Új androsztán- és ösztránvázas heterociklusok szintézise  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72403
típus PD
Vezető kutató Nagyné dr. Frank Éva
magyar cím Új androsztán- és ösztránvázas heterociklusok szintézise
Angol cím Synthesis of novel heterocycles in the androstane and estrane series
magyar kulcsszavak szteroidok, fragmentáció, gyűrűzárás, konformáció, heterociklusok
angol kulcsszavak steroids, fragmentation, cyclization, conformation, heterocycles
megadott besorolás
Szerves-, biomolekuláris- és gyógyszerkémia (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Szerves kémia
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Szerves Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-08-31
aktuális összeg (MFt) 8.500
FTE (kutatóév egyenérték) 2.38
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Összefoglalás


A szteroidkutatás fő irányvonalát manapság a vázban módosított és/vagy heterociklusos származékok előállítása képezi.. Ezen új típusú vegyületek nemcsak sztereokémiai szempontból érdekesek, de sok esetben célzott hatásvizsgálatuk is jó eredményekkel kecsegtet. Munkánk során a korábbi tapasztalatainkra alapozva az androsztán- és az ösztrán sorban oxigén-, nitrogén- és/vagy foszfortartalmú spirociklusos, D-gyűrűhöz kondenzált, D-gyűrűben módosított és áthidalt származékok szintézisét tervezzük kemo-, régio- és sztereoszelektív átalakítások révén. Az előállított vegyületek szerkezetvizsgálatát, esetenként a reakciómechanizmusok értelmezését valamint az arra alkalmas származékok farmakológiai vizsgálatát hazai és külföldi partnereinkkel együttműködésben kívánjuk megvalósítani. Az elért kutatási eredmények nemzetközi folyóiratokban kerülnek publikálásra, valamint tudományos konferenciákon kerülnek bemutatásra.
angol összefoglaló
Summary


The intensive research on novel steroidal compounds has recently focused on the synthesis of ring-modified and/or heterocyclic derivatives. These compounds are of interest not only from stereochemical, but also from pharmacological points of view. As an extension of our earlier research, the syntheses of novel oxygen-, nitrogen, and/or phosphorus-containing spirocyclic, D-ring-condensed, D-ring-modified and bridged derivatives in the androstane- and estrane series are planned to carry out via chemo-, regio- and stereoselective transformations. The structural analyses of the newly synthesized compounds, including the interpretation of some reaction mechanism and the pharmacological investigation of some appropriate derivatives are intended to accomplish in cooperation with our home and foreign partners. The experimental results will be published in international journals and will be presented in scientific conferences.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A támogatott időszakban szteránvázas O-, N- és/vagy P-atomokat tartalmazó heterociklusos származékok szintézisét végeztük el. Androszt-5-én váz D-gyűrűjéhez kondenzált arilpirazolinokat és izoxazolidineket állítottunk elő intramolekuláris 1,3-dipoláris cikloaddícióval. Értelmeztük a reakciók mechanizmusát és sztereoszelektivitását. Az előállított vegyületek számos képviselője jelentős mértékű in vitro citosztatikus aktivitást mutatott különböző rosszindulatú ráksejt vonalakon. Spirociklusos és kondenzált dioxafoszforinánok szintézisét valósítottuk meg az ösztron és a 4-androsztén sorban. NMR-spektroszkópia segítségével tanulmányoztuk a P-tartalmú hattagú heterogyűrűk oldatbeli konformációját. Új típusú izokinuklidin származékokat állítottunk elő ösztránvázas kiindulási anyagból, melynek során egyedi, az irodalomban még nem ismert reakciótípust ismertünk fel. Androsztén- és ösztránvázas triazolok és tetrazolok szintézisét végeztük el intermolekuláris Cu(I)-katalizált azid-alkin cikloaddícióval. Néhány vegyület közepes, illetve jó sejtosztódás-gátlást mutatott különböző ráksejt vonalakon.
kutatási eredmények (angolul)
During the supported period the syntheses of O-, N- and/or P-containing steroidal heterocyclic derivatives were carried out. Arylpyrazolines and isoxazolidines in the androst-5-ene series were prepared by 1,3-dipolar cycloaddition. The mechanism and stereoselectivity of the reactions were elucidated. Several compounds exerted marked in vitro antiproliferative activity on different malignant human cell lines. Spirocyclic and condensed dioxaphosphorinanes in the estrone and androst-4-ene series were also synthetized. The stereostructures of the six-membered P-hetero ring in solution were investigated by NMR methods. Novel types of isoquinuclidine derivatives in the estrone series were obtained, during which a unique reaction-type was recognized. The synthesis of novel triazoles and terazoles were carried out in the andostene and estrone series using Cu(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition. Numerous compounds displayed moderate or good cell-growth inhibition.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72403
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kádár Z; Baji Á; Zupkó I; Bartók T; Wölfling J; Frank É: Efficient approach to novel 1alpha-triazolyl-5alpha-androstane derivatives as potent antiproliferative agents, Org Biomol Chem (közlésre elfogadva, DOI:10.1039/C1OB06086D), 2011
Frank É; Molnár J; Zupkó I; Kádár Z; Wölfling J: Synthesis of novel steroidal 17alpha-triazolyl derivatives via Cu(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition, and an evaluation of their cytotoxic activity in vitro, Steroids 76: 1141-1148, 2011
Kádár Z; Kovács D; Frank É; Schneider Gy; Huber J; Zupkó I; Bartók T; Wölfling J: Synthesis and in vitro antiproliferative activity of novel androst-5-ene triazolyl and tetrazolyl derivatives, Molecules 16: 4786-4806, 2011
Minorics R; Szekeres T; Krupitza G; Saiko P; Giessrigl B; Wölfling J; Frank É; Zupkó I: Antiproliferative effects of some novel synthetic solanidine analogs on HL-60 human leukemia cells in vitro, Steroids 76: 156-162, 2011
Frank É; Mucsi Z; Szécsi M; Zupkó I; Wölfling J; Schneider Gy: Intramolecular approach to some new D-ring-fused steroidal isoxazolidines by 1,3-dipolar cycloaddition: synthesis, theoretical and in vitro pharmacological studies, New J Chem 34:2671-2681, 2010
Mernyák E; Márk L; Frank É; Schneider Gy; Wölfling J: Electroplile-induced generation of cyclic azomethine imines from steroidal delta-elkenyl hydrazones, Steroids 74: 474-482, 2009
Frank É; Mucsi Z; Zupkó I; Réthy B; Falkay G; Schneider Gy; Wölfling J: Efficient approach to androstene-fused arylpyrazolines as potent antiproliferative agents. Experimental and theoretical studies of substituent effects on BF3-catalyzed .., J Am Chem Soc 131: 3894-3904, 2009
Frank É; Sipos L; Wölfling J; Schneider Gy: Synthesis and conformational preferences of novel steroidal 16-spiro-1,3,2-dioxaphosphorinanes, Lett Org Chem 6: 340-344, 2009
Frank É; Schneider Gy; Kádár Z; Wölfling J: Intramolecular hydro-N-alkylation of hydrazones and oxime ethers: synthesis of novel D-secoestrone isoquinuclidines via a BF3.OEt2-promoted domino 1,5-hydride shift....., Eur J Org Chem -: 3544-3553, 2009
Montsko G; Váczy A; Maasz G; Mernyák E; Frank É; Bay Cs; Kádár Z; Ohmacht R; Wölfling J; Márk L: Analysis of nonderivatized steroids by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry using C70 fullerene as matrix, Anal Bioanal Chem 395: 869-874, 2009
Ondré D; Szécsi M; Tóth I; Wölfling J; Frank É; Schneider Gy; Julesz J: Stereoselective synthesis of some new steroidal oxazolines, German-French-Hungarian Congress in Organic and Biomolecular Chemistry, Budapest, Book of abstracts, pg. 46, 2009
Frank Éva, Kovács-Pénzes, Piroska, Sipos László, Wölfling, János: Szteránvázas 16-spiro-dioxafoszforinánok szintézise és konformációvizsgálata, MKE Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, Program- és előadásösszefoglalók 78. old., 2008
Frank Éva, Schäfer Balázs, Wölfling János, Schneider Gyula: Új ösztránvázas izokinuklidinek előállítása hidrazónium- és oxiimínium-indukálta dominó 1,5-hidridion-vándorlással és intramolekuláris gyűrűzárással, MKE Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, Program- és előadásösszefoglalók 79. old, 2008
vissza »