A Barrett nyelőcső klinikai és kísérletes vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73141
típus K
Vezető kutató Lázár György
magyar cím A Barrett nyelőcső klinikai és kísérletes vizsgálata
Angol cím Clinical and experimental investigation of Barrett's esophagus
magyar kulcsszavak Barrett nyelőcső, nyelőcső carcinoma, carcinogenesis, tumor megelőzés
angol kulcsszavak Barrett's esophagus, esophageal carcinoma, carcinogenesis, tumor prevention
megadott besorolás
Hematológia, immunológia, trombózis, fertőző betegségek (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Sebészet
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Sebészeti Klinika (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Czepán Mátyás
Góg Csaba
Ignáth Imre
Németh István
Paszt Attila
Rosztóczy András
Simonka Zsolt
Wittmann Tibor
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-06-30
aktuális összeg (MFt) 19.757
FTE (kutatóév egyenérték) 10.50
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A Barett-nyelőcső egy olyan premalignus állapot, melynek gyakorisága az elmúlt 20 évben drasztikusan megnövekedett. Ennek megfelelően a nyelőcső adenocarcinomák száma is tízszeresére emelkedett. A Barett-nyelőcső gyakran alakul ki gastroesophagealis reflux betegség (GERD) talaján. Az előkísérleteinkben kapott eredmények megegyeznek az utóbbi évek randomizált vizsgálataival, melyek szerint a Barett-nyelőcső progressziójának kivédésében az antireflux kezelés sokkal hatásosabb lehet a gyógyszeres terápiánál. Jelen projektünk célja, hogy többváltozós analízissel azonosítsuk azon faktorokat, melyek prediktívek a Barett-nyelőcső hisztopatológiai regressziója szempontjából. További céljaink között szerepel meghatározni a laparoscopos antireflux műtét hatásosságát a Barett-nyelőcső hosszútávú kontrolljában, valamint az oesophagealis gyomorsav és epe expozíció szempontjából. Szintén szeretnénk beállítani egy új kísérletes egér modellt, melyben vizsgálni tudjuk a Barrett-nyelőcső és a carcinogenezis kialakulásának főbb tényezőit (mint pl. a sósav és az epesavak), a karcinogenezis folyamatát és a humán oesophagealis epithel sejtek védekező mechanizmusait.
angol összefoglaló
Barrett's esophagus (BE) is a premalignant condition. The incidence of esophagal adenocarinoma on the grounds of BE has been rapidly increasing (by 10 fold in the last 20 years) in Western Societies BE is also associated with gastroesophageal reflux disease (GERD). The results of a recent randomized prospective study and our observations also suggest that successful antireflux therapy may be more effective than pharmaceutical therapy in respect to preventing BE from progression to carcinoma. The aim of our clinical study is to identify, by means of a multivariate analysis, factors predictive of histopathologic regression of BE after antireflux surgery and its impact on the chances of developing adenocarcinoma. We also wish to determine the effectiveness of laparoscopic antireflux surgery for BE in long term symptom control and in esophageal acid and bile exposure. Furthermore, we want to establish a new experimental mouse model to characterize the main internal risk factors (such as HCl, bile acids) in the initiation of BE and carcinogenesis and to determine the defence mechanisms of human esophageal submucosal glands.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Klinikai vizsgálatok Megvizsgáltuk a laparoscopos Nissen féle fundoplicatio hatékonyságát Barrett-nyelőcső (BNY) miatt operált betegeken (n=78). A műtét után 64 beteg utánkövetése történt, átlagosan 42±16.19 hónapig. Vizsgálataink szerint a low-grade dysplasia kialakulásában szerepet játszik a súlyos epés reflux. A kontroll vizsgálatok 10 esetben mutatták a Barrett-metaplasia (BM) teljes regresszióját. Részleges regresszió 9 esetben volt, 34 betegnél nem volt progresszió, 11 esetben volt progresszió (cardiális vagy intestinális metaplasia kialakulása). Az antireflux műtétek a betegek nagy részében kontrollálják a reflux betegséget, megakadályozzák a BM progresszióját és elősegítik a BM regresszióját. In vitro vizsgálatok Kísérleti rendszert dolgoztunk ki, amely alkalmas a humán nyelőcső epitél sejtek (NYES) iontranszport folyamatainak karakterizálására és toxikus ágensek NYES kifejtett hatásának a vizsgálatára. Kidolgoztunk egy új módszert, melynek során nyelőcső biopsziás mintákból enzimatikus úton NYESeket tudunk izolálni, mikrofluorometriás módszerrel karakterizáltuk a Na+/H+ és a Cl-/HCO3- kicserélő és a Na+/HCO3- kotranszporter jelenlétét. Humán NYES vonalon kimutattuk a pH regulációs transzporterek jelenlétét, megvizsgáltuk az epesav terhelés hatását a sejtek intracelluláris pH-jára, összehasonlítottuk a NYES ion transzportját más gasztrointesztinális epitél sejtek működésével.
kutatási eredmények (angolul)
Clinical studies: We investigated the efficacy of laparoscopic Nissen fundoplication in patients with Barrett’s esophagus (BE) (n=78). We assessed effect of fundoplication on symptoms of reflux disease, the changes of Barrett’s metaplasia (BM) in these patients. Clinical follow-up was available in the case of 64 patients at a mean of 42±16.19 months after surgery. Check-up examination revealed total regression of BM in 10 patients. Partial regression was seen in 9 cases, no further progression in 34 patients, and progression into cardiac or intestinal metaplasia in 11 patients. No cases of dysplastic or malignant transformation were registered. Severe biliary reflux is presumed to be a factor in the development of low grade dysplasia.Antireflux surgery can appropriately control the reflux disease and it may inhibit the progression and induce the regression of BM in these patients. In vitro studies: We developed a system for the characterization of ion transport mechanisms of human oesophageal epithelial cells (HOEC) and to study the effects of toxic agents on them. We used a novel method for the isolation of HOEC from oesophageal biopsy samples and characterized the presence of Na+/H+, Cl-/HCO3- exchanger and Na+/HCO3- cotransporter on HOEC. We confirmed the presence of pH regulatory transporters in HOEC line. We studied the effect of bile acids on the intracellular pH of HOEC and compared the HCO3- transport mechanisms of HOEC to those of other epithelial cells.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73141
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Le Jiang, Gonda T. A., Gamble M. V., Salas M., Seshan V., Shuiping Tu, Twaddell W. S., Hegyi P., Lázár Gy., Steele I., Varró A., Wang T. C., Tycko B.: Global hypomethylation of genomic DNA in cancer-associated myofibroblasts, Cancer Res, 2008
Wolfárd A., Paszt A., Szentpáli K., Hideghéthy K., Uhercsák G., Németh I., Tiszlavicz L., Lázár Gy.: Efficacy and drawbacks of neoadjuvant chemoradiotherapy in squamous cell carcinoma of the thoracic esophagus, Hepatogastroenterology közlésre elfogadva, 2011
Lázár Gy., Paszt A., Simonka Zs., Tiszlavicz L., Németh I., Izbéki F., Rosztóczy A., Wittmann T.: The role of laparoscopic fundoplication in the treatment of Barrett esophagus. Short-term clinical and pathological results, 11th World Congress of the International Society for Diseases of the Esophagus, Budapest, Program and Abstract Book, 2008
Simonka Zs., Paszt A., Ábrahám Sz., Géczi T., Tóth I., Horváth Z., Pethő I., Tiszlavicz L., Németh I., Izbéki F., Rosztóczy A., Wittmann T., Lázár Gy.: Comparison of efficiency of laparoscopic procedures in GERD and Barrett's esophagus (short term functional and histological results), Hepato-Gastroenterology, 2008
Simonka Zs., Paszt A., Ábrahám Sz., Pethő I., Tiszlavicz L., Németh I., Izbéki F., Rosztóczy A., Wittmann T., Lázár Gy.: Laparoscopos antireflux műtét szerepe a Barrett-nyelőcső kezelésében, Magy. Seb., 2008
Simonka Zs., Paszt A., Géczi T., Ábrahám Sz., Tóth I., Horváth Z., Pethő I., Tiszlavicz L., Németh I., Izbéki F., Rosztóczy A., Wittmann T., Lázár Gy.: Comparison of efficiency of laparoscopic procedures in GERD and Barrett's esophagus, Z. Gastroenterol., 2008
Lázár Gy.: A nyelőcsősebészet aktuális kérdései, Orvosképzés 83: 225-232, 2008
Lázár Gy.: Role of laparoscopic antireflux surgery in the treatment of Barrett's esophagus, European Surgery 41: Suppl. 229/09, 13., 2009
Simonka Zs., Paszt A., Ábrahám Sz., Géczi T., Tóth I., Horváth Z., Pethő I., Tiszlavicz L., Németh I., Izbéki F., Rosztóczy A., Wittmann T., Lázár Gy.: Comparison of efficiency of laparoscopic procedures in GERD and Barrett's esophagus (short term functional and histological results), Br. J. Surg. 96: (S5) 55-56., 2009
Czepán M., Rakonczay Z., Schnur A., Lázár Gy., Simonka Zs., Tiszlavicz L., Németh I., Venglovecz V., Wittmann T., Lonovics J., Varró A., Hegyi P.: NHE1 regulates migration in human gastric myofibroblasts, Gut 59: (Suppl. 3) A109, 2010
Lázár Gy., Paszt A., Simonka Zs., Tiszlavicz L., Németh I., Izbéki F., Rosztóczy A., Wittmann T.: The effect of laparoscopic Nissen fundoplication on Barrett's esophagus and GERD, 17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Abstract Book 51-52. p., 2009
Lázár Gy.: The effect of laparoscopic Nissen fundoplication on Barrett's esophagus and GERD, 18th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterelogists and Oncologists, Istanbul, Lecture Summaries, 2008
Czepan M., Rakonczay Z., Schnur A., Lazar Gy., Simonka Zs., Tiszlavicz L., Németh I., Venglovecz V. Varró A., Lonovics J., Wittmann T., Hegyi P.: Characterization of the acid/base transporters in human gastric myofibroblasts, Zeitschrift für Gastroenterologie 47: A12, 2009
Farkas K, Yeruva S, Rakonczay Z, Ludolph L, Molnár T, Nagy F, Szepes Z, Schnur A, Wittmann T, Hubricht J, Riederer B, Venglovecz V, Lázár Gy, Király M, Zsembery Á, Varga G, Seidler U, Hegyi P.: New therapeutic targets in ulcerative colitis: the importance of ion transporters in the human colon, Inflamm. Bowel Dis. 17: 884-898, 2011
Lázár Gy., Simonka Zs., Paszt A.,Ábrahám Sz., Pieler J., Tajti J., Tiszlavicz L., Németh I., Izbéki F., Rosztóczy A.: The effects of laparoscopic Nissen fundoplication on Barrett’s esophagus: long-term results, 19th International Congress of the EAES, Torino, 2011. Abstract 0173, 2011
Czepán M, Rakonczay Z, Varró A, Steele I, Dimaline R, Lertkowit N, Lonovics J, Schnúr A, Lázár G, Simonka Z, Venglovecz V, Wittmann T, Hegyi P.: NHE1 activity contributes to migration and necessary for proliferation of human gastric myofibroblasts, Pflugers Archiv-European Journal of Physiology közlésre elküldve, 2012
Simonka Zs., Paszt A., Ábrahám Sz., Pieler J., Tajti J., Tiszlavicz L., Németh I., Izbéki F., Rosztóczy A., Wittmann T., Rárosi F., Lázár Gy.: The effects of laparoscopic Nissen fundoplication on Barrett’s esophagus: long-term results, Scand. J. Gastroenterology közlésre elküldve, 2012
vissza »