History of Persian Grammar-writing  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
72575
Type K
Principal investigator Jeremiás, Éva
Title in Hungarian A perzsa grammatika-írás története
Title in English History of Persian Grammar-writing
Keywords in Hungarian grammatikatört., arab és perzsa terminológia, gram.írás társad.-i kontextusban
Keywords in English History of grammar-writing, Arabic and Persian terminology, texts in social context
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Oriental studies
Panel Linguistics
Department or equivalent Institute of Oriental Studies (Eötvös Loránd University)
Participants Nobilis, Dénesné
Torma, Katalin
Starting date 2008-04-01
Closing date 2013-06-30
Funding (in million HUF) 8.500
FTE (full time equivalent) 1.64
state closed project
Summary in Hungarian
A perzsa grammatika-írás története: ‘Abd al-Karīm Irawāni Qavā‘ed-e fārsi (Tabríz, 1846)

Pályázatom tárgya az irániak által legrégebbinek tartott, Irán területéről származó perzsa nyelvtan, ‘Abd al-Karīm Irawāní Qavā‘ed-e fārsi (Tabríz, 1846) c. művének kiadásra való előkészítése, a könyv kéziratának teljes elkészítése. Ez a következőket tartalmazza:

1/ a teljes perzsa szöveget, angol nyelvű kommentárral (a szövegváltozatokat, lapszéli jegyzeteket, olvasási változatokat);
2/ egy terjedelmes bevezető tanulmányt angol nyelven a perzsa nyelv eddig általam publikált grammatikai forrásainak, azok kutatásának, és egyes, ehhez a témához tartozó forrásoknak, azok terminológiájának részletes elemzésével;
3/ A perzsa grammatikai gondolkodás más, nem grammatikai forrásokból rekonstruálható elemeit, ezek forrás-típusait;
4/ A terminológia kérdésének tárgyalását: az előző kutatási területekből adódó problémák és tanulságok alapján a terminológiai problémák részletes elemzését, a terminológiának az arabtól eltérő perzsa sajátságait, a nemzetközi (elsősorban arab terminológiai kutatások fényében);
5/ A perzsa grammatikai hagyomány elhelyezését a muszlim grammatika-írás történetében, ennek a társadalomtudományokkal való összefüggéseit, a vizsgált nyelvi jelenségek társadalmi vetületét.

Jelen pályázat a pályázati idő végére egy angol nyelvű kéziratot, benne a forráskiadás szövegének (eredeti perzsa nyelven és írással) kiadásra való teljes előkészítését vállalja, bibliográfiával és indexxel ellátva.
Summary
History of Persian grammar-writing: ‘Abd al-Karīm Irawāni Qavā‘ed-e fārsi (Tabríz, 1846)

This research project intends to complete the edition of the Persian text called Qavā‘ed-e fārsi written by a certain ‘Abd al-Karīm Irawāni in the mid-19th century and published as a lithograph with handwritten marginal notes and insertions in the text in Tabriz. This grammatical source is considered the very first grammar written in Persian for Persians by indigeneous bibliographies but no extant copy has been discovered. The present text-edition will be based on the single copy which has been housed in a private library in Teheran. The Persian text will be supplied with English commentary and an introduction which will give a detailed account of the history of the Persian grammar-writing in terms of the technical vocabulary, the analytical procedures, the style of the language and its examples quoted. The questions of terminology (both Arabic and Persian) will be treated in detail.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás témája a legrégebbinek tartott Irawānī-féle perzsa grammatika (’Persian Rules’, Tabriz 1846) perzsa szövegének kiadása, angol nyelvű tanulmánnyal. A kézirat elkészült (406 o.), ebből az angol nyelvű rész 270 o. (664366n), benne a tanulmány, bibliográfiák és három függelék (Appendix I-III); a perzsa szöveg kiadása 136 o. (1959 sor). Az angol nyelvű tanulmány áttekinti a perzsa grammatikai gondolkodás történetének forrásait, ezek: 1) középkori nem-grammatikai (irodalomelméleti, logikai, lexikográfiai stb.) művek; 2) 16. sz.-tól eredeti, de vegyes provenienciájú (török, kínai, zoroasztriánus perzsa) grammatikai források; 3) indiai-perzsa lexikográfiai források; 4) Irawānī munkája mint nyelvészeti forrás és szociológiai jelenség; 5) M.Lumsden (Calcutta 1810) angol nyelvű perzsa grammatikája az arab-perzsa grammatikai hagyomány és az angolszász (skót) univerzális grammatikával való összefüggéseiben. Az alábbi elméleti kérdések vizsgálata: 1) az arab minta adaptálása; 2) a harf-system mint ’alapelv’ a ’jelentéssel bíró betűk’ terminusaiban értelmezve (a szó fonológiai formája, organikus, prozódikus és grammatikai funkció-betűk; rövid-hosszú mhg jelölése); 3) szabály- és definició-alkotás: a „minimal word-rule” értelmezése, hatókörének korlátozása poétikai, esztétikai, retorikus eszközök, archaikus és dialektális elemek, illetve a használat sajátságai (kasrat-i istiʻmāl) révén; 4) a tarkīb ’összetétel’ fogalmának perzsa értelmezése; 5) az írott és beszélt formák diszkrepanciája; primátusának kérdése, ennek változásai; 6) a szófaj-elmélet kérdései.
Results in English
The aim of the research was the complete edition of the allegedly “oldest” Persian grammar by Irawānī together with a study on the history of the grammatical ideas reconstructed from mainly non-grammatical sources. The Persian text-edition, the study in English with Appendix I-III and bibliographies has been completed (406 pp; 270 pp (English) + 136 pp (Persian). The sources investigated : 1) mediaeval non-grammatical works (poetics, rhetoric, logic, lexicography); 2) grammatical sources of various provenience (Turkish, Chinese, Persian in Zoroastrian context) written from the 16th c. onwards; 3) Indian lexicographies; 4) Irawānī’s work as linguistic social/cultural phenomenon; 5) M.Lumsden’s Persian Grammar (Calcutta 1810) written in terms of the Arabic-Persian grammatical tradition, following the theoretical framework of the school of the English-Scottish Universal Grammar. The theoretical questions investigated: the adaptation of the Arabic model; the harf-system conceived as general principle (the phonological word-concept, organic, prosodic or grammatical function-letters; the denotation of short and long vowels); the process of extracting rules and definitions: “minimal word-rule”, constraints on its scope and validity due to poetic, esthetic, rethoric devices, archaic and dialectal linguistic elements and ’the social standards of common usage’; the concept of tarkīb ‘compound’; discrepancy between written and spoken forms, the question of primacy; the problems of the parts of speech in the indigenous tradition and in the theory of the Universal Grammar.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72575
Decision
Yes

 

List of publications

 
Éva M. Jeremiás: The grammatical tradition in Persian: Shams-i Fakhrī’s Rhyme Science in the fourteenth century., Iran. Journal of the British Institute of Persian Studies, vol. XLVIII, 153‒162, 2010
Jeremiás Éva: A "szenvedő ige" mint vers., Philologiae amor. Ed. Bárdosi Vilmos. ELTE Eötös Kiadó, 2009
Jeremiás Éva: Specialis phrasis linguae Persicae, Szavak, frazémák, szótárak. Tinta, 2012
É.M. Jeremiás: Matthew Lumsden's Persian Grammar (Calcutta, 1810), IRAN, Journal of the British Institute of Persian Studies (London), vol. L, 2012
É.M. Jeremiás: ‘Abd al-Karim Iravani’s Persian Rules (Tabriz, 1846): Grammar or cultural phenomenon?, At the Gate of Modernism: Qajar Iran in the 19th century. ed. É.M.J. 85-115, 2012
É.M. Jeremiás (ed.): At the Gate of Modernism: Qajar Iran in the 19th century, Piliscsaba, Avicenna KKKI,, 2012
Jeremiás Éva: Sajátos kétnyelvűség a modern perzsában., Quo vadis philologia temporum nostrorum. Szerk. Bárdosi Vilmos, pp. 169-176., 2009
Jeremiás Éva Mária: Csoma és a korabeli nyelvtudomány., Keletkutatás, 5-25, 2010
Jeremiás Éva: Iranisztika a 19. században: az európai és a magyarországi tudományosság Perzsia-képének alakulása, Szántó Iván - Kelényi Béla, szerk.: Két korszak határán. Perzsa művészet a Qádzsár-korban (1796-1925). Budapest: Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum,12-17, 2010
Jeremiás Éva: A perzsa irodalom és kultúra megújulása a 19. században, Szántó Iván - Kelényi Béla, szerk.: Két korszak határán. Perzsa művészet a Qádzsár-korban (1796-1925). Budapest: Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest, 2010
Éva Jeremiás: Iranian Studies in the 19th Century: The Evolution of Persia's Scholarly Perception in Europe and Hungary, Iván Szántó - Béla Kelényi, eds.: Artisans at the crossroadsPersian Arts of the Qajar Period (1796-1925). Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts, 12-17;, 2010
Éva Jeremiás: The Renewal of Persian Literature and Culture in the 19th Century, Iván Szántó - Béla Kelényi, eds.: Artisans at the crossroadsPersian Arts of the Qajar Period (1796-1925. Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts, Budapest: 26-29, 2010

 

Events of the project

 
2013-07-17 08:27:24
Résztvevők változása
Back »