Studies on Settlement Archaeology and Environmental History in Southern Transdanubia (14th-17th centuries)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
72231
Type K
Principal investigator Raczkyné Kovács, Gyöngyi
Title in Hungarian Településrégészeti és környezettörténeti kutatások a Dél-Dunántúlon (14-17. század)
Title in English Studies on Settlement Archaeology and Environmental History in Southern Transdanubia (14th-17th centuries)
Keywords in Hungarian Régészet, településtörténet, környezettörténet, geoarchaeologia
Keywords in English Archaeology, settlement history, environmental history, geoarchaeology
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)65 %
Ortelius classification: Comparative archaeology
History (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Medieval history
Geology, Tectonics, Vulcanology (Council of Complex Environmental Sciences)15 %
Ortelius classification: Environmental geology
Panel Archeology
Department or equivalent Institute of Archaeology (Research Centre for the Humanities)
Participants Miklós, Zsuzsa
Zatykó, Csilla
Starting date 2008-04-01
Closing date 2013-04-30
Funding (in million HUF) 8.044
FTE (full time equivalent) 8.62
state closed project
Summary in Hungarian
Pályázatunkkal a dél-dunántúli régió három kisebb tájegységének már eddig is jelentős eredményeket felmutató interdiszciplináris kutatását tűztük ki célul. A Tolna megyei Sárköz, a Dráva menti Barcs és környéke, valamint a belső-somogyi Szenta és Berzence térségének intenzív kutatásán kívül vizsgáljuk az egyes területek középkori és kora újkori természetföldrajzi, környezettörténeti, történeti viszonyait, a kisebb régiók kapcsolatait, az egyezéseket és különbségeket.
A nevezett települések és környezetük tesztterületnek minősülnének a további munkákhoz. A Dráva-vidék – határvidékként – hosszú ideig kiesett a vizsgálható területek közül, az új lehetőségek már eddig is számos alapvető újdonságot eredményeztek.
A pályázati futamidő alatt különféle tudományterületek bevonásával, új megközelítési módokkal elemezzük a középkori és kora újkori környezettörténet és településszerkezet egyes kérdéseit. Tervezzük Őcsény középkori castellumának és Barcs török palánkvárának, valamint környéküknek komplex történeti, régészeti, környezettörténeti értékelését, emlékanyaguk interdiszciplináris feldolgozását, valamint a belső-somogyi lelőhelyeken a történeti, régészeti és geoarchaeológiai módszerek komplex alkalmazásával környezeti rekonstrukciók elkészítését.
Írott források, kéziratos térképek felhasználása mellett terepmunka, légi és víz alatti régészeti felderítés, a környezettörténeti értékelésekhez természettudományos mintavételek és elemzések történnek majd.
A pályázat megvalósítása során lehetőség nyílik egyetemisták, PhD hallgatók bevonására a munkába; a kistérségi kapcsolatok erősítésére (nemzetközi kapcsolatok felvétele); a különböző tudományterületek együttműködésének erősítésére; közművelődési feladatokra (kiállítás). A lokális környezettörténeti adatok beépülnek egy országos adatbázisba.
Az eredményeket folyamatosan kisebb tanulmányokban, előadásokon, majd a futamidő végén önálló tanulmánykötetben kívánjuk megjelentetni.
Summary
Our aims intended to be achieved by the grant are studies on medieval and post-medieval environmental and settlement history of southern Transdanubian regions from a fresh perspective using various research strategies and analytical procedures.
More intensive research is planned in the Sárköz area in County Tolna, and in the Barcs, Szenta and Berzence areas in County Somogy. Part of the project will be the complex historical, archaeological and palaeoenvironmental study and evaluation of the medieval castellum at Őcsény and of the Turkish palisade castle at Barcs and their broader environment, together with an interdisciplinary analysis of their finds. We plan to prepare a series of environmental reconstructions for the sites in Inner Somogy region using historical, archaeological and geoarchaeological methods.
We use the data provided by written sources and hand-drawn maps with the findings of fieldwork including the aerial and underwater reconnaissance and the analytical results of the palaeoenvironmental samples. The smaller regions in questions will act as test areas for further studies. Owing to the border the Drava region was a blank spot on the research map of Hungary for a long time; the investigations in this part will undoubtedly yield new results and fresh insights.
Results: smaller studies, lectures and finally independent collection of studies.
Utilisation: university courses (with the participation of university and PhD students), strengthening of inter-regional ties (international contacts), co-operation between various disciplines, public education (exhibition), the integration of local palaeoenvironmental data into the national database.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Interdiszciplináris jellegű programunk célja az volt, hogy a pályázati futamidő alatt különféle kutatási módok segítségével vizsgáljuk a Dél-Dunántúl kisebb régióiban a középkori és kora újkori környezettörténet, településszerkezet, várakhoz és környékükhöz kapcsolódó anyagi kultúra és művelődés egyes kérdéseit. A Dráva vidéke sokáig kiesett a régészetileg kutatható területek közül, az utóbbi évtizedekben megnyíló lehetőségek kedveztek a kutatások számára is. A program része volt a Tolna megyei őcsényi középkori castellum és a Somogy megyei barcsi török palánkvár ásatási emlékanyagának feldolgozása, a várhelyek környékének, környezetének vizsgálata, valamint a belső-somogyi Berzence határában végzett kutatások eredményeként - történeti, régészeti és geoarcheológiai módszerek komplex alkalmazásával - településszerkezeti, környezeti és tájhasználati rekonstrukció készítése. A klasszikus régészeti feldolgozások mellett (beleértve az állatcsontanyagok feldolgozását és a petrográfiai vizsgálatokat is) környezetrégészeti célú terepmunkák, légi és víz alatti régészeti felderítések, valamint a környezettörténeti értékelésekhez természettudományos vizsgálatok folytak. Kutatásaink bár nem terjedhettek ki minden részletre, számos ponton összeértek, egy-egy téma különféle megközelítése új szempontok felvetését tette lehetővé. Lehetőség nyílt nemzetközi kapcsolatfelvételekre, oktatási feladatokra. Eredményeinket tanulmányokban közöltük, végső célunk egy angol nyelvű tanulmánykötet.
Results in English
The interdisciplinary research of three regions of Transdanubia was initiated to study the medieval and early modern settlement pattern and environmental history as well as the material and mental culture of castles and their vicinitiy. Until past decades the Drava River region was out of the scope of archaeological research and recent availabilities provided a good opportunity for new investigations. Our project consists of studies on medieval castellum in Őcsény (Tolna c.) as well as the interdisciplinary analysis of finds uncovered in the Turkish palisade castle at Barcs (Somogy c.) and in its environment. The programme also investigates medieval settlement pattern, farming methods and landscape uses of the medieval Berzence estate (Somogy c.) using historical, archaeological and geoarchaeological methods. Besides traditional archaeological researches (including archaeozoological analysis and petrographic investigation) field surveys with the aim of environmental reconstruction, aerial and underwater reconnaissance and environmental analysis of palaeoenvironmental samples have been carried out. Although the different studies do not cover every aspects of the research topic, they are connected along several subjects and their complex approach arises new research questions. Results of the research were utilized in education and international contacts as well as published periodically and to be published in a single, English language volume at the end of the project.
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tóth J. Attila: Hajó a határon, Búvárinfó 16/3, 1-3, 2011
Kovács Gyöngyi: Adatok egy Dráva menti török vár kapcsolataihoz – a mázas kerámiák tanúsága, Magyar régészet. Online folyóirat, 2012
Kovács, Gyöngyi: Cultural contacts of a Turkish fort on the Drava river – The testimony of the glazed pottery, Hungarian Archaeology. E-journal, 2012
Tóth J. Attila: Történelem a Dunából (History from the Danube), Örökség 15/12, 21-23., 2011
Tóth, J. Attila: La Drava (Hongrie), un fleuve inconnu., Dossiers d'Archéologie 331/1, 46–49, 2009
Miklós Zsuzsa: Légi régészeti kutatások 2008-ban., Régészeti Kutatások Magyarországon 2008. Budapest, 131-138, 2009
Kovács, Gyöngyi: Ottoman military architecture in Hungary, Thirteenth International Congress of Turkish Art. Eds. Dávid, G. - Gerelyes, I. Budapest, 375-393, 2009
Kovács, Gyöngyi: Ceramics from Carniola at Bajcsavár, a 16th-century border castle in southwestern Hungary, ActaArchHung 60, 253-274, 2009
Tóth János Attila: Drávatamási, Kenderáztató, Régészeti Kutatások Magyarországon 2009. Szerk. Kisfaludy J. Budapest, 193, 2010
Kovács, Gyöngyi: Turkish, Balkan and Far Eastern Ceramics in Ottoman Hungary, Exhibition on Ottoman Art. 16th–17th-century Ottoman Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire. Eds. Tanman, B. et al. Istanbul, 91-99, 2010
Miklós Zsuzsa: Légi régészeti kutatások 2009-ben, Régészeti kutatások Magyarországon 2009. Szerk. Kisfaludy J. Budapest, 113-123, 2010
Zatykó Csilla: Berzence határa, Régészeti kutatások Magyarországon 2009. Szerk. Kisfaludy J. Budapest, 147-148, 2010
Tóth János Attila: Adatok a kora újkori közép-Duna-medencei hajók régészetéhez, A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon /Archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary. Szerk. Benkő E. - Kovács Gy. Budapest, 871-883, 2010
Miklós Zsuzsa: A légi fotózás szerepe a középkori régészetben, A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon /Archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary. Szerk. Benkő E. - Kovács Gy. Budapest, 853-870, 2010
Kovács Gyöngyi - Rózsás Márton: A barcsi török vár és környéke - újabb kutatások (1999-2009), A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon /Archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary. Szerk. Benkő E. - Kovács Gy. Budapest, 621-642, 2010
Zatykó Csilla: Természeti táj – emberformálta táj: a középkori környezet rekonstrukciójának lehetőségei, A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon /Archaeology of the Middle Ages and the Early Modern period in Hungary. Szerk. Benkő E. - Kovács Gy. Budapest, 839-852, 2010
Kovács Gyöngyi: Új eredmények a magyarországi oszmán-török régészeti kutatásokban. Áttekintés az újabb Dráva menti kutatások kapcsán, A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon /Archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary. Szerk. Benkő E. - Kovács Gy. Budapest, 757-781, 2010
Kovács Gyöngyi - Sümegi Pál: Palánkvárak, fák, erdők. Régészeti és környezettörténeti adatok a török kori palánkvárak faanyag-felhasználásához, Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Szerk.: Terei Gy. - Kovács Gy. et al. Budapest, 113-120., 2011
Viczián, István – Zatykó, Csilla: Geomorphology and Environmental History in the Drava Valley, near Berzence, Hungarian Geographical Bulletin 60/4. 357-377., 2011
Zatykó, Csilla: Fire, water, earth: archaeological and historical data on complex landscape utilisation in the Drava Valley, Hungarian Archaeology - E-journal, 2013
Gál, Erika - Kovács, Gyöngyi: A walrus-tusk belt plaque from an Ottoman-Turkish castle at Barcs, Hungary, Antiquity: Project Gallery, July, http://antiquity.ac.uk/bulletin.html, 2011
Miklós Zsuzsa: Légi régészeti kutatások 2010-ben, Régészeti kutatások Magyarországon 2010-ben. Szerk.: Kisfaludy J. Budapest, 151-159., 2011
Zatykó, Csilla: Aspects of fishing in medieval Hungary, Ruralia VIII: Processing, Storage, Distribution of Food – Food in the Medieval Rural Environment (ed.: J. Klap - P. Sommer) Brepols, 399-408., 2011
Zatykó Csilla: Tűz, víz, föld: komplex tájhasználat régészeti és történeti nyomai a Dráva-völgyben, Magyar Régészet - online folyóirat, 2013
Back »