Régi Magyarországi Szerzők (RMSz) I. A kezdetektől 1700-ig  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72821
típus PUB-K
Vezető kutató P. Vásárhelyi Judit
magyar cím Régi Magyarországi Szerzők (RMSz) I. A kezdetektől 1700-ig
Angol cím Early Hungarian Authors I. From the Beginnings until 1700
magyar kulcsszavak irodalom, filológia, biográfia
angol kulcsszavak literature, philologie, biographie
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Filológia
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Országos Széchényi Könyvtár
projekt kezdete 2008-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.215
FTE (kutatóév egyenérték) 0.10
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A Régi Magyarországi Szerzők első változata 1989-ben jelent meg. A kutatók részéről hamarosan megfogalmazódott az az igény, hogy a szerzőkre vonatkozó adatközlés számos új szemponttal (névváltozatok, utalók, források, stb.) bővüljön ki. Ezt a munkát vállalta magára dr. Wix Györgyné László Borbála. Az ő adatgyűjtésének köszönhetően a névjegyzék olyan jelentősen kibővült, hogy a korábbi egy kötetes kézikönyv kiadása csak több kötetben valósítható meg. Sajnos Wix Györgyné 2002-ben meghalt. Adatgyűjtésének feldolgozását az RMNy Szerkesztőség munkatársai P. Vásárhelyi Judit vezetésével vállalták.
A jelen kötet azoknak a magyarországi szerzőknek az életrajzi adatait tartalmazza betűrendben, akik a kezdetektől 1700-ig éltek, illetve akik a XVIII. században haltak meg, de 1701 előtt már ismeretes legalább egy nyomtatott munkájuk. 6484 szerző adatait közli 8076 rájuk vonatkozó utalóval. A szerzőkre vonatkozó adatközlés a korábbi egyetlen sorral szemben a következő négy nagyobb egységből épül fel: 1. Név és az azt kiegészítő adatok; 2. Születési és halálozási adatok; 3. Életrajzi és/vagy működési adat(ok); 4. Forrásadat(ok).
A névjegyzék előtt Bevezetés szól a kiadás elveiről, ezt Rövidítésjegyzék, a Források jegyzéke követi, a törzsrész után Keresztnévmutató és Helynévmutató áll.
Az RMSz hasznos segédeszköz lesz sok diszciplína, mint pl. a biográfia, bibliográfia, művelődéstörténet, irodalomtörténet, történettudomány, stb. művelői számára.
angol összefoglaló
The first version of ''Early Hungarian Authors'' (RMSz) was published 1989. The researchers and bibliographers soon demanded to develop it with many new aspects (name variants, reference words, sources, etc.) This work was taken on by Mrs. Wix (born: Borbála László). Thanks to her researches, the name index increased so significally that the new edition of the manual can be realised only in more volumes against the earlier one. Unfortunately, Mrs. Wix died in 2002. The collegues of the Bibliographical Redaction of the Early Hungarian Printed Matters in the National Library finished the edition of her material, directed by Judit P. Vásárhelyi.
The present volume contains the biographical data of the Hungarian authors in alphabetical order, who lived from the beginnings until 1700, or who died in the XVIII. century but there is known at least one printed matter edited by them before 1700. It contains 6484 authors with 8076 reference words. The information about the authors is composed from the next four units, against the earlier one line: 1. Name and its complementary data; 2. Years of bearth and death; 3. Data on the life and working; 4. Source(s).
Before the Name Index there is an Introduction about the principles of the edition. It is followed by the List of the Abbreviations. After the main part there is an Index of the Christian Names and a Geographical Index.
The RMSz will be a useful manual for the researchers of many disciplines, e.g.: biography, bibliography, history of culture, literature, history, etc.
vissza »