Városi zöldfelületek dísznövényeihez régebben és újonnan alkalmazkodott, nem szípókás rovarfajok illat-hírközlésének feltárása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72767
típus K
Vezető kutató Szőcs Gábor
magyar cím Városi zöldfelületek dísznövényeihez régebben és újonnan alkalmazkodott, nem szípókás rovarfajok illat-hírközlésének feltárása
Angol cím Revealing odour communications of some native and invasive non-sucking insects, adapted to ornamental plants in urban green areas
magyar kulcsszavak városi ökoszisztéma, zöldfelületek, invazív kártevők, dísznövények, illatanyagokkal történő hírközlés, feromonok
angol kulcsszavak urban ecosystem, green areas, insects, invasive pests, ornamental plants, odour communications, pheromones
megadott besorolás
Növényvédelmi állattan, rovartan (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Növényvédelmi Intézet (Agrártudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bozsik Gábor
Lakatos András
Molnár Béla Péter
Novák János
Puskás Gellért
Szita Éva
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2013-03-31
aktuális összeg (MFt) 8.480
FTE (kutatóév egyenérték) 11.45
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A városiasodás folyamata az egész világon felgyorsult. A városok száma, felülete, a lakosság lélekszáma csakúgy gyorsan növekszik, mint a városok szerepe a társadalom életében vagy a bioszférára gyakorolt ellentmondásos hatása. A jelen pályázat a városi zöld felületek dísznövényeit károsító őshonos és invazív rovarfajokra koncentrál azzal a céllal, hogy az illatanyagok segítségével történő kommunikációjuk ismeretlen elemeit feltárja annak a célnak az érdekében, hogy olyan attraktánsokat lehessen kifejleszteni, amelyek segítségével a szóbanforgó kártevők szelektív, gyakorlati előrejelzése megoldható. Várható eredményként a városi (budapesti) zöldfelületeknek a tömegszaporodásra hajlamos, kártevő fajok populációinak fenntartásában játszott szerepének tisztázásához járulunk hozzá, ami nemcsak a város, de a vidék szempontjából is fontos. Az illatanyagok feltárása nyomán megnyílik a lehetősége a kártevő előrejelzésére szolgáló specifikus észlelőhálózat kifejlesztésének, amelynek alkalmazása különösen a tömegszaporodást megelőző, látens szakaszban fontos.
angol összefoglaló
Following the rapidly intensified World-wide process of urbanization, cities have been sharply increasing in numbers, inhabitants, areas, importance in the life of human societies, and in their contraversial impact on the biosphere. This proposal focuses on both native and invasive insect species, known as pests of ornamental plants (trees) in urban green areas. The main objective is to reveal yet unknown mechanisms of odour communication of some selected non-sucking insect species, with the final aim of developing attractants, which can be used as trap baits in selective monitoring systems. As a result, a significant contribution is expected in revealing the status and role of urban green areas (of Budapest), as reservoires of populations of pest insects which, especially at gradation, threaten human environment not just in cities but also at countryside. By revealing odour communications of the selected pests, developing species-specific montoring system could be developed, which in turn, would be of immense help for early warnings during the latent periods (before gradations).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A városi zöldterületek egy invazív kártevője, a lepényfa-gubacsszúnyog (Dasineura gleditchiae, Dipt., Cecidomyiidae) és egy őshonos tölgyaknázó moly (Tischeria ekebladella, Lep., Tischeriidae) szexferomonját azonosítottuk, hogy merőben új kommunikációs csatornákat tárjunk fel, és hogy az előrejelzéshez csapdákat lehessen kifejleszteni. Az áttörést mindkét esetben a bioszenzoros gázkromatográffal értük el (GC-EAD), míg a szerkezetazonosítást és az izomér- / enanciomér-specifikus szintézist nemzetközi együttműködésben végeztük (NRI, UK; Univ. Hamburg, D). A gubacsszúnyog feromonja (2R,8Z)-2-acetoxy-8-heptadekánnak bizonyult. Ez új feromonszerkezetet képvisel. A csapdák rendkívül jónak bizonyultak (Budapest). Segítségükkel elsőként sikerült a terjedőben lévő kártevő felbukkanását észlelni Dél-Svédországban. A csapdák már megrendelhetők intézetünk Alkalmazott Kémiai Ökológiai Osztályától (Csalomon®). A tölgyaknázómoly feromonja (3Z,6Z,9Z,19Z)-tricosa-3,6,9,-19-tetraén, ami nemcsak új feromon, de a természetes anyagok körében is újdonság, és egyben az első azonosított feromon ebben a családban. Eredményeink azt jelzik, hogy a poliének először az ősi Tischeriidae családban jelentek meg a lepkék evolúciója során. Gyakorlati vonatkozás: a tetraénnel csalétkezett feromoncsapda alkalmazható ennek a kártevőnek a monitorozására.
kutatási eredmények (angolul)
We have identified the sex pheromone of an invasive gall midge Dasineura gleditchiae (Dipt., Cecidomyiidae), as well as of a native leaf miner Tischeria ekebladella (Lep., Tischeriidae), pests of trees in urban areas, in order to reveal new chemical communication systems and, as practical relevance, to develop new pheromone traps for monitoring. The break-through was achieved in both cases by pinpointing the active compounds by gas chromatography coupled to an antennal detector (GC-EAD), while structure elucidation (GC-MS), followed by isomer / enantiomer-selective syntheses were completed in international cooperation (NRI, UK; Univ. Hamburg, D). The pheromone of the gall midge was identified as (2R,8Z)-2-acetoxy-8-heptadecane. This is a new structure for insect pheromones. Newly developed traps proved to be highly attractive in Budapest. With their help, this expansive gall midge was first detected in Southern Sweden. Traps have already been commercialized by the Dept. Applied Chemical Ecology of our institute (Csalomon®). (3Z,6Z,9Z,19Z)-tricosa-3,6,9,-19-tetraene was identified as the pheromone of the leaf miner. This compound represents not only just a new pheromone structure, but also a new natural product, and also the first pheromone identified in this family. As for evolution of pheromones of Lepidoptera, our finding indicates that polienic pheromones were evolved first time in this ancient family. As for practical relevance, the tetrane may serve as bait for traps.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Molnár BP; Tröger A; Toshova ThB; Subchev M; Nieukerken vEJ; Sjaak-Koster C; Szőcs G; Tóth M; Francke W.: Identification of the Female-Produced Sex Pheromone of Tischeria ekebladella, an oak leafmining moth, Journal of Chemical Ecology 38: 1298-1305, 2012
Lakatos A; Molnár BP; Bozsik G; Ifju Z; Szőcs G.: A platánlevél-sátorosmoly (Phyllonorycter platani Staudinger) és a platán-csipkéspoloska (Corythuca ciliata Say) károsításának összehasonlítása platán fajtákon 2009 és 2011 között, Növényvédelem 48: 147-152., 2012
Szőcs G., Lakatos A., Molnár B., Ujváry I.: (8E,10Z)-8,10-Dodecadienal: a mimetic of the sex pheromone of the horse chestnut leafminer, (Cameraria ohridella) (Lepidoptera: Gracillariidae), or a possible new minor component?, Intl. Soc. Chem. Ecol. 28th Ann. Meeting, Vilnius, Lithuania, Abstracts, 239., 2012
Molnár B., Szőcs G., Francke, W.: Dőlnek a dominók: Megvan a Tischeria ekebladella tölgy aknázómoly feromonja, Közterületeink Növény- és Talajvédelme FŐKERT, 2012
Lakatos, A., Molnár, B. P., Szőcs, G., Ifju, Z.: A platánlevél-aknázómoly és a platán-csipkéspoloska fajtapreferenciája, Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, 21: 85., 2011
Szőcs G; Nagy Z; Kerényiné-Nemestóthy K; Demeter T; Reiderné-Saly K; Cs.-Tóth A: Hogyan időzítsük a vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella) elleni vegyszeres védekezést a feromoncsapdák fogási adatai alapján?, Növényvédelem, 47: 248-250., 2011
Szőcs G: A mikroszkóptól a metszőollóig., Közterületeink Növény- és Talajvédelme. FŐKERT Nonprofit Zrt. 19, 2011
Molnár, B. P., Szőcs, G., Hillbur Y., Hall, D. R: Megfelelő-e a racém elegy a lepényfa-gubacsszúnyog (Dasineura gleditchiae Osten Sacken) szexcsapdázásához?, Növényvédelem, 46: 101-108., 2010
Molnár BP; Hillbur Y; Szőcs G; Hall DR: Faunára új gubacsszúnyogok Svédországban: adaptálható lesz-e a feromoncsapdás előrejelzés?, Keszthelyi Növényvédelmi Fórum 19: 117-118., 2009
Molnár, B. P., Bodum, T., Szőcs, G., Hillbur Y.: New faunistic records of the honey locut gall midge, by newly developed pheromone traps, 9th European Congress of Entomology, 22-27 August 2010, Budapest, Hungary, Programme and Book of Abstracts. P. 234-235., 2010
Molnár BP; Hillbur Y; Szőcs G; Hall DR: Enantiomer-specifikus receptorok és -viselkedési válasz: mi a szerepe a lepényfa-gubacsszúnyog (Dasineura gleditchiae) feromon komponenseinek?, Növényvédelmi Tudományos Napok 55: 4, 2009
Molnár, B., Boddum, T., Szőcs, G., Hillbur, Y.,: Occurrence of two pest gall midges, Obolodiplosis robiniae (Haldeman) and Dasineura gleditchidae (Osten Sacken) (Diptera: Cecidomyiidae) on ornamental trees in Sweden, Entomologisk Tidskrift 130: 113-120., 2009
Molnár, B., Kárpáti, Zs., Szőcs, G., Hall, D. R.: Identification of female-produced sex pheromone of the honey locust gall midge, Dasineura gleditchiae., Journal of Chemical Ecology 35: 706-714., 2009
Molnár, B. P., Hillbur Y., Hall, D. R., Szőcs, G.: New perspectives in monitoring gall midges in urban areas: development of an optimized trap bait for the honey locust gall midge, Based on the chiral sex pheromone compon, "Semio-chemicals without Borders“ Joint Conf. Pheromone Groups IOBC WPRS – IOBC EPRS, Abstracts, p.54., 2009
Varga Á; Haltrich A; Szőcs G: A mandula-magdarázs (Eurytoma amygdali) párosodási viselkedésének megfigyelése és csapdázása különböző formájú, szűz-nőstényes csapdákkal, Növényvédelmi Tudományos Napok 55: 71, 2009
Puskás G., Nagy, B., Szőcs, G.: Fertőzési góc vagy természeti érték? A budapesti parkok sáskái., Közterületeink Növény- és Talajvédelme. 17., 2009
Szőcs G., Vajna L: Urbán ökoszisztéma – közterületek növényvédelme: Mit tett és mit tehet az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete?, Közterületek Növény- és Talajvédelme (FŐKERT ZRT, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala) 16:1-3., 2008

 

Projekt eseményei

 
2011-09-29 15:27:38
Résztvevők változása
2010-09-15 09:38:49
Résztvevők változása
2008-09-30 09:25:32
Résztvevők változása
vissza »