Active Theory. Changing Role of Architectural Theory at the Turn of the Millennium  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
72671
Type K
Principal investigator Simon, Marianna
Title in Hungarian Cselekvő elmélet. Az építészetelmélet változó szerepe az ezredfordulón
Title in English Active Theory. Changing Role of Architectural Theory at the Turn of the Millennium
Keywords in Hungarian építészetelmélet, kortárs építészet
Keywords in English architectural theory, contemporary architecture
Discipline
History and Theory of Architecture (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: History of technology
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Department for History of Architecture and of Monuments (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Bun, Zoltán
Rózsa, Sára
Turai, Balázs
Starting date 2008-04-01
Closing date 2011-12-31
Funding (in million HUF) 3.610
FTE (full time equivalent) 4.77
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja az építészetelméletben az elmúlt harminc évben lezajlott, és az utóbbi tíz évben felgyorsult változásnak az elemzése. Feltételezésünk, hogy párhuzamosan azzal a tendenciával, hogy a teoretikusok normaadó szerepe megszűnt, újra nagy jelentőséget kaptak az elméleti írások között a gyakorló építészek manifesztumai, szöveges megnyilvánulásai. A kutatás a – szakmában és az oktatásban egyaránt helyét kereső – építészetelmélet eddig hiányzó önreflexióját végzi el, leírva és elemezve a jellemző tendenciákat, egyúttal keresve azok magyarázatát.

A kutatás kézzel fogható eredményeként az egyes résztémákból esettanulmányok készülnek, amelyek alapján az elmélet és a gyakorlat mai együtt dolgozásáról készül összefoglaló tanulmány. A gyakorló építészeknek az elmúlt tíz évben született írásaiból szöveggyűjteményt kívánunk összeállítani. Harminc év építészetelméletének a vizsgálati eredményeit ugyancsak egy hosszabb tanulmányban kívánjuk összefoglalni. Az elmélet helyzetének az áttekintése, a tendenciák feltérképezése és tudatosítása, valamint a manifesztumok, kiáltványok hatásmechanizmusának a vizsgálata nyilvánvaló segítséget nyújthat az építészképzésben is.

A kutatásban három fiatal építész kutató vesz részt, akiket a feladat segít disszertációjuk elkészítésében. A projekt feltételezi a folyamatos egyeztetést, a közös munkát. A nemzetközi témából következően több külföldi konferencián való bemutatkozást tervezünk, ami később nemzetközi projektekbe való bekapcsolódás alapja lehet.
Summary
The aim of the research is the analysis of the change in the history of architectural theory during the last thirty years, with a special attention to the last decade. We presuppose that simultaneously with the process that architectural theoreticians lost their normative position in the profession, written manifestoes of practicing architects increased in number and importance. The research surveys and analyses current tendencies and hopefully finds an explanation of this change – it fulfils the self-reflection of architectural theory, now searching its place in profession and education both.

The research will result in several documents and publications: some case studies and a summary of the co-work of theory and practice; a summary of the results of the investigation on the architectural theory in the last thirty years; and a collection of the most important essays written by practicing architects in the last decade. This survey of the recent tendencies in architectural theory, the results of the investigation of architectural manifestoes and their effect on practice, can be used in architectural education, too.

Three young architect-researchers participate in the work. The project requires the cooperation of the participants, while it fosters the young researchers to prepare their own dissertation. With regard to the international theme, we intend to present the interim and final results on international conferences, which may lead to the international extension of the research.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás az építészetelmélet legfrissebb tendenciáinak a feldolgozására vállalkozott. Megállapítottuk, hogy az építészetelmélet szerepének és jellegének (elvek vagy manifesztumok) változása korunk szemléletváltásait követi. A posztmodern gyenge igazságain és a dekonstruktivizmuson át a piac kihívásaira adott innovatív megoldások nyújtotta önigazolásáig vezet az út, amelyen a teória most mégis visszafordulni látszik. Az elmélet változásában szerepet játszik a gazdaság is, a kilencvenes években kiteljesedő globalizáció, majd az évtized végi válság. Az elmélet alakulására nagy hatással volt a digitális technika elterjedése is, amely nem csak az építészeti formák és anyagok előtt nyitott új lehetőségeket, hanem hálózatos szervezete a gondolkodást is befolyásolta. Megállapítottuk, hogy az elmúlt évtized jellemző építészetelméleti munkái a szószedet semlegességével összeállított kulcsszavakra épülnek. Az egyes fogalmak ugyanakkor jellemzően hozzárendelhetőek valamely problémakörhöz, bár sohasem csak egyhez. Az elmélet ma meghatározói témái és kérdései: az építészet hatása, az épület létrehozásának a módja, illetve az építészet és az építész felelőssége. Eredményeinket 27 publikációban tettük közzé, valamint egy doktori disszertáció is készült a témában. A kutatás során egy nemzetközi és egy hazai konferenciát szerveztünk, a feltárt és rendszerezett ismereteket két egyetemi kurzus anyagába is beépítettük.
Results in English
The aim of the research project was to discover the recent tendencies in architectural theory. We found that the role and (principles or manifesto like) nature of theory follows the changes of the general world view. Theory followed the way from the post-modern weak truth through deconstructivism up to the praise of innovation as a reaction to the challenges of the market. However theory now seems to turn back on the road. Economy also played a role in the change: globalization in the nineties, and the recent crisis. The third determinant of theory was the spread of digital technology. It offered new architectural forms and materials for the praxis, but its networked organization also influenced our way of thinking. We found that in the last decade the characteristic theoretical works of architecture were compiled neutrally, based on keywords. However the separate concepts typically can be assigned to a problem, but never just to one. We found that the defining themes and problems of architectural theory are as follows: effects and affects of architecture, way of creating architecture and the responsibility of architecture and the architect. We published our findings in the form of reviews (9ps.), conference proceedings (8ps.) and journal studies (10ps.). A doctoral dissertation was also submitted in the theme. We organized one international and one home conference, and the results of the research were built into the curriculum of two university courses.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72671
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bun Z: Between Analogue and Digital Diagrams, ARCC Journal Vol. 5. No.2. pp.10-23., 2008
Bun Z: A dekonstrukció fogalmának értékelése 20 év távlatából: Kritikai módszertan filozófiától építészetig, Építés- Építészettudomány Vol. 36. 3-4. pp. 251-269., 2008
Bun Z: Making Design Concepts in the Nineties: Theoretical Models of UN Studio, Periodica Polytechnica Architecture Vol. 40. 2. pp. 55-63., 2009
Bun Z: Építészeti gondolkodás az analóg és a digitális világ határán. Felvetések a Folding kulcsszerepe kapcsán, Építés-Építészettudomány Vol. 37. 3-4. pp. 383-387., 2009
Bun Z: Diagramfestészet, avagy mégis mi az ördög köze van Baconnek az építészethez?, Debreceni Disputa 2009. 1. pp. 37-42., 2009
Bun Z: Kis lépésekben, digitális úton, Utóirat. A Régi-új Magyar Építőművészet melléklete Vol. IX. 2. pp. 35-36., 2009
Bun Z: Hogyan lett a Folding, avagy ezredvégi építészetelmélet Cache mestermunkájának tükrében, Utóirat. A Régi-új Magyar Építőművészet melléklete Vol. IX. 3. pp. 22-33., 2009
Simon M: Az épület-tárgy intenzitása. Gondolatok a kompaktlemez kapcsán, Utóirat. Post Scriptum Vol. X. 2. pp.5-8., 2011
Simon M: Rozsda-reneszánsz, Építés- Építészettudomány Vol. 39. 3-4. pp. 229-242., 2011
Bun Z: Disciplinarity 2.0. Architectural topography between criticality and pragmatism, Periodica Polytechnica Architecture Vol. 42. 1. (lektorált, közlésre elfogadva), 2011
Simon M: Thinking Atmosphere, building, designing, thinking. 3rd International Alvar Aalto Meeting on Modern Architecture, Jyväskylä, Aug 30-31. Alvar Aalto Academy, pp. 102-105., 2008
Bun Z: Diagram: Rajz és elmélet után, 15th „Building Services, Mechanical and Building Industry days”, Debreceni Egyetem, Debrecen pp. 406-413., 2009
Simon M: Critical Regionalism: The Case for National Identity? Rise and Fall of a Label in Hungarian Architecture, Architecture, Design and the Nation. Proceedings of the first Theoretical Currents Conference, Nottingham Trent University, Nottingham, United Kingdom pp. 344-351., 2010
Simon M: Intensified Objects. On Technique and Materiality, Proceedings of Four EAAE-ENHSA Sub-network Workshops on Architectural Theory. Hasselt (2006), Trondheim (2007), Lisbon (2008), Fribourg (2009). EAAE pp. 498-505., 2010
Bun Z: Az építészeti sajátosság és újdonság diszciplínaközi vizsgálata az ANY-konferenciasorozatban, 16th „Building Services, Mechanical and Building Industry days”, Debreceni Egyetem, Debrecen pp. 421-428., 2010
Simon M: I Write a Manifesto: Theories of Manifestoes and Theories of Principles in Architectural Practice, Efe Duyan ed. Theory for the Sake of Theory. ARCHTHEO'11 Conference Proceedings. Dakam Publishing, Istanbul, Vol. II. pp. 236-246., 2011
Simon M: Weak Architecture - Cool Discipline, Maia HM, Simon M eds., Approaches to Modernity. Conference Proceedings. Centro de Estudos Arnaldo Araújo, Porto (lektorált, közlésre elfogadva), 2012
Bun Z: Counter-attraction or how to Mies-read architectural history for our own purposes, Maia HM, Simon M eds., Approaches to Modernity. Conference Proceedings. Centro de Estudos Arnaldo Araújo, Porto (lektorált, közlésre elfogadva), 2012
Simon M: Architectural Theory. Vol. II. An Anthology from 1871-2005. Edited by Harry Francis Mallgrave and Christina Contandriopoulos, Blackwell Publishing 2008., Műemlékvédelem Vol. LIII. 4. pp. 276-278., 2009
Bun Z: A mozgó föld elmélete. Bernard Cache: Earth Moves. The Furnishing of Territories, The MIT Press, Cambridge, Ms, 1995., Architectura Hungariae Vol. IX. 1., 2010
Nagy O: Ez a ház eladó! Anna Klingmann: Brandscapes. Architecture in the Experience Economy. The MIT Press, Cambridge, Ms, 2007, Architectura Hungariae Vol. IX. 1., 2010
Rózsa S: Építészetről filozofálva – filozófiát építve. Jean Baudrillard and Jean Nouvel: The Singular Objects of Architecture, University of Minnesota Press, Minneapolis – London, Architectura Hungariae Vol. IX. 1., 2010
Nagy O: Magyarázom a bizonyítványom. William S. Saunders ed: Judging Architectural Value. A Harvard Design Magazine Reader 4. University of Minnesota Press, 2007, Architectura Hungariae Vol. IX. 2., 2010
Rózsa S: Befejezetlen helyek és identitások. Kim Dovey: Becoming Places: Urbanism / Architecture / Identity / Power. Routledge, 2009, Architectura Hungariae Vol. X. 1., 2011
Nagy O: Kreatív bizonytalanság. Sanford Kwinter: Far from Equilibrium. Essays on Technology and Design Culture. Actar 2008., Architectura Hungariae Vol. XI. 3., 2011
Simon M: A hely - újratöltve. David Leatherbarrow: Architecture Oriented Otherwise. Princeton Architectural Press 2009, Utóirat. Post Scriptum Vol. XI. 2. pp. 41-43., 2011
Turai B: Struktúra - textúra - faktúra - s végül konklúzió, Építészfórum, 2011. június 24., 2011

 

Events of the project

 
2008-09-01 16:59:43
Résztvevők változása
Back »