A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) neuroprotektív hatásmechanizmusa in vitro és in vivo rendszerekben valamint az endogén PACAP vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72592
típus K
Vezető kutató Reglődi Dóra
magyar cím A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) neuroprotektív hatásmechanizmusa in vitro és in vivo rendszerekben valamint az endogén PACAP vizsgálata
Angol cím The mechanism of neuroprotection of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) in in vivo and in vitro systems and the examination of endogenous PACAP
magyar kulcsszavak neuroprotekció, neuropeptid, neurodegenerávió, jelátvitel, apoptózis, humán plazma
angol kulcsszavak neuroprotection, neuropeptide, neurodegeneration, signal transduction, apoptosis, human plasma
megadott besorolás
Neurológiai és pszichiátriai betegségek biológiai alapjai (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Neurobiológia
Sejtszintű és molekuláris neurobiológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Neurobiológia
Neurológiai és pszichiátriai betegségek biológiai alapjai (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Idegtudományok
Kutatóhely Anatómiai Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Farkas József
Helyes Zsuzsanna
Kiss Péter
Márk László
Rácz Boglárka
Tamás Andrea
projekt kezdete 2008-07-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 18.356
FTE (kutatóév egyenérték) 3.56
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A PACAP egy neurotrophicus és neuroprotektív peptid. Az előző OTKA támogatások segítségével bebizonyítottuk a PACAP neuroprotektív hatását számos széles köreben elterjedt neurológiai betegség állatmodelljében, mint pl. stroke, Parkinson kór, Huntington chorea, traumás agykárosodás és retinális betegségek. A várható eredmények ezen neuroprotektív hatás molekuláris mechanizmusát segítenek feltárni. A pályázatban vizsgálni kívánjuk a PACAP és peptidfragmenseinek hatását az apoptototikus jelátviteli utakra neurológiai betegségek állatmodelljeiben, valamint in vitro, neuronális és gliasejtek túlélésére és apoptotikus útvonalaira. Az in vitro kísérletekben hatásosnak bizonyult rövidebb fragmensektől azt reméljük, hogy a későbbi in vivo kísérletben is nagyobb hatékonysággal kerülnek felhasználásra. Vizsgáljuk továbbá a különböző idegrendszeri károsító hatások következtében kialakuló endogén PACAP szint és a PACAP receptorok expressziójának változását az agyban és a vérplazmában. Standardizáljuk ezenkívül humán plazmában a PACAP koncentrációmérést radioimmunoassay és tömegspektrometria segítségével, normál önkéntesekben és neurológiai betegekben. Ezen vizsgálatok segíthetnek kifejleszteni egy rövid időn belül használható diagnosztikai módszert. A tervezett kutatási projektben graduális és posztgraduális hallgatók vesznek részt, valamint hazai és nemzetközi kollaborációk is segítenek a munka sikeres teljesítésében.
angol összefoglaló
PACAP is a neuropeptide with neurotrophic and neuroprotective effects. With the support of previous OTKA funds, we have provided evidence that the peptide is protective in rat models of various neurological diseases that affect a large human population such as stroke, Huntington and Parkinson`s diseases, traumatic brain injury and retinal damages. The expected results help to clarify the protective mechanism of PACAP. The proposal would investigate the effects of PACAP and its shorter fragments on apoptotic signal transduction in animal models of neuronal damage in vivo and on the survival and signal transduction pathways in neuronal and glial cells in vitro. The possible effects of shorter fragments can be used for better in vivo administration and utilization. We investigate the distribution and alteration of expression of endogenous PACAP and its receptors in situ in the CNS and in peripheral blood following nervous injuries in animal models. Standardization of radioimmunoassay and mass spectrometry measurements of PACAP in human blood from healthy volunteers and neurological patients is planned in order to develop a possible future diagnostic tool. The application of plasma measurements as a clinical method would be possible within a short time. Gradual and postgradual students as well as national and international collaborators participate in the project.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás legfőbb eredményei az alábbiak: 1. Igazoltuk, hogy a PACAP neuroprotektív és általános citoprotektív hatásainak hátterében az apoptosis, gyulladás és oxidatív stressz okozta károsodás elleni hatások állnak. Számos ebben résztvevő jelátviteli útvonalat, gyulladásos és oxidatív stressz markert írtunk le. 2. Igazoltuk a PACAP sejtvédő hatását különböző károsodás modellekben retinában, belső fülben, koponyatraumában, ischemiás szervi károsodásokban, különböző perifériás szervekben. 3. Az endogén PACAP jelenlétét kimutattuk emberi mintákból biológiai folyadékokban, mint vérplazma, anyatej, likvor és könny. A biológiai mintákban előforduló PACAP mérést standardizáltuk, és klinikai állapotok súlyosságával mértük össze számos pathológiás folyamatokban. 4. Leírtuk PACAP génhiányos egerek idegrendszeri fejlődését. Igazoltuk, hogy PACAP hiányában az idegrendszer és a perifériás szervek is káros behatásokra érzékenyebben reagálnak. A támogatás segítségével született közlemények összesített impakt faktora 197,3 (absztraktok nélkül).
kutatási eredmények (angolul)
Major findings of the present project are: 1. We have shown the involvement of antiapoptotic, antiinflammatory and antioxidant effects in the PACAP-induced neuroprotective and general cytoprotective actions. We have described several signal transduction pathways in the apoptotic process, inflammatory markers and oxidative stress markers upon PACAP treatment. 2. We have described the cytoprotective effects of PACAP in different lesion models in the retina, inner ear, traumatic brain injury, ischemic organ lesions, and in several peripheral organs. 3. We have shown the presence of endogenous PACAP in human biological samples, like blood plasma, breast milk, cerebrospinal fluid and tear fluid. We have standardized the PACAP measurements in biological fluids and we have drawn correlations between PACAP levels and clinical status in several pathological conditions. 4. We have described the nervous development of PACAP knockout mice. We have shown that the lack of PACAP leads to increased vulnerability to different stressors both in the nervous system and in the periphery. The impact factor of peer reviewed papers published with the support of the present grant is 197,3.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72592
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mester L, Szabo A; Atlasz T; Szabadfi K; Reglodi D; Kiss P; Racz B; Tamas A; Gallyas F; Sumegi B; Hocsak E; Gabriel R; Kovacs K: Protection against chronic hypoperfusion-induced retinal neurodegeneration by PARP inhibition via activation of PI3-kinase Akt pathway and suppression of JNK and p38 MAP, Neurotox Res 18; 68-76, 2009
Szabadfi K, Atlasz T, Reglodi D, Kiss P, Danyadi B, Fekete EM, Zorilla EP, Tamas A, Szabo K, Gabriel R: Urocortin 2 protects against retinal degeneration following bilateral common carotid artery occlusion in the rat, Neurosci Lett 455: 42-45, 2009
Borzsei R, Mark L, Tamas A, Bagoly T, Bay Cs, Csanaky K, Banki E, Kiss P, Vaczy A, Horvath G, Nemeth J, Szauer E, Helyes Zs, Reglodi D: Presence of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide-38 in human plasma and milk, Eur J Endocrinol 160: 561-565, 2009
Ferencz A, Racz B, Tamas A, Nedvig K, Nemeth J, Kalmar-Nagy K, Horvath OP, Weber G, Roth E, Reglodi D: Changes and effect of PACAP-38 on intestinal ischemia-reperfusion and autotransplantation, Transplant Proc 41: 57-59, 2009
Ferencz A, Reglodi D, Kalmar-Nagy K, Horvath OP, Roth E, Weber G, Racz B: Influence of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide on the activation of mitogen activated protein kinases following small bowel cold preservation, Transplant Proc 41: 60-62, 2009
Szabadfi K, Atlasz T, Horvath G, Kiss P, Hamza L, Farkas J, Tamas A, Lubics A, Gabriel R, Reglodi D: Early postnatal enriched environment decreases retinal degeneration induced by monosodium glutamate treatment, Brain Res 1259: 107-112, 2009
Farkas J, Reglodi D, Gaszner B, Szogyi D, Horvath G, Lubics A, Tamas A, Falko F, Besirevic D, Kiss P: Effects of maternal separation on the neurobehavioral development of newborn Wistar rats, Brain Res Bull 79: 208-214, 2009
Kiss P, Szogyi D, Reglodi D, Horvath G, Farkas J, Lubics A, Tamas A, Atlasz T, Szabadfi K, Babai N, Gabriel R, Koppan M: Effects of perinatal asphyxia on the neurobehavioral and retinal development of newborn rats, Brain Res 1255: 42-50., 2009
Sandor K, Bolcskei K, McDougall JJ, Schuelert N, Reglodi D, Elekes K, Petho G, Pinter E, Szolcsanyi J, Helyes Zs: Divergent peripheral effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide 38 on nociception in rats and mice, Pain 141: 143-150, 2009
Somogyi I, Boros A, Engelmann P, Nemeth J, Lubics A, Tamas A, Kiss P, Reglodi D, Pollak E, Molnar L: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP)-like compounds could modulate the activity of coelomocytes in earthworm., Ann NY Acad Sci 1163:521-523, 2009
Atlasz T, Szabadfi K, Reglodi D, Kiss P, Tamas A, Toth G, Molnar A, Szabo K, Gabriel R: Effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP1-38) and its fragments on retinal degeneration induced by neonatal MSG treatment, Ann NY Acad Sci 1163: 348-352, 2009
Boronkai A, Brubel R, Racz B, Tamas A, Kiss P, Horvath G, Lubics A, Szigeti A, Bellyei Sz, Toth G, Lakatos A, Reglodi D: Effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) on the survival and signal transduction pathways in human choriocarcinoma cells., Ann NY Acad Sci 1163: 353-357, 2009
Roth E, Weber G, Kiss P, Horvath G, Toth G, Gasz B, Ferencz A, Gallyas F, Reglodi D, Racz B: Effects of PACAP and preconditioning against ischemia/reperfusion-induced cardiomyocyte apoptosis in vitro, Ann NY Acad Sci 1163: 512-516, 2009
Ferencz A, Racz B, Tamas A, Reglodi D, Lubics A, Nemeth J, Nedvig K, Kalmar-Nagy K, Horvath OP, Weber G, Roth E.: Influence of PACAP on oxidative stress and tissue injury following small bowel autotransplantation, J Mol Neurosci 37: 168-176, 2009
Varhalmi E, Somogyi I, Kiszler G, Nemeth J, Reglodi D, Lubics A, Kiss P, Tamas A, Pollak E, Molnar L: Expression of PACAP-like compounds during the caudal regeneration of the earthworm Eisenia fetida, J Mol Neurosci 36: 166-174., 2008
Racz B, Horvath G, Faluhelyi N, Nagy AD, Tamas A, Kiss P, Gallyas F, Toth G, Gaszner B, Csernus V, Reglodi D: Effects of PACAP on the circadian changes of signaling pathways in chicken pinealocytes., J Mol Neurosci 36: 220-226, 2008
Boros A, Reglodi D, Herbert Z, Kiszler G, Nemeth J, Lubics A, Kiss P, Tamas A, Shioda S, Matsuda K, Pollak E, Molnar L: Changes in the expression of PACAP-like compounds during the embryonic development of the earthworm Eisenia fetida, J Mol Neurosci 36: 157-165, 2008
Hernadi L, Pirger Zs, Kiss T, Nemeth J, Mark L, Kiss P, Tamas A, Lubics A, Toth G, Shioda S, Reglodi D: The presence and distribution of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) and its receptor (PAC1-R) in the snail Helix pomatia., Neuroscience 155:387-402, 2008
Reglodi D, Borzsei R, Bagoly T, Boronkai A, Racz B, Tamas A, Kiss P, Horvath G, Brubel R, Nemeth J, Toth G, Helyes Z: Agonistic behavior of PACAP6-38 on sensory nerve terminals and cytotrophoblast cells, J Mol Neurosci 36: 270-278, 2008
Pirger Zs, Nemeth J, Hiripi L, Toth G, Kiss P, Lubics A, Tamas A, Hernadi L, Kiss T, Reglodi D: PACAP has anti-apoptotic effect in the salivary gland of an inverebrate species, Helix pomatia, J Mol Neurosci 36: 105-114, 2008
Gaál V, Márk L, Kiss P, Kustos I, Tamás A, Kocsis B, Lubics A, Németh V, Németh A, Lujber L, Pytel J, Tóth G, Reglődi D: Investigation of the effects of PACAP on the composition of tear and endolymph proteins, J Mol Neurosci 36: 321-329, 2008
Kövesdi E, Tamás A, Reglődi D, Farkas O, Pál J, Tóth G, Bukovics P, Dóczi T, Büki A.: Posttraumatic administration of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide in central fluid percussion injury in rats., Neurotox Res 13: 71-78., 2008
Szakály P, Kiss P, Lubics A, Magyarlaki T, Tamás A, Rácz B, Lengvári I, Tóth G, Reglődi D: Effects of PACAP on survival and renal morphology in rats subjected to renal ischemia-reperfusion, J Mol Neurosci 36: 89-96, 2008
Atlasz T, Szabadfi K, Kiss P, Babai N, Kőszegi Z, Tamás A, Reglődi D, Gábriel R.: PACAP-mediated neuroprotection of neurochemically identified cell types in MSG-induced retinal regeneration, J Mol Neurosci 36: 97-104, 2008
Montsko G; Vaczy A; Maasz G; Mernyak E; Frank E; Bay Cs; Kadar Z; Ohmacht R; Wolfling J; Mark L: Analysis of nonderivatized steroids by matrix assisted laser desorption/ionization time-of-filght mass spectrometry using C70 fullerene as matrix., Anal Bioanal Chem 395: 869-874, 2009
Márk L.; Patonai Z.; Váczy A.; Lóránd T.; Marcsik A: High-throughput mass spectrometric analysis of 1400-year-old mycolic acids as biomarkers for ancient tuberculosis infection, J Archaeol Sci 37; 302-305, 2010
Atlasz T, Szabadfi K, Kiss P, Tamas A, Toth G, Reglodi D, Gabriel R: Evaluation of the protective effects of PACAP with cell-specific markers in ischemia-induced retinal degeneration., Brain Res Bull 81: 497-504, 2010
Boros A, Somogyi I, Engelmann P, Lubics A, Reglodi D, Pollak E, Molnar L: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide type 1 (PAC1) receptor is expressed during embryonic development of the earthworm, Cell Tissue Res 339: 649-653, 2010
Horvath G, Mark L, Brubel R, Szakaly P, Racz B, Kiss P, Tamas A, Helyes Z, Lubics A, Hashimoto H, Baba A, Shintani S, Furjes G, Nemeth J, Reglodi D.: Mice dificient in pituitary adenylate cyclase activating polypeptide display increased sensitivity to renal oxidative stress in vitro, Neurosci Lett 469: 70-74, 2010
Racz B, Horvath G, Reglodi D, Gasz B, Kiss P, Gallyas F Jr, Sumegi B, Toth G, Nemeth A, Lubics A, Tamas A.: PACAP ameliorates oxidative stress in the chicken inner ear: an in vitro study., Regul Pept 160: 91-98, 2010
Atlasz T, Szabadfi K, Kiss P, Racz B, Gallyas F, Tamas A, Gaal V, Marton Zs, Gabriel R, Reglodi D: Review of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide in the retina: focus on the retinoprotective effects, Ann NY Acad Sci 1200: 128-139, 2010
Szabadfi K, Mester L, Reglodi D, Kiss P, Babai N, Racz B, Kovacs K, Szabo A, Tamas A, Gabriel R, Atlasz T.: Novel neuroprotective strategies in ischemic retinal lesions., Int J Mol Sci 11: 544-561, 2010
Horvath G, Racz B, Reglodi D, Kovacs K, Kiss P, Gallyas F Jr, Bognar Z, Szabo A, Magyarlaki T, Laszlo E, Lubics A, Tamas A, Toth G, Szakaly P: Effects of PACAP on mitochondrial apoptotic pathways and cytokine expression in rats subjected to renal ischemia-reperfusion, J Mol Neurosci 42: 411-418, 2010
Racz B, Reglodi D, Horvath G, Szigeti A, Balatonyi B, Roth E, Weber Gy, Alotti N, Toth G, Gasz B.: Protective effect of PACAP against doxorubicin-induced cell death in cardiomyocyte culture, J Mol Neurosci 42: 419-427, 2010
Ferencz A, Weber Gy, Helyes Zs, Hashimoto H, Baba A, Reglodi D.: Presence of endogenous PACAP-38 ameliorated intestinal cold preservation tissue injury, J Mol Neurosci 42: 428-434, 2010
Ferencz A, Kiss P, Weber Gy, Helyes Zs, Shintani N, Baba A, Reglodi D.: Comparison of intestinal warm ischemic injury in PACAP knock-out and wild-type mice, J Mol Neurosci 42:435-442, 2010
Pirger Zs, Laszlo Z, Hiripi L, Hernadi L, Toth G, Lubics A, Reglodi D, Kemenes Gy, Mark L: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) and its receptors are present and biochemically active in the central nervous system of the pond snail Lymnea s, J Mol Neurosci 42: 464-471, 2010
Kemeny A, Reglodi D, Cseharovszky R, Hashimoto H, Baba A, Szolcsanyi J, Helyes Zs: Pituitary adenylate cyclase activating deficiency enhances oxazolone-induced allergic contact dermatitis in mice, J Mol Neurosci 42: 443-449, 2010
Brubel R, Boronkai A, Reglodi D, Racz B, Nemeth J, Kiss P, Lubics A, Toth G, Horvath G, Varga T, Szogyi D, Fonagy E, Farkas J, Barakonyi A, Bellyei Sz, Szereday L, Koppan M, Tamas A: Changes in the expression of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) in the human placenta during pregnancy and its effects on survival of JAR chorioca, J Mol Neurosci 42: 450-458, 2010
Reglodi D, Gyarmati J, Ertl T, Borzsei R, Bodis J, Tamas A, Kiss P, Csanaky K, Banki E, Bay Cs, Nemeth J, Helyes Zs: Alterations of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP)-like immunoreactivity in the human plasma during pregnancy and after birth., J Endocrinol Invest 33: 443-445, 2010
Atlasz T, Szabadfi K, Kiss P, Marton Zs, Griecs M, Hamza L, Gaal V, Biro Zs, Tamas A, Hild G, Nyitrai M, Toth G, Reglodi D, Gabriel R: Effects of PACAP in UV-A rediation-induced retinal degeneration models in rats, J Mol Neurosci 43: 51-57, 2011
Szakaly P, Horvath G, Kiss P, Laszlo E, Farkas J, Furjes G, Nemeth J, Reglodi D.: Changes in pituitary adenylate cyclase activating polypeptide following renal ischemia-reperfusion in rats, Transplant Proc 42: 2283-2286, 2010
Horvath G, Racz B, Szakaly P, Kiss P, Laszlo E, Hau L, Tamas A, Helyes Zs, Lubics A, Hashimoto H, Baba A, Reglodi D.: Mice deficient in neuropeptide PACAP demonstrate increased sensitivity to in vitro kidney hypoxia, Transplant Proc 42: 2293-2295, 2010
Ferencz A, Nedvig K, Fekecs T, Racz B, Weber G, Hashimoto H, Baba A, Helyes Zs, Reglodi D: Comparison of intestinal cold preservation injury on pituitary adenylate cyclase activating polypeptide in knockout and wild-type mice, Transplant Proc 42: 2290-2292, 2010
Varga B, Szabadfi K, Kiss P, Fabian E, Tamas A, Griecs M, Gabriel R, Reglodi D, Kemeny-Beke A, Pamer Zs, Biro Zs, Tosaki A, Atlasz T, Juhasz B.: PACAP improves functional outcome in excitotoxic retinal lesion: an electroretinographic study., J Mol Neurosci 43: 44-50, 2011
Mester L, Kovacs K, Racz B, Solti I, Atlasz T, Szabadfi K, Tamas A, Reglodi D.: Pitutary adenylate cyclase activating polypeptide is protective against oxidative stress in human retinal pigment epithelial cells, J Mol Neurosci 43: 35-43, 2011
Horvath G, Brubel R, Kovacs K, Reglodi D, Opper B, Ferencz A, Szakaly P, Laszlo E, Hau L, Kiss P, Tamas A, Racz B.: Effects of PACAP on oxidative stress-induced cell death in primary rat kidney and human hepatocyte cell cultures., J Mol Neurosci 43: 67-75, 2011
Sandor K, Kormos V, Botz B, Imreh A, Bolcskei K, Gaszner B, Markovics A, Szolcsanyi J, Shintani N, Hashimoto H, Baba A, Reglodi D, Helyes Zs.: Impaired nocifensive behaviours and mechanical hyperalgesia, but enhanced thermal allodynia in pituitary adenylate cyclase activating polypeptide deficient mice., Neuropeptides 44: 363-371, 2010
Brubel R, Reglodi D, Jambor E, Koppan M, Varnagy A, Biro Zs, Kiss P, Gaal V, Matkovits A, Farkas J, Lubics A, Bodis J, Bay Cs, Veszpremi B, Tamas A, Nemeth J, Mark L: Investigation of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide in human gynecological and other biological fluids by using MALDI TOF mass spectrometry., J Mass Spectr 46: 189-194, 2011
Brubel R, Horvath G, Reglodi D, Lubics A, Tamas A, Kiss P, Laszlo E, Nemeth J, Mark L, Szakaly P: Presence of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide and its type I receptor in the rat kidney, Transplant Proc 43: 1297-1299, 2011
Czegledi L, Tamas A, Borzsei R, Bagoly T, Kiss P, Horvath G, Brubel R, Nemeth J, Szalontai B, Szabadfi K, Javor A, Reglodi D, Helyes Zs: Presence of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) in the plasma and milk of ruminant animals, Gen Comp Endocrinol 172: 115-119, 2011
Elekes K, Sandor K, Moricz A, Kereskai L, Kemeny A, Szoke E, Perkecz A, Reglodi D, Hashimoto H, Pinter E, Szolcsanyi J, Helyes Zs.: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide plays an anti-inflammatory role in endotoxin-induced airway inflammation: in vivo study with gene-deleted mice, Peptides 32: 1439-1446, 2011
Kiss P, Atlasz T, Szabadfi K, Horvath G, Griecs M, Farkas J, Matkovits A, Toth G, Lubics A, Tamas A, Gabriel R, Reglodi D: Comparison between PACAP- and enriched environment-induced retinal protection in MSG-treated newborn rats., Neurosci Lett 487: 400-405, 2011
Reglodi D, Kiss P, Lubics A, Tamas A: Review of the protective effects of PACAP in models of neurodegenerative diseases in vitro and in vivo, Curr Pharm Des 17: 962-972, 2011
Reglodi D, Kiss P, Horvath G, Lubics A, Laszlo E, Tamas A, Racz B, Szakaly P: Effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide in the urinary system, with special emphasis on its protective effects in the kidney, Neuropeptides 46: 61-70, 2012
Szabadfi K, Atlasz T, Kiss P, Danyadi B, Tamas A, Helyes Zs, Hashimoto H, Shintani N, Baba A, Toth G, Gabriel R, Reglodi D.: Mice deficient in pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) are more susceptible to retinal ischemic injury in vivo., Neurotox Res in press, 2011
Szakaly P, Laszlo E, Kovacs K, Racz B, Horvath G, Ferencz A, Lubics A, Kiss P, Tamas A, Brubel R, Opper B, Baba A, Hashimoto H, Farkas J, Matkovits A, Magyarlaki T, Helyes Zs, Reglodi D: Mice deficient in pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) show increased susceptibility to in vivo renal ischemia/reperfusion injury., Neuropeptides 45: 113-121, 2011
Vincze A, Reglodi D, Helyes Zs, Hashimoto H, Shintani H, Abraham H: Role of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) in myelination of the rodent brain: lessons from PACAP-deficient mice., Int J Dev Neurosci 29: 923-935, 2011
Horvath G, Reglodi D, Opper B, Brubel R, Tamas A, Kiss P, Toth G, Csernus V, Matkovits A, Racz B: Effects of PACAP on the oxidative stress induced cell death in chicken pinealocytes is influenced by the phase of the circadian clock, Neurosci Lett 484: 148-152, 2010
Pirger Z, Lubics A, Reglodi D, Laszlo Z, Mark L, Kiss T.: Mass spectrometric analysis of seasonal-dependent changes of peptide profile in the snail, Helix pomatia., Neuropeptides 44: 475-483, 2010
Pirger Z, Laszlo Z, Kemenes I, Toth G, Reglodi D, Kemenes G: A homologue of vertebrate adenylate cyclase activating polypeptide is both necessary and instructive for the rapid formation of associative memory in an invertebrate, J Neurosci 30: 13766-13773, 2010
Szabó Gy.T., Tihanyi R., Csulak F., Jámbor É., Bóna Á., Szabó Gy., Márk L: Comparative salivary proteomics of cleft palate patients, The Cleft Palate-Craniofacial Journal in press, 2011
Márk L., Gulyás-Fekete G., Marcsik A., Molnár E., Pálfi Gy: Analysis of ancient mycolic acids by using MALDI TOF MS: response to “Essentials in the use of mycolic acid biomarkers for tuberculosis detection” by Minnikin et al., 201, Journal of Archaeological Science 38: 1111–1118, 2011
Boros-Major A., Bóna Á., Lovász G., Molnár E., Marcsik A., Pálfi Gy., Márk L: New perspectives in biomolecular paleopathology of ancient tuberculosis: A proteomic approach,, Journal of Archaeological Science 38: 197–201, 2011
Pirger Zs., Kiss T., László Z., G-Tóth L., Váczy A., Márk L: Modern tömegspektrometriai módszerek (MALDI TOF és LC-ESI MS) alkalmazása a vizek hormontartalmának kimutatására., Hidrológiai Közlöny 90 (6): 117–119, 2010
Márk L., Patonai Z., Váczy A., Lóránd T., Marcsik A: High-throughput mass spectrometric analysis of 1400-year-old mycolic acids as biomarkers for ancient tuberculosis infection,, Journal of Archaeological Science 37: 302–305, 2010
Brubel R, Kiss P, Vincze A, Varga A, Varnagy A, Bodis J, Mark L, Jambor E, Maasz G, Hashimoto H, Helyes Zs, Toth G, Tamas A, Koppan M, Reglodi D: Effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide on human sperm motility, J Mol Neurosci in press, 2012
Csanaky K, Banki E, Szabadfi K, Reglodi D, Tarcai I, Czegledi L, Helyes Zs, Ertl T, Gyarmati J, Szanto Z, Zapf I, Sipos E, Shioda S, Tamas A.: Changes in PACAP immunoreactivity in human milk and presence of PAC1 receptor in mammary gland during lactation., J Mol Neurosci in press, 2012
Fabian E, Reglodi D, Mester L, Szabo A, Szabadfi K, Tamas A, Toth G, Kovacs K.: Effects of PACAP on intracellular signaling pathways in human retinal pigment epithelial cells exposed to oxidative stress, J Mol Neurosci in press, 2012
Gaszner B, Kormos V, Kozicz T, Hashimoto H, Reglodi D, Helyes Zs: The behavioral phenotype of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide deficient mice in anxiety and depression tests is accompanied by blunted c-Fos expression in the bed nucleus of the stria terminalis, central projecting Edinger Westphal nucleus, ventral lateral septum and dorsal raphe nu, Neuroscience 202: 283-299, 2012
Markovics A, Kormos V, Gaszner B, Lashgarara A, Szoke E, Sandor K, Tuka B, Szolcsanyi J, Hashimoto H, Tajti J, Reglodi D*, Helyes Zs.: Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide plays a key role in nitroglycerol-induced trigeminovascular activation in mice., Neurobiol Dis 45: 633-644, 2012
Koppan M, Varnagy A, Reglodi D, Brubel R, Nemeth J, Tamas A, Mark L, Bodis J.: Correlation between oocyte number and follicular fluid concentration of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) in women after superovulation treatment, J Mol Neurosci in press, 2012
Reglodi D, Kiss P, Szabadfi K, Atlasz T, Gabriel R, Horvath G, Szakaly P, Sandor B, Lubics A, Laszlo E, Farkas J, Matkovits A, Brubel R, Hashimoto H, Ferencz A, Vincze A, Helyes Zs, Welke L, Lakatos A, Tamas A: PACAP is an endogenous protective factor – insights from PACAP deficient mice., J Mol Neurosci in press, 2012
Szabadfi K, Danyadi B, Kiss P, Tamas A, Fabian E, Gabriel R, Reglodi D.: Protective effects of vasoactive intestinal peptide (VIP) in ischemic retinal degeneration, J Mol Neurosci in press, 2012
Szabadfi K, Atlasz T, Kiss P, Danyadi B, Tamas A, Helyes Zs, Hashimoto H, Shintani N, Baba A, Toth G, Gabriel R, Reglodi D.: Mice deficient in pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) are more susceptible to retinal ischemic injury in vivo., Neurotox Res 21: 41-48, 2012
Szabadfi K, Atlasz T, Kiss P, Reglodi D, Szabo A, Kovacs K, Szalontai B, Setalo Gy, Banki E, Csanaky K, Tamas A, Gabriel R: Protective effects of the neuropeptide PACAP in diabetic retinopathy., Cell Tissue Res 348: 37-46, 2012
Szabadfi K, Danyadi B, Kiss P, Manavalan S, Gabriel R, Reglodi D, Tamas A, Trasy D, Batai I.: Preconditioning with volatile anaesthetic sevoflurane in ischemic retinal lesion in rats., J Mol Histol in press, 2012
Szabo A, Danyadi B, Bognar E, Szabadfi K, Fabian E, Kiss P, Mester L, Manavalan S, Atlasz T, Gabriel R, Toth G, Tamas A, Reglodi D*, Kovacs K.: Effect of PACAP on MAP kinases, Akt and cytokine expressions in rat retinal hypoperfusion, Neurosci Lett in press, 2012
Szanto Z, Sarszegi Zs, Reglodi D, Nemeth J, Szabadfi K, Kiss P, Varga A, Banki E, Csanaky K, Gaszner B, Pinter O, Szalai Zs, Tamas A.: PACAP immunoreactivity in human malignant tumor samples and cardiac diseases., J Mol Neurosci in press, 2012
Tamas A, Szabadfi K, Nemeth A, Fulop B, Kiss P, Atlasz T, Gabriel R, Hashimoto H, Baba A, Shintani N, Helyes Zs, Reglodi D: Comparative examination of inner ear in wild type and pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) deficient mice., Neurotox Res 21: 435-444, 2012
Tamas A, Reglodi D, Farkas O, Kovesdi E, Pal J, Povlishock JT, Schwarcz A, Czeiter E, Szanto Z, Doczi T, Buki A, Bukovics P.: Effects of PACAP in central and peripheral nerve injuries., Int J Mol Sci in press, 2012
Tuka B, Helyes Zs, Markovics A, Bagoly T, Nemeth J, Mark L, Brubel R, Reglodi D, Pardutz A, Szolcsanyi J, Vecsei L, Tajti J.: Peripheral and central alterations of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide-like immunoreactivity in the rat in response to activation of the trigeminovascular system., Peptides 33: 307-316, 2012
Járai T., Maász G., Burián A., Bóna Á., Jámbor É., Gerlinger I., Márk L: Mass spectrometry-based salivary proteomics for discovery of head and neck squamous cell carcinoma, Pathol Oncol Res 18: 623-628, 2012
Szántó I., Márk L., Bóna Á., Maász G., Sándor B., Gelencsér G., Túri Zs., Gallyas F: High-throughput screening of saliva for early detection of oral cancer: A pilot study, Technol Cancer Res Treat 11: 181-188, 2012
Ivanova, V., Dörnyei Á., Stefova M., Stafilov T., Vojnoski B., Kilár F., Márk L: Rapid MALDI-TOF-MS detection of anthocyanins in wine and grape using different matrices, Food Analytical Methods 4: 108-115, 2011

 

Projekt eseményei

 
2012-12-20 16:19:29
Résztvevők változása
2010-10-06 09:34:36
Kiegészítő támogatás beolvasztása
vissza »