Alapvető szimmetriák vizsgálata antiprotonokkal  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72172
típus K
Vezető kutató Horváth Dezso
magyar cím Alapvető szimmetriák vizsgálata antiprotonokkal
Angol cím Study of fundamental symmetries using antiprotons
magyar kulcsszavak szimmetria, antiproton, antihidrogén
angol kulcsszavak CPT symmetry, antiproton, antihydrogen, spectroscopy
megadott besorolás
Fizika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Atomfizika
zsűri Fizika 1
Kutatóhely RMI - Nagyenergiás Fizikai Osztály (HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont)
résztvevők Aranyi Attila
Barna Dániel
Juhász Bertalan
Sótér Anna
Tőkési Károly
Zalán Péter
projekt kezdete 2008-07-01
projekt vége 2012-08-31
aktuális összeg (MFt) 8.854
FTE (kutatóév egyenérték) 10.16
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A CPT-szimmetria a Természet egyik alapvető szimmetriája, részecske és antirészecske ekvivalenciáját mondja ki. Újabban elméletileg lehetséges sérülését feltételezik, ez indokolja kísérleti vizsgálatát. A CERN Antiproton-lassítójánál működő ASACUSA-kísérlet (Atomic Spectroscopy and Collisions Using Slow Antiprotons, japán-dán-magyar-olasz-osztrák együttműködés) keretében tervezzük eddig is folyó vizsgálatainkat folytatni ill. bővíteni a következő mérésekkel:

1. Az antiproton mágneses momentuma: A metastabil antiprotonos héliumatom hiperfinom átmeneteit gerjesztjük lézer-mikrohullám-lézer harmas rezonanciával. A korábbi méréseink pontosításával az antiproton anomális mágneses momentumát tervezzük meghatározni a protonéval összehasonlítva.

2. Az antiproton tömege és töltése: Kétfotonos lézerspektroszkópiával a jelenlegi méréseinket tovább pontosítjuk a longitudinális Doppler-hatás eliminálásával. A mi módszerünk eddig az egyetlen, amellyel az antiproton tömege és töltése meghatározható, korábban csak a kettő arányát mérték. Méréseink pontosságán 2-3 évenként egy-egy nagyságrendet javítottunk, ezt igyekszünk fenntartani.

3. Antihidrogén előállítása és tanulmányozása: Az általunk épített rádiofrekvenciás kvadrupól utólassító lehetővé teszi, hogy a másik két AD-kísérletnél nagyságrendekkel több antihidrogént állitsunk elő. Kétféle ioncsapdát is építünk antiprotonok rekombinációjára pozitronokkal: Paul-csapdát a CERN-ben és cusp-csapdát a RIKEN-ben. A prototípusokat megépítettük és teszteltük, a konstrukció elkezdődött. Célunk antihidrogén-nyaláb előállítása, amellyel az antihidrogén-atomok hiperfinom felhasadását mérjük két szextupól-mágnes közé helyezett, hangolható mikrohullámú rezonátor segítségével.

4. Ionizációs ütközési folyamatok elméleti és kísérleti vizsgálata kisenergiájú antiprotonokkal, a hasonló protonos reakciókkal összehasonlítva.

A LEP 2000-es leállása és az LHC 2008-as indulása között az AD egyike volt azon kevés CERN-berendezésnek, ahol fizikai kísérleti munka folyt. A kísérletünk kis mérete egyedülálló lehetőséget nyújt fiatal kutatóinknak a modern méréstechnikák elsajátítására. A támogatást hat magyar kutató és két hallgató részvételéhez kérjük ebben a már eddig is igen sikeres nemzetközi együttműködésben. Hozzájárulásunk a mérőberendezések megépítéséhez - az eddigiekhez hasonlóan - a precíziós mozgatóállványok hazai tervezése és építése a csapdák és a detektorrendszerek számára.
angol összefoglaló
CPT invariance is a fundamental principle of Nature, it states the equivalence of particles and antiparticles. Recently, there are CPT-violating theories, and that necessitates its experimental tests. We plan to continue these studies within the framework of the ASACUSA experiment with the following topics:
1. Magnetic moment of the antiproton: Hyperfine transitions in antiprotonic helium atoms are excited using a laser-microwave-laser triple resonance.
2. Mass and charge of the antiproton: Using two-photon spectroscopy we shall further refine our measurements by eliminating the longitudinal Doppler effect. Ours is the only method to determine the mass and charge of the antiproton. The precision of our measurements were increased by an order of magnitude every 2-3 years, we shall try to keep this up.
3. Creation and study of antihydrogen: We are building two different ion traps for antiproton recombination with positrons: a Paul trap at CERN and a cusp trap at RIKEN. The prototypes are successfully built and tested and the construction work has started. The aim is to create an antihydrogen beam for measuring the hyperfine splitting of antihydrogen using a tunable microwave cavity placed between two sextupole magnet.
4. Theoretical and experimental study of collisonal ionization processes with slow antiprotons in comprison of those with protons.
Between of LEP's dismount in 2000 and LHC's start in 2008 the Antiproton Decelerator was one of the very few CERN facilities with actual experimental activity. The small size of our experiment provides a unique possibility for young researchers to study the modern experimental techniques in situ. We ask for support for the participation of four scientists and two students in this
very successful international collaboration. The Hungarian contribution to the measuring the apparatus - as earlier - is the design and construction of the precision gantries for the traps and the detection system.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Tevékenységünk a CERN Antiproton-lassítója melletti ASACUSA együttműködés különböző kísérleteihez kapcsolódik, főként az anyag és antianyag egyenértékűségét kimondó CPT-invariancia kísérleti ellenőrzésére. Hangolható lézerrel átmenetet stimulálunk antiprotonos héliumatom hosszú és rövid élettartamú állapotai között, az átmeneti energiából meghatározzuk az antiproton és az elektron tömegének hányadosát. A méréseinket egészen ritka és hideg gázban végezve, a lézerfrekvenciát frekvenciafésűvel stabilizálva, az atomi mozgás miatti Doppler-hatást kétfotonos gerjesztéssel csökkentve, a protonéhoz közeli pontosságot értünk el az antiproton tömegének meghatározásában. A lézer-mikrohullám-lézer hármas rezonancia módszerével meghatároztuk az antiproton mágneses momentumát hélium-4 és hélium-3 atomokban és az elméletivel egyező spektrumokat kaptunk. Prototípust építettünk az antihidrogén előállítására szolgáló kétmódusú Paul-csapdához és megépítettük az antihidrogén képződését ellenőrző detektorrendszerünket. Kisenergiájú antiproton és hidrogén molekula ütközésében meghatároztuk az egyszeres ionizációs hatáskeresztmetszeteket és elméleti számításokat végeztünk egyszeresen és kétszeresen differenciális hatáskeresztmetszetekre antiproton és hélium ütközéseiben, valamint hidrogén- és vízmolekula ionizációjára polarizált lézertérben. Megmértük az ionvezetés hőmérsékletfüggését kapillárisokban és rámutattunk, hogy kis energián rugalmas ütközés, nagyobbakon a Coulomb-taszítás dominál.
kutatási eredmények (angolul)
Our activity is connected to the experiments of the ASACUSA collaboration at the Antiproton Decelerator of CERN, mainly to the tests of CPT invariance, stating the equivalence of matter and antimatter. Using tunable lasers to stimulate transitions between short- and long-lived states in antiprotonic helium atoms, from the transition energies we determine the antiproton-to-electron mass ratio. Performing the measurements in low-pressure cold gas, stabilising the laser tune using a frequency comb and reducing the Doppler broadening from atomic motion using two-photon spectroscopy we managed to reach a precision of determining to antiproton mass close to that of the proton. Using a laser-microwave-laser triple resonance technique we have measured the magnetic moment of the antiproton in He-4 and He-3 atoms in agreement with the theoretical predictions. We have built a prototype of a two-tone Paul-trap for antihydrogen formation and also a detector system for testing antihydrogen annihilation. We have measured single ionization cross sections for collisions of low-energy antiprotons with hydrogen molecules and calculated singly and doubly differential cross sections for collisons of antiprotons with helium and also for the ionization of hydrogen and water molecules in a polarized laser field. Measured the temperature dependence of ionic conductivity in capillaries and showed that at low energies elastic collisions whereas at higher ones Coulomb repulsion dominate.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72172
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
N. Ono, R.S. Hayano, M. Hori, D. Barna, A. Dax, D. Horváth, B. Juhász, C. Malbrunot, J. Marton, T. Pask, K. Suzuki, J. Zmeskal, E. Widmann: Determination of the Antiproton-to-Electron Mass Ratio by High Precision Laser Spectroscopy of pbar-He, AIP Conference Proceedings 1037 (2008) 137-147., 2008
D. Horváth: Testing CPT Invariance with Antiprotonic Helium Atoms, AIP Conference Proceedings. 1037 (2008) 126-136., 2008
D. Barna, A. Dax, J. Eades, K. Gomikawa, R.S. Hayano, M. Hori, D. Horváth, B. Juhász, N. Ono, W. Pirkl, E. Widmann, H. A. Torii: Determination of the antiproton-to-electron mass ratio by laser spectroscopy of pbar-He, Conf. on Exotic Atoms, Vienna, 2008, pp. 349-354; Hyperfine Interactions 194 (2009) 1-6, 2009, 2009
D. Horváth: Matter and antimatter, Symmetry: Culture and Science 21 (2010) 7-15., 2010
Masaki Hori, Anna Sótér, Daniel Barna, Andreas Dax, Ryugo Hayano, Susanne Friedreich, Bertalan Juhász, Thomas Pask, Eberhard Widmann, Dezső Horváth, Luca Venturelli, Nicola Zurlo: Sub-­Doppler two-­photon laser spectroscopy of pbar-He+ and the antiproton-­to-electron mass ratio, Nature 475, 484–488 (2011), 2011
D. Horváth: Testing CPT Invariance with Antiprotons, In: Gribov-80 Memorial Volume, Proceedings of the Memorial Workshop Devoted to the 80th Birthday of V N Gribov, Yu. V. Dokshitzer, P. Lévai and J. Nyíri, eds., World Sci, 2011
M. Hori, A. Soter, D. Barna, A. Dax, R.S. Hayano, S. Friedreich, B. Juhasz, E. Widmann, D. Horvath, L. Venturelli, N. Zurlo: Two-photon laser spectroscopy of antiprotonic helium, PBAR-11, Cold Antimatter and High Precision Physics, Nov. 28-30, 2011, Matsue, Shimane, JAPAN, 2011
D. Horváth: Antiprotonic Helium: Measuring the Antiproton Mass and Magnetic Moment, Invited lecture, Conference on Precision Physics and Fundamental Physical Constants Stará Lesná, High Tatra Mountains, Slovakia, September 10 - September 14, 2012, 2012
T. Pask, D. Barna, A. Dax, R.S. Hayano, M. Hori, D. Horváth, B. Juhász, C. Malbrunot, J. Marton, N. Ono, K. Suzuki, J. Zmeskal, E. Widmann:: Improved study of the antiprotonic helium hyperfine structure, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 41 (2008) 081008, 2008
T. Pask, D. Barna, A. Dax, R.S. Hayano, M. Hori, D. Horváth, B. Juhász, C. Malbrunot, J. Marton, N. Ono, K. Suzuki, J. Zmeskal, E. Widmann:: Collisional Effects on the Antiprotonic Helium Hyperfine Structure Measurement, AIP Conference Proceedings 1037 (2008) 148-161., 2008
T. Pask, D. Barna, A. Dax, R.S. Hayano, M. Hori, D. Horváth, S. Friedreich, B. Juhász, O. Massiczek, N. Ono, A. Sótér, E. Widmann:: Antiproton magnetic moment determined from the HFS of pbar He^+, Phys. Lett. B 678 (2009) 55-59, 2009
S. Friedreich, D. Barna, F. Caspers, A. Dax, R.S. Hayano, M. Hori, D. Horváth, B. Juhász, T. Kobayashi, O. Massiczek, A. Sótér, K. Todoroki, E. Widmann, J. Zmeskal: First observation of two hyperfine transitions in antiprotonic 3He, Physics Letters B 700 (2011) 1-6., 2011
Bertalan Juhász, Eberhard Widmann: Planned measurement of the ground-state hyperfine splitting of antihydrogen, Proc. EXA'08, Int. Conf. on Exotic Atoms, Vienna, 2008, Hyperfine Interactions 193 (2009) 305-311, 2009
Anna Sótér and Masaki Hori: Particle detectors for the future antiproton Paul trap of the ASACUSA experiment at CERN, Conf. on Exotic Atoms, Vienna, 2008, pp. 549-553; Hyperfine Interactions 194 (2009) 201-205, 2009
Y. Enomoto, N. Kuroda, K. Michishio, C. H. Kim, H. Higaki, Y. Nagata, Y. Kanai, H. A. Torii, M. Corradini, M. Leali, E. Lodi-Rizzini, V. Mascagna, L. Venturelli, N. Zurlo, K. Fujii, M. Ohtsuka, K. Tanaka, H. Imao, Y. Nagashima, Y. Matsuda, B. Juhász, A. Mohri, and Y. Yamazaki: Synthesis of Cold Antihydrogen in a Cusp Trap, Phys. Rev. Lett. 105, 243401 (2010), 2010
Horváth Dezső: Hova lett az antianyag?, Nukleon 4 (2011) 82/1-8, 2011
Dániel Barna and Masaki Hori: Extraction beamlines for ELENA, PBAR-11, Cold Antimatter and High Precision Physics, Nov. 28-30, 2011, Matsue, Shimane, JAPAN, 2011, 2011
T. Mukoyama, Y. Nagashima, K. Tőkési: K-shell ionization of Cu by positron impact, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 279 (2012) 41–43, 2012
S. Borbely, J. Feist, K. Tőkési, S. Nagele, L. Nagy, and J. Burgdörfer: The ionization of He by slow antiproton impact, Journal of Physics: Conference Series (2012) in press., 2012
S. Borbély, K. Tőkési, D. G. Arbó, and L. Nagy: Ionization of atoms by ultrashort UV laser pulses, Iterative solution of the time dependent Schrödinger equation, Journal of Physics: Conference Series (2012) in press., 2012
K. Tőkési: Energy and angular differential recoil ion spectra in collisions between positron and helium atom, Journal of Physics: Conference Series (2012) in press., 2012
H. Knudsen, H.-P. E. Kristiansen, H.D. Thomsen, U. I. Uggerhøj, T. Ichioka, S. P. Møller, C. A. Hunniford, R. W. McCullough, M. Charlton, N. Kuroda, Y. Nagata, H. A. Torii, Y. Yamazaki, H. Imao, H. H. Andersen and, K. Tőkési,: Ionization of helium and argon by very slow antiproton impact, Phys. Rev. Lett 101 (2008) 043201, 2008
H. Knudsen, H.-P. E. Kristiansen, H.D. Thomsen, U. I. Uggerhøj, T. Ichioka, S. P. Møller, C. A. Hunniford, R. W. McCullough, M. Charlton, N. Kuroda, Y. Nagata, H. A. Torii, Y. Yamazaki, H. Imao, H. H. Andersen and, K. Tőkési: On the double ionization of helium by very slow antiproton impact, Nucl. Instr. and Meth. Phys. Res. B267 (2009) 244–247., 2009
H. Knudsen, H.A. Torii, M. Charlton, Y. Enomoto, I. Georgescu, C.A. Hunniford, C.H. Kim, Y. Kanai, H.-P.E. Kristiansen, N. Kuroda, M.D. Lund, R.W. McCullough, K. Tőkési , U.I. Uggerhoj, and Y. Yamazaki: Target Structure Induced Suppression of the Ionization Cross Section for Very Low Energy Antiproton-Hydrogen Collisions, Phys. Rev. Lett. 105 (2010) 213201., 2010
K. Tőkési, B. Sulik: Multiple electron scattering sequences in C^q+ + Ar collisions at energies and charge states relevant for carbon ion therapy, J. Phys.: Conf. Ser. 163 (2009) 012073., 2009
S. Borbély, K. Tőkési, L. Nagy: Ionization of the hydrogen atom by intense ultrashort laser pulses, Phys. Rev. A77 (2008) 033412, 2008
M. Zitnik, M. Kavcic, K. Bucar, B. Paripás, B. Palásthy, K. Tőkési: Resonant Auger decay of 2p hole in argon induced by electron impact, Nucl. Instr. and Meth. Phys. Res. B267 (2009) 260–262, 2009
S. Borbély, K. Tőkési, L. Nagy: Interaction of intense short laser pulses with positronium, Nucl. Instr. and Meth. Phys. Res. B267 (2009) 386–389., 2009
R. J. Bereczky, G. Kowarik, F. Aumayr, K. Tőkési: Transmission of 4.5 keV Ar9+ ions through single glass macrocapillary, Nucl. Instr. and Meth. Phys. Res. B267 (2009) 317–320., 2009
D. G. Arbó, K. Tőkési, J. E. Miraglia: Atomic ionization by a sudden momentum transfer, Nucl. Instr. and Meth. Phys. Res. B267 (2009) 382–385., 2009
D. G. Arbó, K. Tőkési, J. E. Miraglia: Limitations of the strong field approximation in ionization of the hydrogen atom by ultrashort pulses, Eur. Phys. J. D 51 (2009) 303–312., 2009
G. Kowarik, R. J. Bereczky, F. Aumayr, K. Tőkési: Production of microbeam of slow highly charged ions with a single microscopic glass capillary,, Nucl. Instr. and Meth. Phys. Res. B267 (2009) 2277–2279., 2009
S. Borbély, K. Tőkési, D. G. Arbó, L. Nagy: Over-the-barrier ionization of the hydrogen atom by intense ultrashort laser pulses,, The 4th Conference on elementary processes in atomic systems CEPAS'08, Cluj-Napoca, Romania, June 18-20, 2008, Abstract Book, p40., 2008
K. Tőkési: Transmission of 4.5 keV Ar9+ ions through a single glass macrocapillary, "Interaction of ions with insulators", Iiyama, Nagano, Japan, September 8-9 (2008)., 2008
K. Tőkési, D. Varga: Monte Carlo simulation of electron spectra backscattered elastically from double-layer sample at relativistic energy, Abstract book of the 55th IUVSTA Workshop on Electron Transport Parameters Applied in Surface Analysis, September 14-17, 2008, Siófok, Hungary, 52-53, 2008
K. Tőkési, J. Wang, L. Gulyás, J. Burgdörfer,: Angular and energy differential electron emission cross sections in collisions between antiprotons with helium atoms, Abstract book of the International Conference on Low Energy Antiproton Physics, September 16-19, 2008, Vienna, Austria, 102,, 2008
K. Tőkési, J. Wang, L. Gulyás, J. Burgdörfer: Angular and energy differential electron emission cross sections in collisions between antiprotons and helium atoms, Proc. EXA'08, Int. Conf. on Exotic Atoms, Vienna, 2008, Hyperfine Interact 194 (2009) 45–50., 2009
W. Meissl, M. Clever, K. Maeshima, E. Meissl, T. Ikeda, K. Tőkési, P.H. Schury, S. Miyamoto, T.M. Kojima, Y. Kanai, K. Ogiwara, M. Hamagaki, T. Kobayashi, N. Imamoto, and Y. Yamazaki: Precise micro-irradiation of individual living targets using MeV ion beams, Abstract for the 24th International Conference on Atomic Collisions in Solids, ICACS - 24, Kraków 2010, Poland, 2010
D.G. Arbó, M.S. Gravielle, K.I. Dimitriou, K. Tőkési, S. Borbély, and J.E. Miraglia: Ionization of the hydrogen atom by short half-cycle pulses: dependence on the pulse duration, Eur. Phys. J. D, 59 (2010) 193–200., 2010
S. Borbély, K. Tőkési, and L. Nagy: Ionization of the water by intense ultrashort half-cycle electric pulses, Eur. Phys. J. D 59 (2010)337–348, 2010
K. Tőkési, and D.G. Arbó: Ionization by intense and short electric pulses – Classical picture, roceedings of the 25th microCAD International Scientific Conference. Miskolc, Hungary, 31 March - 1 April, 2011. Proceedings. Ed.: Bikfalvi P. Miskolc, Miskolci Egyetem I, 2011
R. J. Bereczky, G. Kowarik, F. Ladinig, and F. Aumayr, and K. Tőkési: The effect of temperature on guiding of slow highly charged ions through mesoscopic glass capillaries, 5th Conference on Elementary Processes in Atomic Systems. CEPAS 2011 & CEAMPP 2011. Belgrade, Serbia, 21st- 25 th June 2011, Contributed papers and abstracts of invited l, 2011
Károly Tőkési: State selective electron capture in low energy positron and argon collisions, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 279 (2012) 62–65, 2012
R.J. Bereczky, G. Kowarik, K. Tőkési, F. Aumayr: Sample holder for studying temperature dependent particle guiding, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 279 (2012) 182–185, 2012
K. Tőkési, I. Rajta, R.J. Bereczky, K. Vad: Investigation of MeV proton microbeam transmission between two flat plates – The cases of metallic and insulator plates, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 279 (2012) 173–176, 2012
R. J. Bereczky, G. Kowarik, C. Lemaignan, A. Macé, F. Ladinig, R. Raab, F. Aumayr, and K. Tőkési: Guiding of slow highly charged ions through a single mesoscopic glass capillary, Proceedings of 21st International Conference on the Applicationof Accelerators in Research and Industry, Am. Inst. of Phys. Conf. Proc. 1336 (2011) 119 – 122, 2011

 

Projekt eseményei

 
2011-12-22 10:18:51
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Nukleáris Anyagtudományi Osztály (MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet), Új kutatóhely: Nagyenergiás Fizikai Osztály (MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet).
2011-08-01 15:29:52
Résztvevők változása
2011-05-18 10:04:21
Résztvevők változása
vissza »