzervatizmus nemzetközileg is fontos szereplője volt. Pályáját a Galilei-körben kezdte, majd párizsi, berlini, londoni évek következtek. A világháború alatt vált konzervatívvá. Hagyatékát az MTA Kézirattára őrzi, benne levelekkel, tanulmányokkal, interjúkkal és önéletrajzával. Ezek feldolgozását, rendszerezését, rögzítését, valamint megjelent műveinek katalogizálását, végül pályájának fölrajzolását, a magyar szellemi horizonton való elhelyezését célozza meg a kutatás.
angol összefoglaló
Bela Menczer is poorly known figure of the Hungarian history of thought. He was a social theorist and philosopher of history, a journalist, publicist, a researcher of the Austo-Hungarian Monarchy, and of Hungary in that, as well as an internationally renowned figure of Catholic Conservatism. He was a member of the radical Galilei Circle in Budapest during the Great War. Later he emigrated to Paris and lived there, as well as in Berlin, and London. He became a conservative during the Second World War, serving in De Gaulle’s army. His Nachlass is stored in the Manuscript Department of the Hungarian Academy of Sciences. It includes letters, papers, interviews and his biography. This research aims at cataloguing and recording these texts as well as his published works. A summary paper will analyse his ouevre and life, trying to find his place on the 20th century Hungarian intellectual horizon.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás Menczer Béla történész, újságíró munkásságának föltárására, bemutatására, értelmezésére vállalkozott. Ehhez primér forrásfeltárásra és főként -rendezésre volt szükség. Az MTA Kézirattárában a szinte a teljes Menczer-hagyaték megvan, levelezésének egyes darabjait kivéve, amelyek beszerzése azonban várható fontosságukhoz képest túlságosan költségeseknek mutatkozott, így erre nem került sor. A hagyatékban föllelhető publikált és kéziratban maradt anyagot elektronikus formában rögzítettük, valamint kronológiai és tematikai rendben egyaránt katalogizáltuk. Menczer naplóit és levelezését szintén áttekintettük, de nem rögzítettük, a terjedelemre való tekintettel; kivéve a naplóiból maga által készített esszéválogatást, valamint Kolnai Auréllal folytatott levelezését, amelyet szkennelés után, mivel kézírásról van szó, legépeltettünk, azzal a céllal, hogy az publikálható legyen. Elkészült a kutatás elején vállalt pályaív-bemutató tanulmány, címe "Mencer Béla gondolkodása és a magyar konzervatív hagyomány", amelynek publikálása a Politikatudományi Szemlében folyamatban van, s amelyre a szakmai beszámolóban részletesebben is kitérünk. A lehetőségek függvényében a már említett levelezést, továbbá egy kisebb esszégyűjtemény kiadását látjuk ésszerűnek és fontosnak, ezek érdekében a kutatás lezárása után lépéseket fogunk tenni.
kutatási eredmények (angolul)
The research aimed at exploring, exposing and interpreting the oeuvre of the historian-journalist Bela Menczer. Primary source-research and catalogization was necessary. In the Manuscript Section of the Hungarian Academy of Sciences almost the entire legacy is available, with the exception of some of his correspondence. Finding out where some of his letters are now being stored would have been too costly, however, compared to their expected value, so this aim has been deleted. Published and unpublished manuscripts have all been recorded electronically and catalogued both chronologically and thematically. The correspondence and Travel Journals have been not recorded, only browsed through, due to their volume, with the exception of his correspondence with A. Kolnai and the collection of essays selected out from the Journals by himself. This correspondence was scanned and later been typed and electronically stored. We think this is worth publishing. The final paper envisaged at the beginning of this research has been completed. Its title is "The thinking of Bela Menczer and the Hungarian Conservative Tradition." It is forthcoming in the Political Science Review. Some of its findings are included in the summary report attached. We find it reasonable to publish the Kolnai-Menczer correspondence, after some editing, and a selection of essays written by Menczer. The chances for publications need to be and will be explored right after closing this research project.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72116
döntés eredménye
igen
vissza »