Kint és bent - háromszor  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73015
típus K
Vezető kutató Kovács Éva
magyar cím Kint és bent - háromszor
Angol cím In and Out - three times
magyar kulcsszavak határ, migráció, tőke, etnikai erőforrás, régió, közösség
angol kulcsszavak border, migration, capital, ethnic resource, region, community
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Szocio-gazdasági kutatás
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely MTA Szociológiai Kutatóintézet
résztvevők Bernát Anikó
Fleck Gábor
Kovács Éva
Messing Vera
Sik Endre
Vidra Zsuzsanna
Virág Tünde
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-04-30
aktuális összeg (MFt) 20.340
FTE (kutatóév egyenérték) 2.11
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatásunkban arra keressük a választ, hogy a rendszerváltást követő gazdasági szerkezetváltás, a kialakuló kapitalizmus régi/új gazdasági szereplői, az elmúlt években az Európai Unióhoz való csatlakozás eredményeképpen „eltűnő” és az Unión kívül maradt országok „megmerevedő” határai hogyan formálják át adott térségek gazdasági lehetőségeit. E térségek gazdasági környezete milyen új formációkat hoz létre, az itt élő – sokszor etnikailag meghatározott – csoportok milyen együttműködést alakítanak ki , illetve ezek a kooperációk mennyiben konstruálják magukat az etnikai csoportokat. Kutatásunk három metszetben értelmezi a peremhelyzetet: az adott határ menti kisrégió (településközösség) és környezete között, az országok között és az ebben a térben élő különböző társadalmi csoportok, etnikumok között. A viselkedés rengeteg lehetséges mozzanatából kiemelten kezeljük a kutatás során
(1) a különböző szereplők kooperációján és vetélkedésén alapuló (a fekete, szürke vagy legális mezőbe tartozó) gazdasági kapcsolatok kialakulási és működési módjait, s az ezeket „szolgáló” kulturális és kapcsolati tőke helyét és szerepét;
(2) az országon belüli és a külföldre irányuló migrációt illetve annak tervét;
(3) az etnikai erőforrást valamint
(4) a peremhelyzettel sokszor összekapcsolódó és speciális gazdasági viselkedésekre lehetőséget adó határmentiséget.
angol összefoglaló
In our research we are searching for answers to how the economic structural change that followed the regime change, the old and new economic actors in the emergent capitalism, and the “vanishing” – as a result of the recent accessions to the European Union – and “hardening” borders of the countries left outside the EU serve to remake the regions economic possibilities. What kind of new formations have the economic environments of these regions brought about, what forms of cooperation do the groups – often ethnically determined – residing here develop, as well as to what degree do the different forms of cooperation construct the ethnic groups themselves. Our research conceives of the marginalization in three segments: between the given small regions (community of the settlement) of the border and the environment, between the countries and the different social groups living in the region, and between ethnicities. We give special attention to the many possible phases of behavior: (1) the actors’ different forms based on cooperation and competition (belonging to the black, grey or legal fields) emerging economic connections and operating modes, and the place and role of cultural and social capital in “serving” these connections and modes; (2) the country’s internal and external migration as well as its plan; (3) the ethnic resources as well as (4) a marginal position often interconnected and special economic behavior made possible by the cross-border position.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Projektünkben négy közösségtanulmány alapján azt vizsgáltuk, hogy a rendszerváltást követő gazdasági szerkezetváltás, a kialakuló kapitalizmus régi/új gazdasági szereplői, az elmúlt években az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz mérten eltűnő vagy megmerevedő határai hogyan formálták a megélhetési lehetőségeit. Azt tapasztaltuk, hogy a helyi társadalmak ugyan eltérő együttműködési formákat és csoportközi viszonyokat alakítanak ki, ezek azonban modellezhető együttélési mintázatokat adnak ki. A kutatás során esettanulmányokban foglaltuk össze a négy településen - Old, Mocsa, Bedő és Tiszakerecseny - háztartási szinten megfigyelt hétköznapi megélhetési formákat, majd ezek mechanizmusait tártuk fel és helyeztük különböző modellekbe. A feldolgozás második lépésében öt mozzanatot hangsúlyoztunk: 1. migrációs logikák és demográfiai szerkezet 2. rurális kisvilágok 3. informális és formális megélhetési technikák és kényszerek 4. az etnicitás mint kizárás/erőforrás 5. közösségek és szomszédságok szerveződésének logikái. Végül mélyfúrások segítségével olyan jelenségeket elemeztünk finomabb módszerekkel, mint a településen belüli harc és térhasználat, az intézményi kizárási eljárások, a településhatárok fölötti uralom formái, valamint a mindennapi országhatár-használat sajátosságai a négy településen és környékén. Kutatási eredményeinket könyv formájában szándékozunk közreadni.
kutatási eredmények (angolul)
In our research we intended to explore how the economic structural change following the regime change and the old/new economic actors of the emerging capitalism reshaped the economic possibilities of the populations living in border regions. We also looked at the impacts of the “vanishing” and the “hardening” country borders after the EU-accessions. We used the method of community studies and fieldwork. We found that local societies establish different forms of cooperation and intra-group relations. Nevertheless, these forms could be seen as models of different cohabitation patterns. In our research we summarized the various everyday living forms of households and explored their mechanisms in the four communities (Old, Mocsa, Bedő, Tiszakerecseny) and then we placed them into different models. In the next step of our analysis we focused on the following five aspects: 1. migration and demographic structures 2. small, rural communities 3. formal and informal survival techniques and constraints 4. ethnicity as exclusion or resource 5. the logic of the formation of communities and neighbourhoods. Finally, using a more in-depth analysis, we investigated phenomena such as symbolic community fights and the use of geographical spaces, institutional exclusion practices, the forms of dominance over the community goods and the characteristics of the everyday usage of country borders in the four villages and in their vicinities. Our research results will be published in a book.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73015
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tziotziosz Szófia: A Kádár-korszak emlékezete Oldon, PTE Kommunikációs és Médiatudományi Tanszék, 2009
Tziotziosz Szófia: Old társadalma a Kádár-korszakban, PTE Kommunikációs és Médiatudományi Tanszék, 2009
Fleck Gábor, Kovács Éva, Virág Tünde: Kint és bent – először, Változás.Válság.Váltás.Hu, 2009
Virág Tünde, Fleck Gábor, Kovács Éva: Kint és bent – háromszor (ppt), MTA SZKI, 2009
Vidra Zsuzsanna: Az etnicitás változó formái és az iskola (ppt), Konfliktus és társadalmi innováció, 2010
Bernát Anikó et. al.: Metodology - a brief summary. Outside and inside - three times Border, Locality, and Ethnicity - Coping and Grabbing Strategies in Four Border Regions in Post-socialist Hungary (ppt), Workshop, Brno 24 March 2011., 2011
Vidra Zsuzsanna: Changing forms of ethnicity and the school (ppt), Workshop, Brno 24 March 2011., 2011
Fleck Gábor: Inside and Outside - Three Times (ppt), Workshop, Brno 24 March 2011., 2011
Virág Tünde: A migráció irányai egy falusi kisközösségben (ppt), Konfliktus és társadalmi innováció, 2010
Kovács Éva: Szomszédságok (ppt), Közösségkutatás – új módszerek, problémák és források c. konferencia, 2010
Fleck Gábor, Vidra Zsuzsanna, Virág Tünde: Outside and Inside – Three Times. Different ways of ethnic constructions. (ppt), Koper, Social(in)equality: Old Risks and New Challenges, 2010
Vigvári András: Régi és új világok harca a Beregben – a tiszakerecsenyi Rákóczi utca mikrovilága, ELTE TáTK, OTDK dolgozat, 2011

 

Projekt eseményei

 
2010-07-14 14:12:46
Résztvevők változása
2009-02-20 13:38:49
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Sik Endre
Új vezető kutató: Kovács Éva Judit

A vezető kutató váltás indoka: előre nem látott és nem tervezhető más irányú elfoglaltság miatt
vissza »