Fogyasztóvédelmi büntetőjog  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72692
típus K
Vezető kutató Karsai Krisztina
magyar cím Fogyasztóvédelmi büntetőjog
Angol cím Consumer Protection in the Criminal Law
magyar kulcsszavak büntetőjog, fogyasztóvédelem
angol kulcsszavak consumer protection, criminal law
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Büntetőjog
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Bűnügyi Tudományok Intézete (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2008-09-01
projekt vége 2011-09-30
aktuális összeg (MFt) 5.212
FTE (kutatóév egyenérték) 0.81
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat célkitűzése, hogy a fogyasztóvédelmi büntetőjog témakörét önálló és innovatív módon feldolgozza, ennek során először a témakör pontos körvonalait határozza meg. Majd megvizsgálja a tudományos rendszer felépítésének lehetőségét, s amennyiben lehetséges, a szakirodalom és a megvizsgált joggyakorlat (konkrét büntetőügyek és a hatóságok ellenőrzési eljárásai alapján) eddigi eredményeinek segítségével rendszert alkot. Ezen a bázison lehetővé válik azonnal alkalmazható irányvonalak megadása a joggyakorlat számára (vagyis a tudományos strukturáltságon alapuló rendszer alkotóelemeinek gyakorlatközeli definiálása). A kutatás eredményeként megjelenne a fogyasztóvédelmi büntetőjog kézikönyve, illetőleg több tudományos közlemény (résztanulmányok), amelyek révén az európai joghelyzet feldolgozása elősegítheti az ennek megfelelő(bb) jogászi tevékenységet, s a joggyakorlat számára kidolgozott irányelvek egységes ítélkezés megvalósítását eredményezhetik. A felmerülő jogi problémák megoldására irányuló de lege ferenda javaslatok továbbá a büntetőjog-alkotási folyamatban felhasználhatók.
angol összefoglaló
The aim of the project is the independent and innovative elaboration of the so-called „criminal law of consumer protection”. The existence of this part of criminal law should be justified, and the possibility of the development of a scientific system as well. The development of the system should be reached by the evaluation of the existing literature and studying closed criminal records (in cases of offences against the consumers). The elaborated scientific system allows giving applicable guidelines to the justice in order to avoid or end the existing problems in this field. Namely, the interpretation und the application of the rules of consumer protection int he criminal law is very diverging: it calls for more theoretical research and a complex approach on this field. The results of the project should be a monograph of the consumer protection by the criminal law and some other shorter papers on this topic. Furthermore, the proposals based on the elaborated scientific structure can use in the present codification process.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. A fogyasztóvédelem büntetőjogi aspektusairól való gondolkodás megjelent a hazai szakirodalomban. 2. A büntetőjogi ítélkezés elemzése rávilágított több szakmailag kifogásolható gyakorlatra, amelyet meg kell változtatni. 3. A kutatás révén bizonyíthatóvá vált a jogalkotási szükséglet is. 4. A fogyasztóvédelemmel foglalkozó (nem büntetőjogi) hatóságok számára kimutathatóvá vált, hogy tevékenységük során megjelennek büntetőjogi relevanciával bíró esetek, ezeket fel kell ismerniük és meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket. 5. A Btk. vonatkozó tényállásait érintően (rossz minőségű termék forgalomba hozatala, minőség hamis tanúsítása, visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel, áru hamis megjelölése, fogyasztó megtévesztése) teljes dogmatikai elemzésre és a joggyakorlat monitorozására is sor került.
kutatási eredmények (angolul)
1. The topic of consumer protection via criminal law has appeared in the Hungarian literature. 2. The analysis of the closed criminal cases has proven that in certain cases, the interpretation and the application of the Criminal Code suffer in deficits and discrepancy. 3. The need for legislation in this field is also proven. 4. It has been shown that there are cases with criminal law relevancy even in the practice of non-investigative authorities (administrative authorities of consumer protection), therefore these authorities shall be aware of this possibility and shall make the necessary steps. 5. The offences laid down in the Criminal Code (Btk.) are deeply analysed from the points of view of the dogmatic structures and of the concerned jurisdiction, as well.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72692
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Karsai Krisztina: A büntetőjogi fogyasztóvédelem egyes általános kérdéseiről, Jogtudományi Közlöny, 2008
Karsai Krisztina - Prónay Szabolcs: Segmentation of teenagers in terms of their buying behavior and their attitudes towards commercials, Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress International Scientific Conference. (Edited by Kovács, Szép, Katona) Unidocument, 2010
Karsai Krisztina - Prónay Szabolcs: Javak szimbolikus fogyasztása társadalomtudományi megközelítésben. Hídépítés a jog- és gazdaságtudományi szemlélet között., Fogyasztóvédelmi Szemle 2010. december 51-61.p., 2010
Karsai Krisztina: Büntetőjogi jogtárgyak a hamis áruk elleni küzdelemben, Magyar Jog 2010/12 720-726.p., 2010
Karsai Krisztina: Jogi taposóaknák a hamis áruk piacán, Belügyi Szemle 2011/2 60-84.p., 2011
Karsai Krisztina: Áru hamis megjelölése – egy bűncselekmény analízise, FORVM (Acta Juridica et Politica) 2011/1 301-337.p., 2011
Karsai Krisztina: Fogyasztóvédelem és büntetőjog, hvgorac, 2011
Karsai Krisztina: Jogi taposóaknák a hamis áruk piacán, Rendészeti Szemle / közlésre elfogadva, 2010
Karsai Krisztina: Büntetőjogi jogtárgyak a hamis áruk elleni kzdelemben, Magyar Jog / közlésre elfogadva, 2010
Karsai Krisztina - Prónay Szabolcs: Javak szimbolikus fogyasztása társadalomtudományi megközelítésben, Fogyasztóvédelmi Szemle / közlésre elfogadva, 2010
Karsai Krisztina: Áru hamis megjelölése - egy bűncselekmény analízise, Acta Juridica et Politica (Szeged) / közlésre elfogadva, 2010
vissza »