Wesselényi Ferenc (1605-1667) nádor leveleinek feltárása és kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73087
típus K
Vezető kutató Várkonyi Gábor
magyar cím Wesselényi Ferenc (1605-1667) nádor leveleinek feltárása és kiadása
Angol cím Letters of Ferenc Wesselényi (1605-1667), palatin of Hungary, research and publishing
magyar kulcsszavak Forrásfeltárás, politika-, művelődés- és igazgatástörténet, társadalmi kapcsolatrendszer, adatbázis építés
angol kulcsszavak Research of sources, political- and culturalhistory, social network of the Hungarian aristocracy, database
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Politikatörténet
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
zsűri Történelem
Kutatóhely Történeti Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Dominkovits Péter
Jankovics József
Lauter Éva
Szabó András Péter
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 9.820
FTE (kutatóév egyenérték) 2.60
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A feltárandó források a Wesselényi kapcsolatrendszerének reprezentatív felmérését is jelentik. A kiadandó levelezés egyaránt tartalmazza a korszak jelentős politikusaival folytatott levélváltásokat, a vármegyékhez és városokhoz írt hivatalos leveleket.
Az kutatási programot több éves forrásfeltáró munka előzte meg. Rendelkezünk Wesselényi Batthyány Ádámhoz, Csáky Ferenchez, Lippay Györgyhöz, Pálffy Istvánhoz és Pálhoz, Lőcse városához írt leveleivel. Az arisztokrata családok közül az Esterházy, Erdődy, Forgách család levéltáraiban található Wesselényi levelek felkutatásával bővítjük az ismert Wesselényi levelek számát. Ezt egészíti ki Wesselényinek Besztercebányához írott levelei. A kutatási időszak alatt fogjuk feltárni Sopron, Pozsony, Kassa városához illetve több vármegyéhez írt levelet. A kutatási időszak alatt az egyes levelezéseket folyamatosan jelentetjük meg, ezzel Wesselényi Ferenc leveleinek sorozatát indítjuk el. A kutatási eredményeket a program ideje alatt folyamatosan hasznosítjuk.
A levelek tudományos értékét gazdagítja, hogy a politikai történet mellett a művelődés-, a mentalitástörténet, a társadalom- és kultúrtörténet, az életmódkutatás stb. hasznosíthatja. A források modern feldolgozást nemcsak a hagyományos forráskritikai módszerekkel, hanem a digitális hozzáférhetőséggel (CD-Rom, internet) is szeretnénk biztosítani. A kutatási program olyan nagy terjedelmű forrásgyűjtemény, (cca. 800 dokumentum) feltárását és kiadását tervezi megvalósítani, amely a magyar forrásfeltáró hagyományokat a modern forrásfeltáró és feldolgozó technikával egyesíti.
angol összefoglaló
The research of Wesselényi’s letters is going to help us reconstructing the palatin’s social networks. Amongst his letters it is going to be found not only those, which were written to the most important politicians, but that official letters, as well, which were sent to several counties and towns.
The research project is based on the participants’ research skills, their formerly started studies in several archives at home and abroad too. We have already got his letters to Count Ádám Batthyány, to Count Ferenc Csáky, to Archbishop György Lippay, to the town of Lőcse and to Besztercebánya. During the research period we will study the following family archives: Csáky, Esterházy, Erdődy, Pálffy, Forgách, Homonnay-Drugeth; and the county archives of Sopron, of Vas, of Zala and we are planning researches in Vienna, Bratislava, Presov and Bánska Bystrica. The letters of Ferenc Wesselényi will be published year by year during the research period, as we are going to launch the series of selected letters and documents of Palatin Ferenc Wesselényi.
The scientific value of this project is that the letters of Wesselényi will be studied in many ways. His letters will provide accurate information to the historians and other researchers on the history of the political life, on the history of thinking and on the history of private life as well etc. Besides the traditional way of documents publishing we are going to develop a digital edition of our sources, which could help more effectively to create a database. The research project is planning to publish a large amount of sources (cca 800 pieces of documents). During our work we are going to use both, the traditional methods of the Hungarian historiography and the modern systems and methods of analysis.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt futamideje alatt jelentős mennyiségű eddig a kora újkori magyar történeti kutatás által kevésbé ismert Wesselényi levelet tártunk fel. A levelezés különösen két területet foglal magába, közigazgatási leveleket, vármegyékhez, városokhoz írott nádori leveleket, illetve országos méltóságokhoz írt hivatalos illetve magánleveleket. A több kötetre rúgó Wesselényi levelezés legfontosabb darabjai: Nádori levelek Lőcse és Sopron városokhoz, Borsod, Győr, Moson, Sopron, Zemplén és Zala vármegyékhez. A politikusokhoz írt levelezéskötetek közül kiemelkedik a Rottál Jánoshoz írt 126 levél (1659-1667), a Csáky Ferenchez, Batthyány Ádámhoz, Lippay Györgyhöz valamint Pálffy Pálhoz írt levelek digitális feldolgozása is megtörtént, ezeknek az anyagoknak a jegyzetelése jelenleg is zajlik, hamarosan ezek a kötetek is kiadásra kész állapotban lesznek. A projekt kiemelkedő eredménye a levelezés alapján elkészült, Wesselényi Ferenc 1630. szept. 3. és 1667. márc. 26. közötti tartózkodási helyeit rögzítő itinerárium, amelynek kiadását a közel jövőben tervezzük. (Az itinerárium publikálását on-line formában kivánjuk megoldani.) A projekt befejező szakaszában a rendelkezésünkre álló forrásanyag elemzéséhez új, eddig a kora újkori magyar történetírásban nem használt narratív pszichológiai szövegelemző rendszert is alkalmaztunk, amely alkalmas a szöveg jelentéstartalmának mélyebb feltárására. Eddig a Rottál Jánoshoz írt levelek elemzését kezdtük meg, amely máris igen érdekes eredményeket hozott.
kutatási eredmények (angolul)
During the three years term of our project we have managed to gather together large number of official and private letters of palatin Ferenc Wesselényi. The official letters of him were written especially to the management and officials of the counties and towns as Lőcse and Sopron (towns), Borsod, Győr, Moson, Sopron Zala, Zemplén (counties), and other hand to the Hungarian politicians as János Rottál, Ferenc Csáky, Ádám Batthyány, György Lippay and Pál Pálffy. The most important result of our researches is the collection of the letters to János Rottál, with the help of these 126 letters we can analyse more clearly the last period of Ferenc Wesselényi. Also it is very important for the Hungarian historiography the "Itinerary of Ferenc Wesseléyi" which has made ready to use during our project duration. The last period of our project we have started to introduce new methods in text analysis (NOOJ), which shows us further great perspective to work and use methods of the narrative psychology.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73087
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Várkonyi Gábor: A nádor és a fejedelem. Gondolatok Wesselényi Ferenc és II. Rákóczi György kapcsolatáról, Poertré és imázs. Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban. L'Harmattan Kiadó, 2008
Várkonyi Gábor [Lengyel Tünde]: Báthory. Zivot a smert', Ottovo Nakladeltsvi, Praha, 2009
Várkonyi Gábor: A magyar politikai elit generációi az országegyesítés időszakában, Rendszerváltások a magyar történelemben, 2010
Lauter Éva: Az érseki politika leveles könyve, kézirat, 2010
Lauter Éva: A nádorság a 17. században, kézirat, 2010
Várkonyi Gábor: Esélyek és lehetőségek - nádor jelöltek 1655-ben, megjelenés előtt, 2010
Várkonyi Gábor: Wesselényi ferenc és Nádasdy ferenc kapcsolata. Személyes ellentét vagy generációs különbségek a 17. századi magyar politikai elitben, megjelenés előtt, 2011
Szabó András Péter: A szécsényi seregszék jegyzőkönyve (1656–1661.), Nógrád Megyei Levéltár. Salgótarján, 2010
Szabó András Péter: Menyegzőtől mennyegzőig. Gondolatok a házasságkötési szokásrend magyarországi fejlődéséről., Századok 144., 2010

 

Projekt eseményei

 
2016-02-16 10:16:15
Résztvevők változása
vissza »