Excerpts of documents from the period of King Louis I. (1350, 1355,1356)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
72406
Type K
Principal investigator Almási, Tibor
Title in Hungarian Regeszták I. Lajos korából (1350, 1355, 1356)
Title in English Excerpts of documents from the period of King Louis I. (1350, 1355,1356)
Keywords in Hungarian regeszta, szövegkiadás, forrásfeltárás, Anjou-kor
Keywords in English excerpts, texts edition, source publishing, Angevin-Era
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Medieval history
Panel History
Department or equivalent Department of Auxiliary Historical Sciences (University of Szeged)
Participants Horogszegi, Zoltán András
Rábai, Krisztina
Teiszler, Éva
Starting date 2008-09-01
Closing date 2012-09-30
Funding (in million HUF) 39.353
FTE (full time equivalent) 12.97
state closed project
Summary in Hungarian
Jelen pályázat célja, hogy az Anjou-kor három évének (1350, 1355, 1356.) teljes okleveles anyagát feltárja, és a kutatók számára regeszták – magyar nyelvű, rövid tartalmi kivonatok – formájában, három kötetben hozzáférhetővé tegye. A tervezett három kötet szervesen illeszkedne az Anjou-kori oklevéltár köteteinek sorába.
Az Anjou-kori oklevéltár a mai magyar középkorkutatás legnagyobb szabású forrásfeltáró vállalkozása. Célkitűzése hozzávetőleg 70 kötetben feldolgozni az 1301-1387 közötti magyarországi Anjou-korból fennmaradt összes levéltári iratot, amelyek adatai a korabeli Magyarország területével kapcsolatosak. A kötetsorozatban helyet kapó dokumentumok száma 45 ezer körülire becsülhető. A szerkesztők valamennyi vizsgált oklevél tartalmáról olyan magyar nyelvű kivonatot készítenek, amely magában foglalja az irat minden adatszerű információját. Mindezzel a nemzeti történelem egy fontos szelete tárul fel a hazai és nemzetközi kutatók és érdeklődők előtt, így a sorozat révén Magyarország egyik kiemelkedő jelentőségű korszaka válik kivételesen kedvező forrásadottságok mellett kutathatóvá.
A kutatás eredményeképpen három Nagy Lajos kori kötet kerülhetne nyomdakész állapotba, továbbá a megjelölt három év eddig kiadatlan oklevélszövegei is publikálhatóvá válnának. A pályázat alkalmat nyújtana kutatói utánpótlás fejlesztésére: három fiatal kutató kaphatna lehetőséget a témához kapcsolódó doktori disszertációja megírására.
Elsősorban a középkorkutatás, de a társadalomtudományok minden olyan ága meríteni tud jelen projekt eredményeiből, amely rá van utalva az írott forrásokban fennmaradt információkra.
Summary
The aim of this research is to review and publish – as short excerpts of the content of documents – the complete surviving archival sources relating to three years of the Angevin Era (1350, 1355, 1356). The planed three volumes would be part of the volumes of the ’Anjou-kori oklevéltár’ (Documents of the Angevin Era) series.
The ’Anjou-kori oklevéltár’ (Documents of the Angevin Era) is currently the largest-scale source publishing undertaking of Medieval Studies in Hungary. Its aim is to process in approximately 70 volumes all the surviving archival sources relating to contemporary Hungary from the period 1301-1387. The number of documents in the projected volumes will be about 45 000. Editors of the repective volumes will prepare short excerpts of the content of all documents, which will contain all the relevant pieces of information preserved by them. This will provide a new insight into an important part of national Hungarian history on the basis of written sources for researchers in Hungary and abroad.
As a result of this research would be prepare for publishing three volumes of the period of King Louis I. Furthermore unpublished archival sources could be published and three young scholars could get the opportunity to write their PhD-thesis in connection to this project.
The result of present project would be useful firstly for medieval studies as well as different disciplines of social sciences, which are based on the surviving information of written sources.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Lezárt kutatásunk legfőbb eredménye a célkitűzésben meghatározott 3 kötet elkészítése, amelynek óriási jelentősége van az Anjou-kori oklevéltár sorozatának egésze szempontjából. Az 1350, 1355 és 1356 év vonatkozásában gyakorlatilag minden, a korszakból való, írás útján rögzített, levéltárakban fennmaradt - illetve fenn nem maradt, de nyomtatásban, könyvtári állagban megőrződött - adatszerű információ hozzáférhetővé vált. Emellett a sorozat bibliográfiai bázisát bővítő intenzív külföldi anyaggyűjtésre is sor került, mely alkalmat teremtettek külföldi kutatóhelyekkel való szakmai kapcsolatteremtésre is.
Results in English
As the most important result of our research-project – which was defined in the proposal – is the completion of the planned 3 volumes. This fact has an inestimable significance from the viewpoint of the whole series of ’Anjou-kori oklevéltár’ (Documents of the Angevin Era). The volumes contain all the documents surviving (from 1350, 1355, 1356) and preserved by archives, libraries or printed books. Furthermore the participant researchers have successfully expanded the bibliographical basis of the serial by the help of external research-trips. These researches made opportunities for them (and the home institute also) to develope intensive professional relations with research institutes abroad.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72406
Decision
Yes

 

List of publications

 
Horogszegi Zoltán; Rábai Krisztina; Teiszler Éva: Charters of the Angevin Era. Anjou-kori Oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia 1301-1387., International Association for Neo-Latin Studies: XIV Congress, Vppsala, 2009
Horogszegi Zoltán; Rábai Krisztina: The usage of Latin language in the charters of the fourteenth century: Charters of the Angevin Era, International Association for Neo-Latin Studies: XIV Congress, Vppsala, 2009
Rábai Krisztina: Charters in the Fourteenth-Century Hungarian Kingdom, Seeing, Hearing, Reading and Believing. Authorities in the Middle Ages, 2010
Teiszler Éva: Legendarészletek 1350-es oklevelekben, VII. Medievisztikai PhD-Komferencia, Szeged, 2011
Rábai Krisztina; Teiszler Éva: 14. századi levéltári források és a történetírás (Az 1350-es évek oklevél narratió-i), VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár, 2011
Rábai Krisztina: Nagy Lajos litvániai hadjáratai. pp. 50-58, Belvedere Meridionale, 2010
Rábai Krisztina: A 14. századi magyar oklevelezési gyakorlat sajátosságai. pp. 81-87, Classica, mediaevalia, neolatina V. Ab Uppsalia usque ad Debrecinum. Debrecen, 2010
Rábai Krisztina: Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae in the light of the charters of the 14th century. pp. 205-219, Bolom-Kotari, Martina - Zouhar, Jakub (Edd.): Cogito, scribo, spero. Auxiliary Historical Sciences in Cetral Europe at the Outset of 21st Century Hradec Králové, 2012
Teiszler Éva: Eine unbekannte Variation der Hartvik-Legende, Bolom-Kotari, Martina - Zouhar, Jakub (Edd.): Cogito, scribo, spero. Auxiliary Historical Sciences in Cetral Europe at the Outset of 21st Century Hradec Králové, 2012
Rábai Krisztina: Oklevélhamisítások az Anjou-korban. pp. 31-43, Középkortörténeti Tanulmányok 7. Szeged, 2012
Back »