Diffúziós folyamatok, hálózati dinamika, és önszerveződés az írott sajtóban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73033
típus K
Vezető kutató Fokasz Nikosz
magyar cím Diffúziós folyamatok, hálózati dinamika, és önszerveződés az írott sajtóban
Angol cím Dissemination Processes, Network Dynamics and Selforganization in the Newspapers
magyar kulcsszavak társadalmi diffúzió, hálózatok, kisvilág, szinkronizáció, önszerveződés
angol kulcsszavak growth functions, social diffusion, networks, small worlds, sychonization, selforganization
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Társadalmi változások
zsűri Társadalom
Kutatóhely Társadalmi Kapcsolatok Intézete (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bozsonyi Károly
Előd Zoltán
Gerő Márton
Hajnalné Szvetelszky Zsuzsanna
Kopper Ákos
Micsinai István
Tardos Róbert
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2012-03-31
aktuális összeg (MFt) 8.514
FTE (kutatóév egyenérték) 4.66
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Elméleti és gyakorlati szempontból is érdeklődésre tarthat számot egy olyan matematikai modell, amelyből kvantitatív módon derülhetne ki, hogy mitől, mennyire függ a politikai közbeszéd alakulása Magyarországon. Az első lépéseket ebbe az irányba egy korábbi kutatásunkban (Azonosítószám: T043655. Cím: „Kaotikus dinamika és önszerveződő kommunikációs hálózatok”) már megtettük. Az elért eredmények azonban újabb empirikus kérdéseket és elméleti problémákat vetettek fel. Jelen kutatásunkban kiterjesztenénk a dinamikai vizsgálatba bevont közéleti témák körét. Célunk, hogy egy évtizedet átfogó tematizációs lexikon kiépítésével tovább finomítsuk korábban alkotott dinamikai tipológiánkat. Az egyes témák önálló dinamikájának esettanulmányszerű elemzéséről fokozatosan a témák egymás közti interakcióira helyeznénk a hangsúlyt. Matematikailag is szeretnénk modellezni ezeket a folyamatokat.
Feltételezzük ugyanakkor, hogy az egyes témák kapcsolati szerkezete valamilyen módon összefügg az általunk megállapított dinamikai tipológiával. Kutatásunkat ezért a témák hálózatának feltérképezésére is kiterjesztjük. A médiát olyan komplex rendszernek tekintjük, amely a társadalmi rendszerek átlagánál bőségesebb és talán könnyebben kezelhető kvantitatív információt szolgáltat. Kutatásunkra ezért úgy tekintünk, mint amely egy sajátos terepen mozogva, hozzájárulhat a komplex társadalmi rendszerek kutatásához is.
angol összefoglaló
Relevance in social theory and practical use, this duality elevated the construction of mathematical models which are able to explain the kinds of dynamics of publication activity to the rank of one of the most curious subjects of research in the social sciences. First steps have already made in our previous research. (Identifier: 43655. Title: Chaotic dynamics and selforganizing communication networks.) From our previous results additional empirical tasks and theoretical problems emerged. In present research we extend our investigation to the publication activity related to some new topical events. In order to improve the typology of media dynamics based on our previous results we try to build the database of political issues. Based on this database first we examine the dynamics of a specific area of political public discourse, next we try to modeling interaction and synchronization between different political topics.
We suppose that the network structure of political issues is related to the dynamical typology. So we extend the investigation to map this network structure. During our research media is viewed as a complex system which provide abundant quantitative information. That is why we believe that our research in his special field can generally contribute to the investigation of complex social systems.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Fontos új nemzetközi példákkal finomítottuk médiadinamikai tipológiánkat. Ezen a téren különösen termékenynek bizonyult a Watergate botrány a – World Trade Center”, “Terrorist Attack”, a „Ground Zero”, vagy a „Twin Towers” neveken megjelenő – New York-i terrortámadás, valamint a Guernica közbeszédi témák elemzése. Megállapítottuk, hogy a szenzációk megteremtik az emlékezés Pierre Nora értelmében vett közegét. Feltártuk a szenzációk lieux de mémoire-oká való átalakulásának médiadinamikai mechanizmusát, s azt a folyamatot is, amelynek során a Guernica lieux de mémoire-ból kultúrákon átívelő univerzális szimbólummá vált. A 2008-as válság lehetőséget adott arra, hogy a magyar és európai sajtón kívül amerikai és ázsiai sajtótermékekben is megvizsgáljuk a közbeszédi dinamikában megnyilvánuló helyettesítési folyamatokat. A közbeszédi témahálózatok elemzésére kifejlesztettünk egy speciális szoftvert. A szoftver három (angol, görög, magyar) nyelven képes elkészíteni a különböző szövegállományban együttesen előforduló szavak gyakoriságaként értelmezett súlyozott távolságmátrixát. A válság-diszkurzus elemzése elvezetett a válság és társadalmi innováció kapcsolatának rendszerelméleti vizsgálatához. Arra jutottunk, hogy azok a körülmények, amelyek lehetővé teszik a legkülönfélébb újdonságok megszületését az instabilitás és kényszer metaforapárral írhatók le. Létrehoztuk a http://www.peripato.hu/ portált. Számos konferencián vettük részt és sok szakmai rendezvényt szerveztünk.
kutatási eredmények (angolul)
Based on important new international examples we introduced a three-fold typology how the life cycle of different topics may evolve in the media. We distinguish between three types of dynamics, which are: actualities, evergreens and sensations. In this regard the topics of Watergate scandal, the terrorist attacks in New York – named “World Trade Center”, “Terrorist Attack” "Ground Zero", or the "Twin Towers" – and Guernica has proved to be very useful. It was found that the sensations create a community of attention similar to those in the case of Nora’s milieus of memory. We found also evidences that some sensations may get transformed into what Nora called the places of remembering. We analysed the process during which the Guernica transformed from lieux de mémoire to cross-cultural universal symbol. The financial crisis in 2008 provided good opportunity to analyse the substitution processes in the Hungarian, European, as well as Asian press. We have developed the software in order to analyse the networks between different topics. Based on the analysis of discourse about crises we begin the analysis of the relationship between crises and social innovation. We may conclude that big, that is, dramatic changes affecting the whole of one social system are possible if the said system becomes unstable. We have created the http://www.peripato.hu Portal. We were involved in many conference and organized professional workshops.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73033
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Fokasz Nikosz - Kopper Ákos: SZENZÁCIÓK KETTŐS SZEREPBEN, Szociológiai Szemle, 2009
Nikos Fokas and Akos Kopper: The Media and Collective Memory, the ANNUAL MeCCSA CONFERENCE 2010, 2010
Vörös András: Szimbólumképződési folyamatok a médiában – Olaszliszka, Jel-Kép, 2010
Előd Zoltán: A SZOCIOLÓGIA ALAPPROBLÉMÁJA ÉS A FORMÁLIS ÖNREFERENCIÁLIS RENDSZEREK, MSZT konferencia 2009 november, 2009
Fokasz Nikosz: Instabilitás és kényszer, MSZT konferencia 2009 november, 2009
Jelenfi Gábor: A válságok érzetei. A 2008/2009-es válság, mint esemény hírének elterjedése a nyilvánosságban, MSZT konferencia 2009 november, 2009
Fokasz Nikosz: Instabilitás és kényszer, Szociológia Szemle 2010, 2010
Fokasz Nikosz: Továbbszolgáló évtized, Társadalomkutatás Vol. 28, Number 1/March, 2010
Kopper Ákos - Micsinai István: Guernica, esemény, kép, metafora, emlékezés, MSZT konferencia 2010 november, 2010
Szvetelszky Zsuzsanna: A komplexitás homofíl és heterofíl jellege a görög mitológiában, MSZT konferencia 2010 november, 2010
Fokasz Nikosz: Instability and Constraint, European Sociological Association 10th Conference, Geneva, 2011. Szeptember., 2011
Kopper Ákos – Micsinai István: Globális politikai szimbólumok: Guernica, Mozgó Világ, 2011
Micsinai István: Társszerzői hálózatok topográfiája és dinamikája, Szociológiai Szemle, 2011
Fokas Nikos: Instability and Constraint Review of Sociology Vol. 21. (2011) 4., Review of Sociology Vol. 21. (2011) 4., 2011
Előd Zoltán: A szociológia alapproblémája és a formális önreferenciális rendszerek., Szociológia Szemle, Megjelenésre elfogadva, 2012
NIKOS FOKAS and AKOS KOPPER: Sensations, Evergreens in the Media and Social Memory, Review of Sociology megjelenésre elfogadva, 2012
vissza »