Játékelméleti kutatások  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72856
típus K
Vezető kutató Solymosi Tamás
magyar cím Játékelméleti kutatások
Angol cím Investigations in Game Theory
magyar kulcsszavak nemkooperatív alku, korrelált egyensúly, regressziós játékok, típusterek, axiomatizálás, operaciókutatási játékok
angol kulcsszavak noncooperative bargaining, correlated equilibrium, regression games, type spaces, axiomatizations, operations reseach games
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Gazdaságelmélet
zsűri Gazdaság
Kutatóhely OPERÁCIÓ ÉS DÖNTÉS INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Bednay Dezső
Forgó Ferenc
Pintér Miklós
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2012-09-30
aktuális összeg (MFt) 7.509
FTE (kutatóév egyenérték) 4.16
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatásra javasolt kérdések a játékelmélet több területét érintik és a következő kutatási témákba csoportosíthatók: 1. Az L-Nash alkumegoldás implementációja; 2. Új protokolok korrelált equilibriumokra; 3. Mag allokációk érzékenysége hozzárendelési piacokon; 4. Regressziós játékok; 5. A Shapley-érték axiomatizálásai; 6. Egy megalapozott univerzális és teljes típustér létezése.
A kitűzött cél mindegyik kutatási témában színvonalas közleményekben megjelentethető eredmények elérése. A projekt futamideje alatt összessen 10-12 jelentős nemzetközi illetve hazai konferencián tartott előadást, végeredményben pedig 6-8, a terület nívós folyóirataiban megjelent cikket tervezünk elérni.
Tovább kívánunk dolgozni a jelenleg elektronikusan elérhető ''Játékelmélet'' című könyvünkön és a projekt végére elkészülni egy ''második, bővített kiadással''.
A Magyarországon játékelmélettel, illetve a játékelmélet közgazdaság- vagy egyéb társadalomtudományi alkalmazásaival foglalkozó, vagy aziránt érdeklődő kutatók és diákok számára kívánunk fórumot biztosítani a minden szemeszterben megszervezett heti szeminárium-sorozattal. A kapcsolattartást egy általunk gondozott honlap is segíti majd.
angol összefoglaló
The proposed investigations address various questions in Game Theory which can be grouped in the following research topics: 1. Implementation of the L-Nash bargaining solution; 2. New protocols for correlated equilibria; 3. Sensitivity of core allocations in assignment markets; 4. Regression games; 5. Axiomatizations of the Shapley value; 6. Existence of a reasonable universal complete type space.
In each topic our goal is to achieve results publishable in high-level journals. As the outcome of the project, we plan to have a total of 10-12 presentations at significant international and domestic conferences, and eventually publish a total of 6-8 articles in respected periodicals of the field.
We also want to extend our "electronic" book "Játékelmélet" (Game Theory, in Hungarian), and produce a "second edition".
In order to provide a forum in Hungary for colleagues and students interested in Game Theory and its applications to Economics and other social sciences, each semester we will continue to organize seminars weekly, and maintain a webpage to disseminate information.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A játékelmélet különböző kérdésköreiben végzett kutatásaink eredményeit eddig 9 nemzetközi és 5 hazai folyóiratban, valamint 2 szerkesztett kötetben már megjelent cikkben közöltük (és további 2-4 nemzetközi cikkre számítunk). Eredményeinket több mint 30 nemzetközi, illetve hazai konferencia előadásban is bemutattuk. Legfontosabb eredményeink: • Megmutattuk, hogy a Nash-féle alkuproblémákra ismert implementációs modellek átalakításával megkapható a limit-Nash megoldás is. • Bevezettük a puha korrelált egyensúly fogalmát. Bemutattuk, hogy ez az új korrelált egyensúly több modellben Pareto-értelemben jobb megoldást eredményez, mint más korrelált egyensúlyok. • Megmutattuk, hogy a hozzárendelési piacokon bármelyik szereplő eredményesen tudja manipulálni a ’fair egyensúlyi’, illetve a nukleolusz allokációs mechanizmust, ugyanakkor éles felső korlátokat is megadtunk ennek mértékére. • Karakterizáltuk a stabil halmazokat az egy-eladós hozzárendelési játékokban. • Különféle játékosztályokon megvizsgáltuk a Shapley-érték főbb karakterizációjainak érvényességét. Erre alapozva javasoltuk a Shapley-érték ’mérési eszközként’ való használatát a regressziós modellekben, az általánosított szavazási helyzetekben, illetve a rizikó allokációs problémákban. • Megmutattuk, hogy nincsen univerzális topologikus típustér, a Harsányi-program ilyen típusterekben tehát nem működik. Ugyanakkor matematikailag megalapoztunk egy ilyen jellegű, a mérhető típusterekre vonatkozó pozitív eredményt.
kutatási eredmények (angolul)
We have investigated various topics in game theory and published so far 9 articles in international journals (and expect to have 2-4 more), 5 articles in domestic journals, 2 papers in an edited volume. We have also presented our results in more than 30 talks at international and domestic conferences. Our main contributions include (but not limited to) the following: • We adjusted various implementation models designed for Nash bargaining problems to obtain the limit-Nash solution as well. • We introduced a new correlation protocol. We demonstrated in several settings that this new (called soft) correlated equilibrium can give Pareto-better outcomes than what other correlated equilibria can. • We showed that in assignment markets each agent can manipulate the ’fair equilibrium’ and the nucleolus allocation mechanisms to his benefit, but established sharp upper bounds to its extent. • We characterized stable sets in assignment games with one-seller. • We examined several characterizations of the Shapley value on various classes of games. Based on these results, we proposed using the Shapley-value as a ’measurement’ tool in regression models, in generalized weighted voting situations, and in risk allocation problems. • We have demonstrated that the Harsányi program does not work in topological type spaces, therefore no universal topological type space exists. We have laid the mathematical foundation of a positive result on measurable type spaces.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72856
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ferenc Forgó: A generalization of correlated equilibrium: A new protocol, Mathematical Social Sciences, 60(3):186-190, 2010
Ferenc Forgó: Generalized correlated equilibrium for two-person games in extensive form with perfect information, Central European Journal of Operations Research, 19 (2): 201-213, 2011
Miklós Pintér: Algebraic duality theorems for infinite LP problems, Linear Algebra and its Applications, 434, 688-693, 2011
Miklós Pintér (joint with Péter Csóka, László Á. Kóczy, P. Jean-Jacques Herings): Convex and exact games with non-transferable utility, European Journal of Operational Research, 209, 57-62, 2011
Miklós Pintér (joint with Dóra Balog, Péter Csóka): Tőkeallokáció nem likvid portfoliók esetén, Hitelintézeti Szemle, 9: 604-616, 2010
Miklós Pintér (joint with Zoltán Kánnai, Attila Tasnádi): Matematikaoktatás a bolognai típusú gazdasági képzésekben, Közgazdasági Szemle, LVII: 261-277, 2010
Miklós Pintér: A Shapley-érték hozzárendelési játékokon (The Shapley value on assignment games), A Magyar Közgazdaságtudmányi Egyesület éves konferenciája, Budapest, 2010
Miklós Pintér: The Analysis of Bullwhip Effect in a Arrow-Karlin-type Supply Chain, 16th ISIR, Budapest, 2010
Miklós Pintér: The non-existence of a universal topological type space, 21st Game Theory Festival, Workshop on Epsitemic Game Theory, Stony Brook, USA, 2010
Miklós Pintér: Young's axiomatization of the Shapley value -- a new proof, 21st Game Theory Festival, International Conference on Game Theory, Stony Brook, USA, 2010
Miklós Pintér: Young's axiomatization of the Shapley value -- a new proof, SING 6, 6th Spain, Italy, Netherlands Meeting on Game Theory, Palermo, Italy, 2010
Dezső Bednay, Tamás Solymosi: Generalized stable sets in assignment games, SING 6, 6th Spain, Italy, Netherlands Meeting on Game Theory, Palermo, Italy, 2010
Miklós Pintér: Regression games, Annals of Operations Research, 186: 263-274, 2011
Pintér Miklós, Kóczy Á. László: Az ellenzék ereje - általánosított súlyozott szavazási játékok (The power of opposition – generalized weighted voting games), Közgazdasági Szemle, LVIII, 543-551, 2011
Pintér Miklós, Balog Dóra, Bátyi Tamás László, Csóka Péter: Tőkeallokációs módszerek és tulajdonságaik a gyakorlatban (Risk allocation methods and their properties in practice), Közgazdasági Szemle, LVIII, 619-632, 2011
Solymosi Tamás: Lexikografikus allokációk a hozzárendelési játékokban, Solymosi T. - Temesi J. (szerk.): Egyensúly és optimum, Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára. Aula Kiadó, Budapest, 33-48, 2012
Bednay Dezső: Alkuegyensúlyok és stabil halmazok, Solymosi T. - Temesi J. (szerk.): Egyensúly és optimum, Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára. Aula Kiadó, Budapest, 3-12, 2012
Tamás Solymosi: On a stable allocation rule for minimum cost spanning tree problems, SING-7, Seventh Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, Párizs, 2011
Tamás Solymosi, Marina Nunez: Lexicographic allocations and extreme core payoffs in assignment games, SING-8, Eigth Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, Budapest, 2012
Tamás Solymosi, Jaime Brugueras, TES Raghavan: Pairwise monotonicity of the nucleolus in assignment games, GAMES 2012, Fourth World Congress of the Game Theory Society, Isztambul, 2012
Ferenc Forgó: Measuring the power of soft correlated equilibrium in simple congestion games, GAMES 2012, Fourth World Congress of the Game Theory Society, Istanbul, 2012
Dezső Bednay: A new characterization of stable sets in assignment games, SING-7, Seventh Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, Párizs, 2011
Dezső Bednay: Stable sets in assignment games as an equilibrium point in a bargaining game, SING-8, Eigth Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, Budapest, 2012
Miklós Pintér: Young's axiomatization of the Shapley value -- a new proof (version 3), http://arxiv.org/abs/0805.2797v3, 2012
Ferenc Forgó, János Fülöp: On the implementation of the L-Nash bargaining solution in two-person bargaining games, Central European Journal of Operations Research, 16: 359-378, 2008
Miklós Pintér: On axiomatizations of the Shapley value, Cooperative Game Theory Workshop at the Tinbergen Institute, Amsterdam, 2008
Miklós Pintér: A biztosítás és az erkölcsi kockázat: játékelméleti megközelí­tés (Insurance and moral hazard: a game theoretic approach), X. Gazdaságmodellezési Szakértői Konferencia , Budatétény, 2008
Miklós Pintér: Every hierarchy of beliefs is type, ESEM 2008, 63d European Meeting of the Econometric Society, Milan, Italy, 2008
Miklós Pintér: Every hierarchy of beliefs is type, GAMES 2008, Third World Congress of the Game Theory Society, Evanston, IL, USA, 2008
Tamás Solymosi: Sensitivity of core allocations in assignment markets, GAMES 2008, Third World Congress of the Game Theory Society, Evanston, IL, USA, 2008
Miklós Pintér: A Shapley-érték axiomatizálásai (Axiomatizations of the Shapley value), Alkalmazott Matematikai Lapok, 26: 289-315, 2009
Miklós Pintér: The existence of an inverse limit of an inverse system of measure spaces - A purely measurable case, Acta Mathematica Hungarica, 126: 65-77, 2010
Miklós Pintér: The non-existence of a universal topological type space, Journal of Mathematical Economics, 46: 223-229, 2010
Miklós Pintér: Minden véleményrangsor típus (Every hierarchy of beliefs is a type), A Magyar Közgazdaságtudmányi Egyesület éves konferenciája, Budapest, 2009
Miklós Pintér: TU games with countably infinite many players: the core, SING 5, 5th Spain, Italy, Netherlands Meeting on Game Theory, Amsterdam, The Netherlands, 2009
Miklós Pintér: Axiomatizations of the Shapley value on the class of assignment games, EURO-2009, 23rd European Conference on Operational Research, Bonn, Germany, 2009
Tamás Solymosi: Longest paths to the core in assignment games, EURO-2009, 23rd European Conference on Operational Research, Bonn, Germany, 2009
Dezső Bednay: Stable sets in one-seller assignment games, Annals of Operations Research (forthcoming), 2012
Tamás Solymosi: Stable sets and the core in assignment games, International Workshop in Game Theory honoring Prof. T. E. S. Raghavan, Chicago, IL, USA, 2009

 

Projekt eseményei

 
2022-11-17 15:54:38
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _KTK / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: 2022_OPERÁCIÓ ÉS DÖNTÉS INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem).
2011-06-08 10:48:06
Résztvevők változása
vissza »