A parodontitis kialakulásában feltehetően szerepet játszó gének polimorfizmusainak vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72385
típus K
Vezető kutató Gera István
magyar cím A parodontitis kialakulásában feltehetően szerepet játszó gének polimorfizmusainak vizsgálata
Angol cím Polymorphism studies of genes potentially involved in the development of periodontitis
magyar kulcsszavak Gén, polmorfizmus, perodontitis, klinikai fogorvodtudomány, SNP
angol kulcsszavak gene, polymorphism, periodontitis, clinical dentistry, SNP
megadott besorolás
Hematológia, immunológia, trombózis, fertőző betegségek (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Sebészet
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Parodontológiai Klinika (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Bori Erzsébet
Jobbágy-Óvári Gabriella
Márton Ildikó
Molnár Bálint
Nagy Ákos Károly
S. Nagy Krisztina
Szalai Csaba
Varga Gábor
Windisch Péter
projekt kezdete 2008-06-01
projekt vége 2013-05-31
aktuális összeg (MFt) 25.374
FTE (kutatóév egyenérték) 8.28
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Vizsgálataink célja a hazai populáció fogágybetegséggel összefüggő egyszerű nukleotid polimorfizmusok feltérképezése, a genetikai-genomikai rizikótényezők azonosítása. Eredményeinktől azt várjuk, hogy a magyar populáció tekintetében átfogó képet kapunk a parodontitist befolyásoló gének polimorfizmusairól, illetve az eddig még nem vizsgált, a parodontitisben fontos szerepet betöltő gének megismeréséhez is közelebb kerülünk. Ezen túlmenően az eredmények új diagnosztikus stratégiák kidolgozásához vezethetnek, s elősegíthetik a parodontitisre való hajlam korai felismerését és a betegség progressziójának primer kontrollját.

Feladataink pontokba foglalva a következők:
1. Reprezentatív, a fogágybetegség fő típusait jól kifejező, nagy elemszámú vizsgálati mintában a parodontális állapot felmérése.
2. Nyálkahártya kaparék minták gyűjtése genetikai vizsgálatokhoz, a vizsgált személyek DNS-ének izolálása.
3. Célzott génpolimorfizmus vizsgálatok a parodontitis kialakulásában feltételezhetően központi szerepet játszó citokin gének, az IL-1α, IL-1 β, IL-6, IL-10, TNF-α és a TLR-4 egyszerű nukleotid polimorfizmusainak feltérképezésére.
4. A parodontitis kialakulásában feltételezhetően szerepet játszó mintegy 100 gén egyszerű nukleotid polimorfizmusainak populációgenetikai-genomikai vizsgálata nagyhatékonyságú genotipizáló rendszer segítségével.

A komplex SNP genotipizálás egyre nagyobb fontosságú szerepet játszik a genomiális térképezések, a betegségek kutatása, a farmakogenomika és az új gyógyszerek felfedezése területén. Tudomásunk szerint a pályázat benyújtásának időpontjában munkánk az első ilyen jellegű alkalmazás a fogorvostudomány, pontosabban a parodontológia területén a parodontitis komplex genomikai hátterének felderítése céljából.
angol összefoglaló
The purpose of our study is to map single nucleotide polymorphisms (SNP) related to periodontitis in the Hungarian population, and to identify the genetic/genomic risk factors associated with the disease. Our results will provide a representative picture about the polymorphism of genes that are already implicated as factors involved in periodontitis. Furthermore, new SNPs will be identified that have not been considered previously as hazards for periodontal health. These observations may lead to the development of new diagnostic strategies and provide novel tools for early detection and primary control of periodontitis.

Our point-by-point objectives are the followings:
1. Representative epidemiological investigation involving the major categories of periodontal health and disease
2. Collection of oral scraping specimens for genetic/genomic studies, isolation of DNA
3. Targeted single gene polymorphism studies with cytokine genes IL-1α, IL-1 β, IL-6, IL-10, TNF-α and TLR-4, which are potentially involved in the development of periodontitis
4. Population genetic/genomic studies on the SNPs of approximately 100 genes that are likely involved in periodontal inflammation and regeneration using a high throughput genotyping system

Complex SNP genotyping is playing an increasingly important role in genetic mapping, disease studies, pharmacogenomics, and drug discovery. To our knowledge, up to the date of submission, the present proposal is the first attempt to apply that in dentistry, particularly in periodontology, to understand the genomic background of the development of periodontitis.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Vizsgálataink célja a hazai populáció fogágybetegséggel összefüggő egyszerű nukleotid polimorfizmusainak feltérképezése, a genetikai-genomikai rizikótényezők azonosítása volt. Eredményeinktől azt vártuk, hogy a magyar populáció tekintetében átfogó képet kapunk a parodontitist befolyásoló gének polimorfizmusairól, illetve az eddig még nem vizsgált, a parodontitisben fontos szerepet betöltő gének megismeréséhez is közelebb kerülünk. Bayesian statisztikai módszerekkel végzett komplex genomikai analízisünk szerint az IL-6 -1363 és a TNF-α -1031 polimorfizmusok erősen relevánsak a gingivitis viszonylatában és a gingivitisen keresztül hatnak az agresszív és a krónikus parodontitisre. Az ANRIL egyfelől közvetlen hatást gyakorol az agresszív parodontitisre, másfelől a CD14 -260 SNP-vel interakcióban fejti ki a hatását. Az IL-1β +3954 az agresszív parodontitisre szintén mediált, gyenge hatással rendelkezik. A további vizsgált polimorfizmusoknak nem mutatható ki ilyen szerepe a magyar populációban. Eredményeink további vizsgálatokkal kiegészítve alapját képezhetik egy megelőző klinikai szűrőprogram kialakításának, s fontos részét képezik a Semmelweis Biobank hálózatának. Eredményeink új diagnosztikus stratégiák kidolgozásához vezethetnek, s elősegíthetik a parodontitisre való hajlam korai felismerését és a betegség progressziójának primer kontrollját.
kutatási eredmények (angolul)
The purpose of our study was to map single nucleotide polymorphisms (SNP) related to periodontitis in the Hungarian population, and to identify the genetic/genomic risk factors associated with the disease. We expected that our results would provide a representative picture about the polymorphisms of genes that are already implicated as factors involved in periodontitis. Furthermore, new SNPs are identified that have not been considered previously as hazards for periodontal health. Our complex analysis obtained using Bayesian statistical methods, showed that SNPs of IL-6 -1363 and TNF-α -1031 are strongly relevant for gingivitis and affects aggressive and chronic periodontitis through gingivitis. ANRIL has a direct effect on aggressive periodontitis, and also interact with CD14 -260 on this target. The effect of IL-1β +3954 on aggressive perodontitis is mediated, weak according to our analysis. The other studied SNPs had no such detectable role in the Hungarian population. These findings supplemented with additional studies may provide firm basis for the development of a preventive clinical screening program, and become an important part of the Biobank of Semmelweis University. These observations may lead to the development of new diagnostic strategies and provide novel tools for early detection and primary control of periodontitis.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72385
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Stiedl P, Paska C, Jobbagy-Ovari G, Hullám G, Soos B, Hermann P, Márton I, Tar I, Nagy Á, Nagy G, Szalai C, Antal P, Varga G, Gera I: Multifactorial analysis of single nucleotide polymorphisms in agressive and chronic periodonitis, Inflamm Res, 2013 beküldés, 2013
Szatmári P, Gera I.: Treatment of localized intrabony periodontal defects with Enamel Matrix Derivative (Emdogain®), Fogorv. Sz. 2013 Közlésre elfogadva, 2013
P. Stiedl, Cs. Páska, G. Jobbágy-Óvári, X. Kelemen, B. Soós, B. Molnár, G. Nagy, G. Hullám, P. Antal, Cs. Szalai, G. Varga, I. Gera: Genetic determinants and herpes viruses in the background of periodontitis in the Hungarian population, From Medicine to Bionics, Budapest 2013 june 13-15, Abstract 52, 2013
Gera I, Vári M: A fogágybetegség genetikai háttere II. Genetikai polimorfizmus - Irodalmi összefoglaló, Fogorv Sz. 2009 Aug;102(4):131-40, 2009
I GERA: Periodontal and Cardiovascular Interactions – a Clinical Point of View, Journal of Dental Research 90 (B): , 2011: 208, 2011
I. Gera, A. Agics, E. Hulik: Surgical correction of excessive gingival enlargement-case series, EUROPERIO7 Vienna 2012. junius 5-7 Abstract 723, 2012
Kiraly M, Kadar K, Horváthy DB, Nardai P, Racz GZ, Lacza Z, Varga G, Gerber G: Integration of neuronally predifferentiated human dental pulp stem cells into rat brain in vivo., Neurochem Int. 2011 Jan 8. [Epub ahead of print], 2011
Karola Kallo, Kristof Kadar, Mariann Kiraly, József Blazsek, Beata Keremi, Istvan Gera, Gabor Gerber, Gabor Varga: POTENTIAL OF DENTAL PULP STEM CELLS FOR NOT ONLY OSTEOGENIC/ODONTOGENIC, BUT ALSO NEUROGENIC REGENERATION, BONE-TEC Bone-Tissue-Engineering Congress 2011 Hannover, 2011
Tihanyi D, Gera I, Eickholz P: Influence of individual brightness and contrast adjustment on accuracy of radiographic measurements of infrabony defects, Dentomaxillofac Radiol. 2011 Mar;40(3):177-83, 2011
P STIEDL, C. PÁSKA, G. JOBBÁGY-ÓVÁRI, D. HONTVÁRI, B. SOÓS, B. MOLNÁR, G. NAGY, I. GERA, and G. VARGA: Genetic determinants of periodontitis in the Hungarian population, Journal of Dental Research 2012, 91 (A): 2562, 2012
Andreas Stavropoulos, Peter Windisch, Istvan Gera, Björn Capsius, Anton Sculean: A Phase IIa Randomized Controlled Clinical and Histological Pilot Study Evaluating rhGDF, J. of Clinical Peridontology, 2011 Nov;38(11):1044-54., 2011
B. MOLNAR, S. AROCA, T. KEGLEVICH, P. WINDISCH, G. SALVI, I. GERA, A. SCULEAN: Treatment of multiple gingival recessions with a bioresorbable collagen matrix, Journal of Dental Research 90 (B): 151623, 2011
F. Dőri, I. Gera, NB. Arweiler, A. Ágics , T. Huszár, A. Sculean: Long Term Results Following Surgery with PRP and NBM, Journal of Dental Research 90 (B): 151315, 2011
P. WINDISCH, B. TOROK, I. GERA, B. MOLNAR: Prosthetic rehabilitation of extraction sites with horizonto-vertical bony defects, Journal of Dental Research 90 (B): 151589, 2011
P. Toth, P. Szathmari, B. Molnar, B. Torok, I. Gera, P. Windisch: Periimplant tissue stability around modified Sand-blasted Large-grid Acid-etched (SLActive) implant surface in augmented bone., EUROPERIO7 Vienna 2012. junius 5-7, Abstract 1172, 2012
Horváth A, Stavropoulos A, Windisch P, Lukács L, Gera I, Sculean A.: Histological evaluation of human intrabony periodontal defects treated with an unsintered nanocrystalline hydroxyapatite paste., Clin Oral Investig. 2012 May 3. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 22552592, 2012
B. Molnar, S. Aroca, T. Keglevich, P. Windisch, I. Gera, A. Sculean: Treatment of Miller Class I-II multiple gingival recessions with the modified coronally advanced tunnel technique by means of a bioresorbable collagen matrix (Mucograft), EUROPERIO7 Vienna 2012. junius 5-7 Abstract 1026, 2012
A. Horvath, Z. Papp, C. Dobo-Nagy, I. Gera: Clinical effect of three glass ionomer cement restorative materials used in Class V cavities on the gingival tissue, EUROPERIO7 Vienna 2012. junius 5-7 Abstract 1014, 2012
G. Varga, G. Hullám, P. Antal, I. Gera, Cs. Szalai: Sample size and complex data analysis: two crucial components of genomic studies, 11th International Conference on Tooth Morphogenesis and Differentiation, La Londe Les Maures 2013 may 26-31,, 2013
Gera I, Vári M: A fogágybetegség genetikai háttere I. Alapfogalmak és örökletes szindrómák - Irodalmi összefoglaló, Fogorv Sz. 2009 Jun;102(3):87-95., 2009
G. Óvári, P. Stiedl, B. Molnár, M. Király, B. Porcsalmy, I. Gera, G. Varga: Gene polymorphisms in periodontitis: methodological basis of investigations, ISAC XXIV. International Congress Cytometry in the Age of Systems Biology, Budapest, 2008
Óvári G., Molnár B., Stiedl P., Porcsalmy B., Király M., Gera I., Varga G.: Fogágybetegségek kialakulásában szerepet játszó génpolimorfizmusok vizsgálata, A Magyar Kíséletes és Klinikai Farmakológiai Társaság és a Magyar Élettani Társaság LXXII. Vándorgyűlése, Szeged, 2008
G. J-Ovari, B. Molnar, G. Varga, I. Gera: Single Nucleotide Polymorphism Studies in Periodontitis in Hungarian Population: Methodologocal Basis, 6th Congress of the European Federation of Periodontology, Stockholm, Sweden J. Clin Perodontol 36(9):91, 2009
Marianna Király, Balázs Porcsalmy, Ágnes Pataki, Kristóf Kádár, Márta Jelitai, Bálint Molnár, Péter Hermann, István Gera, Wolf-Dieter Grimm, Bernhard Ganss, Ákos Zsembery, Gábor Varga: Simultaneous PKC and cAMP activation induces differentiation of human dental pulp stem cells into functionally active neurons, Neurochemistry International, 2009 55 (5): 323-32., 2009
Döri F, Kovács V, Arweiler NB, Huszár T, Gera I, Nikolidakis D, Sculean A.: Effect of platelet-rich plasma on the healing of intrabony defects treated with an anorganic bovine bone mineral: a pilot study, J Periodontol. 2009 80(10): 1599-605., 2009
Kerémi B, Z. Lohinai, P. Komora, S. Duhaj, K. Borsi, G. Jobbágy-Óvári, K. Kálló, A.D. Székely, Á. Fazekas, C. Dobó-Nagy, P. Sikiric, G. Varga: Antiinflammatory effect of BPC 157 on experimental periodontitis in rat, J Physiol Pharmacol 2009, 60: (S7) 115-122, 2009

 

Projekt eseményei

 
2013-02-28 10:13:29
Résztvevők változása
vissza »