Hiedelemlények a Volga-vidéki törökség népi epikájában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72697
típus PD
Vezető kutató Dallos Edina
magyar cím Hiedelemlények a Volga-vidéki törökség népi epikájában
Angol cím Supernatural Beings in Folk Epics of the Volga Turks
magyar kulcsszavak turkológia, néphit, szövegfolklór
angol kulcsszavak Turkology, belief-system, folklore-textology
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Keleti kultúra
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító néprajz
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Őstörténet
zsűri Kultúra
Kutatóhely Vallástudományi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2015-03-31
aktuális összeg (MFt) 18.739
FTE (kutatóév egyenérték) 1.78
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A volgai törökség (baskírok, csuvasok, kazányi tatárok) kétféle népi epikai műfaja - a hiedelemmonda és a ráolvasások - felhasználásával vizsgáljuk meg e népek hiedelemlényeinek rendszerét.

A néphit e részrendszerének kutatása beleilleszthető a hasonló európai vizsgálatok sorába, ugyanakkor ezek az elemzések a magyar ősvalláskutatásnak is új irányokat és új eredmények hozhatnak.

A hiedelemmondákat olyan korszerű szemiotikai és tartalomelemzési módszerekkel analizáljuk, amelyek nem csak az adott témában, hanem tágabban - bármely más nyelvű hiedelemszövegek értelemezéséhez is új módszereket és új eredményeket biztosíthatnak.

A volgai törökség ráolvasásainak kiadásával és értelmezésével az európai komparatív vizsgálatok is sokat nyernek - a helyi néphit több szempontból kiváló kutatási terület: muszlim és keresztény vallási közeg egy régióban él, ahol nem elsősorban a nyelvi azonosság és különbözőség határozza meg a vallási (és esetünkben különösen fontos) vallási-mágikus eltéréseket.

A török vallásetnológia számára is sok új ismeretet jelenthet kutatásunk, hiszen a volgai törökség néphite számos eltérést mutat a törökség más régióinak népi hiedelmeitől.
angol összefoglaló
The system of supernatural beings in two types of folk epic (legends and magical poems) of the Volga Turk peoples (Bashkirs, Chuvashes, Tartars) will be analysed.

This research relates to similar work on other European traditions and at the same time promises new directions and results for research into the religion of ancient Hungarians.

The texts will be analysed using the latest semiotic and content-analytical methods. This new approach has a great deal to offer in strategies and results for the analysis of magical texts in other languages.

Publication and analysis of the magical-poem texts of Volga Turks also have much to offer researchers into European charms and spells. From several points of view folk beliefs local to this region make an excellent field for investigation: expacially owing to the coexistence of the Muslim and Christian religions acros an area where not the linguistic homogeneity or heterogenity determined the variations of magical beliefs and practices.

Our research also promises new data for Turkic ethnology - for example variations in several folk beliefs among the Volga Turks as compared to supernatural beliefs of among Turkic tribes in other regions.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A színes etnikum Volga-vidék mind néprajzi, mind nyelvészeti, mind vallástudományi szempontból roppant érdekes régió. emellett kiemelt fontosságú a magyar őstörténet kutatása szempontjából is. Kutatásunk sem a magyar, sem a nemzetközi szakirodalomban nem teljesen előzmények nélküli, ugyanakkor az eddigi vizsgálatoknál sokkal részletesebb, átfogóbb és komparatívabb. Beilleszthető azon kötetek sorába, amelyek Magyarországon az elmúlt évtizedekben hasonló témában magyar vagy akár uráli népek vonatkozásában megjelentek, ugyanakkor nemzetközi téren is hiánypótlónak tekinthető a törökségi népek hiedelmeit, néphitét feltáró, egy-egy régió vallási-hiedelmi néprajzát bemutató munkák között. A Csebokszáriban, Ufában és Göttingenben tett tanulmányutak alkalmával sok, eddig Magyarországon hozzáférhetetlen szakirodalmat sikerült beszerezni, emellett a csuvas és baskír kollégákkal gyümölcsöző munkakapcsolatot kialakítani. A kutatás folyamán több ezer oldal orosz, csuvas, tatár és baskír szöveget (szakirodalmat és hiedelemszöveget) dolgoztam fel. A megszületett mű mintegy kétszáz Volga-vidéki török hiedelemlény ismertetését tartalmazza enciklopédiai szócikkek formájában, valamint 300 oldalnyi hiedelemszöveg magyar fordítását. A munka elsődleges célja, hogy átfogó, ugyanakkor minél részletesebb képet adjon a csuvas, tatár és baskír hiedelemlényekről, minél nagyobb szövegkorpusz alapján.
kutatási eredmények (angolul)
The ethnically colorful Volga region is a very interesting research field in terms of linguistics, ethnography and religious studies. At the same time it is highly important for study of Hungarian prehistory also. Our research is not entirely unprecedented neither in the Hungarian nor in the international literature, but the investigation and analysis is much more detailed, comprehensive and comparative than the former ones. In one hand it could be well matched into the volumes published in Hungary in last decades with a similar topic related to Hungarians or the Uralic Mythology. On the other hand this research fills a gap in the study of Turkic peoples’ folk beliefs as well as in comparative analysis of such a complex and mixed region as the Volga-area. During the research thousands of pages in Russian, Chuvash, Tatar and Bashkir -ritual texts, legends and literature- were worked up. Our opus contains descriptions and analysis of two hundred supernatural beings of the Volga-Turks (in encyclopedic articles) and a three-hundred page text collection of translation of magical and folklore texts. The primary goal of this work is giving a comprehensive and at the same time detailed overview of the Chuvash, Tatar and Bashkir supernatural beings, on the base of a large text corpus.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72697
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dallos Edina: A sámándobok rajzainak éretlmezéséhez, Básti Ágnes - Máté-Tóth András (szerk.): Mircea Eliade egykor és ma. Belvedere Meridionale, Szeged, 2008
Dallos Edina: A szent arcai a profánban. A "szent" értelmezése Dosztojevszkijnél, Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközlításben. Balassi Kiadó, Budapest., 2008
Dallos Edina: Az orosz ikon és a pogány csuvasok, Vallástudományi Szemle, 2012
Dallos Edina: A rossz a pogány csuvasoknál, Vallástudományi Szemle IX/3. pp. 51-62., 2013
Dallos Edina: On Interpretation of Shaman Drum Drawings, The Study of Religions is Szeged. (Szerk. Porció Tibor). Szeged. 2010. pp. 25-36., 2010
vissza »