A média befolyása a kockázatok értelmezésére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73032
típus PD
Vezető kutató Vicsek Lilla Mária
magyar cím A média befolyása a kockázatok értelmezésére
Angol cím The Influence of the Media on the Interpretation of Risks
magyar kulcsszavak kockázat, veszélyek, médiaszociológia, közönségkutatás, fókuszcsoport
angol kulcsszavak risk, danger, media sociology, audience research, focus group
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Társadalmi viselkedés
zsűri Társadalom
Kutatóhely Kommunikáció és Szociológia Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem)
projekt kezdete 2008-09-01
projekt vége 2012-09-30
aktuális összeg (MFt) 3.347
FTE (kutatóév egyenérték) 2.33
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatásunkban azt tervezzük feltérképezni, hogy a közönséget hogyan befolyásolja a média abban, ahogy a különféle kockázatokat értelmezik. A kutatási kérdést fókuszcsoportok módszerével vizsgáljuk. Elemzésünket ötféle kockázat vizsgálatára koncentráljuk. A kutatás célja egyfelől feltárni, hogy melyek a közös jellemzők a médiából származó kockázat információk befogadása tekintetében. Másfelől célunk annak feltérképezése, hogy milyen különbségek vannak a médiahatás tekintetében az öt különböző kockázat esetében. A kutatás feltáró és konfirmatív elemeket is tartalmaz. A vizsgálat során a kockázat szociológia-antropológiai megközelítéséből indulunk ki, amely szemben a formális-normatív megközelítéssel nem pusztán technikai kérdésnek tekinti a kockázatok megállapítását, hanem társadalmi, kulturális tényezők fontosságát hangsúlyozza a kockázatok megállapításánál. A médiával foglalkozó szakirodalmon belül manapság népszerűek az olyan megközelítések, amelyek a média minimális hatását feltételezik és emiatt nem is a médiahatás vizsgálatára fektetik a hangsúlyt. Mi azonban fontos és izgalmas kérdésnek tartjuk a médiahatás vizsgálatát. Úgy gondoljuk, hogy egyes, az aktív és autonóm közönség képével operáló elképzelések túl sok hatalmat tulajdonítanak a befogadóknak és túl csekély hatást a médiának.
A kutatásba egyes szervezési munkákhoz hallgatókat is bevonunk. A kutatás során elképzeléseinket megvitatjuk azokkal a külföldi kutatókkal is, akikkel kapcsolatban állunk (pl. ESA kvalitatív hálózata, CEIST kutatói), egy helyre kiutazunk tapasztalatcserére, később konferenciára.
angol összefoglaló
In our research we plan to examine how the audience’s perception and judgment of the media content influences them in how they interpret risks. We plan to investigate the research question with focus groups.
The research will focus on five risks . The research has both explorative and confirmative elements. One of the aims of the research is to demonstrate the common traits present in the media reception of the different risks. Another goal is to show the differences between the reception of the different kinds of risk. The research employs the sociological-anthropological perspective on risk, which regards the issue of risk as more than a technical question and takes social and cultural factors into account. Within current studies of the media several perspectives are popular, which assume the media has only minimal impact, and because of this do not lay an emphasis on examining media influence. However, we regard the investigation of media effects as an important and exciting issue. We feel that certain theories, which operate with the image of the active and autonomous audience, attribute too much power to the audience and assume too small an effect of the media.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás azt tűzte ki célul, hogy megvizsgálja a média szerepét a magyar lakossági konstrukciókban két biotechnológia (őssejtkutatás/kezelés, GMO-k) esetében. A kutatás újdonságai közé tartozott, hogy a korábbi külföldi vizsgálatokhoz képest eltérő közegben, eltérő peremfeltételek között vizsgálta a médiahatást, illetve azt empirikusan újszerű módon ragadta meg. A fókuszcsoportos eredmények azt mutatták, hogy mind az őssejt, mind a génmódosított növények témakör kapcsán a média domináns értelmezési keretének számos eleme megjelent a közönség tagjainak érvelésében. Az eredmények összhangban voltak a framing elméletek számos megállapításával, ugyanakkor az analógiai sémák/érvelés bizonyos mértékű szerepét is ki lehetett mutatni. Az őssejt kérdéskör kapcsán erőteljesebben tükröződött a média domináns érvelésmódja a fókuszcsoportokon, mint a génmódosított növények esetében. Ezt a különbséget egyebek mellett az eltérő hírtípusok jelenlétével magyaráztam. Az eredmények azt mutatják tehát, hogy még olyan társadalmi feltételek között is, amikor a médiában ugyan tárgyalásra kerül egy tudományos kérdéskör, csak nagymértékben háttérbe szorítva, a framing hatások potenciálisan érvényesülhetnek. Az eredmények arra is rávilágítanak, hogy a hírközlésben jelenlévő egyes hiányok tükröződhetnek a közönség tagjainak diskurzusaiban, ezáltal hozzájárulván ahhoz, hogy sérüljön a laikusok „tudományos állampolgársága”.
kutatási eredmények (angolul)
The research investigated the role of the media in resourcing Hungarian lay discussions of two biotechnologies (stem cell research/treatment; GMO). Novelties of the research included that it investigated the issue in a different social conditions and in an empirically new way compared to prior research. The focus groups results showed that numerous elements of the dominant media framing appeared in the lay discourse. The results were in consonance with framing theories. At the same time, to some degree the role of analogous schema processing could also be demonstrated from the data. Differences in how media content acted as a resource for the discussions between the two biotechnologies was explained with the differences in the media coverage. The results show that even under social conditions where a scientific issue is of such low salience in the media, framing effects can potentially play a role. The results also demonstrate, that some gaps of the media coverage can be echoed in gaps in lay discussions – thus impoverishing the scope of “scientific citizenship”.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73032
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dr. Vicsek Lilla Mária: Veszélyforrás vagy a tudományos haladás része? A génmódosított növények képe a magyar sajtóban, Jel-Kép, elfogadott cikk, megjelenés alatt, 2012
Dr. Vicsek Lilla - Gergely Júlia: Media presentation and public understanding of stem cells and stem cell research in Hungary, New Genetics and Society, 30 (1), 1-26, 2011
Dr. Vicsek Lilla Mária: Costs and benefits of stem cell research and treatment: media presentation and audience understanding in Hungary, Science Communication, 33 (3), 309-340, 2011
Dr. Vicsek Lilla Mária: Gene-fouled or gene-improved?” Media framing of GM crops and food in Hungary, New Genetics and Society, iFirst, 2012
Dr. Vicsek Lilla Mária - Bauer Zsófia: Biotechnológiai kockázatok és előnyök a médiában és a közönség körében, Médiakutató, ősz, 2012
Dr. Vicsek Lilla Mária: Őssejtkutatás, őssejtterápia a magyar sajtóban és a laikus közönség körébe, Magyar Szociológiai Társaság konferencia kiadványa, 2010
Dr. Vicsek Lilla Mária: Media Presentation and Audience Understanding of Biotechnologies in Hungary, Social Relations in Turbulent Times, European Sociological Association konferencia, Genf, 2011

 

Projekt eseményei

 
2020-02-13 12:55:50
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _TTK / Szociológia és Társadalompolitika Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Kommunikáció és Szociológia Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »