Modulation of dendritic cell-B cell communication by lymphocyte apoptosis in HIV infection and autoimmunity  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
72532
Type K
Principal investigator Réthi, Bence
Title in Hungarian Az apoptotikus sejtek hatása a dendritikus sejt-B sejt kommunikációra HIV-fertőzött és autoimmun betegekben
Title in English Modulation of dendritic cell-B cell communication by lymphocyte apoptosis in HIV infection and autoimmunity
Keywords in Hungarian dendritikus sejt, B limfocita, apoptózis, autoimmunitás, HIV
Keywords in English dendritic cell, B lymphocyte, apoptosis, autoimmunity, HIV
Discipline
Biological basis of immunity related disorders (e.g. autoimmunity) (Council of Medical and Biological Sciences)65 %
Immunology (Council of Medical and Biological Sciences)35 %
Ortelius classification: Immunology
Panel Immunity, Cancer and Microbiology
Department or equivalent Department of Immunology (University of Debrecen)
Participants Lányi, Árpád
Szabó, Attila
Starting date 2008-04-01
Closing date 2010-03-31
Funding (in million HUF) 18.263
FTE (full time equivalent) 0.77
state closed project
Summary in Hungarian
HIV fertőzött betegekben megfigyelhető a T és a B limfociták fokozott apoptózisa. A memória B sejtek elvesztése együtt jár a patogén-specifikus ellenanyagok szintjének csökkenésével. Ugyanakkor a szérum IgG koncentráció emelkedik, a betegekben ellenanyag-függő autoimmun reakciók indulhatnak el. Ismert, hogy a dendritikus sejtek (DS-ek) antigéneket szállítanak a perifériás szövetekből a nyirokszervekbe, itt a B sejtekkel közvetlen kapcsolatot létesítve az antigéneket prezentálják, kiváltva ezzel a specifikus B sejtek osztódását és differenciálódását. Ismert, hogy az apoptotikus sejtek (AS-ek) változatos módon képesek a DS funkciókat befolyásolni. Célunk a DS:AS kölcsönhatás szerepének feltárása a DS-ek B sejt aktivációt szabályozó működésében. Vizsgálatainkban a HIV fertőzésben fokozódó spontán és Fas-függő apoptózist izolált humán B és T sejtekben modellezzük és a DS:AS kölcsönhatás szerepét olyan, a DS-ek által expresszált molekulák (kemokinek, TNF/TNF-R molekulacsalád, SLAM molekulacsalád) expressziójával és funkcióival monitorozzuk, amelyek befolyásolhatják a B sejtek vándorlását, túlélését, aktivációját és differenciálódását. Munkánkkal szeretném a B sejt homeosztázis és a DS reguláció olyan, eddig nem ismert oldalait feltárni, amelyek hozzájárulhatnak a HIV-fertőzés és az autoimmun betegségek patomechanizmusának megértéséhez. Eredményeink terápiás relevanciával is bírnak, az apoptotikus tumor vagy vírussal fertőzött sejtek potenciális antigénforrásként szerepelnek a DS-alapú sejtterápiás eljárásokban.
Summary
In HIV-infected individuals both T and B lymphocytes show increased sensitivity to apoptosis. Paradoxically, B cell apoptosis and the decreased antigen specific B cell memory is accompanied by increased IgG production and a wide range of antibody-mediated autoimmune symptoms indicating impared regulation of B cell tolerance. The aim of the present application is to discover novel mechanisms linking concommitant lymphocyte apoptosis and hyperactivation in HIV infection.
Dendritic cells (DCs) play an important role in regulating B cell responses by transporting and presenting antigens to B lymphocytes. It is known that apoptotic cells regulate DC functions through several different mechanisms. As both HIV-infection and the autoimmune disease SLE are associated with apoptosis abnormalities and B cell hyperactivation we plan to investigate whether apoptotic cell recognition by DCs influences DC-B cell communication. The effect of apoptotic cells will be studied on the expression and function of several molecules in the DC:B cell interface, including chemokines and members of the TNF, TNF-R and SLAM protein families, which widely regulate lymphocyte survival and activation and many of them have been implicated in B cell tolerance regulation. The comprehensive experimental platform outlined in the application will provide a stable basis for new lines of research in DC biology with implications for the pathomechanism of HIV infection and B cell dependent autoimmunity.
Back »