A perzsa grammatika-írás története  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72575
típus K
Vezető kutató Jeremiás Éva
magyar cím A perzsa grammatika-írás története
Angol cím History of Persian Grammar-writing
magyar kulcsszavak grammatikatört., arab és perzsa terminológia, gram.írás társad.-i kontextusban
angol kulcsszavak History of grammar-writing, Arabic and Persian terminology, texts in social context
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Keleti kultúra
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Orientalisztikai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Nobilis Dénesné
Torma Katalin
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2013-06-30
aktuális összeg (MFt) 8.500
FTE (kutatóév egyenérték) 1.64
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A perzsa grammatika-írás története: ‘Abd al-Karīm Irawāni Qavā‘ed-e fārsi (Tabríz, 1846)

Pályázatom tárgya az irániak által legrégebbinek tartott, Irán területéről származó perzsa nyelvtan, ‘Abd al-Karīm Irawāní Qavā‘ed-e fārsi (Tabríz, 1846) c. művének kiadásra való előkészítése, a könyv kéziratának teljes elkészítése. Ez a következőket tartalmazza:

1/ a teljes perzsa szöveget, angol nyelvű kommentárral (a szövegváltozatokat, lapszéli jegyzeteket, olvasási változatokat);
2/ egy terjedelmes bevezető tanulmányt angol nyelven a perzsa nyelv eddig általam publikált grammatikai forrásainak, azok kutatásának, és egyes, ehhez a témához tartozó forrásoknak, azok terminológiájának részletes elemzésével;
3/ A perzsa grammatikai gondolkodás más, nem grammatikai forrásokból rekonstruálható elemeit, ezek forrás-típusait;
4/ A terminológia kérdésének tárgyalását: az előző kutatási területekből adódó problémák és tanulságok alapján a terminológiai problémák részletes elemzését, a terminológiának az arabtól eltérő perzsa sajátságait, a nemzetközi (elsősorban arab terminológiai kutatások fényében);
5/ A perzsa grammatikai hagyomány elhelyezését a muszlim grammatika-írás történetében, ennek a társadalomtudományokkal való összefüggéseit, a vizsgált nyelvi jelenségek társadalmi vetületét.

Jelen pályázat a pályázati idő végére egy angol nyelvű kéziratot, benne a forráskiadás szövegének (eredeti perzsa nyelven és írással) kiadásra való teljes előkészítését vállalja, bibliográfiával és indexxel ellátva.
angol összefoglaló
History of Persian grammar-writing: ‘Abd al-Karīm Irawāni Qavā‘ed-e fārsi (Tabríz, 1846)

This research project intends to complete the edition of the Persian text called Qavā‘ed-e fārsi written by a certain ‘Abd al-Karīm Irawāni in the mid-19th century and published as a lithograph with handwritten marginal notes and insertions in the text in Tabriz. This grammatical source is considered the very first grammar written in Persian for Persians by indigeneous bibliographies but no extant copy has been discovered. The present text-edition will be based on the single copy which has been housed in a private library in Teheran. The Persian text will be supplied with English commentary and an introduction which will give a detailed account of the history of the Persian grammar-writing in terms of the technical vocabulary, the analytical procedures, the style of the language and its examples quoted. The questions of terminology (both Arabic and Persian) will be treated in detail.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás témája a legrégebbinek tartott Irawānī-féle perzsa grammatika (’Persian Rules’, Tabriz 1846) perzsa szövegének kiadása, angol nyelvű tanulmánnyal. A kézirat elkészült (406 o.), ebből az angol nyelvű rész 270 o. (664366n), benne a tanulmány, bibliográfiák és három függelék (Appendix I-III); a perzsa szöveg kiadása 136 o. (1959 sor). Az angol nyelvű tanulmány áttekinti a perzsa grammatikai gondolkodás történetének forrásait, ezek: 1) középkori nem-grammatikai (irodalomelméleti, logikai, lexikográfiai stb.) művek; 2) 16. sz.-tól eredeti, de vegyes provenienciájú (török, kínai, zoroasztriánus perzsa) grammatikai források; 3) indiai-perzsa lexikográfiai források; 4) Irawānī munkája mint nyelvészeti forrás és szociológiai jelenség; 5) M.Lumsden (Calcutta 1810) angol nyelvű perzsa grammatikája az arab-perzsa grammatikai hagyomány és az angolszász (skót) univerzális grammatikával való összefüggéseiben. Az alábbi elméleti kérdések vizsgálata: 1) az arab minta adaptálása; 2) a harf-system mint ’alapelv’ a ’jelentéssel bíró betűk’ terminusaiban értelmezve (a szó fonológiai formája, organikus, prozódikus és grammatikai funkció-betűk; rövid-hosszú mhg jelölése); 3) szabály- és definició-alkotás: a „minimal word-rule” értelmezése, hatókörének korlátozása poétikai, esztétikai, retorikus eszközök, archaikus és dialektális elemek, illetve a használat sajátságai (kasrat-i istiʻmāl) révén; 4) a tarkīb ’összetétel’ fogalmának perzsa értelmezése; 5) az írott és beszélt formák diszkrepanciája; primátusának kérdése, ennek változásai; 6) a szófaj-elmélet kérdései.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the research was the complete edition of the allegedly “oldest” Persian grammar by Irawānī together with a study on the history of the grammatical ideas reconstructed from mainly non-grammatical sources. The Persian text-edition, the study in English with Appendix I-III and bibliographies has been completed (406 pp; 270 pp (English) + 136 pp (Persian). The sources investigated : 1) mediaeval non-grammatical works (poetics, rhetoric, logic, lexicography); 2) grammatical sources of various provenience (Turkish, Chinese, Persian in Zoroastrian context) written from the 16th c. onwards; 3) Indian lexicographies; 4) Irawānī’s work as linguistic social/cultural phenomenon; 5) M.Lumsden’s Persian Grammar (Calcutta 1810) written in terms of the Arabic-Persian grammatical tradition, following the theoretical framework of the school of the English-Scottish Universal Grammar. The theoretical questions investigated: the adaptation of the Arabic model; the harf-system conceived as general principle (the phonological word-concept, organic, prosodic or grammatical function-letters; the denotation of short and long vowels); the process of extracting rules and definitions: “minimal word-rule”, constraints on its scope and validity due to poetic, esthetic, rethoric devices, archaic and dialectal linguistic elements and ’the social standards of common usage’; the concept of tarkīb ‘compound’; discrepancy between written and spoken forms, the question of primacy; the problems of the parts of speech in the indigenous tradition and in the theory of the Universal Grammar.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72575
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Éva M. Jeremiás: The grammatical tradition in Persian: Shams-i Fakhrī’s Rhyme Science in the fourteenth century., Iran. Journal of the British Institute of Persian Studies, vol. XLVIII, 153‒162, 2010
Jeremiás Éva: A "szenvedő ige" mint vers., Philologiae amor. Ed. Bárdosi Vilmos. ELTE Eötös Kiadó, 2009
Jeremiás Éva: Specialis phrasis linguae Persicae, Szavak, frazémák, szótárak. Tinta, 2012
É.M. Jeremiás: Matthew Lumsden's Persian Grammar (Calcutta, 1810), IRAN, Journal of the British Institute of Persian Studies (London), vol. L, 2012
É.M. Jeremiás: ‘Abd al-Karim Iravani’s Persian Rules (Tabriz, 1846): Grammar or cultural phenomenon?, At the Gate of Modernism: Qajar Iran in the 19th century. ed. É.M.J. 85-115, 2012
É.M. Jeremiás (ed.): At the Gate of Modernism: Qajar Iran in the 19th century, Piliscsaba, Avicenna KKKI,, 2012
Jeremiás Éva: Sajátos kétnyelvűség a modern perzsában., Quo vadis philologia temporum nostrorum. Szerk. Bárdosi Vilmos, pp. 169-176., 2009
Jeremiás Éva Mária: Csoma és a korabeli nyelvtudomány., Keletkutatás, 5-25, 2010
Jeremiás Éva: Iranisztika a 19. században: az európai és a magyarországi tudományosság Perzsia-képének alakulása, Szántó Iván - Kelényi Béla, szerk.: Két korszak határán. Perzsa művészet a Qádzsár-korban (1796-1925). Budapest: Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum,12-17, 2010
Jeremiás Éva: A perzsa irodalom és kultúra megújulása a 19. században, Szántó Iván - Kelényi Béla, szerk.: Két korszak határán. Perzsa művészet a Qádzsár-korban (1796-1925). Budapest: Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest, 2010
Éva Jeremiás: Iranian Studies in the 19th Century: The Evolution of Persia's Scholarly Perception in Europe and Hungary, Iván Szántó - Béla Kelényi, eds.: Artisans at the crossroadsPersian Arts of the Qajar Period (1796-1925). Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts, 12-17;, 2010
Éva Jeremiás: The Renewal of Persian Literature and Culture in the 19th Century, Iván Szántó - Béla Kelényi, eds.: Artisans at the crossroadsPersian Arts of the Qajar Period (1796-1925. Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts, Budapest: 26-29, 2010

 

Projekt eseményei

 
2013-07-17 08:27:24
Résztvevők változása
vissza »