Az ökológiai versengés vizsgálata; fajok együttélési feltételeit és a biodiverzitást meghatározó tényezők  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72184
típus PD
Vezető kutató Szabó Péter
magyar cím Az ökológiai versengés vizsgálata; fajok együttélési feltételeit és a biodiverzitást meghatározó tényezők
Angol cím Classical ecological competition theory revisited: integrating spatial processes and various competition mechanisms
magyar kulcsszavak versengés, együttélési mechanizmusok, léptékfüggőség
angol kulcsszavak competition; coexistence mechanisms, scale dependence
megadott besorolás
Környezeti biológia, ökotoxikológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Ökológia
zsűri Ökológia és evolúció 1
Kutatóhely Ökológia Tanszék (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-04-30
aktuális összeg (MFt) 15.564
FTE (kutatóév egyenérték) 2.84
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A javasolt kutatási téma az élőlények közti ökológiai versengés elméleti ökológiai módszerekkel történő vizsgálatára irányul. A különböző állat- és növényfajok közti versengés mechanizmusainak és következményeinek átfogó vizsgálata kulcsfontosságú a fajok együttélési feltételeinek, illetve a biodiverzitást meghatározó tényezőknek a megismeréséhez. Három erre vonatkozó témakör vizsgálatát tervezem: (1) ökológiai versengés térbeli léptékfüggősége, (2) direkt és indirekt versengés viszonya és (3) kölcsönös hasznosság elvének alapján formálódó asszociációk kialakulása. Mindhárom kutatási irányvonal napjaink ökológiai kutatásainak aktuális kérdéseit érinti, melyeket az ökológiai emléletek egységesítése, illetve a konzervációbiológiai alkalmazások elméleti alapjainak kidolgozása iránti széleskörű igény motivál. Mindezek, valamint a tervezett munka előzményeinek nemzetközi fogadtatása alapján, kiterjedt hazai és nemzetközi együttműködésre nyílik lehetőség. A munka elméleti jellege kizárja az empírikus és experimentális eredetű kockázatokat, a korábban már jól megalapozott módszertan és elméleti háttér pedig minimálisra csökkentik az elméleti jellegből eredő kockázatokat. A munka eredményeinek közlése rangos, nemzetközi szakfolyóiratokban megjelenő publikációk formájában várható, melyek ellenőrizhető eredményül szolgálnak.
angol összefoglaló
The objective of the research proposal is the investigation of ecological competition using theoretical ecological methods. An extensive analysis of the mechanisms and consequences of competition between species is fundamental in understanding coexistence conditions of species and determinants of biodiversity. The proposal addresses three related issues: (1) scale-dependence of competition, (2) relationship between direct and indirect competition mechanisms and (3) emergence of mutually beneficial associations. All these issues belong to the frontiers of contemporary ecological research, driven by an urgent need for well-grounded, unifying theories in ecology that could be used in conservation biological efforts. Due to the widespread interest and the favorable scientific reception of previous studies, there is ample opportunity for extended inland and international collaborations. The theoretical nature of the work excludes peculiar risks of empirical and experimental studies, while peculiar risks of theoretical studies are minimized by the already established methodology and theoretical background. By the end of the research project, publication of several articles is expected in ranked, international journals, which may serve as verifiable results.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Sikerült eddig nem ismert összefüggést kimutatni egy populáció térbeli mintázatát leíró, különböző skálákon mért autokorrelációs értékek és a faj kompetíciós képessége között. Sikerült egy struktúrált populációdinamikai leírását felállítani térben és időben heterogén környezetben élő populációknak, melyben elkülönülnek egymástól a zavarás dinamikáját, a folton belüli populációdinamikát és a metapopulációs szintű állapotjellemzőket kifejező tagok. Kimutattam, hogy ha eltérő fajok metabolikus rátája a környezet változásával összhangban, periodikusan, azonban fajonként eltérő módon változik, akkor nem képesek egymást egy közös élőhelyről kiszorítani azért, mert fiziológiai illetve populációdinamikai szempontból eltérő súllyal tapasztalják meg a változó környezet különböző periódusai által nyújtott, számukra eltérő módon előnyös vagy hátrányos környezeti feltételeket.
kutatási eredmények (angolul)
I showed a novel type of relationship between autocorrelation descriptors of the spatial pattern of populations and their competitive dominance relations. I constructed a structured population description of a population in a spatially and temporally heterogeneous environment, where I managed to separate the tags corresponding to population dynamics on the metapopulation level, perturbation dynamics on the metapopulation level, and population dynamics on the level of local sites. I presented a novel type of coexistence mechanism in a temporally heterogeneous, periodically changing environment, which is based on differences in the temporal metabolic activity pattern of different species.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72184
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szabó P, Nagy M, Vicsek T: Transitions in a self-propelled-particles model with coupling of accelerations, Phys. Rev. E 79, 021908, 2009
vissza »