Kompakt extragalaktikus objektumok vizsgálata rádió-interferométeres technikával  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72515
típus K
Vezető kutató Frey Sándor
magyar cím Kompakt extragalaktikus objektumok vizsgálata rádió-interferométeres technikával
Angol cím Radio interferometric studies of compact extragalactic objects
magyar kulcsszavak rádió-interferometria, aktív galaxismagok, asztrofizika, asztrometria
angol kulcsszavak radio interferometry, active galactic nuclei, astrophysics, astrometry
megadott besorolás
Csillagászat (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Asztrofizika
zsűri Fizika
Kutatóhely Kozmikus Geodéziai Obszervatórium (Földmérési és Távérzékelési Intézet)
résztvevők Paragi Zsolt
Szentirmayné Gabányi Krisztina Éva
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2012-04-30
aktuális összeg (MFt) 8.668
FTE (kutatóév egyenérték) 4.78
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A rádió-interferometria napjaink egyik legperspektivikusabb csillagászati megfigyelési technikája. Korábban a nagyon hosszú bázisvonalú interferometriás (VLBI) mérések a legfényesebb aktív galaxismagokra (AGN) összpontosítottak, mivel ezek jól detektálhatók a légköri koherenciaidőn belül. Az AGN-ekre vonatkozó jelenlegi asztrofizikai ismereteink ezért főképp a legerősebben rádiósugárzó objektumok megfigyelésén alapulnak. Igaz ez az égi vonatkoztatási rendszer definíciójára is. Az észlelési technika fejlődése megnyitotta az utat nagyszámú halványabb rádióforrás megfigyeléséhez. Ez lehetővé teszi sokkal nagyobb minták összegyűjtését, ezen objektumok kozmológiai időskálán tapasztalható fejlődésének tanulmányozását; szerkezeti tulajdonságaik összevetését a fényesebb forrásokéival; a kozmológiai modell hatásának vizsgálatát a rádiószerkezet és a vöröseltolódás összefüggésére; az égi vonatkoztatási rendszer globális és lokális – egy-egy kisebb égboltterületre vonatkozó – sűrítését és pontosítását. A halvány források megfigyelését biztosító ún. fázisviszonyításos módszert a következő generációs űr-VLBI mesterséges hold, a japán ASTRO-G (start: 2012) esetében is alkalmazni fogják.
A projekt keretében folytatni szeretnénk a halvány, optikailag azonosított extragalaktikus rádióforrások VLBI felmérését. Részt vállalunk halvány optikai standard mezők megmérésében, a jelenleg elérhetőnél nagyobb pontossággal hozzákötve az ottani AGN-ek pozícióját a VLBI technikával definiált égi vonatkoztatási rendszerhez. Tanulmányozzuk a jelenleg ismert legtávolabbi rádiósugárzó kvazárokat, ezred-ívmásodperces szögfelbontással. Kidolgozzuk a fázisviszonyításos eljárás űr-VLBI alkalmazásának egyes elemeit. Felkészülünk arra, hogy az ASTRO-G űrcsillagászati program számára versenyképes kutatási javaslatokat állítsunk össze.
A három résztvevő a kutatási terület szakértője. Rendszeresen sikeresen pályázunk megfigyelési időért európai és amerikai rádióinterferométer-hálózatokhoz. A projekt futamideje alatt szeretnénk hazai fiatal egyetemi hallgatók érdeklődését is felkelteni a téma iránt.
angol összefoglaló
Radio interferometry is one of the most perspective astronomical observing techniques nowadays. In the past, Very Long Baseline Interferometry (VLBI) observations concentrated on the bright compact extragalactic radio sources (active galactic nuclei, AGNs) that can be detected with sufficient signal-to-noise ratio within the atmospheric coherence time. Our present astrophysical knowledge of radio-loud AGNs, as well as the definition of our current most accurate celestial reference frame is largely based on these bright extragalactic objects. The rapid technical advances (the increase in sensitivity and observing time available) open up the possibility to target fainter source populations. This allows us to collect data on much larger samples, and to study e.g. cosmological evolution of object classes; morphology of fainter sources compared to that of the bright ones; the imprint of the cosmological model on the source structure as a function of redshift; the possibility of local and global densifications, and accuracy improvement of the celestial reference frame. The technique of phase-referencing which allows milli-arcsecond resolution imaging of weaker radio AGNs by extending the signal coherence time will also be used for the next-generation Japanese Space VLBI satellite ASTRO-G (expected launch year: 2012).
We intend to continue our Deep Extragalactic VLBI-Optical Survey. We take part in establishing Deep Astrometric Standards by linking optically identified AGNs to the International Celestial Reference Frame defined in the radio. We will study the high-resolution structure of the most distant radio AGNs known. We will explore the possibilities of Space VLBI phase-referencing, and work out competitive scientific proposals for the ASTRO-G mission. The three participants are experts in this field. We regularly successfully apply for observing time at the European and the US interferometer networks. We want to attract young students to work in this field.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A nagyon hosszú bázisvonalú interferométeres (VLBI) megfigyelési módszer extragalaktikus asztrofizikai és asztrometriai alkal­mazásaival foglalkoztunk. A legfinomabb felbontással tanulmányoztuk a ma ismert két legtávolabbi rádiókvazár szerkezetét. A J1427+3312 kvazár (vöröseltolódása z=6,12) két komponensből áll, egy igen fiatal objektum lehet. Vizsgáltunk más távoli (z>3) rádiókvazárokat, valamint egyéb különleges aktív galaxismagokat is. Tanulmányoztunk napi időskálán jelentős fényességváltozásokat mutató kvazárokat. A jelenséget a Tejútrendszer látóirányba eső csillagközi anyagában fellépő szcintilláció okoz­hatja. Felfedeztük, hogy az optikai emissziós színképvonalai alapján kettősnek sejtett J1425+3231 kvazár valóban két kompakt rádióforrásból áll. Sikerült relativisztikus jet jelenlétére utaló tágulást felismerni egy Ic típusú szupernóvában (SN 2007gr). Az égi vonatkoztatási rendszert kijelölő aktív galaxismagok igen kis látszó sajátmozgásait összefüggésbe hoztuk ezred-ívmásodperces rádiószerkezetükkel. Rádió és optikai tartományban mért koordinátáik összefüggését vizs­gálva a vártnál több jelentős pozíciós eltérést találtunk. A készülő nemzetközi űr-VLBI programok számára új kalibrátor rádióforrásokat és halvány potenciális célpontokat kerestünk. Bekapcsolódtunk egy kísérleti javaslat kidolgozásába, amelynek célja egy a Jupiter környezetébe küldendő űrszonda navigációjának pontosítása a kvazárok jelentette égi háttér és a VLBI technika segítségével.
kutatási eredmények (angolul)
We applied Very Long Baseline Interferometry (VLBI) for studies in extragalactic astrophysics and astrometry. We revealed the radio structure of the two most distant radio quasars known at present, with the finest angular resolution. The quasar J1427+3312 (redshift z=6.12) is resolved into two components, and is probably a very young object. We also studied other high-redshift (z>3) quasars, and various peculiar active galactic nuclei, including those with intra-day flux-density variability. This effect is caused by the scintillation in the Galactic interstellar clouds in the line of sight. We found that J1425+3231, a dual active galactic nucleus suspected from its double-peaked narrow optical emission lines, is indeed composed of two compact radio sources. A mildly relativistic radio jet was inferred in the Type Ic Supernova 2007gr. We studied the connection between the tiny apparent proper motions and the milliarcsecond-scale VLBI structures of compact radio sources that define the celestial reference frame. By comparing the radio and optical coordinates of a large sample of radio reference frame sources, we found a significant number of positional outliers. For future international Space VLBI missions, we selected new potential calibrator and weak target objects. We took part in an experiment proposal with the aim of the precise VLBI navigation of prospective spacecraft sent to Jupiter, using the compact extragalactic radio sources in the background.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72515
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Frey S., Gurvits L.I., Paragi Z., Gabányi K.É.: High-resolution double morphology of the most distant known radio quasar at z=6.12, Astronomy and Astrophysics, Vol. 484, pp. L39-L42, 2008
Fuhrmann L., Krichbaum T.P., Witzel A., Kraus A., Britzen S., Bernhart S., Impellizzeri C.M.V., Agudo I., Klare J., Sohn B.W., Angelakis E., Bach U., Gabányi K.É., Körding E., Pagels A., et al.: Testing the inverse-Compton catastrophe scenario in the intra-day variable blazar S5 0716+71. III. Rapid and correlated flux density variability from radio to sub-mm band, Astronomy and Astrophysics, Vol. 490, pp. 1019-1037, 2008
Yang J., Gurvits L.I., Lobanov A.P., Frey S., Hong X.-Y.: Multi-frequency investigation of the parsec- and kilo-parsec-scale radio structures in high-redshift quasar PKS 1402+044, Astronomy and Astrophysics, Vol. 489, pp. 517-524, 2008
Frey S., Gabányi K.É., Asaki Y.: Identification of Potential Weak Target Radio Quasars for ASTRO-G In-Beam Phase-Referencing, Publications of the Astronomical Society of Japan, Vol. 61, pp. 123-127, 2009
Frey S., Mosoni L.: A short introduction to radio interferometric image reconstruction, New Astronomy Reviews, Vol. 53, pp. 307-311, 2009
Gabányi K.É., Marchili N., Krichbaum T.P., Fuhrmann L., Müller P., Zensus J.A., Liu X., Song H.G.: Very Long Baseline Array observations of the intraday variable source J1128+592, Astronomy and Astrophysics, Vol. 508, pp. 161-171, 2009
Cseh D., Frey S., Paragi Z., Gurvits L.I., Gabányi K.É.: Radio interferometric observations of two core-dominated triple radio sources at z>3, Astronomy and Astrophysics, Vol. 523, id. A34, 2010
Frey S., Paragi Z., Campbell R.M., Moór, A.: The radio-loud active nucleus in the "dark lens" galaxy J1218+2953, Astronomy and Astrophysics, Vol. 513, id. A18, 2010
Frey S., Paragi Z., Gurvits L.I., Cseh D., Gabányi K.É.: High-resolution images of five radio quasars at early cosmological epochs, Astronomy and Astrophysics, Vol. 524, id. A83, 2010
Paragi Z., Taylor G.B., Kouveliotou C., Granot J., Ramirez-Ruiz E., Bietenholz M., van der Horst A.J., Pidopryhora Y., van Langevelde H.J., Garrett M.A., Szomoru A., Argo M.K., Bourke S., Paczyński B.: A mildly relativistic radio jet from the otherwise normal type Ic supernova 2007gr, Nature, Vol. 463, pp. 516-518, 2010
Veres P., Frey S., Paragi Z., Gurvits L.I.: Physical parameters of a relativistic jet at very high redshift: the case of the blazar J1430+4204, Astronomy and Astrophysics, Vol. 521, id. A6, 2010
Frey S., Paragi Z., Gurvits L.I., Gabányi K.É., Cseh D.: Into the central 10 pc of the most distant known radio quasar. VLBI imaging observations of J1429+5447 at z=6.21, Astronomy and Astrophysics, Vol. 531, id. L5, 2011
Geréb K., Frey S.: WMAP point sources as potential Space VLBI calibrators, Advances in Space Research, Vol. 48, pp. 334-342, 2011
Giroletti M., Paragi Z., Bignall H., Doi A., Foschini L., Gabányi K.É., Reynolds C., Blanchard J., Campbell R.M., Colomer F., Hong X., Kadler M., Kino M., van Langevelde H.J., Nagai H., Phillips C., Sekido M., Szomoru A., Tzioumis A.K.: Global e-VLBI observations of the gamma-ray narrow line Seyfert 1 PMN J0948+0022, Astronomy and Astrophysics, Vol.528, id. L11, 2011
Moór A., Frey S., Lambert S.B., Titov O.A., Bakos J.: On the connection of the apparent proper motion and the VLBI structure of compact radio sources, Astronomical Journal, Vol. 141, id. 178, 2011
Frey S., Paragi Z., An T., Gabányi K.É.: Two in one? A possibly dual radio-emitting nucleus in the quasar SDSS J1425+3231, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (közlésre benyújtva), 2012
Gupta A.C, Krichbaum T.P., Wiita P.J., Rani B., Sokolovsky K.V., Mohan P., Mangalam A., Marchili N., Fuhrmann L., Agudo I., Bach U., Bachev R., Böttcher M., Gabanyi K.E., Gaur H., Hawkins K., Kimeridze G.N., Kurtanidze O.M., Kurtanidze S.O., Lee C.-U., Liu X., McBreen B., Nesci R., Nestoras G., Nikolashvili M.G., Ohlert J.M., Palma N., Peneva S., Pursimo T., Semkov E., Strigachev A., Webb J.R., Wiesemeyer H., Zensus J.A.: Multi-wavelength IDV of the BL Lac S5 0716+714, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (közlésre benyújtva), 2012
Marchili N., Krichbaum T.P., Liu X., Song H.G., Gabányi K.É., Fuhrmann L., Witzel A., Zensus J.A.: A seasonal cycle and an abrupt change in the variability characteristics of the intraday variable source S4 0954+65, Astronomy and Astrophysics (közlésre elfogadva), 2012
Orosz G., Frey S.: Radio-optical outlier quasars - a case study with ICRF2 and SDSS, Memorie della Societa Astronomica Italiana, Vol. 83, No. 3 (közlésre elfogadva), 2012
Paragi Z.: Real-Time VLBI Observations of Compact Objects, Observational Evidence for Black Holes In the Universe, ed. Chakrabarti S.K., American Institute of Physics Conference Proceedings, Vol. 1053, pp. 383-386, 2008
Paragi Z., Trejo Cruz A., Giacani E., Dubner G., Bykov A.M., van Langevelde, H.J.: The compact radio counterpart of IGR J20187+4041 near the flaring source AGL 2021+4029 and 3EG J2020+4017, Proceedings of Science, PoS(MQW7)105, 2008
Cseh D., Fuhl Á., Frey S.: A close look at compact triple radio sources, Proceedings of Science, PoS(IX EVN Symposium)074, 2009
Frey S., Moór A.: „Pontállandósítás” az égen – milyen kvazárok alkalmasak az égi vonatkoztatási rendszer kijelölésére?, Geomatikai Közlemények, Vol. 12, szerk. Závoti J., Bányai L., Papp G., pp. 163-168, 2009
Paragi Z., Frey S., Campbell B., Moór A.: A suspected Dark Lens revealed with the e-EVN, Proceedings of Science, PoS(EXPReS09)008, 2009
Yang J., Gurvits L.I., Frey S., Lobanov A.P.: The Apparent ”Angular Size–Frequency” Dependence in ~3000 Parsec-scale Extragalactic Jets, Proc. 10th Asian-Pacific Regional IAU Meeting 2008, eds. Zhang S.-N., Li Y., Yu Q., China Science & Technology Press (Beijing, China), pp. 270-272, 2009
Frey S., Gabányi K.: Nagy szögfelbontású rádió-interferometria - űreszközökkel, Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences Monographs No. 6, szerk. Kelemen J., Szabados L., pp. 62-68, 2010
Frey S., Gabányi K.: A Nemzetközi Égi Referenciarendszer (ICRS) új megvalósítása: ICRF2, Geomatikai Közlemények, Vol. 13, No. 2, szerk. Závoti J., Bányai L., Papp G., pp. 159-164, 2010
Gabányi K.É., Marchili N., Krichbaum T., Fuhrmann L., Liu X., Song H.G.: High resolution studies of the IDV quasar J1128+592, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 218, id. 012013, 2010
Veres P., Frey S., Paragi Z, Gurvits L.I.: The compact radio structure of the high-redshift blazar J1430+4204 before and after a major outburst, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 218, id. 012014, 2010
Frey S., Paragi Z.: 4C 02.27: what is inside a double-double radio quasar?, Proceedings of Science, PoS(10th EVN Symposium)077, 2011
Frey S., Paragi Z., Gurvits L.I., Gabányi K.É., Cseh D.: The most distant radio quasars at the highest resolution, Proceedings of Science, PoS(10th EVN Symposium)032, 2011
Gabányi K.É., Krichbaum T.P., Marchili N., Fuhrmann L.: Are Local Interstellar Clouds Responsible for Annual Modulation in IDV Sources?, Proceedings of Science, PoS(10th EVN Symposium)078, 2011
Giroletti M., Paragi Z., Bignall H., Doi A., Foschini L., Gabányi K.É., Reynolds C., Blanchard J., Campbell R.M., Colomer F., Hong X., Kadler M., Kino M., van Langevelde H.J., Nagai H., Phillips C., Sekido M., Szomoru A., Tzioumis A.K.: The first scientific experiment using Global e-VLBI observations: a multiwavelength campaign on the gamma-ray Narrow-Line Seyfert 1 PMN J0948+0022, Proceedings of Science, PoS(10th EVN Symposium)080, 2011
Cseh D.: Nagy vöröseltolódású, kompakt rádiófényes kvazárok vizsgálata, diplomamunka, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Csillagászati Tanszék, 79 pp., 2009
Frey S.: Radio interferometry, Astrometry and Imaging with the Very Large Telescope Interferometer, Summer School, Keszthely, Hungary, 2-13 Jun 2008 (invited lecture and demonstration), 2008
Frey S.: Egy érdekes kvazár a „világ végéről”, MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete Szemináriuma, Budapest, 2008. október 30. (előadás), 2008
Frey S., Gurvits L.I., Paragi Z., Gabányi K.É.: A compact symmetric object at z=6.12?, ASTRON Newsletter, July 2008, p. 30, 2008
Frey S., Gurvits L.I., Paragi Z., Gabányi K.É.: Decaparsec-scale morphology of the most distant known radio QSO at z=6.12, Deep Surveys of the Radio Universe with SKA Pathfinders, Perth, Australia, 31 Mar – 4 Apr 2008 (poszter), 2008
Frey S., Gurvits L.I., Paragi Z., Gabányi K.É.: The 10-100 pc scale radio structure of the only radio-loud quasar at z>6, Far Away: Light in the young Universe, 26th IAP Conference, Paris, France, 7-11 Jul 2008 (poszter), 2008
Gabányi K.: Intraday Variability, Seminar at the National Astronomical Observatory of Japan, Mitaka, Tokyo, 13 Jun 2008 (előadás), 2008
Gabányi K.: Compact Sources for ASTRO-G: targets and calibrators, Seminar at the Institute of Space and Astronautical Science, Sagamihara, Japan, 19 Nov 2008 (előadás), 2008
Frey S., Moór A., Gabányi K.: Égi „alappontjaink” vizsgálata VLBI technikával, Új eredmények a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott földtudományi kutatások köréből, MTA, Budapest, 2009. február 18. (előadás), 2009
Frey S., Moór A., Titov O.A.: On the connection of the apparent proper motion and the VLBI structure of compact radio sources, 19th European VLBI for Geodesy and Astrometry Working Meeting, Bordeaux, France, 24-25 Mar 2009 (előadás), 2009
Frey S., Paragi Zs., Campbell B., Moór A.: Sötét anyagból sötét lencse?, Magyar Csillagászok Országos Találkozója, Balatonlelle, 2009. október 15-17. (előadás), 2009
Frey S., Paragi Z., Campbell B., Moór A.: An AGN in the heart of a suspected "dark lens" galaxy, European VLBI Network Newsletter, No. 24, Oct 2009, ed. M. Kunert-Bajraszewska, 2009
Frey S., Paragi Z., Gurvits L.I., Gabányi K.É., Cseh D.: The sharpest view of the earliest radio quasars, Galaxy Evolution and Environment, Kuala Lumpur, Malaysia, 30 Mar - 3 Apr 2009 (poszter), 2009
Frey S., Paragi Z., Gurvits L.I., Gabányi K., Cseh D.: AGN activity at early cosmological epochs, European VLBI Network Newsletter, No. 23, May 2009, ed. F. Colomer, 2009
Frey S., Paragi Z., Gurvits L.I., Gabányi K.É., Cseh D.: The sharpest view of the earliest radio quasars, Physics of Galactic Nuclei, Ringberg Castle, Bavaria, Germany, 15-19 Jun 2009 (poszter), 2009
Gabányi K.: Egy év Japánban - a második generációs űr-VLBI műhold előkészítése, Rédey István Geodéziai Szeminárium, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Általános és Felsőgeodézia Tanszék, 2009. márc. 19. (előadás), 2009
Gabányi K., Frey S.: Az új generációs űr-VLBI műhold, Űrcsillagászat Magyarországon konferencia, ELTE TTK, Budapest, 2009. október 29. (poszter), 2009
Gabányi K., Frey S.: Távoli rádiókvazárok VLBI szemmel, Magyar Csillagászok Országos Találkozója, Balatonlelle, 2009. október 15-17. (előadás), 2009
Veres P., Frey S., Paragi Zs., Gurvits L.I.: Blazár kitörés 4.72 vöröseltolódásnál, Fiatal Csillagász és Asztrofizikus Kutatók 5. Találkozója, ELTE TTK, Budapest, 2009. szeptember 2-4. (előadás), 2009
Frey S.: Kvazárok a távoli világegyetemben, Eötvös Loránd Fizikai Társulat küldöttközgyűlése, Budapest, 2009. máj. 23. (előadás), 2009
Gabányi K.: Pislákoló kvazárok, Fiatal Csillagász és Asztrofizikus Kutatók 5. Találkozója, ELTE TTK, Budapest, 2009. szeptember 2-4. (előadás), 2009
Frey S.: Halvány rádióforrások megfigyelése űr-VLBI technikával, MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete Szemináriuma, Budapest, 2010. február 4. (előadás), 2010
Cseh D., Frey S., Paragi Z., Gurvits L.I., Gabányi K.É.: Two core-dominated triple radio sources at z>3, European VLBI Network Newsletter, No. 27, October 2010, ed. M. Kunert-Bajraszewska, 2010
Frey S., Paragi Z., Gurvits L.I., Gabányi K.É., Cseh D.: Radio-loud quasars at the highest redshifts, Probing the High Redshift Universe, 38th COSPAR Scientific Assembly, Bremen, Germany, 20 - 22 Jul 2010 (előadás), 2010
Gabányi K.É., Krichbaum T.P., Marchili N., Fuhrmann L.: Intraday Variability and the Local Interstellar Medium, Time Variability at High Energies: a Probe of AGN Physics (including VLBI), 38th COSPAR Scientific Assembly, Bremen, Germany, 18 - 20 Jul 2010 (poszter), 2010
Gurvits L.I., Pogrebenko S.V., Campbell R.M., Cimò G., de Pater I., Vermeersen B., Zegers T., Oberst J., Nothnagel A., Pätzold M., Mujunen A., Molera G., Charlot P., Frey S., Montebugnoli S.: Status of the Planetary Radio Interferometry and Doppler Experiment (PRIDE) for the Europa Jupiter System Mission, EJSM/Laplace Workshop, ESTEC, Noordwijk, 18 January 2010 (előadás), 2010
Frey S.: VLBI, avagy használható-e valamire a csillagászat?, Rédey István Geodéziai Szeminárium, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Általános és Felsőgeodézia Tanszék, Budapest, 2011. december 8. (előadás), 2011
Frey S., Moór A.: Hogyan mozognak a legjobb égi referenciapontok?, MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete Szemináriuma, Budapest, 2011. április 21. (előadás), 2011
Frey S., Paragi Z., Gurvits L.I., Gabányi K.É., Cseh D.: The most distant quasars under the VLBI magnifier, New Horizons for High Redshifts, Cambridge, UK, 25-29 Jul 2011 (poszter), 2011
Gabányi K.: TeV forrás a Galaxis síkjában: Tejúton innen vagy túl?, MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete Szemináriuma, Budapest, 2011. szeptember 29. (előadás), 2011
Gabányi K.: A TeV source in the Galactic plane: galactic or extragalactic?, Shanghai Astronomical Observatory, P.R. China, 11 Nov 2011 (szemináriumi előadás), 2011
Gabányi K.É., Frey S., Paragi Z., An T.: Do double-peaked narrow-line AGNs host binary black holes?, Black hole astrophysics: Tales of power and destruction, Winchester, UK, 18-22 Jul 2011 (poszter), 2011
Frey S., Gurvits L.I., Paragi Z., Gabányi K.: Redshift, Time, Spectrum – The most distant radio quasars with VLBI, Resolving The Sky – Radio Interferometry: Past, Present and Future, Manchester, UK, 18-20 Apr 2012 (előadás), 2012
Gabányi K.: Using interferometry technique in astronomy to study active galactic nuclei, National Astronomical Observatory of Japan, Mitaka, Japan, 3 Mar 2012 (szemináriumi előadás), 2012
Frey S.: Különös kvazár a „világ végén”, Meteor, 38. évf. 6. szám, pp. 16-17 (ismeretterjesztő cikk), 2008
Frey S.: Kvazárbébi, Élet és Tudomány, 64. évf., 21. szám, pp. 646-648 (ismeretterjesztő cikk), 2009
Gabányi K.É.: Kvazárok gyors fényességváltozásai rádiótartományban, Fizikai Szemle, 59. évf., 10. szám, pp. 334-338, 2009
Frey S.: Magyar kutató eredményei a gammakitörésekről, Meteor, 40. évf. 3. szám, pp. 26-27 (ismeretterjesztő cikk), 2010
Frey S.: Kettős aktív galaxismagok, Meteor Csillagászati Évkönyv 2012, Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest, pp. 380-390 (ismeretterjesztő cikk), 2011
vissza »