Magyarország és a Szovjetunió 1957-1964  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72511
típus K
Vezető kutató Baráth Magdolna
magyar cím Magyarország és a Szovjetunió 1957-1964
Angol cím Hungary and Soviet Union 1957-1964
magyar kulcsszavak magyar-szovjet kapcsolatok
angol kulcsszavak Hungarian-Soviet relationships
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Történelem
zsűri Történelem
Kutatóhely Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.172
FTE (kutatóév egyenérték) 1.57
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célkitűzése, hogy szisztematikus magyarországi és oroszországi levéltári kutatómunka segítségével feltárja az 1956 és 1964 közötti kétoldalú kapcsolatok történetét. A kutatás időhatárának ilyen kiválasztását az indokolta, hogy a magyarországi forradalom, illetve annak leverése új korszakot nyitott nem csupán a kétoldalú kapcsolatokban, hanem a Szovjetunió és a szocialista tábor országai kapcsolatrendszerének alakulásában is. Másfelől Nyikita Szergejevics Hruscsov 1964. októberi leváltása nem csupán magában a Szovjetunióban és a szovjet külpolitikában, de a főtitkári poszton történt személycsere a Magyarország és a Szovjetunió közötti viszonyban is jelentős változásokat hozott. Ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell, hogy a magyar–szovjet kapcsolatok nem mutathatók be csupán klasszikus diplomáciai kapcsolatokként, a kutatás során vizsgálni kell és vizsgálni szándékozom a szovjet vezetésnek a magyarországi belpolitikára gyakorolt hatását, illetve a két ország és a szocialista tábor külpolitikai lépéseinek összehangolását, egyeztetési mechanizmusát. A két ország kapcsolatrendszere valamennyi aspektusának bemutatására törekszem, vagyis a politikai kapcsolatok alakulása mellett részletesen foglalkozni kívánok a gazdasági és tudományos-műszaki együttműködéssel, valamint a kulturális kapcsolatok alakulásával is.
A pályázati periódus végére szeretnék összeállítani egy dokumentumkötetet, amely az 1956 és 1964 között Budapesten szolgálatot teljesítő szovjet nagykövetek feljegyzéseit tartalmazná a magyar politikusokkal folytatott beszélgetéseikről. A kutatási eredményeket szakfolyóiratokban dokumentumközlések és tanulmányok formájában folyamatosan szeretném közreadni. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 2003 óta megbízott előadóként oktatom a II. világháború utáni magyar–szovjet kapcsolatok történetét, így a kutatás eredményei a felsőoktatásban is hasznosíthatók lennének.
angol összefoglaló
The aim of this poject is to reveal the history of the Soviet and Hungarian relationships between 1957 and 1964 on the basis of the Soviet and Hungarian archival documents.
The supression of the Hungarian revolution in 1956 has marked an era in the history of the relations. The replacing Khrushev in October 1964 and the personal changes in the Soviet leadership also caused some changes not only in the Soviet internal politics, but also in the relationships between Hungary and the Soviet Union. However the most important decisions concerning bilateral political relations were made on party level, during the consultations of party leaders.
By studing archival documents, recollections and using the results of historical literature related to the topic I would like to demonstrate all aspects of the Hungarian-Soviet relationships (economical and cultural relations, scientific-technical cooperation) in this period.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázati periódus alatt feldolgoztam a magyar–szovjet kapcsolatokra vonatkozó történeti irodalmat és levéltári kutatásokat folytattam a Magyar Országos Levéltár különböző fondjaiban, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. A pályázati ciklusban hat alkalommal kutattam moszkvai levéltárakban (Külügyminisztérium Levéltára, Orosz Állami Levéltár, Legújabbkori Orosz Állami Levéltár). Kutatási eredményeimről konferencia előadásokat tartottam, több tanulmányt publikáltam és összeállítottam egy dokumentumkötetet, amely a budapesti szovjet nagykövetség diplomatáinak feljegyzéseit tartalmazza az 1957 és 1964 közötti időszakban. A kötet a Napvilág Kiadó gondozásában 2012 márciusában fog megjelenni.
kutatási eredmények (angolul)
During the period of the project I studied the scientific literature concerning the Hungarian–Soviet relationships and did archival researches in the Hungarian National Archives and the Historical Archive of the Hungarian State Security. During this period I did research work also in different Russian archives (Historical Archive of the Ministry of Foreign Affairs, Russian State Archive, Archives of the Soviet Communist Party) six times. I delivered lectures on scientific conferences and published studies about the Hungarian-Soviet relationships in the early 60-ies. I compiled and edited a book, which contains the reports of the Soviet diplomats in Budapest in the period between 1957 and 1964. The book will be published by Napvilág Kiadó in March 2012.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72511
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Baráth Magdolna: Adalékok a magyar és szovjet hírszerző szervek együttműködéséhez, Megértő történelem. Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére: Szerk.: Baráth Magdolna-Bánkuti Gábor_Rainer M. János. L'Harmattan Kiadó, Bp. 2011., 2011
Baráth Magdolna: Szovjet „imázsépítés” Magyarországon. A Szovjetunió magyarországi népszerűsítésének módszerei és eszközei 1956 után., Századok, 2011. (145. évf.) 6. sz. 1525–1542., 2011
Baráth Magdolna: Kísérlet a Szovjetunió magyarországi „imázsának” helyreállítására a forradalom leverése után., Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. ELTE Eötvös Kiadó – MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2011. 697–707., 2011
Baráth Magdolna: Ungarn and die Sowjetunion, "Die Sechziger Jahre" in Ungarn. Studien. Hersg. von János M. Rainer. Gabriele Schafer Verlag, 39-78., 2009
Baráth Magdolna: Az SZKP megbízottainak magyarországi tevékenysége a szovjet katonai beavatkozást követően, Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Nógrád Megyei Levéltár-1956-os Intézet. Salgótarján-Budapest, 2008
Baráth Magdolna: "Nem hivatalos álláspont." Ismeretlen dokumentum a magyar-szovjet kapcsolatokról 1956 decemberéből, www.archivnet.hu 9. évf. 2009. 1. sz., 2009
Baráth Magdolna: Forradalom után - szovjet szemmel. A budapesti szovjet nagykövetség jelentése a magyarországi helyzetről., Történelmi Szemle 2009. 3. szám, 2009
Baráth Magdolna: "Testvéri segítségnyújtás". Szovjet tanácsadók és szakértők Magyarországon., Történelmi Szemle, 2010
vissza »