A pszichózisok molekuláris architektúrája, valamint ennek kapcsolata a neurokognitív funkciókkal és a pszichoszociális stresszel  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72488
típus NF
Vezető kutató Kéri Szabolcs Gyula
magyar cím A pszichózisok molekuláris architektúrája, valamint ennek kapcsolata a neurokognitív funkciókkal és a pszichoszociális stresszel
Angol cím The molecular architecture of psychosis and its relationship with neurocognition and psychosocial stress
magyar kulcsszavak szkizofrénia, pszichózis, kogníció, molekuláris genetika, stressz
angol kulcsszavak schizophrenia, psychosis, cognition, molecular genetics, stress
megadott besorolás
Neurológia, cerebrovascularis betegségek, pszichiátria (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Neurológia, Pszichiátria
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Élettani Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Bodi Nikoletta
Réthelyi János
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2013-03-31
aktuális összeg (MFt) 7.833
FTE (kutatóév egyenérték) 8.92
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pszichózisok (szkizofrénia, pszichotikus bipoláris zavar) kialakulásában a gén-környezet kölcsönhatások elsődleges szerepet játszanak. A tünetek fellángolását gyakran előzi meg a személyközi interakciókban megjelenő pszichoszociális stressz (expressed emotion, EE). Nem ismeretes, hogy mi a kölcsönhatás a pszichózis vulnerabilitási-gének, az EE és a betegséget jellemző kognitív deficit között (munkamemória, figyelem, deklaratív memória, percepció, szociális kogníció). Vizsgálatainkban a pszichózisokkal kapcsolatos klasszikus (NRG1, DISC1, DTNB, G72) és újabb gének (ErbB, PPP3CC, EGR2-4, GAD67, Akt/GSK3, PER3) polimorfizmusait fogjuk meghatározni. Az EE-ra adott pszichopatológiai tüneteket a Rosenfarb-féle interjútechnikával rögzítjük, a kognitív funkciók feltérképezésére standard és saját fejlesztésű teszteket használunk (RBANS, vernier, Eyes Test, elektrodermális reakció habituációja). Előzetes eredményeink szerint a kockázati genotípusokból (NRG1-ErbB-kalcineurin rendszer: SNP8NRG221132, SNP8NRG243177, rs1049437, rs35201266, rs3748962) összeállított Quervain-Papassotiropoulos composite score korrelál az EE-ra adott prepszichotikus reakció súlyosságával. Továbbá az NRG1 HapICE jelentősége kiemelkedőnek tűnik. Vizsgálatainak célja ezen eredmények kiterjesztése és a neurokognitív funkciók esetleges mediáló funkciójának meghatározása.
angol összefoglaló
Gene-environment interactions play a crucial role in the pathophysiology of psychotic disorders including schizophrenia and bipolar disorder. The exacerbation of symptoms is often receded by stressful interpersonal interactions (expressed emotion, EE). The relationship among vulnerability genes, EE, and cognitive dysfunctions (working memory, attention, declarative memory, perception, social cognition) is unknown. In this series of studies we plan to genotype classic and new psychosis candidate genes (NRG1, DISC1, DTNB, G72, ErbB, PPP3CC, EGR2-4, GAD67, Akt/GSK3, PER3). Psychopathological reactions displayed for high EE will be evaluated using the Rosenfarb-interview. Cognitive functions will be assessed using standardized tests and procedures developed in our laboratory (RBANS, vernier threshold, Eyes Test, habituation of the electrodermal response). According to our pilot studies, the Quervain-Papassotiropoulos composite score made of risk SNPs of the NRG1-ErbB-calcineurine system (SNP8NRG221132, SNP8NRG243177, rs1049437, rs35201266, rs3748962) correlate with the pre-psychotic reactions displayed in a high EE environment. The HapICE of the NRG1 gene seems to be especially important in this respect. The purpose of the complete project is to extend these results and to determine the potential mediating role of cognitive dysfunctions between vulnerability genes and psychosocial stress.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
mechanizmusok, a kognitív funkciók és a pszichoszociális behatások közötti összefüggéseket vizsgáltuk. Elsősorban a neuregulin 1 (NRG1) és az AKT kaszkád korrelátumaira voltunk kíváncsiak. Kimutattuk az NRG1 kockázati genotípusa (pszichózis konverzió magas kockázatú állapotból) és az intenzív negatív érzelmi környezet (expressed emotion) közötti kapcsolatot. Az NRG1 által aktivált AKT foszforiláció összefüggött a betegséghez társuló szenzoros kapuzási zavarral (P50 habituáció) és a hippocampus szerkezetével. E mechanizmusok egészséges személyek körében összefüggtek a delusiv tendenciákkal és a habituációval. Az NRG1-gyen felül kimutattuk a ZNF804 kapcsolatát a figyelmi funkciókkal, az FMRP pedig az elemi vizuális jelfeldolgozással korrelált (utalás a fragilis X szindróma és a szkizofrénia összefüggésére). A társas működések zavara interperszonális tranzakciók alatt redukálódott oxytocin felszabadulással társult, amely a negatív tünetek jelentős varianciáját magyarázta, és élettani szinten a habituációval függött össze. Csökkent habituációt és abnormális inger-jutalom kapcsolatokat találtunk dopamin agonistákat szedő Parkinson-kóros betegeknél, amely korrelált a pszichózis-jellegű szubklinikai tünetekkel. Végül adatokat nyertünk a pszichológiai trauma és a szkizofrénia kapcsolatáról, kimutatva, hogy ez rosszabb neuropszichológiai teljesítménnyel társul, míg a vizuális jelfeldolgozást nem érinti.
kutatási eredmények (angolul)
We investigated the relationship among the molecular mechanisms of schizophrenia-spectrum disorders, neurocognition, and psychosocial functions. We focused on the correlates of neuregulin 1 (NRG1)-induced AKT phosphorylation. Results indicated that the risk genotype of NRG1 (psychosis conversion from high risk states) influences reaction to harsh interpersonal criticism (expressed emotion). NRG1-induced AKT activation correlated with sensory gating (P50) habituation and structural anomalies of the hippocampus. In non-clinical individuals, these mechanisms were related to delusive tendencies and habituation. Beyond NRG1, we obtained data on the relationship of attentional functions and ZFN804, as well as the relationship between early visual processing and FMRP (a potential link to fragile X syndrome). Impairments in psychosocial functions were associated with decreased oxytocin release during interpersonal interactions, which explained a major portion of variance in negative symptoms, and it was related to habituation. Less habituation/aberrant stimulus-reward associations were present as an effect of dopamine agonists and striatal deficits in Parkinson’s patients, which were related to psychosis-like features. Finally, we studied the role of psychological trauma in schizophrenia and found that it is associated with worse neuropsychological functions but unaltered early visual processing.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kéri S, Kelemen O.: Objektív módszer a kifejezett érzelmek hatásának mérésére direkt interperszonális tranzakciók során szkizofréniában., Neuropsychopharmacologia Hungarica 10: 5-8., 2008
Kéri S, Kelemen O: The role of attention and immediate memory in vulnerability to interpersonal criticism during family transactions in schizophrenia., British Journal of Clinical Psychology 48: 21-29., 2009
Kéri S, Kiss I, Seres I, Kelemen O.: A polymorphism of the neuregulin 1 gene (SNP8NRG243177/rs6994992) affects reactivity to expressed emotion in schizophrenia., American Journal of Medical Genetics Part B - Neuropsychiatry Genetics 150B: 418-420., 2009
Kéri S, Kiss I, Kelemen O.: Effects of a neuregulin 1 variant on conversion to schizophrenia and schizophreniform disorder in people at high risk for psychosis., Molecular Psychiatry 14: 118-120., 2009
Kéri S, Kelemen O, Benedek G: Attentional modulation of perceptual organisation in schizophrenia., Cognitive Neuropsychiatry 14: 77-86., 2009
Kéri S, Kiss I, Kelemen O.: Sharing secrets: oxytocin and trust in schizophrenia., Social Neuroscience 4: 287-293., 2009
Kéri S.: Genes for psychosis and creativity - A promoter polymorphism of the neuregulin 1 gene is related to creativity in a group of high intellectual achievers., Psychological Science 20: 1070-1073, 2009
Kéri S, Seres I, Kelemen O, Benedek G.: Neuregulin 1-stimulated phosphorylation of AKT in psychotic disorders and its relationship with neurocognitive functions., Neurochemistry International 55: 606-609., 2009
Kéri S, Beniczky S, Kelemen O: Suppression of the P50 evoked response and neuregulin 1-induced AKT phosphorylation in first-episode schizophrenia., American Journal of Psychiatry 167:444-450., 2010
Seres I, Kelemen O, Benedek G, Kéri S.: Neuregulin 1-induced AKT phosphorylation in monozygotic twins discordant for schizophrenia., Neurochemistry International 56:906-910., 2010
Kiss I, Fábián A, Benedek G, Kéri S.: When doors of perception open: visual contrast sensitivity in never-medicated, first-episode schizophrenia., Journal of Abnormal Psychology 119:586-593., 2010
Balog Z, Kiss I, Kéri S.: CACNA1C risk allele for psychotic disorders is related to the activation of the AKT-pathway., American Journal of Psychiatry 167:1276-1277., 2010
Somlai Z, Moustafa AA, Kéri S, Myers CE, Gluck MA.: General functioning predicts reward and punishment learning in schizophrenia., Schizophrenia Research 127:131-136., 2011
Kéri S, Moustafa AA, Myers CE, Benedek G, Gluck MA.: {alpha}-Synuclein gene duplication impairs reward learning., Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 107:15992-15994., 2011
Balog Z, Kiss I, Kéri S.: ZNF804A may be associated with executive control of attention., Genes, Brain and Behavior 10:223-227., 2011
Kéri S, Seres I, Kelemen O, Benedek G.: The relationship among neuregulin 1-stimulated phosphorylation of AKT, psychosis proneness, and habituation of arousal in nonclinical individuals., Schizophrenia Bulletin 37:141-147., 2011
Kéri S, Kiss I.: Oxytocin response in a trust game and habituation of arousal., Physiology and Behavior 102(2):221-224, 2011
Kéri S, Benedek G.: Fragile X protein expression is linked to visual functions in healthy male volunteers., Neuroscience 192:345-350., 2011
Nagy H, Levy-Gigi E, Somlai Z, Takáts A, Bereczki D, Kéri S.: The effect of dopamine agonists on adaptive and aberrant salience in Parkinson's disease., Neuropsychopharmacology 37(4):950-958., 2012
Szamosi A, Kelemen O, Kéri S.: Hippocampal volume and the AKT signaling system in first-episode schizophrenia., Journal of Psychiatric Research 46(3):279-284., 2012
Kiss I, Kelemen O, Kéri S.: Decreased peripheral expression of neuregulin 1 in high-risk individuals who later converted to psychosis., Schizophrenia Research 135(1-3):198-199., 2012
Kéri S, Benedek G.: The role of fragile X mental retardation protein and potential FMR1 mRNA toxicity., Neuroscience 206:183-189., 2012
Balog Z, Kiss I, Kéri S.: Five New Schizophrenia Loci May Converge on the Same Cellular Mechanism: The AKT Pathway., American Journal of Psychiatry 169(3):335., 2012
Kéri S, Szamosi A, Benedek G, Kelemen O.: How does the hippocampal formation mediate memory for stimuli processed by the magnocellular and parvocellular visual pathways? Evidence from the comparison of schizophrenia and amnestic mild cognitive impairment (aMCI)., Neuropsychologia 50(14):3193-9, 2012
Kovács T, Kelemen O, Kéri S.: Decreased fragile X mental retardation protein (FMRP) is associated with lower IQ and earlier illness onset in patients with schizophrenia., Psychiatry Res, in press, doi:pii: S0165-1781(12)00845-1. 10.1016/j.psychres.2012.12.022., 2013
Petrovszki Z, Adam G, Tuboly G, Kekesi G, Benedek G, Keri S, Horvath G.: Characterization of gene-environment interactions by behavioral profiling of selectively bred rats: the effect of NMDA receptor inhibition and social isolation., Behav Brain Res. 240:134-45., 2013
Szily E, Kéri S.: Delusion proneness and emotion appraisal in individuals with high psychosis vulnerability., Clin Psychol Psychother. 20(2):166-70., 2013

 

Projekt eseményei

 
2023-08-09 16:01:53
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Élettan (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Élettani Intézet (Szegedi Tudományegyetem).
vissza »