Study of fundamental interactions and exotic nuclear states with lasers and particle beams  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
72566
Type K
Principal investigator Krasznahorkay, Attila
Title in Hungarian Alapvető kölcsönhatások és egzotikus magállapotok vizsgálata lézerekkel és részecske nyalábokkal
Title in English Study of fundamental interactions and exotic nuclear states with lasers and particle beams
Keywords in Hungarian lézeres részecskegyorsítás, egy új elemi részecske keresése, hiperdeformált állapotok, maghasadás, fotohasadás, radioaktív nyalábok, kiralitás, neutron-gazdag maganyag
Keywords in English laser acceleration, searching for a new elementary particle, hyperdeformed states, fission, photofission, radiactive beams, chirality, neutron-rich nuclear matter
Discipline
Physics (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Nuclear physics
Panel Physics 1
Department or equivalent Fundamnetal interactions research group (HUN-REN Institute for Nuclear Research)
Participants Algora, Pineda Alejandro
Csatlós, Margit
Csige, Lóránt
Gácsi, Zoltán
Gál, János
Gulyás, János
Hegyesi, Gyula
Hunyadi, Mátyás
Kalinka, Gábor
Nyakó, Barna Mátyás
Nyakóné Juhász, Katalin
Timár, János
Vitéz, Attila Csaba
Zolnai, László
Starting date 2008-04-01
Closing date 2012-04-30
Funding (in million HUF) 23.157
FTE (full time equivalent) 31.26
state closed project
Summary in Hungarian
Ebben a pályázatban a mai magfizika frontvonalába tartozó alapvető kölcsönhatások és egzotikus magállapotok vizsgálatát tervezzük. Tapasztalt kutatók 12 fős csoportja és 2 PhD hallgató az alábbi témakörökben végez kutatásokat:

• Magfizika lézerekkel: nagy teljesítményű fs-os lézerek felhasználása gamma sugárzások keltésére és azzal atommagállapotok gerjesztése.

• A standard modellen túli fizika: egy új könnyű bozon keresése, ami a graviton 1+ partnere lehet, és ami a sötét anyag bomlásában is szerepet játszhat.

• Erősen deformált magállapotok fizikája: hiperdeformáció és klaszterizáció az aktinoida atommag-tartományban; nagyspinű, igen erősen deformált állapotok vizsgálata.

• Nagyspinű magállapotok tanulmányozása: kiralitás és sávlezáródás az atommagokban.

• Alacsonyan fekvő Gamow-Teller erősségeloszlások az atommagokban: egzotikus atommagok béta bomlásának vizsgálata.

• A neutrongazdag maganyag állapotegyenlete: óriás rezonanciák, neutronbőr-vastagság mérések radioaktív nyalábokban, a neutrongazdag maganyag szimmetria-energia tagjának és kompresszibilitásának vizsgálata.
Summary
The present proposal aims at studying fundamental interactions and exotic states in nuclei, a forefront of experimental nuclear physics nowadays. The following topics will be investigated by a large group (12 people) of experienced physicists and 2 PhD students:

• Nuclear physics with lasers: production of gamma-rays by high power fs-lasers and excitation of nuclear states with that.
• Physics beyond the standard model: searching for a new light boson, which could be the 1+ partner of the graviton and which might play a role in the decay of dark matter.

• The physics of the highly deformed nuclear states: study of hyperdeformation and clusterization in actinide nuclei; investigation of extreme deformations at high spins.

• Study of high-spin nuclear states: nuclear chirality and band termination.

• Low-lying Gamow-Teller strength distribution in nuclei: beta-decay studies of exotic nuclei.

• Equation of state for neutron rich nuclear matter: giant resonances, neutron-skin measurements in rare isotope beams, constraining the symmetry energy term and the compressibility of neutron-rich nuclear matter.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA által támogatott kutatások eredményeként 1 db. MTA doktori értekezés, 1 db. PhD értekezés és 6 db. egyéb értekezés született. Jelentős fejlesztési munkákat végeztünk, amelyek gyakran nagyon időigényesek voltak, de hosszabb távon remélhetőleg meg fognak térülni. Az elért legfontosabb tudományos eredményeink a következők: 1. Kiemelkedő eredménynek tekinthető, hogy elsőként sikerült izoskalár (T=0) típusú proton-neutron párkölcsönhatás, illetve ilyen módon csatolódott nukleonpárokból összeálló pn-kvartett állapotok létére utaló kísérleti adatokat kapni (NATURE publ.). 2. Feloldottuk a 239Pu fűtőanyag kísérleti és elméleti reaktor-hője között régóta fennálló ellentmondást (Phys. Rev. Lett. Publ.). 3. Új hiperdeformált rotációs sávokat és átmeneti állapotokat azonosítottunk az 232U és a 232Pa atommagokban (Phys. Rev C publikációk). 4. A 190Hg atommag szuperdeformált (SD) állapotai tanulmányozásával kimutattuk, hogy az alacsonyabb Coulomb-gát és teljes kötési energia ellenére a két-proton szeparációs energiák az SD állapotokban nagyobbak, mint a normáldeformált (ND) állapotokban (Phys. Rev. Lett. Publ.). 5. Új királis-jelölt sávszerkezetet azonosítottunk a 134Pr atommagban, amelyben ezen kívül számos új forgási sávot találtunk (Phys. Rev. C Publ.). 6. Kísérleti adatokat kaptunk a 234Pa atommag igazi hármas hasadására. 7. Egy új módszert dolgoztunk ki az atommagok neutronbőr-vastagságának pontos meghatározására (beküldve a Phys. Rev. Lett-hez).
Results in English
As a result of research supported by the OTKA one doctoral thesis (Dr. of the Hung. Acad. of Sci.), one PhD, and six other dissertations were completed. Significant development work has been done as well, which are often very time consuming but hopefully will be recovered in the longer term. The most important scientific results achieved include the following: 1. The experiment on 92Pd has confirmed the existence of a spin-aligned isoscalar (T=0) band of states. Isoscalar proton-neutron pairing and pnpn quartet states formed out of the pn pairs were identified for the first time (published in NATURE). 2. An outstanding result is that a long-standing contradiction between the experimental and theoretical decay heat values of 239Pu in nuclear reactors has been resolved. 3. New hyperdeformed bands have been identified in 232U and in 232Pa. 4. By studying the superdeformed states in 190Hg we demonstrated that two-proton separation energies are higher in the superdeformed state than in the normal state, despite the lower Coulomb barrier and lower total binding energy. 5. New chiral-candidate band and other rotational bands have been identified in 134Pr . 6. We have published experimental results on the genuine ternary fission of 234Pa. 7. A new method has been developed for the precise determination of the neutron-skin thickness of atomic nuclei.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72566
Decision
Yes

 

List of publications

 
B. Cederwall, F. Ghazi Moradi, T. Bäck, A. Johnson, J. Blomqvist, E. Clément, G. de France, R. Wadsworth, K. Andgren, K. Lagergren, A. Dijon, G. Jaworski, R. Liotta, C. Qi, B. M. Nyakó, J. Nyberg, M. Palacz, H. Al-Azri, A. Algora, G. de Angelis, A. Ataç, S. Bhattacharyya, T. Brock, J. R. Brown, P. Davies, A. Di Nitto, Zs. Dombrádi, A. Gadea, J. Gál, B. Hadinia, F. Johnston-Theasby, P. Joshi, K. Juhász, R. Julin, A. Jungclaus, G. Kalinka, S. O. Kara, A. Khaplanov, J. Kownacki, G. La Rana, S. M. Lenzi, J. Molnár, R. Moro, D. R. Napoli, B. S. Nara Singh, A. Persson, F. Recchia, M. Sandzelius, J.-N. Scheurer, G. Sletten, D. Sohler, P.-A. Söderström, M. J. Taylor, J. Timár, J. J. Valiente-Dobón, E. Vardaci & S. Williams: Evidence for a spin-aligned neutron-proton paired phase from the level structure of 92Pd, Nature 469, 68-71, 2011
Algora A., Jordán D., Taín J. L., Rubio B., Agramunt J., Perez-Cerdan A. B., Molina F., Caballero L., Nácher E., Krasznahorkay A., Hunyadi M., Gulyás J., Vitéz A. Cs., Csatlós M., Csige L., Aystö J., Penttila H., Moore I. D., Eronen T., Jokinen A., Nieminen A., Hakala J., Karvonen P., Kankainen A., Saastamoinen A., Rissanen J., Kessler T., Weber C., Ronkainen J., + 13 coauthors: Reactor decay heat in 239Pu: Solving the gamma discrepancy in the 4-3000-s cooling period, Phys. Rev. Lett. 105, 202501, 2010
Wilson A. N., Korichi A., Siem S., Astier A., Bazzacco D., Bednarczyk P., Bergstrom M. H. 4 , Chmel S., Cullen D. M., Davidson P. M., Görgen A., Hannachi F., Hübel H., Kintz N., Lauritsen T., Lopez-Martens A., Lunardi S., Naguleswaran S., Nyakó B. M., Rejmund M., Schönwasser G., Schück C., Sharpey-Schafer J. F., Timár J. , Wadsworth R., Libert J.: Two-particle separation energy trends in the superdeformed well, Physical Review Letters 104 (2010) 2501, 2010
Ntshangase S., Bark R. A., Aschman D. G., Bvumbi S. P., Datta P., Davidson P. M., Dinoko T. S., Elbasher M. E. A., Juhász K., Khaleel E. M. A., Krasznahorkay A., Lawrie E. A., Lawrie J. J., Lieder R. M., Majola S. N. T., Masiteng P. L., Mohammed H., Mullins S. M., Nieminen P., Nyakó B. M., Papka P., Roux D. G., Sharpey-Schafer J. F., Shirinda O., Stankiewicz M. A., Timár J., Wilson A. N.: Electric dipole moments in 230,232U and implications for tetrahedral shapes, Phys. Rev. C 82, 041305, 2010
P. Papka, R. Álvarez-Rodríguez, F. Nemulodi, R. A. Bark, S. P. Fox, J. Gál, T. T. Ibrahim, G. Kalinka, N. Y. Kheswa, E. A. Lawrie, J. J. Lawrie, E. O. Lieder, R. M. Lieder, T. E. Madiba, J. Molnár, S. M. Mullins, R. T. Newman, B. M. Nyakó, O. Shirinda, T. D. Singo, and J. Timár: Decay of 6Be populated in the 6Li(3He,3H) charge-exchange reaction, Phys. Rev. C 81, 054308, 2010
Sohler D., Kuti I., Timár J., Joshi P., Molnár J., Paul E. S., Starosta K., Wadsworth R., Algora A., Bednarczyk P., Curien D., Dombrádi Zs., Duchene G., Fossan D. B., Gál J., Gizon A., Gizon J., Jenkins D. G., Juhász K., Kalinka G., Koike T., Krasznahorkay A., Nyakó B. M., Raddon P. M., Rainovski G., Scheurer J. N., Simons A. J., Vaman C., Wilkinson A. R., Zolnai L.: High-spin structure of 104Pd, Physical Review C Nuclear Physics 85 (2012)4:4303(13), 2012
Csige L., Csatlós M., Faestermann T., Gulyás J., Habs D., Hertenberger R., Hunyadi M., Krasznahorkay A., Maier H. J., Thirolf P. G., Wirth H. F.: Transmission resonance spectroscopy in the third minimum of 232Pa, Physical Review C Nuclear Physics 85 (2012) 054306, 2012
Singh P., Singh A. K., Wilson A. N., Rogers J., Hübel H., Bürger A., Chmel S., Ragnarsson I., Sletten G., Herskind B., Carpenter M. P., Janssens R. V. F., Khoo T. L., Kondev F. G., Lauritsen T., Zhu S., Korichi A., Hoa Ha., Fallon P., Nyakó B. M., Timár J., Juhász K.: Core excitations beyond maximally aligned configurations in 123I, Physical Review C Nuclear Physics 85 (2012) 034319, 2012
Timár J., Starosta K., Kuti I., Sohler D. , Fossan D. B., Koike T., Paul E. S., Boston A. J., Chantler H. J., Descovich M., Clark R. M., Cromaz M., Fallon P., Lee I. Y., Macchiavelli A. O., Chiara C. J., Wadsworth R., Hecht A. A., Almehed D., Frauendorf S.: Medium- and high-spin band structure of the chiral-candidate nucleus 134Pr, PPhysical Review C Nuclear Physics 84 (2011) 044302, 2011
Somnath Nag, Singh, A.K., Wilson, A.N., Rogers, J., Hübel, H., Bürger, A., Chmel, S., Ragnarsson, I., Sletten, G., Herskind, B., Carpenter, M.P., Janssens, R.V.F., Khoo, T.L., Kondev, F.G., Lauritsen, T. , Zhu, S., Korichi, A., Hoa Ha, Fallon, P. , Macchiavelli, A.O., Nyakó B.M., Timár J., Juh sz K.: Collective and noncollective states in 120Te, Physical Review C Nuclear Physics 85 (2012) 014310., 2012
Stanoiu M. 4 , Sohler D. , Dombrádi Zs., Elekes Z. 1 + , Fülöp Zs., Krasznahorkay A., Timár J. et al.: Disappearance of the N=14 shell gap in the carbon isotopic chain, Physical Review C Nuclear Physics 78 (2008) 034315., 2008
Suzuki T., Rainovski G., Koike T., Ahn T., Carpenter M. P., Costin A., Danchev M., Dewald A., Janssens R. V. F., Joshi P., Lister C. J., Möller O., Pietralla N.: Lifetime measurement of candidate chiral doublet bands in the 103,104Rh isotopes with the recoil-distance Doppler-shift method in inverse kinematics, Physical Review C Nuclear Physics 78 (2008) 031302., 2008
Csige L., Csatlós M., Faestermann T., Gácsi Z., Gulyás J., Habs D., Hertenberger R., Krasznahorkay A., Lutter R., Maier H. J., Thirolf P. G., Wirth H. F.: Hyperdeformed sub-barrier fission resonances observed in 232U, Physical Review C 80 (2009)1:R1301, 2009
Hunyadi M., Hashimoto H., Li T., Akimune H., Fujimura H., Fujiwara M., Gácsi Z., Garg U., Hara K., Harakeh M. N., Hoffman J., Itoh M., Murakami T., Nakanishi K., Nayak B. K., Okumura S. 4 , Sakaguchi H. 4 , Terashima S. 4 , Uchida M. 4 , Yasuda Y. 4 , Yosoi M.: Proton decay from the isoscalar giant dipole resonance in 58Ni, Physical Review C 80 (2009) 044317, 2009
Kmiecik M., Maj A., Gerl J., Neyens G., Atanasova L., Balabanski D. L., Becker F., Bednarczyk P., Benzoni G., Blasi N., Bracco A., Brambilla S., Caceres L., Camera F., Ciemala M., Crespi F. C. L., Chamoli S. K., Chmel S., Daugas J. M., Detistov P., Doornenbal P., Georgiev G., Gladnishki K., Górska M., Grawe H., Grebosz J., Hass M., Krasznahorkay A., Podolyák Zs., + 33 coauthors: Spin-alignment and g-factor measurement of the I+pi = 12+ isomer in 192Pb produced in the relativistic-energy fragmentation of a 238U beam., European Physical Journal A 45 153, 2010
J. F. Sharpey-Schafer, T. E. Madiba, S. P. Bvumbi, E. A. Lawrie and J. J. Lawrie, A. Minkova, S.M. Mullins, P. Papka, D.G. Roux, and J. Timár: Blocking of coupling to the 02+ excitation in 154Gd by the [505]11/2- neutron in 155Gd, Eur. Phys. J. A 47: 6, 2011
Langer C., Algora A., Couture A., Csatlós M., Gulyás J., Heil M., Krasznahorkay A., O'Donnell J. M., Plag R., Reifarth R., Stuhl L., Sonnabend K., Tornyi T. G., Tovesson F.: Simulations and developments of the Low Energy Neutron detector Array LENA, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 659 (2011) 411-418, 2011
Thirolf P. G., Csige L., Günther M., Habs D., Krasznahorkay A.: Perspectives for spectroscopy of actinides with highly brilliant gamma beams, Acta Physica Polonica B 43 (2012)2:227(6), 2012
Algora A., Jordan D., Tain J. L., Rubio B., Agramunt J., Caballero L., Nácher E., Perez-Cerdan A. B., Molina F., Krasznahorkay A., Hunyadi M., Gulyás J., Vitéz A. Cs., Csatlós M., Csige L., Aysto J., Penttila H., Rinta-Antila S., Moore I., Eronen T., Jokinen A., Nieminen A., Hakala J., Karvonen P., Kankainen A., Hager U., Sonoda T., Saastamoinen A., Rissanen J., + 13 coauthors (NoName Collaboration): Improvements on decay heat summation calculations by means of total absorption gamma-ray spectroscopy measurements, Journal of the Korean Physical Society 59 (2011)23:1479-1482, 2011
Zoltan Elekes, Janos Timar and Balraj Singh: Nuclear Data Sheets for A = 50, Nuclear Data Sheets 112 1-131, 2011
Ciemala M., Balabanski D., Csatlós M., Douglas J. M., Georgiev G., Gulyás J., Kmiecik M., Krasznahorkay A., Lalkovski S., Lefebvre-Schuhl A., Lozeva R., Maj A., Vitéz A. Cs.: Measurements of high-energy gamma-rays with LaBr3: Ce detectors, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 608 (2009)1:76, 2009
Csige L., Csatlós M., Faestermann T., Gulyás J., Habs D., Hertenberger R., Hunyadi M., Krasznahorkay A., Maier H. J., Thirolf P. G., Wirth H. F.: High resolution spectroscopy in the third minimum of 232Pa, Acta Physica Polonica B 43 (2012)2:291-296, 2012
Stuhl L., Krasznahorkay A., Csatlós M., Adachi T., Algora A., Deaven J., Estevez E., Fujita H., Fujita Y., Guess C., Gulyás J., Hatanaka K., Hirota K., Ong H. J., Ishikawa D., Mathubara H., Meharchand R., Molina F., Okamura H., Perdikakis G., Rubio B., Scholl C., Suzuki T., Susoy G., Tamii A., Thies J., Zegers R., Zenihiro J.: High resolution study of the relative diple strength distribution in Sc isotopes, Acta Physica Polonica B 42 (2011) 667-670, 2011
Vitéz A. Cs., Krasznahorkay A., Gulyás J., Csatlós M., Csige L., Gácsi Z., Krasznahorkay A. Jr., Nyakó B. M., de Boer F. W. N., Ketel T. J., van Klinken J: Anomalous internal pair creation in 8Be as a signature of the decay of a new particle, Acta Physica Polonica B 39 (2008) 483., 2008
Maj A., Csatlós M. , Dombrádi Zs., Gulyás J., Krasznahorkay A., et al.: The PARIS project, Acta Physica Polonica B 40 (2009) 565., 2009
Algora A., Jordan D., Estevez E., Taín J. L., Rubio B., Agramunt J., Perez-Cerdan A. B., Molina F., Caballero L., Nácher E., Bernabeu J., Gadea A., Krasznahorkay A., Hunyadi M., Gulyás J., Vitéz A. Cs., Csatlós M., Csige L., Aysto J., Penttila H., Moore I. D., Eronen T., Jokinen A., Nieminen A., Hakala J., Karvonen P., Kankainen A., Saastamoinen A., Rissanen J. + 24 coauthors: Practical applications of the total absorption technique, Revista Mexicana de Fisica Supplemento 55 (2009)2:6, 2009
Kuti I.: A 132La atommag forgási sávjainak in-beam gamma-spektroszkópiai vizsgálata., MTA, ATOMKI, Debrecen, Diplomamunka. Témavezetô: Kunné Sohler D., Timár J. (in Hung.), 2009
Algora A., Tain J. L., Perez A. B., Rubio B., Agramunt J., Caballero L., Nácher E., Jordán D., Molina F., Krasznahorkay A., Hunyadi M. 1, Gulyás J., Vitéz A. Cs., Csatlós M., Csige L., Aystö J., Penttila H., Rinta-Antila S., Moore I., Eronen T., Jokinen A., Nieminen A., Hakala J., Karvonen P., Kankainen A.,Hager U., Sonoda T., Saastamoinen A, Rissanen J.,: Beta-decay data requirements for reactor decay heat calculations: Study of the possible source of the gamma-ray discrepancy in reactor heat summation calculations., International Conference on Nuclear Data for Science and Technology. Nice, France, 22-27 April, 2007. Proceedings. Eds.: Bersillon, O., Gunsing, F., Bange, E. et al. EDP, 2008
Pyatkov Yu. V., Kamanin D. V., Kopach Yu. N., Krasznahorkay A. 1, Tyukavkin A. N., Alexandrov A. A., Alexandrova I. A., Borzakov S. B., Zhuchko V. E., Kondratyev N. A., Kuznetsova E. A., Panteleev Ts.: Collinear cluster tri-partition of low excited heavy nuclei - status and prospects of experimental investigations., International Conference on Nuclear Structure and Related Toopics. Dubna, Russia, 30 June - 4 July, 2009. Proceedings. Eds: Vdovin, A.I. et al. Dubna, JINR (2009)150-15, 2009
Stuhl L.: Spin-izospin óriásrezonanciák vizsgálata Sc izotópokban, TDK dolgozat, Témavezető Krasznahorkay Attila, MTA ATOMKI, 2009, 2009
Algora A., Krasznahorkay A., Hunyadi M., Gulyás J., Vitéz A. Cs., Csatlós M., Csige L. et al.: Applications of the total absorption technisque to improve reaactor decay heat calculations: Study of the beta decay of 102,104,105Tc, AIP Conference Proceedings 1090 (2009) 207., 2009
Tornyi Tamás Gábor: Kistömegű semleges részecske keresése atommag-átmenetekben, Diplomamunka, Témavezető: Krasznahorkay Attila, MTA ATOMKI, 2008
Tornyi Tamás Gábor: Hiperdeformált állapotokból származó hasadási termékek tömegeloszlásának vizsgálata, TDK dolgozat, Témavezető: Krasznahorkay Attila, MTA ATOMKI, 2008
Csige Lóránt: Egzotikus atommagok vizsgálata, PhD dolgozat, Témavezető: Krasznahorkay Attila, MTA ATOMKI, 2009
Krasznahorkay Attila: Egzotikus alakú atommagok, Akadémiai Kiadó, Budapest, Szerkesztette: Vértes Attila, 2009
Timár János: Egzotikus mozgásformák forgó atommagokban, MTA Doktori értekezés, MTA ATOMKI Debrecen 2008., 2008
Kuti István: Királis állapotok keresése a 132La atommagban, TDK dolgozat, MTA ATOMKI Debrecen 2008, témavezetők: Kunné Sohler Dóra és Timár János, 2008
Mullins S. M., Nyakó B. M., Timár J., Berek G., Gál J., Kalinka G., Molnár J., Murray S. H. T., Bark R. A., Gueorguieva E., Juhász K., Krasznahorkay A. et al.: A DIAMANT Wedding for AFRODITE: Probing structure and characterizing reaction properties via charged-particle-gamma correlations., AIP Conference Proceedings 1012 (2008) 404., 2008
Stézowski O., Scheurer J. N., Nyakó B. M., Gál J., Molnár J., Timár J., Zolnai L., Juhász K., + 34 coauthors: Gamma-ray spectroscopy of proton drip-line nuclei in the A~130 region using SPIRAL beams, AIP Conference Proceedings 1072 (2008) 166., 2008
Algora A., Tain J. L., Perez A. B., Rubio B., Agramunt J., Caballero L., Nácher E., Jordán D., Molina F., Krasznahorkay A., Hunyadi M., Gulyás J., Vitéz A: Beta-decay data requirements for reactor decay heat calculations: Study of the possible source of the gamma-ray discrepancy in reactor heat summation calculations., Proceedings. Eds.: Bersillon, O., Gunsing, F., Bange, E. et al. EDP Sciences (2008) 43, 2008
L. Csige, M. Csatlós, T. Faestermann, Z. Gácsi, J. Gulyás, D. Habs, R. Hertenberger, A. Kraszsnahorkay, R. Lutter, H.J. Haier, P.G. Thirolf, H.J. Wirth: Hyperdeformed sub-barrier fission resonances observed in 232U, LMU Annual Report, Garhing, Germany, 2008
M. Csatlós, A. Krasznahorkay, P.G. Thirolf, L. Csige, T. Faestermann, Z. Gácsi, J. Gulyás, D. Habs, R. Hertenberger, R. Lutter, H.J. Maier, T. Tornyi, H.F. Wirth: Investigation of hyperdeformed fission resonances in 233Th, LMU Annual Report, Garhing, Germany, 2008
D. V. Kamanin, A. Krasznahorkay, A. A. Aleksandrov, I. A. Aleksandrova, M. Csatlós, L. Csige, J. Gulyás, F. Naqvi, N. A. Kondratyev, E. A. Kuznyecova, Yu. V. Pyatkov, T. Tornyi, V.: Search for Collinear Cluster Tripartition at low excitation energy of heavy nuclei, ATOMKI Annual Report, 2008 p.10., 2008
A. Krasznahorkay, D. V. Kamanin, Yu.V. Pyatkov, S. Mullins: Study of clustering phenomena in nuclear fission, JINR days in Hungary, 3-7 December 2008, Budapest, abstract booklet, 2008
Algora A., Jordán D., Taín J. L., Rubio B., Agramunt J., Perez-Cerdan A. B., Molina F., Caballero L., Nácher E., Krasznahorkay A., Hunyadi M., Gulyás J., Vitéz A. Cs., Csatlós M., Csige L., Aystö J., Penttila H., Moore I. D., Eronen T., Jokinen A., Nieminen A., Hakala J., Karvonen P., Kankainen A., Tripathi V., Rissanen J., Kessler T., Weber C., Ronkainen J., + 13 coauthors: Applications of the total absorption technique to improve reactor decay heat calculations, AIP (AIP Conference Proceedings 1090) (2009)207, 2009
Kamanin D.V., Pyatkov Yu.V., Krasznahorkay A., Alexandrov A.A., Alexandrova I.A., Csatlós M., Csige L., Gulyás J., Naqvi F., Kondratyev N.A., Kuznetsova E.A., Tornyi T., Tyukavkin A.N., Zhuchko V.E.: Preliminary results on collinear cluster tripartition in 232Th + d (10 MeV) reaction, Fizika Elementarnih Csasztyic i Atomnogo Jadra T7 No2(158) 209-215 (2010), 2009
Yu.V. Pyatkov Yu.V., D.V. Kamanin D.V., Krasznahorkay A., Alexandrov A.A., Alexandrova I.A., Csatlós M., Csige L., Gulyás J., Naqvi F., Kondratyev N.A., Kuznetsova E.A., Tornyi T., Tyukavkin A.N., Zhuchko V.E.: Preliminary results on direct observation of true ternary fission in the reaction 232Th+d (10MeV), Proc. Int. Symposium on Exotic Nuclei "EXON - 2009", Sochi, 28 September -2 October 2009, AIP Conference Proceedings 1224 393, 2010
Krasznahorkay A., Csige L., Csatlós M., Faestermann T., Gácsi Z., Gulyás J., Habs D., Hertenberger R., , Lutter R., Maier H. J., Thirolf P. G., Tornyi T. and Wirth H.-F.: Sub-barrier fission resonances and transitional states observed in 232U, Proceedings of Intern. Conference on Nuclear Structure and Related Topics (Dubna, Russia, June 30 - July 4, 2009), Dubna, JINR, v.1, p.158-165, 2010, 2010
Kamanin D.V., Pyatkov Yu.V., Krasznahorkay A., Alexandrov A.A., Alexandrova I.A., Csatlós M., Csige L., Gulyás J., Naqvi F., Kondratyev N.A., Kuznetsova E.A., Tornyi T., Tyukavkin A.N., Zhuchko V.E.: Preliminary results on collinear cluster tripartition in 232Th+d (10MeV), Pis'ma v Fizika Elementarnykh Chastits i Atomnogo Yadra 7 (2010)2(158):209-215, 2010
Stuhl L.: Egy könnyű, semleges bozon kimutatási kísérlete a 8Be elektromágneses legerjesztôdése során, Diplomamunka. Témavezetô: Krasznahorkay A. (in Hung.) Debrecen, Atomki, 2010
Susoy G., Fujita H., Fujita Y., Adachi T., Algora A., Csatlós M., Deaven J., Estevez E., Ganioglu E., Guess C., Gulyás J., Hatanaka K., Hirota K., Ishikawa D., Krasznahorkay A., Matsubara H., Meharchand R., Molina F., Okamura H., Oktem Y., Ong H. J., Perdikakis G., Rubio B., Scholl C., Suzuki T., Tamii A., Thies J., Zegers R. G. T., Zenihiro J.: Gamow-Teller transitions starting from Tz=+3/2 nucleus 45Sc, Frontiers in Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions. FINUSTAR 3. Rhodos, Greece, 23-27 Aug., 2010. New York, AIP (AIP Conference Proceedings 1377) 0 (2011)1:435-43, 2011
Ganioglu E., Fujita H., Fujita Y., Adachi T., Algora A., Csatlós M., Deaven J., Estevez E., Guess C., Gulyás J., Hatanaka K., Hirota K., Ishikawa D., Krasznahorkay A., Matsubara H., Meharchand R., Molina F., Okamura H., Ong H. J., Perdikakis G., Rubio B., Scholl C., Susoy G., Suzuki T., Tamii A., Thies J., Zegers R. G. T., Zenihiro J.: Gamow-Teller transitions starting from Tz=+3/2 nucleus 47Ti, Frontiers in Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions. FINUSTAR 3. Rhodos, Greece, 23-27 Aug., 2010. New York, AIP (AIP Conference Proceedings 1377) 0 (2011)1:126-13, 2011
Csige L., Csatlós M., Faestermann T., Gácsi Z., Gulyás J., Habs D., Hertenberger R., Krasznahorkay A., Lutter R., Maier H. J., Thirolf P. G., Tornyi T. G., Wirth H. F.: Hyperdeformed fission resonances and transition states observed in 232U, Journal of Physics: Conference Series 212 (2011)2022(6), 2011
Algora A., Jordan D., Tain J. L., Rubio B., Agramunt J., Caballero L., Nácher E., Perez-Cerdan A. B., Molina F., Estevez E., Krasznahorkay A., Hunyadi M., Gulyás J., Vitéz A. Cs., Csatlós M., Csige L., Aysto J., Penttila H., Rinta-Antila S., Moore I., Eronen T., Jokinen A., Nieminen A., Hakala J., Karvonen P., Kankainen A., Hager U., Sonoda T., Saastamoinen A., + 14 coauthors (NoName Collaboration): TAS measurements for reactor physics and nuclear structure, Frontiers in Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions. FINUSTAR 3. Rhodos, Greece, 23-27 Aug., 2010. New York, AIP (AIP Conference Proceedings 1377) 0 (2011)1:157-16, 2011
Krasznahorkay A.: Tunneling through triple-humped fission barriers, Handbook of Nuclear Chemistry. 2nd edition. Eds: Vértesi A., Nagy S., Klencsár Z., Lovas R.G., Rösch F. Hamburg, Springer Verlag 1 (2011)281-318, 2011
L. Stuhl, A. Krasznahorkay, M. Csatlós, T. Adachi, A. Algora, J. Deaven, E. Estevez, H. Fujita, Y. Fujita, C. Guess, J. Gulyás, K. Hatanaka, K. Hirota, H. J. Ong, D. Ishikawa, E. Litvinova, T. Marketin, H. Matsubara, R. Meharchand, F. Molina, H. Okamura, G. Perdikakis, C. Scholl, T. Suzuki, G. Susoy, A. Tamii, J. Thies, B. Rubio, R. Zegers, J. Zenihiro: High resoluion study of the relative dipole strength distribution in 42Sc, Acta Physica Debrecina 45(2011) 1:197-206, 2011

 

Events of the project

 
2023-04-25 11:28:58
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Magfizikai Laboratórium (Atommagkutató Intézet), Új kutatóhely: Alapvető kölcsönhatások kutatócsoport (Atommagkutató Intézet).
2008-10-16 08:07:38
Résztvevők változása
Back »