Aquincum megszállásának kezdetei és a vizivárosi település fejlődése a római korban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72292
típus K
Vezető kutató Gabler Dénes
magyar cím Aquincum megszállásának kezdetei és a vizivárosi település fejlődése a római korban
Angol cím The beginning of the Roman occupation of Aquincum and development of the settlement of the Viziváros in the Roman age
magyar kulcsszavak tábor, ala, faépítmények, éremkincs, feliratok, terra sigillaták, amphorák
angol kulcsszavak fort, ala, coin-hoard, timber constructions, inscriptions, samian ware, amphorae
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)90 %
Ortelius tudományág: Régészet
Ásványtan, kőzettan (Komplex Környezettudományi Kollégium)10 %
Ortelius tudományág: Ásványtan
zsűri Régészet
Kutatóhely MTA Régészeti Intézet
résztvevők Balla Márta
Hárshegyi Piroska
Hlavácsné Kérdő Katalin
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-04-30
aktuális összeg (MFt) 14.285
FTE (kutatóév egyenérték) 2.62
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az aquincumi limes szakasz egyik legkorábbi táborát a kutatás már régóta a Víziváros területére helyezte. Területén a kilencvenes évek elejéig csak néhány kisebb leletmentés folyt. Az 1991 és 2003 között végzett Kérdő K.által vezetett régészeti feltárások során az I. századi tábor és vicus maradványai, valamint a felette lévő 2-3. századi település épületei és útszakaszai kerültek napvilágra. A lelőhely nemzetközi jelentőségét mutatja, hogy a most készülő Világörökség pályázatban szerepel. A főbb ásatási eredmények rövid közlésére több fórumun is sor került, továbbá két PhD disszertáció témája is. A tervezett munka tartalmazza az ásatások stratigráfiai és kronológiai értékelését.. Mivel a telepanyagban az érmek száma viszonylag kevés, fokozott jelentősége van a jól datálható importált kerámiáknak (terra sigillata, amphora, finom kerámia) és a kiemlkedő fémleleteknek (fibulák, lószerszámok, militaria). Ez utóbbiak meghatározásához fontos a tervezett anyagvizsgálat (neutron aktivációs analízis). A munka végső célja egy monográfia előkészítése, főbb fejezeteinek megírása a kiemelt leletanyagok alapján.

The beginning of Aquincum, capital of the Roman province and changes
in the settlement structure in Viziváros

Research located already a long time ago the earliest fort of Aquincum at the area of Viziváros. In this site there were carried out until 1991 just a few rescue excavations and just a modest archaeological material has been published. In course of the excavations carried out by K. Kérdő between 1991 and 2003 traces of the fort and its vicus of the lst century AD, as well ruins of a settlement of the 2-3rd c. of more construction periods came to light. To the international significance of the site gives evidence the fact, that it is part of the project World Heritage. The features of the fort and settlement have been published in preliminary reports; the main results of the explorations are prepared in two PhD dissertation. Our project contains the topographical, stratigraphic and chronological analysis of the excavations. Because of the small number of the coins increase the significance of well dated pottery (samian ware, amphorae, fine ware) and outstandig metal finds (brooches, harnesses, militaria). In order to identify the production centres is indispensable in certain case the neutron activation analysis. Aim of our project is preparing a monographie and to publish the most important finds.
angol összefoglaló
The beginning of Aquincum, capital of the Roman province and changes
in the settlement structure in Viziváros

Research located already a long time ago the earliest fort of Aquincum at the area of Viziváros. In this site there were carried out until 1991 just a few rescue excavations and just a modest archaeological material has been published. In course of the excavations carried out by K. Kérdő between 1991 and 2003 traces of the fort and its vicus of the lst century AD, as well ruins of a settlement of the 2-3rd c. of more construction periods came to light. To the international significance of the site gives evidence the fact, that it is part of the project World Heritage. The features of the fort and settlement have been published in preliminary reports; the main results of the explorations are prepared in two PhD dissertation. Our project contains the topographical, stratigraphic and chronological analysis of the excavations. Because of the small number of the coins increase the significance of well dated pottery (samian ware, amphorae, fine ware) and outstandig metal finds (brooches, harnesses, militaria). In order to identify the production centres is indispensable in certain case the neutron activation analysis. Aim of our project is preparing a monographie and to publish the most important finds.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt célja a Kérdő K. által 1991 és 2003 között a Vizivárosban, 17 különböző lelőhelyen végzett ásatás dokumentációjának és válogatott leletanyagának publikációra való előkészítése. A dokumentációk rajzaiból, a geodéziai mérésekből, alaprajzokból és metszetekből 200 példányt digitalizáltunk a 117-et vektorizáltunk. Aquincum legkorábbi táborának és vicusának anyagából 1185 terra sigillatát határoztunk meg és készítettünk róluk adatbázist. 980 sigillatáról valamint néhány jelentősebb bronztárgyról készítettünk publikációkész rajzot. A sigillaták többsége északitáliai vagy délgalliai- ezek szerint a tábort 50 táján építhették ki. A tábor helyőrségét 120 táján kivonták, ennek megfelelően Hadrianus korától csökkent az importált kerámia mennyisége. A tábor helyén polgári település létesült, amely megtartotta a tábor szerkezetét a IV. sz első feléig. 105 amphorát elemeztünk, amelyet 17 különböző típusba lehetett sorolni. Ezekben a szállítőedényekben északitáliai vagy aegeikumi bort, isztriai olivaolajat, ibériai hal alapanyagú készítményeket ill. itáliai olivabogyót szállítottak a hadsereg tisztjeinek ellátása céljából. Néhány amphoratípust sigillaták segítségével lehetett keltezni. 120 terra sigillata mintát vizsgáltattunk a BME Nukleáris Technikai Intézetében. Ennek során az itáliai sigillatákon belül 4 csoportot határozhattunk meg, és el lehetett különíteni az egyes délgalliai műhelyek termékeit is. A témából 8 publikációt írtunk ill. jelentettünk meg,
kutatási eredmények (angolul)
Our aim was to prepare for publication the documentation and selected finds of excavations on 17 sites, conducted by K. Kérdő in Viziváros between 1991 and 2003. The drawings and geodetical surveys of documentation has been digitalised (200 items) and the vectorisation of 117 items has been made. In the earliest ala fort and vicus in Aquincum 1185 samian wares have been identified and described in a datebase. Drawings ready for publication have been made of 980 sherds of samian and a few bronze objects. The majority of the terra sigillata is North Italian or South Gaulish pottery; the fort had been built around AD 50. The garrison was withdrawn around 120, that is why the quantity of the imported pottery decreased from the Hadrianic time. A settlement was established in the place of the fort keeping the structure of the earlier fort, which survived until the first half of the 4th century. We have found 105 fragments of Roman amphorae belonging to 17 different types. In these vessels wine from North Italy and Asia Minor, olive oil from the Istrian Peninsula, fish based products from the Iberian Peninsula as well olives from Italy had been transported provisioning the Roman army. 120 items of terra sigillata were analysed by NAA in Institute for Nuclear Technology of BME. On base of these analysis four groups of Italian tera sigillata and several workshops of South Gaulish pottery have been identified. Eight papers have been written on this topic.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72292
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gabler Dénes-Hárshegyi Piroska-Lassányi Gábor- Vámos Péter: Eastern mediterranean import and its influence on local pottery in Aquincum, Acta Archaeologica Academiae Hungaricae Scientiarum 59, pp.275-296, 2008
Hárshegyi Piroska: Amphorae from early Roman contexts. The case of Viziváros (Budapest, Hungary), Acta Rei Cretariae Romanae Fautorum 41, p.51-54, 2010
Kérdő Katalin: Detail eines römischen Kellers aus dem Vicus von Aquincum-Viziváros, p.10, figs 1-3, Proceedings of the XXI th International Congress of Roman Frontier Studies,Newcastle, 2011
Gabler Dénes: Terra sigillaták Aquincum legkorábbi táborából és annak helyén emelt későbbi római épületekből, Communicationes Archaeologicae Hungariae, 2012
Gabler Dénes: Samian ware from Aquincum, Acta Rei Cretariae Romanae Fautorum 42, p.8, figs 1-15, 2012
Gabler Dénes- Kérdő Katalin: Das Alenkastell von Aquincum-Viziváros, N. Gudea Festschrift, Kolozsvár, 2012
Kérdő Katalin- Verebes A.-Költő László- Kis Varga M: An assamblage of bronze objects found in the territory of the 1st century vicus in Aquincum-Viziváros, Atti del convegno sui oggietti romani da bronzo, Aquileia, 2012
Kérdő Katalin: Aquincum kezdetei és a településszerkezet változásai a Vizivárosban a római kor évszázadaiban.Adatok Aquincum-Viziváros történetéhez, Budapest Régiségei, 2012
vissza »