Accuracy analysis of Faye-anomalies of the Hungarian Level Base Network, EOMA  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
72806
Type K
Principal investigator Földváry, Lóránt
Title in Hungarian Faye-anomáliák meghatározásának pontossági vizsgálata az EOMA újramérése kapcsán
Title in English Accuracy analysis of Faye-anomalies of the Hungarian Level Base Network, EOMA
Keywords in Hungarian EOMA, magassági alaphálózat, Faye-anomália, gravimetria
Keywords in English EOMA, levelling basenetwork, gravimetry, Faye-anomaly
Discipline
Geodesy (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Geodesy
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Department of Geodesy and Surveying (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Csapó, Géza
Kratochvilla, Krisztina
Tóth, Gyula
Völgyesi, Lajos
Starting date 2008-04-01
Closing date 2011-03-31
Funding (in million HUF) 10.376
FTE (full time equivalent) 1.33
state closed project
Summary in Hungarian
Az EOMA újramérése a Dunától keletre eső országrészen 2007 tavaszán nagy intenzitással megindult, és tervek szerint a további vonalak újramérése 2011 végéig eltart. Az EOMA I. rendű hálózatának mérési munkálatai nagy pontossági igénye miatt a szintezések mellett graviméteres méréseket is tartalmaz. Az OTKA kutatás keretében a további hálózatrészek (illetve jövőbeni újabb mérési ciklusok) pontosságának növelése érdekében a graviméteres mérések geodéziai célú alkalmazásának pontossági követelményeinek vizsgálatát tűztük ki célul.

Az OTKA tanulmány keretein belül összehasonlító vizsgálatokat végeznénk az eredeti hálózat és az újramérés várható eredményei között mind teszt-mérésekkel, mind elméleti kutatásokkal. A mérésekhez három teszt-területet jelölünk ki: síkvidéki, dombvidéki és hegyvidéki topográfiai területeket. A graviméteres méréseket és a szintezést a kiválasztott kéregmozgási vonalak mentén az 1975-ös előírásoknak megfelelően végeznénk, és ezekből meghatároznánk az eltelt idő alatt bekövetkezett magasságváltozásokat. A mérésekből a feldolgozásba bevont mérési pontok ritkításával a pontsűrűségnek, illetve a kiválasztott pontok elhelyezkedése következtében tapasztalt eltéréseket vizsgálnánk.

Pályázatunk keretében ismertetett kutatással a gyakorlatban alkalmazható eredményt kívánunk szolgáltatni az EOMA újramérési kampány számára. Célunk a jelenlegi hálózat-meghatározás esetlegesen felmerülő gyenge pontjainak kimutatása, illetve ezek kezelésére racionális javaslatok készítése, szem előtt tartva az ajánlott megoldás költségkímélő jellegét. További célunk a nehézségi erőtér feltételezett szekuláris változásainak kimutatása, geodéziai hasznosítása.
Summary
The re-measuring campaign of the Hungarian Height System (EOMA) has been intensively started in the spring of 2007 at the eastern part of the country, and possibly will be continued until 2011. Due to the need of high accuracy of the network, along to the levelling there are also gravimetric observations performed. Within the frame of the OTKA project in order to improve the accuracy of the recent and of the following EOMA measurement campaigns, we are going to investigate the accuracy requirements of gravimetric measurements for geodetic purposes.

In this OTKA project we would like to perform a comparison study of the existing and the recently measured networks, performing both test-measurements and theoretical investigations. We would like to choose three test-areas at different topographical conditions: a plain, a hilly and a mountainous areas for the measurements. Gravimetric measurements and levelling would be performed along crustal movement monitoring base lines at these test-areas keeping to the rules of the 1975 campaing, and would determine the change in time by comparing with the old measurements. Then by rarefying the number of gravimetric observations used for the adjustment we would like to investigate the errors affected by the gravimetric point structure.

The project would deliver practical results for the EOMA re-measuring campaign. Our intention is to detect the weak points of the recently running method and to provide a rational solution optimized with the costs. Further aim is to provide a base for observing secular gravity variation by locating some more absolute gravimetric stations.





 

Final report

 
Results in Hungarian
Pályázatunk keretében magassági alaphálózatunk, az Egységes Országos Magassági Alaphálózat (EOMA) korszerűsítése kapcsán elsőrendű szintezési hálózatok graviméteres pontjainak szükséges sűrűségét és terepi elrendezését elemeztük, terepi mérések (sík-, domb- és hegyvidéki terepviszonyok mellett) és modell vizsgálatok alapján. Ezen kívül 3 új abszolút graviméteres állomást telepítettünk, amelyeket bekapcsoltunk a hazai gravimetriai alaphálózatba. Vizsgálataink alapján –röviden összegezve– úgy gondoljuk, hogy a szintezési vonalakon végzett graviméteres méréseket a korábbi előírásoknak megfelelő módon kellene végezni, amely mérésekkel kapcsolatban fontos megjegyeznünk, hogy a graviméteres mérések az EOMA korszerűsítésének költségvetésének mindössze 1-2%-át jelentik.
Results in English
Within the frame of the present project, accuracy analysis regarding to the density and distribution of gravimetric stations of precise levelling networks has been performed. The investigation is done in the apropos of the actualization of the Hungarian Height Base Network, the EOMA. Conclusions were drawn based on field tests (measurements on plain, hilly and mountainous regions) and numerical model investigations. Furthermore, 3 new absolute gravimetric stations have been established and inserted into the Hungarian gravimetric network. According to these investigations, shortly we can conclude that formal regulations of the gravimetric measurements for the EOMA would be the adequate way to fulfil the accuracy need of precise levelling. Finally we note that the suggestion would not mean relevant economical load on the EOMA project, since it takes only 1-2% of its total budget.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72806
Decision
Yes





 

List of publications

 
Csapó Géza, Égető Csaba, Földváry Lóránt, Kloska Károly, Laky Sanyi, Tóth Gyula, Völgyesi Lajos: Graviméteres és Eötvös-inga mérések a Csepel-sziget déli részén, Geomatika Továbbképző Szeminárium, Sopron, 2008
Völgyesi Lajos: A geoid időbeli változása, Geomatika Továbbképző Szeminárium, Sopron, 2008
Völgyesi Lajos, Dobróka Mihály: Inversion reconstruction of 3D gravity potential based on torsion balance measurements, poszter az IAG "Geodesy for Planet Earth" elnevezésu konferenciáján, Buenos Aires, 2009.08.31.-2009.09.04., 2009
Csapó Géza, Földváry Lóránt, Tóth Gyula: Összefüggés a szintezési vonalakon végzett graviméteres mérések sűrűsége és a geopotenciális értékek között, Geodézia és Kartográfia 62(1): 10-20, 2010
Földváry Lóránt: Beszámoló a 72806 számú OTKA pályázat keretében végzett munkákról, eredményekről, előadás a Geodéziai és Geoinformatikai Tudományos Bizottság ülésén, BME, 2010.04.08, 2010
Csapó Géza, Kenyeres Ambrus, Papp Gábor, Völgyesi Lajos: Az abszolút g méréseket befolyásoló hatások elemzése, Geodézia és Kartográfia, 63(1): 8-12, 2011
Égető Csaba, Földváry Lóránt: A 4-es metróvonal hatása a földi nehézségi erőtérre, Geomatikai Közlemények (közlésre elfogadva), 2011
Kratochvilla Krisztina, Földváry Lóránt, Tóth Gyula: A nehézségi erőtér hosszúhullámú komponenseinek hatása az elsőrendű magassági hálózat normáljavítása során, Geomatikai Közlemények (közlésre elfogadva), 2011
Csapó Géza, Koppán András: The recent adjustment of the Hungarian Gravimetriy Network (MGH-2010), Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica (elküldve), 2011





 

Events of the project

 
2010-08-31 09:20:14
Résztvevők változása




Back »