A Balkán-félsziget szerepe a Kárpát-medence talajfaunájának kialakulásában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72744
típus K
Vezető kutató Kontschán Jenő
magyar cím A Balkán-félsziget szerepe a Kárpát-medence talajfaunájának kialakulásában
Angol cím The role of the Balkan peninsula in the genesis of the soil fauna of the Carpathian Basin
magyar kulcsszavak taxonómia, faunisztika, faunagenezis, talajfauna, Balkán-félsziget
angol kulcsszavak Taxonomy, Faunistics, faunagenesis, soil fauna, Balkan Peninsula
megadott besorolás
Állati viselkedés, viselkedésökológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Ökológia és evolúció 1
Kutatóhely Állattár (Magyar Természettudományi Múzeum)
résztvevők Dányi László
Kontschán Jenő
Mahunka Sándor
Mahunka Sándorné
Murányi Dávid
Zicsi András
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2013-12-31
aktuális összeg (MFt) 18.923
FTE (kutatóév egyenérték) 10.50
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A Kárpát-medence, geológiai története, természetföldrajzi viszonyai és klímája miatt Európa egyik faunisztikailag legérdekesebb és az itt élő állatok eredete szempontjából egyben a legvitatottabb területe. A terület állattani értékeinek feltárását NKFP téma keretében vizsgálta egy konzorcium a MTTM vezetésével. Ezek a vizsgálatok rámutattak, hogy a talaj faunájának tagjait sokkal kevésbé ismerjük, és nagy valószínűség szerint erősen vitatható, a kevéssé mozgékony talajállatok eredete, származása is. Az eddigi kutatásaink szerint a talajban élő földigiliszták, atkák, collembolák rengeteg új ismeretanyagot kínálnak, s ezek a kutatások más megvilágításba helyezhetik a fauna eredetét is.
Az utolsó eljegesedés alatt három, egymástól jól elkülönülő refúgium létezett, amelyből az eljegesedés elmúltával, legalább is a vagilis fajok északabbra vándorolva, kolonizálták a felszabaduló területeket. A Kárpát-medencét többségükben a Balkáni refúgiumokból érkező fajok népesíthették be. Feltételezésünk szerint ez két, egymástól elkülönülő úton történhetett. Az egyik vonalon, délnyugati irányból a Dunántúl nyugati fele népesült vissza illír elemekkel, míg délkeletről, a Kárpátokat áttörő folyók völgyeiben, az Erdélyi szigethegységen át a magyar Északi középhegység és az Alföld egyes peremterületei népesültek vissza ponto-mediterrán, mőziai fajokkal. Van azonban több olyan talajállat csoport vagy taxon is, amely valószínűleg nem a jégkor utáni bevándorlás útján került a Kárpát-medencébe, hanem jóval azt megelőzően is már itt élt, átvészelve a jégkort. Ez a kettősség figyelhető meg tehát elsősorban a talajfaunában és ennek kutatását tekintjük a jelen projekt legfontosabb céljának is.
angol összefoglaló
The Carpathian Basin regarding its geological history, natural geography and climate is one of the most interesting regions of Europe, and consequently the origin of its fauna is highly controversial. To explore the zoological values of the Carpathian Basin a national R&D project was launched (2005-7). These investigations demonstrated that this obscurity of its fauna-genesis depends on the general knowledge of the taxonomic group in question. It is clear that the vagile insects especially the beetles and butterflies furthermore the vertebrates such as birds and mammals are quite well-known. This is far not so regarding the soil fauna; its components are mostly unknown and furthermore its origin and genesis are highly disputed. Our so far results on earthworms, soil mites, springtails gave a lot of new knowledge, and these researches might throw new light upon the origin and genesis of the soil fauna of the Carpathian basin as well.
It is well known that after the Ice Age the Carpathian Basin were populated mostly by species coming from the Balkan refuges. According to our assumption this could have happened by two distinct routes. On the first route the Trans-Danubian region were populated from South-West direction with Illyric elements, on the second route the North-Eastern part of Hungary were populated via river basins (such as Iron Gate) and the Transylvanian Island Mountains by Ponto-Mediterranean and Moesic species. However there are several animal groups which not arrived by these postglacial migrations but perhaps lived here even before the Ice Age and survived this harsh period in situ. This dual phenomenon characterizes first of all the soil fauna and it is the main subject of our researches in present project.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt során a Balkán félsziget és a Kárpát-medence kapcsolatát tártuk fel több talajlakó állatcsoport (pl. földigiliszták, atkák, ugróvillások) alapján. Megerősítettük az íllir-dácikus harapófogó elméletet, újabb adatokkal járultunk hozzá a cirkum-pannonikus elterjedéshez. Számos faj ismert areáját kibővítettük, több fajt taxonómiai helyzetét tisztáztuk. A vizsgálatok során ötven tudományra új fajt fedeztünk fel és írtunk le, több tucat különböző országok faunájára új fajt mutattunk ki a Kárpát-medence és a Balkán félsziget országaiból. Eredményeinkből látható volt, hogy a nagy mediterrán refúgiumok mellett az extra-mediterrán refúgiumoknak is jelentős szerepe volt a posztglaciális fauna kialakulásában. Eredményeinket egy záró monográfiával fejeztünk be a Balkán félsziget talajlakó ízeltlábúiról, amelyben a vizsgált három alapcsoporton kívül beszámoltunk a Balkán-félsziget szövőlábú, fülbemászó és termesz faunájáról is.
kutatási eredmények (angolul)
During this project we studied the connection between the Balkan peninsula and the Carpathian Basin on the basis of four important soil dwelling animal groups (earthworms, mites, springtails and Opiliones). We confirmed the „Illiric-Dacian pincer” theory and we added new result to of the circumpannonic distribution type. Areas of several investigated species were revised, systematic status of numerous species were examined and cleared up. We discovered and described 50 new species and we added numerous new records to the countries of the Carpathian Basin and Balkan Peninsula. According to our results, we confirmed that extra-mediterranean refuges have significant role in the faunagenesis of the postglacial fauna. We finished our investigation with a monograph about the soil dwelling arthropods of the Balkan Peninsula which contains new results of the Balkanian Embiidina, Dermaptera and termit as well.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72744
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szederjesi T., Csuzdi Cs.: New earthworm species and records from Albania (Oligochaeta, Lumbricidae), Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungariciae 58(3): 259-274., 2012
Szederjesi, T., Csuzdi Cs.: New and little known earthworm species from Greece (Oligochaeta: Lumbricidae, Acanthodrilidae), Zootaxa 3304: 25-42., 2012
Kontschán J.: Resurrection of the genus Capitodiscus Vitzthum, 1931 with description of Capitodiscus admirandus n. sp. from Croatia (Acari: Mesostigmata: Uropodina)., Opuscula zoologica Budapest 42(1): 35-41., 2011
Kontschán, J.: Notes on the family Macrodinychidae (Acari: Uropodina) with description of two new species., Journal of Natural History 45(25-26): 1619-1636., 2011
Kontschán, J. & Ujvári, Zs.: A Dunántúli-Középhegység szabadon élő korongatkái és nyűgatkái (Acari: Mesostigmata: Uropodina, Gamasina, Sejina és Antennophorina)., A Bakony Természettudományi Kutatásának Eredményei 32. 116. p., 2013
Mahunka, S., Murányi, D. & Kontschán, J.:: The role of the Balkan Peninsula in the origin and genesis of the soil fauna of the Carpathian Basin: history, aims and results., Opuscula zoologica Budapest, 44 (Supplementum 1): 5-10, 2013
Mahunka, S., Horváth, E.. & Kontschán, J.: Oribatid mites of the Balkan Pen­insula (Acari: Oribatida), Opuscula zoologica Budapest, 44 (Supplementum 1): 11-96., 2013
Kontschán, J.: Uropodina mites of the Balkan Peninsula (Acari: Mesostigmata), Opuscula zoologica Budapest, 44 (Supplementum 1): 97-131., 2013
Kontschán, J.: First recorded Phytoseiidae mites (Acari, Mesostigmata) from Albania, Opuscula zoologica Budapest, 44 (Supplementum 1): 133-137., 2013
Murányi, D.: Poorly-known phalangiid harvestmen (Opiliones: Phalangioidea) from the Balkans, Opuscula zoologica Budapest, 44 (Supplementum 1): 139-156., 2013
Dányi, L.: An undescribed collembolan species swarming on the Peloponnese (Greece)., Opuscula zoologica Budapest, 44 (Supplementum 1): 157-166., 2013
Murányi, D.: Data to three insect orders (Embiidina, Dermaptera, Isoptera) from the Balkans., Opuscula zoologica Budapest, 44 (Supplementum 1): 167-186., 2013
Szederjesi, T.: Allolobophora ruzsai sp. n., a new earthworm species and new records from Montenegro (Oligochaeta: Lumbricidae)., The North-Western Journal of Zoology 10(1): 48-52., 2014
Dányi, L., Traser, Gy. & Kaprus, I.: Redescription of Friesea handschini Kseneman, 1938 (Collembola, Neanuridae) with notes on intraspecific variability of the species., Zootaxa, 2620: 45–55., 2010
Kontschán J.: Taxonomical and faunistical studies on the Uropodina mites of Greece (Acari: Mesostigmata)., Opuscula zoologica Budapest 41(1): 29–38., 2010
Kontschán, J. & Gyuris, E.: Hemipteroseius adleri Costa, 1968 collected on red firebug: the first record of the family Otopheidomenidae Treat, 1955 (Acari: Mesostigmata) in Hungary., Opuscula zoologica Budapest 41(2): 241–243., 2010
Ujvári, Zs.: Zerconid mites (Acari: Mesostigmata: Zerconidae) from Croatia with description of four new species., Journal of Natural History 44: 1671–1696., 2010
Ujvári, Zs. & Călugăr, A.: New zerconid mite species (Acari: Mesostigmata: Zerconidae) from Romania., Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 56 (3): 235–255., 2010
Ujvári, Zs.: First records of zerconid mites (Acari: Mesostigmata: Zerconidae) from Albania, with description of three new species., Opuscula Zoologica Budapest 41 (1): 57–75., 2010
Ujvári, Zs. 2011.: Six new species of Prozercon Sellnick, 1943 (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) from Greece, with remarks on the genus., Zootaxa 2785: 1–31., 2011
Csuzdi, Cs., Pop, V.V., Pop, A.A.: The earthworm fauna of Carpathian Basin with new records and description of three new species (Oligochaeta: Lumbricidae)., Zoologischer Anzeiger 250: 2-18., 2011
Mahunka, S. & Mahunka-Papp, L.: New and little known Oribatid mites from the Carpathian Basin and the Balkan Peninsula (Acari: Oribatida)., Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 56(3): 211-234., 2010
Csuzdi, Cs., Pop, V.V.: New data on the earthworm fauna of the Maramures Mts. (Eastern Carpathians, Romania), Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţele Vieţii, Arad, 18(suppl): 145-152, 2008
Dányi, L.: Review of the genus Bilobella Caroli, 1912 in the Balkan Peninsula with description of a new species (Collembola: Neanuridae)., Zootaxa, 2605: 27–44., 2010
Mahunka, S: Dissorhina cretensis n. sp. and some other remarkable oribatid mites (Acari: Oribatida) from Crete, Greece., Opuscula Zoologica, Budapest, 39: 43-51., 2008
Murányi, D.: The first species of the genus Megabunus Meade, 1855 (Opiliones: Phalangiidae) in the Balkan region., Opuscula Zoologica, Budapest, 39: 59-63., 2008
Mahunka, S.: Faunistical and taxonomical studies on oribatids collected in Albania (Acari: Oribatida), I., Opuscula Zoologica, Budapest, 37: 43–62., 2008
Traser, Gy, Dányi, L.: Lepidocyrtus mariani sp. n., a new springtail species from Hungary (Collembola: Entomobryidae)., Opuscula Zoologica, Budapest, 39: 91-98., 2008
Kontschán, J.: First record of eleven Uropodina species from Slovenia (Acari: Mesostigmata), Acta entomologica Slovenica 17(2): 107-114, 2009
Dányi, L., Traser, Gy.: Contribution to the Collembola fauna of Maramureş county, Romania., Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţele Vieţii, Arad 18 (suppl): 211-220, 2008
Kontschán, J.: Labidostommatid mites (Acari: Prostigmata: Labidostommatidae) from county Maramureş (Romania)., Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţele Vieţii, Arad 18(suppl): 359-364, 2008
Kontschán, J., Ujvári, Zs.: Mesostigmatid mites from Maramureş (Acari: Mesostigmata), Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţele Vieţii, Arad, 18(suppl): 347-356, 2008
MAHUNKA, S. & MAHUNKA-PAPP, L.: A new survey of the oribatid-fauna of Maramures (Romania, Transylvanica). (Acari, Oribatida), Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţele Vieţii, Arad, 2008
Ujvári, Zs.: Contribution to the Mesostigmata fauna of Slovenia (Acari: Mesostigmata: Zerconidae et Macrochelidae), Acta entomologica Slovenica 17(2): 115-124, 2009

 

Projekt eseményei

 
2013-01-23 16:54:30
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Mahunka Sándor
Új vezető kutató: Kontschán Jenő

A vezető kutató váltás indoka: A vezető kutató elhunyt.
2009-09-16 12:52:24
Résztvevők változása
vissza »