Az élőhely-urbanizáció ökológiai és viselkedési következményeinek vizsgálata házi verebeken  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72827
típus K
Vezető kutató Liker András
magyar cím Az élőhely-urbanizáció ökológiai és viselkedési következményeinek vizsgálata házi verebeken
Angol cím Ecological and behavioral consequences of urbanization for a worldwide urban exploiter, the house sparrow
magyar kulcsszavak urbanizáció, predáció, kompetíció, adaptáció
angol kulcsszavak urbanization, predation, competition, adaptation
megadott besorolás
Környezeti biológia, ökotoxikológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)60 %
Ortelius tudományág: Állat-ökológia
Filogenetika, szisztematika, taxonómia, összehasonlító biológia, ökofiziológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)30 %
Biodiverzitás, természetvédelmi biológia és genetika, inváziós biológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)10 %
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely TTK Viselkedésökológia (Pannon Egyetem)
résztvevők Bókony Veronika
Kulcsár Anna
Tóth Zoltán
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-04-30
aktuális összeg (MFt) 16.327
FTE (kutatóév egyenérték) 6.79
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A természeti területek városokká alakítása világszerte gyorsuló ütemben zajlik. Az eredeti ökoszisztéma legalább részleges megőrzéséhez elengedhetetlen annak megértése, hogyan hat az urbanizáció az alapvető ökológiai folyamatokra és az érintett populációkra. Jelen projektben az élőhely urbanizálódásnak a madarak ökológiájára, viselkedésére és evolúciójára gyakorolt alapvető, nagyrészt teszteletlen hatásait fogjuk vizsgálni. Az urbanizációs gradiens mentén végzett kísérlet- és megfigyelés-sorozattal teszteljük, hogy (i) miként változik az élőhely urbanizálódottságával két fő populációs szabályozó tényező, a táplálékkompetíció és a predációs nyomás intenzitása, (ii) hogyan befolyásolja az urbanizáció a madarak viselkedését, stressz-élettanát és egészségi állapotát, valamint azt (iii) hogy a városi és vidéki populációk morfológiai, élettani és viselkedésbeli különbségei a környezeti stressz hatásainak vagy a városi életmódhoz való alkalmazkodás evolúciós következményének tudhatók-e be. A kutatásban az egyik legelterjedtebb és legalkalmazkodóbb városi madárfajt, a házi verebet (Passer domesticus) vizsgáljuk, amelynek ökológiáját és viselkedését kutatócsoportunk több mint tíz éve kutatja. Projektünk hozzájárul az urbán-ökológia aktuális, megoldatlan kérdéseinek tisztázásához, valamint a városfejlesztések madarakra gyakorolt hatásainak pontosabb előrejelzéséhez. Ez mellett a jelenleg gyorsan csökkenő városi házi veréb populációk megőrzéséhez is hasznosítható eredményeket szolgáltathat.
angol összefoglaló
Urbanization of natural landscapes occurs at an accelerating rate worldwide. If we are to conserve at least parts of the original ecosystem, it is crucial to understand how basic ecological processes operate in, and how animals respond to urban environments. In this project we will investigate some potentially important but largely untested effects of habitat urbanization on the ecology, behavior and evolution of birds. Specifically, we will use a series of experiments and observations along the urban gradient to test (i) how two main population regulating factors, food competition and predation pressure, change with habitat urbanization, (ii) how urbanization alters the behavior, stress physiology and health of birds, and (iii) whether differences between urban and rural populations in morphology, physiology or behavior can be attributed to stressful environmental effects or are the evolutionary consequences of adaptation to urban life. This research will utilize the unique biological characteristics of the house sparrow (Passer domesticus), one of the most widespread and flexible urban birds whose ecology and behavior has been studied by our research team for more than a decade. Our project will contribute to the better understanding of some intriguing open questions in urban ecology, and will help to predict the effects of future urban developments on bird populations. Our results may also aid the conservation of the currently declining urban sparrow populations.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt során azt vizsgáltuk, hogy (i) az élőhely-urbanizációval miként változik a táplálékkompetíció és a predációs nyomás intenzitása, (ii) a madarak viselkedése, stressz-élettana, kondíciója és szaporodási sikere, és hogy (iii) az élőhelyi különbségek környezeti hatások vagy alkalmazkodás következményeként alakultak-e ki. Kimutattuk, hogy a felnőtt városi verebek erősebb ragadozóelkerülő reakciót mutatnak, mint a vidéki egyedek, ami intenzívebb városi predációs nyomásra utal. Ugyanakkor nem találtunk élőhelyi különbséget a madarak kompetitív képességeiben. Szintén nem volt különbség a sterssz-élettani és fizikai kondíciót jellemző tulajdonságokban. A vidéki populációk madarai több és nagyobb méretű fiókát neveltek, mint a szuburbán párok. Fogságban, azonos körülmények között szaporodó madarak esetében ugyanakkor nem volt élőhelyi különbség sem a szaporodási sikerben, sem a fiókák méretében. Vizsgálataink összességében a fiókakori környezeti hatások jelentőségét erősítették meg az urbanizációs gradiens mentén tapasztalható szaporodási és morfológiai különbségek kialakulásában. Úgy véljük, hogy különösen jelentős hatású a megfelelő rovartáplálék mennyiségének és/vagy összetételének kedvezőtlenné válása a városi területeken, ami a házi verebek mellett más rovarevő állatok számára is megnehezítheti az urbanizált helyeken való megtelepedést és fennmaradást.
kutatási eredmények (angolul)
Our aim was (i) to test the effects of habitat urbanization on the intensity of food competition and predation risk in bird populations, (ii) to study its effects on the sterss-physiology, condition and behavior of birds, and (iii) to test whether the morphological differences we found in house sparrows along the urbanization gradient represent environmental effects or adaptation. We found stronger predatory risk avoidance in adult urban sparrows than rural ones, suggesting higher predation risk in urban habitats of the species. There was no habitat difference in the competitive ability of sparrows. We also did not find any consistent difference in the birds’ stress response and multiple estimates of body condition between differently urbanized populations. Rural birds in wild populations had higher reproductive success and reared heavier nestlings than pairs in a suburban population. On the other hand, in captivity there was no habitat-related difference in either reproductive success or nestling mass. We concluded that environmental factors, particularly nestling food may play a key role in generating reproductive and morphological differences along the urban gradient. Reduced arthropod densities in urban habitats may negatively affect the reproduction and survival of other insectivorous animals that still persist in urbanized environments.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72827
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Liker A. & Bókony V.: Larger groups are more successful in innovative problem solving in house sparrows., Proceedings of the National Academy of Sciences USA 106: 7893-7898, 2009
Bókony, V., Kulcsár, A. & Liker, A.: Does urbanization select for weak competitors in house sparrows?, Oikos 119: 437-444, 2010
Bókony V., Seress G., Nagy S., Lendvai A.Z. & Liker A.: Different effects of urbanization on body mass and condition-dependent traits in house sparrows, Landscape and Urban Planning, beküldött kézirat, 2012
Seress G., Bókony V., Heszberger J. & Liker A.: Response to predation risk in urban and rural house sparrows., Ethology, beküldött kézirat, 2012
Seress G., Bókony V., Pipoly I., Szép T., Nagy K. & Liker A.: Urbanization, nestling development and reproductive success in a moderately declining house sparrow population., Journal of Avian Biology, beküldött kézirat, 2012
Pipoly I., Bókony V. & Liker A.: Hogyan befolyásolja az időjárás a házi verebek (Passer domesticus) fiókaetetési viselkedését?, Állattani Közlemények, beküldött kézirat, 2012
9. Bókony V., Kulcsár A., Lendvai Á. Z., Chastel O., Kanizsai B., Lázár D., Gulyás P. E., Seress G. & Liker A.: Behavioral and physiological coping styles in house sparrows., Előadás. 25th International Ornithological Congress, Campos do Jordao, Brazília., 2010
Lázár D., Kanizsai B., Seress G., Bókony V. & Liker A.: Óvatos városi verebek – gének vagy környezet?, Poszter. Magyar Etológiai Társaság XII. kongresszusa, Veszprém., 2010
Kulcsár A., Bókony V., Liker A. & Tóth Z.: Neophobia and risk-taking of urban and rural house sparrows (Passer domesticus)., Előadás. Cooperation in animal societies, 10th Behavioural Ecology Meeting, Cluj Napoca, Románia., 2009
Bókony, V.: A városi élőhelyek ökológiája: morfológiai és viselkedésbeli adaptációk házi verebeknél., Plenáris előadás. 8. Magyar Ökológus Kongresszus, Szeged., 2009
Liker, A. & Bókony, V.: Az élőhely-urbanizáció viselkedési hatásai házi verebeknél, Meghívott előadás. Magyar Etológiai Társaság XI. Kongresszusa, Göd., 2009
Bókony, V., Kanizsai, B., Lázár, D., Gulyás, P.E., Kulcsár, A., Seress, G. & Liker, A.: Van-e a házi verebeknek személyisége?, Poszter. Magyar Etológiai Társaság XI. Kongresszusa, Göd, 2009
Seress, G., Bókony, V., Pipoly I. & Liker, A.: Morphological and reproductive differences between house sparrows (Passer domesticus) in relation to urbanization, Poszter. Student Conference on Conservation Science, Cambridge, UK, 2010
Liker A.: Házi veréb, Csörgő, T. & al. (szerk) Magyar madárvonulási atlasz. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 589 – 591., 2009
Liker A.: Mezei veréb, Csörgő, T. & al. (szerk) Magyar madárvonulási atlasz. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 591 – 593., 2009
Balázs, V.: Színezeti jelzések vizsgálata az urbanizációs gradiens mentén házi verebeknél (Passer domesticus), TDK dolgozat, XII. OFKD, Sopron, III. díj, 2010
Bókony, B.: Stresszélettani jellemzők vizsgálata az urbanizációs gradiens mentén házi verebeken (Passer domesticus), OTDK dolgozat, Budapest, 2011
Kanizsai B.: Az urbanizáció és a predációs kockázatvállalás kapcsolata házi verebeknél (Passer domesticus), OTDK dolgozat, Pannon Egyetem, Veszprém., 2011
Holczer P.: Fiókanövekedés vizsgálata az urbanizációs gradiens mentén házi verebeknél., OTDK dolgozat, Pannon Egyetem, Veszprém., 2011
Liker A.: Városok ökológiája - a madarak szemszögéből., Élet és Tudomány 65: 1654-1657. OTKA – Élet és Tudomány cikkpályázat, II. helyezés., 2010
Lázár D.: Az urbanizáció és a neofóbia kapcsolata házi verebeknél (Passer domesticus)., ITDK dolgozat, Pannon Egyetem, Veszprém., 2010

 

Projekt eseményei

 
2020-12-16 16:36:58
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: TTK Limnológia (Pannon Egyetem), Új kutatóhely: TTK Viselkedésökológia (Pannon Egyetem).
vissza »