The Moral and Social Dimensions of Science  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
72598
Type K
Principal investigator Margitay, Tihamér
Title in Hungarian A tudomány morális és társadalmi dimenziói
Title in English The Moral and Social Dimensions of Science
Keywords in Hungarian tudományos tudás szociológiai vizsgálata, a tudomány morális dimenziói, tudománytörténet, érveléstechnika, tudományos kontroverzitások elemzése, tudástermelés, tudás transzfer
Keywords in English social studies of scientific knowledge, ethical dimensions of science, history of science, argumentation, analysis of scientific controversies, knowledge production, transfer of knowledge
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: History of science
Philosophy (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: Philosophy of science
Panel Social Sciences Committee Chairs
Department or equivalent Department of Philosophy and History of Science (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Fehér, Márta
Laki, János
Láng, Benedek
Tanács, János
Zemplén, Gábor
Starting date 2008-04-01
Closing date 2012-09-30
Funding (in million HUF) 9.904
FTE (full time equivalent) 4.28
state closed project
Summary in Hungarian
Kutatásunk a tudomány négy tényezőjére fókuszál, megvizsgáljuk kapcsolataikat konkrét történelmi kontextusban és viszonyukat ahhoz a kérdéshez, hogy mi számít elfogadott tudományos tudásnak.
A) A tudomány társadalmi dimenziója, a társadalom szerepe a tudás termelésben, valamint a tudományos és technológiai fejlődés, találmányok és kutatás szociális aspektusai.
B) A normák és etikai értékek szerepe, beleértve a tudományos kutatást működtető társadalom normáit, és a tudomány területén dolgozó kutatók etikai problémait.
C) Tudományos viták érveléstechnikai és logikai szerkezete. Kortárs érveléstechnikai elméletek alkalmazásával vizsgálnánk ezeket, megmutatva, hogy a tudományos és nyilvános viták vizsgálatában ez gyümölcsöző megközelítés.
D) Tudástermelés vizsgálata „a munkapadtól a médiáig”, a kísérletezés szerepének és a tudás-generálás lépéseinek alapos vizsgálatával.
Tudatában annak, hogy ezen területek széles skálát fednek le, nem szándékozunk egy mindent lefedő általános modellt gyártani ezekre a tényezőkre, hanem konvergens esettanulmányokat készítünk konkrét történelmi és elméleti problémákról ezen összetett keretrendszer keretében. A kutatás újdonsága interdiszciplináris jellegében rejlik, ezen összetett módszertan alkalmazásában a tudományos tudás termelésének, befogadásának és továbbadásának, valamint a gyakorló tudós és a társadalom interakcióinak vizsgálatában.
Summary
Our research focuses on four factors of science, examines their connections in specific historical contexts and investigates their relation to what constitutes accepted scientific knowledge.
A) Social dimensions of science, the role of society in knowledge production, and the social aspects of scientific and technological progress, innovations, and research.
B) Role of the norms and ethical values, including the norms of the society driving scientific research, and the ethical issues and public concerns of the researchers working in the field of science.
C) Argumentative and logical structures of scientific debates, by employing contemporary theories of argumentation, and arguing for the fruitfulness of such an approach in the study of scientific and public controversies.
D) Investigating knowledge-production “from the workbench to the media” by the close study of the role of experimentation and the steps in knowledge-generation.
Being aware of the wide spectrum of these interests, we do not intend to construct one general model covering every aspect of these factors, but would rather offer converging case studies of specific historical and theoretical problems at particular crossroads of this complex framework. The novelty of this research consists in its interdisciplinary nature and its complex methodology applied to the study of the production, reception, and transmission of scientific knowledge, and the interaction of practicing scientists with society at large.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunk a tervezettnek megfelelően a tudástermelés és ezen belül a tudományos tudás termelésének három tényezőjére fókuszált. Elemeztük kapcsolataikat és vizsgáltuk a viszonyukat a széles értelemben vett tudástermelési folyamathoz, amelybe beleértjük az új elképzelések felmerülését, elfogadásukhoz vezető vitákat, a kommunikációs folyamatokat, amelyekben tovább adják őket, és amelyekben egy részük a közgondolkodás részévé válik. Tudásnak pedig azt tekintettük, amit tudásnak tekintenek egy adott történelmi korszakban. Vizsgáltuk (1) a különböző társas hatások szerepét, (2) a morális normák és értékek szerepét, beleértve a tudományos kutatást működtető társadalom normáit, és a tudomány területén dolgozó kutatók etikai problémait is. Tovább vizsgáltuk (3) a komplex tudástermelési folyamat különböző pontjain felmerülő vitákat érveléstechnikai és retorikai szempontból, és azok hatását a folyamat egyes lépéseire.
Results in English
The project focused on three factors of knowledge production. Here production process should be understood in a broad sense including the whole sequence from the idea to its public acceptance, that is, how an idea emerges, gets accepted in discussions, being transmitted in communication and becomes part of common wisdom. Knowledge (scientific knowledge included) was taken to be whatever is accepted by a community as knowledge in a given historical period. We analyzed (1) the impact of various social factors on the process of knowledge production. (2) the roles of moral norms and values, including the norms of the society in which scien-tific research is embedded. (3) the controversies emerging on different points of this complex process, from argumenta-tion theoretical and rhetorical viewpoints. The effects of different types of argumentative and rhetorical steps on various stages of the process were also investigated.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72598
Decision
Yes

 

List of publications

 
Margitay Tihamér, Paksi Dániel (szerk.): Polanyiana, Vol 20. 2011 (megjelenés alatt), 2012
Zemplén Gábor: A felfedezés metaforájától az igazolás metaforájáig: a tudománytanulmányok retorikai fordulata., In.: Történet-Metafora-Párbeszéd. Szerk.: Béres T. Budapest, Kálvin Kiadó: 141-154. o., 2009
Margitay Tihamér (szerk.): Knowing and Being: Perspectives on the Philosophy of Michael Polanyi, Newcastle: Cambridge Scholars, 220p, 2010
Margitay Tihamér: From Epistemology to Ontology: Polanyi's Arguments for the Layered Onotology, In. Margitay (szerk) Knowing and Being, Newcastle: Cambridge Scholars, 128-140. o., 2010
Fehér Márta: Polanyi on the Moral Dimension of Science, In. Margitay (szerk) Knowing and Being, Newcastle: Cambridge Scholars, 114-126. o., 2010
Fehér Márta: Kettős kötésben, In. Boros G.(szerk.): A hetvenes évek filozófiai lehetőségei és valósága, Bp.: L’Harmattan Kiadó, 299-307.o., ISBN 978-963-236-240-3, 2010
Láng Benedek: Experience in the anti-astrological arguments of Jean Gerson, In.Thomas Bénatouil and Isabelle Draelants, eds., Expertus sum. L’expérience..., Firenze: Edizioni del Galluzzo-SISMEL 299-311. o., 2010
Láng Benedek: Why don’t we decipher an outdated cipher system? The Codex of Rohonc, Cryptologia, 34 (2010): 115 – 144., 2010
Margitay Tihamér: Understanding and Being-in-the world in Polanyi’s Philosophy of Knowing, Appraisal, Vol 8. No.1. 18-24. o., 2010
Margitay Tihamér: Argumentation Theories and the Search for Truth, In: Bakó R., Horváth G. (szerk.) Argumentor: Proceedings of the First Int. Conf. 60-75. pp., 2010
Laki János: Demarkáció: a megbízhatóság episztemológiája, In Gábor Gy. – Vajda M (szerk.): A lét hangoltsága. Tanulmányok a tudás sokféleségéről. Bp.: Typotex, 293 – 310., 2010
Fazekas Peter & Gergely Kertész: Causation at different levels: tracking the commitments of mechanistic explanations, Biology and Philosophy (March 12): 1-19., 2011
Kertész Gergely: Evolúció és Kultúra: Mire volt jó a mémelmélet és mire nem?, Századvég, 2010/2, 71-96., 2010
Sallay Zoltán: „Igenis hasznot hajtana…” Tudomány- és technológiapolitikai viták Magyarországon, In Kutrovátz Gábor, Láng Benedek és Zemplén Gábor (szerk.) Határmunkálatok a tudományban. Budapest: L'Harmattan, 125-147., 2010
Zemplén Gábor: A tudománytörténet(ek) Darwinja(i) - egy mitologizált természetbúvár recepciótörténetéhez., Magyar Pszichológia Szemle 65(1): 25-36., 2010
Zemplén Gábor: Kognitív munkamegosztás és a tudás termelése, Szubjektív tudás - objektív tudomány. Z. Csörgő and L. Szabados. Budapest: 182-193., 2010
Zemplén, G. Á., & Demeter, T.: Being Charitable to Scientific Controversies - On the Demonstrativity of Newton's Experimentum Crucis, MONIST 93:(4 (October)) pp. 638-654., 2010
Zemplén Gábor, Kertész Gergely: "The challenges of training critical discussants", In: Frans H van Eemeren, Bart Garssen, David Godden, Gordon Mitchell (szerk.) 7th International Conference on Argumentation,Amsterdam: Sic Sat, pp. 2070-2082., 2011
Laki János: „The Role of Informal Logic in the Kuhnian Scientific Change”, In A. Schumann (ed.), Logic in Central and Eastern Europe: History, Science and Discourse, University Press of America,, 2012
Laki János: „Versions of Externalism. Hungarian Contributions to the Post-Positivist Philosophy of Science”, In A. Schumann (ed.), Logic in Central and Eastern Europe: History, Science and Discourse, University Press of America, 2012
Laki János: „A fejedelem és a természetfilozófia. Hume, csodák, utazók, tudomány.”, Magyar Filozófiai Szemle, 2012/1, 2012
Fehér Márta: "A historizmus hajnala", in: Gurka D. ed.: A középkor vetületei, Bp.: Gondolat, 2011. pp.9-16., 2011
Láng Benedek: A Rohonci Kód, Budapest: Jaffa, 2011, 227 old., 2011
Láng Benedek: "Miért nem lehet a mágia elméleteit kísérleti úton falszifikálni?", Magyar Filozófiai Szemle, 2011/4: 136-152., 2011
Láng Benedek: "Puissances ou démons? Les images décaniques dans le Picatrix de Cracovie", in Jean-Patrice Boudet, Anna Caiozzo and Nicolas Weill-Parot, eds. Images et Magie, Picatrix entre Orient et Occident (Paris: Honoré Champion, 2011), 137-148., 2011
Láng Benedek: "Experience in the anti-astrological arguments of Jean Gerson", in Thomas Bénatouil and Isabelle Draelants, eds., Expertus sum. L’expérience par les sens dans la philosophie naturelle médiévale. Firenze: Galluzzo-SISMEL, 309-321., 2011
Margitay Tihamér (szerk): Polanyiana, Vol. 19., 2010
Margitay Tihamér: "Moral Inversion: A Social Diagnosis", in R.T. Allan (ed) (Vor-) Denker des Liberalismus im 20 Jahrhundert: Michael Polanyi Konferenz, Friedrich Naumann Stift. 44-56., 2012
Fehér Márta (szerk.): Polanyiana, Vol 18., 2009
Fehér Márta: A historizmus hajnala, Gurka D. (Szerk.) A középkor vetületei, Bp.: Gondolat, pp. 9-16., 2011
Láng Benedek: A rohonci kód, Bp.: Jaffa, 227 old., 2011
Láng Benedek: Miért nem lehet a mágia elméleteit kísérleti úton falszifikálni?, Magyar Filozófiai Szemle, 2011/4:136-152., 2011
Láng Benedek: Puissances ou demons?, in: Jean-Patrice Boudet, Anna Caiozzo, Nicolas Weil-Parot (eds) Images et Magie, Paris: Honore Champion, 137-148., 2011
Láng Benedek: Experience in the anti-astrological arguments of Jean Gerson, in T. Bénatouil and I. Draelants, eds., Expertus sum. Actes du colloque international de Pont-à-Mousson, 5-7 février 2009. Firenze: Edizioni del Galluzzo-SISMEL 309-321., 2011
Zemplén Gábor, Kertész Gergely: The challenges of training critical discussants, In. F. van Eemeren, B. Garssen, D. Godden, G. Mitchell (eds.) 7th International Conference on Argumentation, Amsterdam: Sic Sat, pp. 2070-2082, 2011
Laki János: The Role of Informal Logic in the Kuhnian Scientific Change, A. Schumann (ed.), Logic in Central and Eastern Europe: History, Science and Discourse, University Press of America, 2012
Laki János: Versions of Externalism. Hungarian Contributions to the Post-Positivist Philosophy of Science, In A. Schumann (ed.), Logic in Central and Eastern Europe: History, Science and Discourse, University Press of America, 2012
Laki János: A fejedelem és a természetfilozófia. Hume: tapasztalat, tanúk, tudomány, Magyar Filozófiai Szemle, 2012/1, 9-25, 2012
Kertész Gergely, Paksi Dániel (szerk.): Emergens evolúció, Bp.: L'Harmattan 274 oldal (nyomdában), 2012
Sallay Zoltán: Emergencia és/vagy evolúció, in. Kertész G., Paksi D. (szerk.) Emergens evolúció, Bp.: L'Harmattan, 55-68., 2012
Kertész Gergely: A speciális tudományok oksági autonómiája ellen, in.: Kertész G., Paksi D. (szerk.) Emergens evolúció, Bp.: L'Harmattan, 69-92., 2012
Kertész Gergely: Hogyan értsük jobban az evolúció elméletét?, in.: Kertész G., Paksi D. (szerk.) Emergens evolúció, Bp.: L'Harmattan, 251-267., 2012
Margitay Tihamér (szerk.): Polanyiana, Vol 19., 2010
Fehér Márta (szerk.): Polanyiana, Vol. 18., 2009
Margitay Tihamér: Moral Inversion: A Social Diagnosis, in. Allen; R.T. (ed.) Michael Polanyi, Gummersbach: Thedor-Heuss-Akademie, 78-91, 2012
Kertész Gergely: „Evolúció, intelligens tervezés, evidencia”, Magyar Tudomány 2008/12, 2008
Zemplén Gábor: „Scientific controversies and the pragma-dialectical model: Analysing a case study from the 1670s, the published part of the Newton-Lucas correspondence.”, In: Controversy and Confrontation - Relating controversy analysis with argumentation theory, szerk. Eemeren, F. és Garssen, B. Amsterdam: JBenjamins. 2008.pp.249-273, 2008
Laki János: "Inštitucionalsitická sociológia vedy", Filozofia, /Ročník, 64, 2009, 144-154., 2009
Láng Benedek: „The Art of memory and magic (the ars memorativa and the ars notoria)”, in Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern Period, ed. Rafal Wójcik, 87-93. Poznan: Bibioteka Uniwersytecka, 2008
Láng Benedek: „Miért nem fejtünk meg egy elavult titkosírást? – 1 (A „rohonci kódex”)”, in "Mielz valt mesure que ne fait estultie". A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére. Szerk. Bartók I. és mtsi. 141-147. Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2008
Kutrovátz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor: A tudomány határai, Typotex kiadó. 2008, 373 old., 2008
Kutrovátz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor (szerkesztők): Határmunkálatok a tudományban, Budapest: L’Harmattan kiadó, 241 old., 2010
Láng Benedek: Why don’t we decipher an outdated cipher system? The Codex of Rohonc, Cryptologia 34: 1-30., 2010
Láng Benedek: Miért nem fejtünk meg egy elavult titkosírást? – 2 (A „rohonci kódex”: Megfejtési Kísérletek), In: Magistrae Discipuli: Tanulmányok Madas Edit tiszteletére. Szerk. Nemerkényi Előd. 193-199. Budapest: Argumentum Kiadó,, 2009
Láng Benedek: A világ felosztása – Mesterséges nyelvtervezetek Nyugat-Európában és Magyarországon, Kommentár 2009/5: 14-21., 2009
Tanács János: Grasping the Conceptual Difference Between János Bolyai’s and Lobachevskii’s Notion of Non-Euclidean Parallelism, Archive for History of Exact Sciences (2009) 63: 537-552.), 2009
Laki János: Tapasztalat, nyelv, társadalom, tudományfejlődés - Kuhn még egyszer, MFilSzle. 2010/1 (54) 115 - 123. o., 2010
Laki János: Hogyan konstruáljuk a szerzőt és a világot, MFilSzle. 2010/1 (54) 157 - 179. o, 2010
Laki János: Hitek, módszerek, megbízhatóság. Mit demarkál a kritérium?, Kutrovátz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor, eds. Határmunkálatok a tudományban, Budapest: L’Harmattan kiadó, 166-184. o., 2010
Margitay Tihamér: Megrendelõ, tulajdonos és bizalom a tudományban, Kutrovátz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor, eds. Határmunkálatok a tudományban, Budapest: L’Harmattan kiadó, 116-124. o., 2010
Kertész Gergő: Intelligens tervzés a kapuknál, Kutrovátz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor, eds. Határmunkálatok a tudományban, Budapest: L’Harmattan kiadó, 64-81. o., 2010
Zemplén Gábor: Távol-Keleti orvoslás és a tudomány-tanulmányok poszthumanista fordulata, Kutrovátz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor, eds. Határmunkálatok a tudományban, Budapest: L’Harmattan kiadó, 82-100. o., 2010
Zemplén Gábor: A tudománytörténet(ek) Darwinja(i) - egy mitologizált természetbúvár recepciótörténetéhez., Magyar Pszichológia Szemle 65(1): 25-36., 2010
Zemplén Gábor: Kognitív munkamegosztás és a tudás termelése., In: Szubjektív tudás - objektív tudomány. A XVI. Magyar Kognitív Tudományok Konferencia publikációinak gyűjteménye. Szerk.: Z. Csörgő and L. Szabados. Budapest: 182-193., 2010
Zemplén Gábor: Kuhn recepciója, Laki rekonstrukciója (recenzió: Laki János, A tudomány természete. 2006), M.Fil.Szemle, 2010/1 (54), 128-135.o., 2010
Zemplén Gábor, Kutrovátz Gábor: A tudomány heterogenitása és a naturalizmus, M.Fil.Szemle, 2010/1 (54), 87-112.o., 2010
Margitay Tihamér (kötet szerkesztő): Polanyiana, Polanyiana Vol. 17., 2008
Láng Benedek, Tóth G. Péter (szerkesztők): A kincskeresés 400 éve Magyarországon, L’Harmattan, 200 old., 2009
Back »