Szimmetriák a kvantummechanikai soktestproblémában: általános összefüggések és magfizikai alkalmazások  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72357
típus K
Vezető kutató Cseh József
magyar cím Szimmetriák a kvantummechanikai soktestproblémában: általános összefüggések és magfizikai alkalmazások
Angol cím Symmetries in quantum mechanical many-body problems: general aspects and nuclear physical applications
magyar kulcsszavak szimmetriák, kvantummechanikai soktestprobléma, magszerkezet, klaszterizáció
angol kulcsszavak symmetries, many-body problems in quantum mechanics, nuclear structure and clusterization
megadott besorolás
Fizika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Magfizika
zsűri Fizika
Kutatóhely Elméleti Fizikai Laboratórium (Atommagkutató Intézet)
résztvevők Algora Pineda Alejandro
Darai Judit
Kruppa András Tibor
Lévai Géza
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2013-03-31
aktuális összeg (MFt) 11.000
FTE (kutatóév egyenérték) 10.48
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A projekt keretében azt tervezzük, hogy

- összehasonlítjuk a kvantummechanikai soktest-probléma különböző folytonos szimmetriáit; és áttekintjük szerepüket a magszerkezetben és egyszerű modellproblémákban.

- továbbfejlesztjük az összetett szimmetriák fogalmát, u.m.
a) a dipólus szuperszimmetriát, ami hasonló klaszterkonfigurációkat ír le különböző magokban, és
b) a sokcsatornás dinamikai szimmetriát, ami egy mag különböző klaszterizációiról ad számot egységes keretben.

- feltárjuk a kvázidinamikai szimmetria szerepét a soknukleon-rendszer fragmentációjában.

- tanulmányozzuk egyes szimmetriákra épülő algebrai klasztermodellek geometriai megfelelőit.

- megvizsgáljuk, a kísérleti adatok mily mértékben vannak összhangban az algebrai modellek szimmetriáinak jósjatával.

- az algebrai modellekben a szimmetriát explicit módon sértő kölcsönhatások figyelembevételével tanulmányozzuk a szimmetriasértés jelentőségét.

- megvizsgáljuk a szerkezeti szimmetriák hatását a reakciókra azáltal, hogy szimmetriákon alapuló
szerkezetszámítások eredményét használjuk fel reakcióelméleti (pl. R-mátrix) vizsgálatokban.

Tervünket realisztikusnak ítéljük abban az értelemben, hogy bizonyosan kivitelezhetőnek tartjuk. Természetesen nem láthatjuk előre az összes eredményt, de abban biztosak lehetünk, hogy ezek a vizsgálatok bővítik ismereteinket a soktest-probléma szimmetriáira vonatkozóan, és új információval szolgálnak a magszerkezetet illetően.
angol összefoglaló
We plan to

- compare different continuous symmetries appearing in the quantum mechanical many-body problems and review their role in nuclear structure problems, as well as in simpler two-dimensional toy models.

- develop further the concepts of
a) dipole supersymmetry, which describes similar cluster configurations in different nuclei, and
b) multi-channel dynamical symmetry, which accounts for various fragmentations of a single nucleus.

- explore the role of quasidynamical symmetry in the fragmentation of the many-nucleon systems.

- study the geometrical mapping of some symmetry-based algebraic cluster models.

- explore how much the experimental data (e.g. energy spectra of cluster states) are in line with the systematics predicted by the symmetries of the algebraic models.

- improve our understanding on the role of symmetry-breaking by studying the algebraic description of clusterization with explicitly symmetry-breaking interactions.

- investigate the influence of structural symmetries in reaction data by combining symmetry-based structure calculations with (R-matrix) reaction theory.

We consider our plan realistic in the sense that these investigations can be carried out technically. Not all the results can be seen in advance, of course, but these studies will certainly improve our understanding on the role of symmetries in the nuclear many-body problem and provide us with new information on nuclear structure.





 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kvantummechanikai soktestprobléma szimmetriáinak tanulmányozása során a következő eredményeket értük el. Az alapvető magszerkezetmodellek új összefüggéseire mutattunk rá szimmetriáik alapján, részben a véges hideg kvantumrendszerek fázisaira alapozva. Elméletileg meghatároztuk számos (N=Z=páros) atommag alakizomér állapotait, és az azokat létrehozni képes magreakciókat, egy általunk kifejlesztett, szimmetriákra alapozott módszerrel. Jóslatunkat a legújabb kísérletek két esetben is alátámasztják 28Si szuperdeformált és 36Ar hiperdeformált állapota). Vizsgálatokat végeztünk annak kiderítésére, hogy az elméleti előrejelzések (általában), és a szimmetriák (különösképpen) hogyan mutatkoznak meg a kísérleti adatokban (az izospin, a magtömegek, a rezonanciaparaméterek, a töltéssugár, az energiaspektrum és az elektromágneses átmenetek vonatkozásában). Új szimmetriák új aspektusait tártuk fel mind egyszerű kvantummechanikai problémák, mind a magfizikai soktest-probléma kapcsán. A PT-szimmetriával kapcsolatban tanulmányoztuk a megoldható potenciálok, a spontán sérülés és az effektív tömegek kérdését. Továbbfejlesztettük a magszerkezet (dipólus szabadsági fokának) két összetett szimmetriáját, melyeket korábban magunk vezettünk be: a klaszterállapotok szuperszimmetriáját és a többcsatornás szimmetriát.
kutatási eredmények (angolul)
In studying the symmetries of the quantum mechanical many-body problem we have obtained the following results. We have found new relations among the fundamental models of nuclear structure via their symmetry properties. A part of this research was carried out within the framework of the phases of finite cold quantum systems. We have determined the shape isomers of several (N=Z=even) nuclei as well as the nuclear reactions which are able to populate them (from a new symmetry-adopted method, invented by us). The latest experiments seem to support our theoretical predictions in two cases (superdeformed state in 28Si, and hyperdeformed state in 36Ar). We have studied how the theoretical predictions (in general) and the symmetris (in particular) show up in the experimental data (concerning the isospin, nuclear mass, resonances, charge radius, energy spectra and electromagnetic transitions). We have revealed new aspects of new symmetries both for simple problems of quantum mechanics and for the nuclear many-body problem. In relation with the PT-symmetry we have studied some solvable potentials, sponateous breaking, and effective masses. We developed further two composite symmetries of the (dipole degree of freedom of the) nuclear structure, which were invented by us beforehand: the supersymmetry of cluster states, and the multichannel dynamical symmetry.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72357
döntés eredménye
igen





 

Közleményjegyzék

 
J.C. Pei, A.T. Kruppa, W. Nazarewicz: Quasiparticle continuum and resonances in the Hartree-Fock-Bogoliubov theory, Phys. Rev. C 84, 024311, 2011
G. Papadimitriou, A.T. Kruppa, N. Michel, W. Nazarewicz, M. Ploszajczak, J. Rotureau: Charge radii and neutron correlations in helium halo nuclei, Phys. Rev. C 84, 051304(R), 2011
I. Hornyak, A.T. Kruppa: Two-body Coulomb scattering and complex scaling, Phys. Rev. A 85, 022702, 2012
H. Yepez-Martinez, P. R. Fraser, P. O. Hess, G. Lévai: Phenomenological and microscopic cluster models. I. The geometric mapping, Physical Review C 85, 014316, 2012
P. R. Fraser, H. Yepez-Martinez, P. O. Hess, G. Lévai: Phenomenological and microscopic cluster models. II. Phase transitions, Physical Review C 85, 014317, 2012
D. Lebhertz, S. Courtine, F. Haas, D.G. Jenkins, C. Simenel, M.D. Salsac, D.A. Hutcheon, C. Beck, J. Cseh, J. Darai, C. Davis, R.G. Glover, A. Goasduff, P.E. Kent, G. Lévai, P.L. Marley, A. Michalon, J.E. Pearson, M. Rousseau, N. Rowley, C. Ruiz: 12C(16O,gamma )28Si radiative capture: Structural and statistical aspects of the gamma decay, Physical Review C 85, 034333, 2012
J. Cseh, J. Darai, A. Algora, N. Antonenko, G. Adamian: Super and hyperdeformed states, and reactions to populate them, Eur. Phys. J. Web of Conferences 17, 16001, 2011
J. Cseh: Atommagok rezgése és forgása: fázisátmenetek hideg kvantumrendszerekben, Fizikai Szemle LXII, No.1, 1, 2012
G. Lévai: Gradual spontaneous breakdown of PT symmetry in a solvable potential, Journal of Physics A: Math. Theor. 45, 44:4020, 2012
M. Znojil, G. Lévai: Schrödinger equations with indefinite effective mass, Physics Letters A, 376, 45:3000-3005, 2012
J. Cseh: Shell and cluster structure in atomic nuclei, Journal of Physics: Conference Series, 381, 012081, 2012
J. Darai, J. Cseh, N.V. Antonenko, G.G. Adamian, A. Georgieva: Dipole and quadrupole collectivity in atomic nuclei, Journal of Physics: Conference Series, 366, 012009, 2012
N. Itagaki, K. Muta, H. Masui, M. Ploszajczak, J. Cseh: Simplified modelling of cluster-shell competition and appearance of various cluster structures in light nuclei, Progress of Theoretical Physics Supplement, 196, 192, 2012
J. Darai, J. Cseh, D.G. Jenkins: Shape isomers and clusterization in the 28Si nucleus, Physical Review C, 86, 064309, 2012
J. Darai, J. Cseh, G. Adamian, N. Antonenko: Extreme quadrupole deformation and clusterization, Eur. Phys. J. Web of Conferences, 38, 16001, 2012
J. Darai, A. Rácz, P. Salamon, R. G. Lovas: Antibound poles in cut-off Woods-Saxon and strictly finite-range potentials, Phys. Rev. C 86, 014314, 2012
Yepez-Martinez H., Hess P. O., Fraser P. R., Lévai G.: The geometric interpretation of the semimicroscopic algebraic cluster model and the role of the Pauli principle, AIP Conf. Proc. 1488: Int. Conf. on Beauty in Physics: Theor. and Exp.: In honor of F. Iachello on the occasion of his 70th birthday, 374-384, 2012
Yepez-Martinez H., Morales-Hernandez G. E., Hess P. O., Lévai G., Fraser P. R.: Renormalization of coherent state variables within the geometrical mapping of algebraic models, Int. J. Mod. Physics E22, 1350022, 2013
J. Cseh, K. Kato: Multichannel dynamical symmetry and cluster coexistence, Phys. Rev. C87, 067301, 2013
T. Suhara, N. Itagaki, J. Cseh, M. Ploszajczak: Novel and simple description for smooth transition from a cluster to jj-coupling shell model wave function, Phys. Rev. C 87, 054334, 2013
G. Lévai: Semimicroscopic algebraic description of alpha-clustering in 22Ne, submitted to Phys. Rev. C, 2013
R. Id Betan, A.T. Kruppa, T. Vertse: Complex energy approaches for calculating isobaric analogue states, Physical Review C 78, 044308, 2008
J. Cseh, J. Darai, A. Algora, H. Yepez-Martinez, P.O.Hess: Localised versus shell-model-like clusters, Revista Mexicana de Fisica S 54 (3), 30, 2008
G. Lévai: Supersymmetric interpretation of core-plus-alpha type cluster systems, International Journal of Modern Physics E 17, 2290, 2008
J. Cseh, J. Darai, H. Yepez-Martinez, P.O.Hess: Phase-transitions and nuclear clusterization, International Journal of Modern Physics E 17, 2296, 2008
J. Cseh: Atommagok egzotikus bomlásai, állapotai és szimmetriái, OTKA Magazin, 2008 november, 2008
J. Cseh, J. Darai: Resonances, clusters and deformation, AIP Conf. Proc. 1098, Fusion08, p.225., 2009
W. Sciani, Y. Otani, A. Lepine-Szily, E.A. Benjamim, L.C. Chamon, R. Lichtenthaler Filho, J. Darai, J. Cseh: Possible hyperdeformed band in 36Ar observed in the 12C + 24Mg elastic scattering, Physical Review C 80, 034319, 2009
J. Cseh, J. Darai, W. Sciani, Y. Otani, A. Lépine-Szily, E.A. Benjamim, L.C. Chamon, R. Lichtenthaler Filho: Elongated shape isomers in the 36Ar nucleus, Physical Review C 80, 034320, 2009
J. Cseh, J. Darai, A. Lépine-Szily: Shape isomers and cluster structure, AIP Conf. Proc. 1165: Nuclear Structure and Dynamics, 33, 2009
J. Darai, J. Cseh, N.V. Antonenko, A. Algora, P.O. Hess, R.V. Jolos, W. Scheid: A semimicroscopic approach to clusterization in heavy nuclei, AIP Conf. Proc. 1165: Nuclear Structure and Dynamics, 37, 2009
J. Cseh: Phases of clusterized nuclei, Journal of Physics: Conference Series 205, 012021, 2010
J. Darai, J. Cseh, A. Lepine-Szily, A. Algora, P.O. Hess, N. V.. Antonenko, R.V. Jolos, W. Scheid: Exotic shapes and clusterization of atomic nuclei, Journal of Physics: Conference Series 205, 012022, 2010
G. Lévai, J. M. Arias: Search for critical-point nuclei in terms of the sextic oscillator, Phys. Rev. C 81, 0443304, 2010
H. Yepez-Martinez, L. Parra Rodriguez, P.O.Hess, J. Cseh, G. Lévai: Phase-transitions in algebraic cluster models, Journal of Physics 239, 012005, 2010
J. Cseh, J. Darai, N.V. Antonenko, G.G. Adamian, A. Algora, P.O. Hess, A. Lépine-Szily: On the hyperdeformed state of the 36Ar nucleus, Journal of Physics 239, 012006, 2010
P. Salamon, A.T. Kruppa, T. Vertse: New method for calculating shell correction, Phys. Rev. C 81, 064322, 2010
P. Salamon, A.T. Kruppa: Curvature correction in the Strutinsky's method, J. Phys. G. 37, 105106, 2010
A.T. Kruppa: Complex scaling and scattering observables, Mod. Phys. Lett. A 25, 1814, 2010
G. Lévai: Asymptotic properties of solvable PT-symmetric potentials, International Journal of Theoretical Physics 50, 997, 2011
N. Itagaki, J. Cseh, M. Ploszajczak: Simplified modeling of cluster-shell competitionin 20Ne and 24Mg, Physical Review C 83, 014302, 2011
J. Cseh, N. Itagaki, M. Ploszajczak, H. Yepez-Martinez,L. Parra-Rodrigez, P.O. Hess: Phases of cluster states, Int. J. Mod. Physics E 20, 807, 2011
J. Darai, J. Cseh, A. Algora: Clusterization and the hyperdeformed state in the 36Arnucleus, Int. J. Mod. Physics E 20, 815, 2011
J. Darai, J. Cseh, N.V. Antonenko, G. Royer, A. Algora,P.O. Hess, R.V. Jolos, W. Scheid: Clusterization in the shape isomers of the 56Ni nucleus, Physical Review C 84, 024302, 2011
J. Cseh, J. Darai, A. Algora: Exotic shpes and exotic clusterization, AIP Conf. Proc. 1377 FINUSTAR3 116, 2011
J. Darai, J. Cseh, P.O. Hess: Clusterization and phase-transitions in atomic nuclei, AIP Conf. Proc. 1377 FINUSTAR3, 344, 2011
J. Cseh, J. Darai: Egy atommag megnyújtásának története, Természet Világa, 2011. január, 14. oldal, 2011




vissza »