Konzorcium, fő p.: A hazai talajvédelmet szolgáló korszerű felvételezési és talajinformációs rendszer alapjainak kidolgozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72905
típus NK
Vezető kutató Csákiné Michéli Erika
magyar cím Konzorcium, fő p.: A hazai talajvédelmet szolgáló korszerű felvételezési és talajinformációs rendszer alapjainak kidolgozása
Angol cím Consortional main: The development of the principles of state-of-the-art soil observation and information system to serve the conservation of soil resources of Hungary
magyar kulcsszavak terepi talafelvételezés, térbeli talaj-információs rendszer, digitális talajtérképezés, talajleromlási indikátorok
angol kulcsszavak field observation, spatial soil information system, digital soil mapping, soil degradation indicators
megadott besorolás
Talajtan, talajbiológia, talajkémia, talajfizika (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Talajvédelem
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Talajtani és Agrokémiai Tanszék (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Fuchs Márta
Gál Anita
Hegymegi Péter
Kovács Gábor
Szegi Tamás András
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2012-04-30
aktuális összeg (MFt) 29.500
FTE (kutatóév egyenérték) 2.79
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A talajokról rendelkezésre álló információ feltétlenül szükséges a szabályozás, a földhasználat, illetve a mezőgazdasági és ipari fejlődés környezeti hatásainak felmérésében, nyomon követésében. A megfelelő talajinformáció hiánya rossz döntéseket, talajaink, illetve felszíni vizeink degradációját, leromlását okozhatja úgy helyi, mint regionális és globális méretekben. Az EU Talajvédelmi Stratégiájának, illetve a „Talaj keretirányelv” (és más nemzeti, európai és világméretű programok) megalkotása sürgető igényt teremtett megbízható, hozzáférhető és könnyen értelmezhető talajadatok iránt. Magyarországon hosszú időkre visszanyúló tradíciói vannak a térképezésnek, azonban az utóbbi 2-3 évtizedben nem történt jelentős alapkutatás a modern talaj-felvételezés és adatértelmezés támogatására. A pályázat célja a korszerű felvételezés és talajinformációs rendszer elemeihez (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatértelmezés, adatszolgáltatás) szükséges alapok és módszerek kidolgozása. A kutatómunkát modern terepi, laboratóriumi és informatikai eszközökre és berendezésekre alapozzuk. A pályázati munka végterméke egy olyan módszertani keret, amely megteremti az alapjait gazdaságosan és eredményesen működő talajfelvételezési és monitoring programoknak, melyek korszerű, jól értelmezhető adatokat szolgáltatnak a különböző célú alkalmazások számára. A kutatás egyetemi és kutatóintézeti szakemberek szoros együttműködésével, és a tesztelő fázisban pedig gyakorlati szakemberek, illetve a felhasználók bevonásával történik.
angol összefoglaló
Soil and land information is necessary for policy-making, management of land resources, and monitoring of the environmental impact of industrial and agricultural development. Lack of comprehensive information about soil resources - globally, nationally or locally – may cause uninformed policies, continuing degradation of land and water resources. The development of European Thematic Strategy, the Soil Framework Directive (and other recent national, European and global initiatives) resulted in an increasing need for relevant, consistent, accessible and easy-to-use soil data.
Hungary has long traditions in soil survey and mapping however in the past 2-3 decades there has been no significant development in the basic research to support state of the art soil observation and data interpretation. The objective of the research team is to develop and test the principles and methodology for the major elements (data collection, data transformation, data interpretation and data delivery) of a modern soil observation and information system for Hungary. The field, laboratory and informatics works will be based on modern equipment. The elaboration of procedures and methods will follow international standards (WRB, ENVASSO) and the pilot products will be based on modern technologies of geo-statistics, GIS and digital mapping. The final product will be a framework for new, cost-effective soil survey and monitoring programs and methods to provide relevant information for local, regional and global purposes, such as policy making, soil protection, soil management, modeling etc. The work will be performed in close cooperation of universities and research institutes and will also include practical experts and stakeholders in the testing phase.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Elvégeztük a négy főbb hazai talajtani adatbázisban (Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer, Géczy, üzemi genetikus, TIM) tárolt archív adatok konvertálhatósági minősítését, az adatok harmonizált felhasználása érdekében összesítettük és rendszereztük a tárolt információkat, kialakítottunk egy olyan metaadat struktúrát, amely tartalmazza az egyes paraméterek definícióját, mértékegységét, vagy klasszifikált paraméter esetén annak tematikus tartalmát. A kor nemzetközi standardjainak (FAO talajleírási útmutató, WRB) és a megújított hazai helyszíni felvételezés és leírás módszertanának, illetve az osztályozás elemeinek megfeleltetéséhez egyszerűsített algoritmusok kerültek kidolgozásra. A vizsgált adatbázis struktúrákat alkalmassá tettük a származtatott adatok tárolására, kezelésére. Létrehoztunk egy publikus on-line felületet (http://osiris.helion.hu/), melyen a felhasználók négy adatstruktúrához igazodva, a saját szelvényadataik alapján megállapíthatják, hogy azok mennyiben alkalmasak az egyszerűsített algoritmusok segítségével történő megfeleltetésre. A hazai talajtani adatbázisok nemzetközi és hazai harmonizációjának új megközelítéseként teszteltük az AGROTOPO és a DKTIR Soil Core modell alkalmazási sémájába való konverzióját. A diagnosztikus kategóriák térképezésére indikátor krigelésen alapuló módszert dolgoztunk ki és teszteltünk le. Az eredményül kapott nem hagyományos, digitális talajtérkép az adott diagnosztikai elem előfordulásának valószínűségét regionalizálja.
kutatási eredmények (angolul)
The screening, qualification and harmonization of the legacy data of the main Hungarian data bases (Kreybig Digital Soil Information System, Géczy, field scale genetic maps, The Soil Information of the National Monitoring System – TIM) was completed and the data was organized into new structure. The metadata structure includes the definitions and dimensions of the parameters and the information contents of the of classification categories. Algorithms were developed to correlate soil data with international standards, such as the FAO guidelines for soil descriptions and the World Reference Base for soil resources. The completed database is able to store and process input data. A public online platform (http://osiris.helion.hu/) created that allows the users to upload and test the conversion options of their profile data with the algorithms. The AGROTOPO and the DKTIR Soil Core models were applied to test the harmonization and conversion of the data sets with international standards. Property and indicator maps were generated and tested based on krieging models. The conventional and digital results maps are providing information on the spatial distribution diagnostic elements.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72905
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dobos Endre – Bialkó Tibor – Michéli Erika: Határon átnyúló talajtani adatbázisok készítése digitális talajtérképezési eszközök segítségével, Talajvédelem Külömszám, Talajtani Vándorgyűlés, Nyíregyháza, 2008. május 28-29. pp 578-58495-600, 2008
Fuchs Márta – Szőcs Andrea – László Péter – Láng Vince – Michéli Erika: A Bodrogköz vízhatás alatt álló talajainak osztályozási problémái, Talajvédelem Külömszám, Talajtani Vándorgyűlés, Nyíregyháza, 2008. május 28-29. pp 578-58495-600, 2008
Peter Schad, Erika Micheli and Otto Spaargaren: The WRB (World Reference Base for Soil Resources)--An Overview., Joint Annual Meeting of the Ameriacan Sciety of Agronomy and the Geological Society of America (http://a-c-s.confex.com/crops/2008am/webprogram/Paper41853.html), 2008
Erika Micheli , Arwy Jones and Otto Spaargaren: Practical Issues of An Overarching Soil Classification in Europe, Joint Annual Meeting of the Ameriacan Sciety of Agronomy and the Geological Society of America (om/crops/2008am/webprogram/Paper44569.html), 2008
Endre Dobos, Erika Micheli, Sosef Kobza: Transnational Soil Data Harmonization Database Development, Joint Annual Meeting of the Ameriacan Sciety of Agronomy and the Geological Society of America (om/crops/2008am/webprogram/Paper 42909.html), 2008
Márta Fuchs - Gábor Kovács - András Bidló – Erika Michéli: Correlation problems with WRB of some soils of the Sopron - Neusiedler See region, Eurosoil Conference Abstract Book, Vienna, August 2008, pp 171, 2008
Endre Dobos – Erika Michéli - Tibor Bialkó - Judit Berényi-Üveges, Jozef Kobza: Data harmonization and database development for a transnational area along the Hungarian-Slovakian border, Eurosoil Conference Abstract Book, Vienna, August 2008, pp 120, 2008
E Micheli - I Waltner - M Fuchs - E Dobos: The importance and applications of the diagnostic categories and the qualifiers in digital soil mapping, Nemzetközi Talajosztályozási Konferencia és Tanulmányút, 2008. november 9-18. Santiago, Chile, 2008
Waltner I - Micheli E: Computer aided classification of some selected soils of Hungary, Nemzetközi Talajosztályozási Konferencia és Tanulmányút, 2008. november 9-18. Santiago, Chile, 2008
Waltner I - Jones R J A - Michéli E: Estimating soil erosion rates for Hungary – an application of the PESERA model, EUROSOIL Konferencia, 2008. augusztus 25-29., Bécs, Ausztria, 2008
Gál A - Árvay Gy - Sz Kele G - Berényi-Üveges J - Simon B - Hegymegi P - Michéli E: Comparison of soil organic matter and microbial respiration measurements at different scale, EUROSOIL Konferencia, 2008. augusztus 25-29., Bécs, Ausztria, 2008
Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs: Regionalization of Soil Degradation Processes in Hungary, Cereal Research Communications (Suppl.), 36, 2008; 507-510., 2008
Pásztor L, Bakacsi Zs, Szabó J,: Válasz Sisák István és Bámer Balázs megjegyzéseire „Egy országos, átnézetes, térbeli talajinformációs rendszer kiépítésének igénye, lehetősége és lépései” cikkünk kapcsán, Agrokémia és Talajtan, 57, 2008; 355-358., 2008
Bakacsi Zs, Farkas Cs, Pásztor L, Szabó J,: Talajhidrológiai paraméterek regionalizálása a Bodrogközben, In: Simon L eds. Talajvédelem Különszám (ISBN 978-693-9909-03-08) Talajvédelmi Alapítvány, Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2008., p. 33-42., 2008
Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs,: Talajdegradációs folyamatok országos szintű regionalizálása, In: Simon L eds. Talajvédelem Különszám (ISBN 978-693-9909-03-08) Talajvédelmi Alapítvány, Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2008., p. 633-638., 2008
Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs, Dombos M, László P,: Exploiting spatio-temporal features of Digital Kreybig Soil Information System for the identification of regional scale soil degradation processes,, , In: Kertész Á. (ed.) Proceedings of 15th International Congress of ISCO. CD-ROM ISBN 978-963-9545-20-5, Geographical Research Institute Hungary, Budapest, 2008; pp.4., 2008
Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs: Identification of nitrate vulnerable zones applying functional soil mapping, In: Kertész Á. (ed.) Proceedings of 15th International Congress of ISCO. CD-ROM ISBN 978-963-9545-20-5, Geographical Research Institute Hungary, Budapest, 2008; pp.4, 2008
Erika Michéli, Szabolcs Szabari, Vince Láng, Endre Dobos: Applying diagnostic categories of the World Reference Base for Soil Resources (WRB) for identifying delineating risk areas of salinization and sodification, Cereal Research Communication, VIII. Alps-Adria Scientific Workshop, DOI: 10.1556/CRC.37.2009.Suppl.1, 2009
Márta Fuchs, Zsolt Tarcai, Kinga Berta: Morphological evidences of swelling stress in some high clay content soils of Hungary, Cereal Research Communication, VIII. Alps-Adria Scientific Workshop, DOI: 10.1556/CRC.37.2009.Suppl.1, 2009
Szabó J, Pásztor L, Dombos M, Pirkó B, Bakacsi, Laborczi A: Elaboration of the Soil Monitoring Module of the Hungarian Agro-Environmental Program and preparation of the National Soil Degradation Monitoring System, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-7163, 2009, 2009
Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs, Laborczi A: Designation of less favorable areas degradation on various spatial scales,, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-8259, 2009, 2009
Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs: , Possibilities of the spatial extension of soil data collected within the Hungarian Soil Information and Monitoring System, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-7847, 2009, 2009
Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs: Az archív adatoktól a digitális funkcionális talajtérképekig, In: Szabó V, Orosz Z, Nagy R, Fazekas I (eds.) IV. Magyar Földrajzi Konferencia. ISBN 978-963-06-6004-4, Debrecen, 2008; 11-17., 2009
Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs: Integrating spatial legacy data of complementary soil surveys, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-6752, 2009, 2009
Szabó J, Michéli E, Pásztor L, Dobos E, Bakacsi Zs, Dombos M.: Elaboration of the OSIRIS framework for new, cost-effective soil survey and monitoring programs in Hungary., From the Dokuchaev School to numerical soil classifications; 18 September 2009; Gödöllő., 2009
Szabó J, László P, Bakacsi Zs.: Processing and upgrading of Hungary’s 1:25,000 scale spatial legacy soil data., Bridging the Centuries; 16-17 September 2009; Budapest., 2009
Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs.: Integrating spatial legacy data of complementary soil surveys., European Geosciences Union General Assembly 2009; 19 – 24 April 2009; Vienna, Austria., 2009
Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs.: Reambulation of Kreybig soil survey and 1:25,000 scale map series, exploting their information content., European Geosciences Union General Assembly 2009; 19 – 24 April 2009; Vienna, Austria., 2009
Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs,: Evaluating spatial reliability of soil maps compiled exploiting spatio-temporal features of Digital Kreybig Soil Information System, Proceedings of 4th Global Workshop on Digital Soil Mapping, CD-ROM 2010; pp.6., 2009
Waltner, I., Láng, V.: One hundred years of evolution of soil classification in Hungary., From Dokuchaev to numerical soil classification (workshop), Gödöllő, Hungary, 2009
Láng, V., Fuchs, M., Waltner, I., Michéli, E.: Correlation possibilities based on taxonomic distance measurement., 25th SSSEA Conference, Moshi, Tanzania, 2009
Michéli, E., Fuchs, M. and McFee, W.: Seleted Benchmark Soils Classified in the WRB., 2009 ASA-CSSA-SSSA Joint Annual Meeting, Pittsburg, USA., 2009
Bialkó, T., Szegi, T., Fuchs, M., és Láng, V.: The role and importance of magnesium in soils and soil classification., Magnesium Research, Vol. 22. No. 2., 99. p., 2009
Szabari, Sz., Waltner, I., Fuchs, M., and Michéli, E.: Importance of presence of magnesium for identifying and delineating risk areas of salinization and sodification., Magnesium Research 2009; 22 (2): 107 p., 2009
Pásztor L, Bakacsi Zs, Szabó J,: Operational application of the Digital Kreybig Soil Information System for the identification of less favoured areas in Hungary according to the common European biophysic, Proceedings of 4th Global Workshop on Digital Soil Mapping, CD-ROM 2010; pp.6., 2010
Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs,: Application of the Digital Kreybig Soil Information System for the delineation of naturally handicapped areas in Hungary., Agrokémia és Talajtan, 59, 2010; 47-56., 2010
Bakacsi Zs, Kuti L, Pásztor L, Vatai J, Szabó J, Müller T,: Method for the compilation of a stratified and harmonized soil physical database using legacy and up-to-date data sources., Agrokémia és Talajtan, 59, 2010; 39-46., 2010
Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs,: Digital processing and upgrading of legacy data collected during the 1:25.000 scale Kreybig soil survey., Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 45, 2010; 127-136., 2010
Waltner, I., Láng, V., Fuchs, M. and Michéli, E.: Application of a centroid-based concept for the correlation of national soil classification with the WRB, 4th Global Workshop on Digital Soil Mapping, 24-26 May 2010, Rome, Italy, 2010
Láng, V., Fuchs, M., Waltner, I. and Michéli, E.: Taxonomic distance measurements applied for soil correlation., Agrokémia és Talajtan, Vol. 59. No 1. 57-64. pp., 2010
Pásztor L.; Szabó J.; Bakacsi Zs.: Delimitation of naturally handicapped areas due to their pedological features in Hungary according to the common European biophysical criteria, In: Proceedings of World Congress of Soil Science, 2-6/08/2010, Brisbane, Australia, CD-ROM (ISBN: 978-0-646-53783-2), 2010; pp.4., 2010
Bakacsi Zs.; Pásztor L.; Szabó J.: Compilation of a 3D soil physical database for the unsaturated zone, In: Proceedings of World Congress of Soil Science, 2-6/08/2010, Brisbane, Australia, CD-ROM (ISBN: 978-0-646-53783-2); pp.4., 2010
Pásztor L.; Szabó J.; Bakacsi Zs.: A Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer országos kiépítésének tapasztalatai és alkalmazási lehetőségei, Országos Térinformatikai Konferencia. 2010. június 10., Debrecen.- ELŐADÁS, 2010
Pásztor L.; Szabó J.; Bakacsi ZS.; Tar F.; Szalai S.; Mikus G.; Németh Á.: Természeti hátrányokkal érintett területek lehatárolása Magyarországon a közös európai biofizikai kritériumrendszer alapján, Talajtani Vándorgyűlés. 2010. szeptember 3., Szeged. - ELŐADÁS, 2010
Bakacsi Zs.; Kuti L.; Pásztor L.; Szabó J.: Rétegzett talajfizikai adatbázis létrehozása talajtani és agrogeológiai adatbázisok egységesítésével, Talajtani Vándorgyűlés. 2010. szeptember 3., Szeged. - ELŐADÁS, 2010
Bakacsi Zs.; Pásztor L.; Szabó J.: Compilation of a 3D soil physical database for the unsaturated zone, World Congress of Soil Science, 2-6/08/2010, Brisbane, Australia. - POSZTER, 2010
Pásztor L.; Szabó J.; Bakacsi Zs.: Delimitation of naturally handicapped areas due to their pedological features in Hungary according to the common European biophysical criteria, World Congress of Soil Science, 2-6/08/2010, Brisbane, Australia. - POSZTER, 2010
Bakacsi Zsófia, Kuti László, Pásztor László, Szabó József: Háromdimenziós talajfizikai adatbázis építés a telítetlen zónára vonatkozóan, Országos Térinformatikai Konferencia. 2010. június 10-11., Debrecen. - POSZTER, 2010
Pásztor L.; Szabó J.; Bakacsi Zs.: Természeti hátránnyal érintett területek (THÉT) európai biofizikai kritériumrendszer alapján történő lehatárolásának talajtani-térinformatikai vonatkozásai, Talajtani Vándorgyűlés. 2010. szeptember 3., Szeged. - POSZTER, 2010
Hiederer R.; Michéli E.; Durrant T.: Evaluation of BioSoil Demonstration Project - Soil Data Analysis, EUR 24258 EN ISBN 978-92-79-15054-8. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 129pp., 2010
Fuchs M.; Michéli E.: A duzzadó agyagtalajok előfordulásának dokumentálása és osztályozásának problémái Magyarországon, Agrokémia és Talajtan 59,2.:17-232., 2010
Eberhardt E.;Waltner I.: Finding a way trough the maze – WRB classification with descriptive data, In: Gilkes RJ, Prakongkep N, (editors): Proceedings of the 19th World Congress of Soil Science; Soil Solutions for a Changing World; Published on DVD, pp.5-8.,, 2010
Láng V.; Fuchs M.; Waltner I.; Michéli E.: Pedometrics applications for correlation of Hungarian soil types with WRB, In: Gilkes RJ, Prakongkep N, (editors): Proceedings of the 19th World Congress of Soil Science; Soil Solutions for a Changing World, Published on DVD:pp. 21-24, 2010
Láng V.; Fuchs M.; Waltner I.; Szegi T.; Michéli E.: Barna erdőtalajok taxonómiai távolságon alapuló korrelálása a WRB nemzetközi talajosztályozási rendszerrel, Talajtani Vándorgyűlés 2010, Szeged - POSZTER, 2010
Michéli E.: A talajképző folyamatok megjelenése a diagnosztikai szemléletű talajosztályozásban, Agrokémia és Talajtan 60,1.: 17-32., 2011
Fuchs M.; Waltner I.; Szegi T.; Láng V.; Michéli E.: A hazai talajtípusok taxonómiai távolsága a képződésüket meghatározó folyamattársulások alapján, Agrokémia és Talajtan 60,1.: 33-44, 2011
Waltner I.; Láng V.; Fuchs M.; Szegi T.; Michéli E.: Concept-based correlation of the WRB and the Hungarian soil classification using taxonomic distance calculations, Pedometrics 2011, 30 August – 2 September, 2011, Trest, Czech Republic, p. 103., 2011
Pásztor L.; Bakacsi Zs.; Szabó J.: Spatio-temporal integration of soil data originating from different sources for the estimation of national carbon stock in Hungary, Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-10960 - POSZTER, 2011
Pásztor L.; Bakacsi Zs.; Szabó J.: Spatio-temporal integration of soil data originating from different sources for the estimation of national carbon stock in Hungary, Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-10960; pp.1, 2011
Szabó J.; Pásztor L.; Bakacsi Zs.; Tar F.; Szalai S.; Mikus G.; Németh Á.: Természeti hátrányokkal érintett területek lehatárolása közös európai biofizikai kritériumrendszer alapján, In: Farsang A., Ladányi Zs. (eds.) Talajvédelem Különszám, Talajvédelmi Alapítvány, Budapest; 85-92, 2011
Pásztor L.; Szabó J.; Bakacsi Zs.; Laborczi A.; Kuti L.: Elaboration of a 3D, regional scale, spatial dataset for the support of modeling water regime in the unsaturated zone, Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-11002 - POSZTER, 2011
Pásztor L.; Bakacsi Zs.; Laborczi A.; Szabó J.: Application of indicator kriging for the regionalization of Kreybig legacy soil profile data, Pedometrics 2011; Třešť, Czech Republic; August 30 – September 2, -ELŐADÁS, 2011
Pásztor L.; Szabó J.; Bakacsi Zs.; Laborczi A.; Kuti L.: Elaboration of a 3D, regional scale, spatial dataset for the support of modeling water regime in the unsaturated zone, Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-11002,pp.1., 2011
Waltner, I., Fuchs M., Michéli, E., Láng, V.: Hazai archív talajadatok beillesztésének lehetőségei nemzetközi adatbázisokba, Agrokémia és Talajtan, 2012
Láng, V., Fuchs M., Waltner, I., Michéli, E.: Soil taxonomic distance, a tool for correlation: As exemplified by the Hungarian Brown Forest Soils and related WRB Reference Soil Groups., Geoderma 192, 269-276., 2013

 

Projekt eseményei

 
2009-04-29 15:58:53
Résztvevők változása
vissza »