Adult Education in Hungary in the Enlightenment and in the Reformed Age  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
72135
Type K
Principal investigator Fehér, Katalin
Title in Hungarian Közművelődési törekvések Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban
Title in English Adult Education in Hungary in the Enlightenment and in the Reformed Age
Keywords in Hungarian felnőttképzés, közművelődés, Magyarország, felvilágosodás,reformkor
Keywords in English adult education, Hungary, Enlightenment, Reformed Age
Discipline
Education (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Adult education
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Education (Eötvös Loránd University)
Participants Arapovics, Mária
Galgóczy, Anna
Kereszty, Orsolya
Starting date 2008-04-01
Closing date 2011-12-31
Funding (in million HUF) 4.200
FTE (full time equivalent) 2.63
state closed project
Summary in Hungarian
A pályázat célja annak feltárása, hogy a köznép felvilágosítására, művelésére, nevelésére milyen törekvések történtek Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban. A kutatás első évében a téma bibliográfiai feltárását tervezzük. Megkíséreljük összegyűjteni mindazokat a kéziratos és nyomtatott forrásokat, melyek az adott korszak közművelődési törekvéseit tükrözik. A kéziratos források között nagy jelentőséget tulajdonítunk az egyházi beszédeknek, melyek jelentős számban maradtak ránk, de feltárásuk és feldolgozásuk, mint ahogy más vonatkozásban, úgy a közművelődési törekvések tekintetében sem történt meg. A nyomtatott források között jelentősnek tekintjük a kalendáriumokat, röpiratokat, a korabeli sajtóban megjelent írásokat, valamint az anyanyelven megjelent népfelvilágosító műveket, a nép felemelkedésének általános elveit tükröző írásokat, a népnek szánt mezőgazdasági, egészségügyi és egyéb, a témára vonatkozó műveket.
A kutatás második évében a bibliográfiailag feltárt anyagból digitalizáljuk a legfontosabbakat, és törekszünk a források alapos és sok szempontú megismerésére. Ekkor alakulnak majd ki pontosan azok a csomópontok, melyek köré a kutatás szerveződik.
A kutatás harmadik szakaszában a források ismeretében megkezdődhet a feldolgozás, a következő terv szerint: 1. A kormányzat művelődéspolitikai elvei, népfelvilágosító törekvései a felvilágosodás idején és a reformkorban. 2. A magyar értelmiség elvi álláspontja a nép művelésének szükségességéről és a gyakorlati megvalósításról. 3. Felvilágosodás- és reformkori sajtónk a közművelődés különböző kérdéseiről. 4. Intézmények és közművelődés. 5. A magyar felvilágosodás és reformkor közművelődésének kiemelkedő személyiségei és munkásságuk.
A kutatás utolsó szakaszában a kutatás eredményeinek rendszerezését és formába öntését tervezzük. A kutatási időszak végére reményeink szerint megszülethet a „Közművelődési törekvések Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban” című kötet kézirata.
Summary
The aim of our project is to discover the efforts of educate the adult people in Hungary in the Age of Enlightenment and in the Reformed Age. The research will not be an easy task due to the lack of sources and previous publications in this field. This is the continuation of our previous OTKA projects that focused on the discourses in the press about the history of Hungarian education in the Age of Enlightenment and in the Reformed Age. In this new project we would like to examine the different forms of adult education based on contemporary primary sources. These sources are: the contemporary calendars, press, books, sermons etc. After discovering the sources the main fields of the research are: 1. The educational policy and the adult education. during the period; 2. The opinion of the Hungarian intellectuals about the necessarity of education of adults; 3. The most frequently appearing problems in connection with the education of adults in the Hungarian Press; 4. The institutes of adult education, (public libraries, associations etc.); 5. The outstanding figures of the Hungarian adult education between 17772 and 1849.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunk célja annak feltárása volt, hogy a köznép művelésére, nevelésére milyen törekvések történtek Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban. Jelentős eredménynek tekintjük, hogy a kutatási periódus alatt a kutatás témájából megjelent egy monográfia (Fehér Katalin: (Népfelvilágosító törekvések Magyarországon 1777-1849), egy forrásgyűjtemény (A magyar felnőttképzés forrásai 1772-1849. Szerk: Fehér Katalin) egy tanulmánykötet, melynek kézirata lektorált és elfogadott, és amely 2012 első negyedévében jelenik meg (Fehér Katalin-Kereszty Orsolya: Terra Incognita.) és öt tanulmány, hazai és határon túli folyóiratokban, konferenciakötetekben. A kutatás részeredményeit hazai (ELTE, ONK) és külföldi (Turku, London, New York, Marosvásárhely, Nyitra) konferenciákon ismertettük. A kutatás fontos eredményének tekinthető az a bibliográfiai összeállítás (A felvilágosodás idején és a reformkorban megjelent népfelvilágosító kiadványok. Könyvészeti függelék. In: Fehér Katalin: Népfelvilágosító törekvések Magyarországon 1777-1849. 221-253.) mely elsőként tekinti át a teljességre törekedve a hazai nyomtatásban megjelent népfelvilágosító irodalmat. Szintén jelentős eredmény a témára vonatkozó, mindeddig ismeretlen nagy mennyiségű kéziratos forrásanyag feltárása és feldolgozása. A digitalizált forrásszövegeket egyetemi oktatómunkánk során felhasználjuk az andragógiatörténet tárgy keretében.
Results in English
The purpose of our research was to explore the efforts of educate the adult people in Hungary in the Age of Enlightenment and in the Reformed Age. In this project we would examined the different forms of adult education based on contemporary primary sources. These sources were: the contemporary calendars, press, books, sermons etc. After discovering the sources, the main fields of the research were: 1. The educational policy and the adult education during the period; 2. The opinion of the Hungarian intellectuals about the necessarity of education of adults; 3. The most frequently appearing problems in connection with the education of adults in the Hungarian press; 4. The institutes of adult education, (public libraries, associations etc.); 5. The outstanding figures and teh most important books of the Hungarian public enlightenment between 1772 and 1849. The results of the project: A monography (Katalin Feher: People Enlightenment in Hungary 1777-1849. Budapest, 2009.), a source-collection, (The Sources of the Hungarian Adult Education. Ed. Katalin Feher. Budapest, 2011.) Katalin Feher - Orsolya Kereszty: Terra Incognita. Essays on Adult Education. (Accepted manuscript, will appear int he first Quarter of 2012.) Conference lectures on people enlightenment. Significant results of the subject hithero unknown manuscript sources of large ammounts of material exploration and processing.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72135
Decision
Yes

 

List of publications

 
Fehér Katalin: Népfelvilágosító törtevések Magyarországon 1777-1849. (ISBN: 978 963927681 9), Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2009
Fehér Katalin: A magyar felnőttképzés forrásai (1772-1849), Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2011
Fehér Katalin-Kereszty Orsolya: Terra Incognita - Andragógiatörténeti tanulmányok, ELTE Eörvös Kiadó, Budapest (elfogadott,lektorált kézirat -megjelenés alatt), 2012
Fehér Katalin: "Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek a tudatlanság" Ismeretterjesztő lapok a nép felvilágosításának szolgálatában, Magiszter, 2008. 3-4. 122-141., 2008
Fehér Katalin: Egy tanári életút. Keszi Hajdú Lajos kisújszállási tanár munkássága, Jászkunság, 2009. 1-2. 145-154., 2009
Fehér Katalin: Genersich János késmárki tanár közművelődési és pedagógiai tevékenysége., In. Europica Varietas. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, 2009. 29-33., 2009
Fehér Katalin: Egyházi beszédek a népfelvilágosítás érdekében a felvilágosodás kori Magyarországon, Neveléstudomány,reflexió, innováció. Szerk. Szabolcs Éva. Gondolat Kiadó, Budapest, 2010.71-82., 2010
Fehér Katalin: A szóbeli ismeretközlés és jelentősége a köznép művelésében, Szín, 6. 21-36., 2011
Back »