Nuclear and particle physics research in PHENIX at RHIC and in TOTEM at LHC  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
73143
Type NK
Principal investigator Csörgő, Tamás
Title in Hungarian Nehézionfizikai és részecskefizikai kutatások a PHENIX/ RHIC és a TOTEM/LHC kísérletekben
Title in English Nuclear and particle physics research in PHENIX at RHIC and in TOTEM at LHC
Keywords in Hungarian kvantum-statisztikai és kvantum-optikai módszerek a nagyenergiás fizikában
Keywords in English quantum-statistical and quantum optical methods in high energy particle and nuclear physics
Discipline
Physics (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Nuclear physics
Panel Physics
Department or equivalent Theoretical Physics Department (Wigner Research Centre for Physics)
Participants Bengt, Lörstad
Csanád, Máté
Dénes, Ervin
Nagy, Márton
Novák, Tamás
Roy A., Lacey
Ster, András
Sziklai, János
Vértesi, Róbert
Starting date 2008-04-01
Closing date 2011-04-30
Funding (in million HUF) 52.000
FTE (full time equivalent) 14.11
state closed project
Summary in Hungarian
A BNL RHIC mind a négy kísérlete egybecsengően állapította meg, hogy az Au+Au ütközésekben olyan újfajta anyag jött létre, amelyik elnyeli a részecskesugarak energiáit. Ez az anyag a várakozásokkal ellentétben nem ideális gáznak, hanem tökéletes folyadéknak bizonyult, melyet az AIP 2005 legfontosabb tudományos eseményeként értékelt a fizika területén. 2007-ben PHENIX publikációban kimutattuk, hogy ezen folyadék kvark szabadsági fokokkal rendelkezik. Kutatásaink fő célja e tökéletes folyadék állapotegyenletének, termodinamikai jellemzőinek kísérleti és fenomenológiai meghatározása, valamint a folyadékkép érvényességi tartományának a kiértékelése, különböző energiájú és tömegszámú folyamatokban (p+p, d+Au, Cu+Cu, Au+Au ütközések vizsgálata 19.6, 62, 130 és 200 GeV nukleon-nukleon tömegközépponti energián). A hidrodinamika új, e célra kifejlesztett módszereivel meghatározzuk, hogy mi ennek a tökéletes, rendkívül alacsony viszkozitású és hővezetési együtthatójú folyadéknak az állapotegyenlete, és mi a hang sebessége ebben a közegben. Kísérleti munkánkat új, kvantum-optikai módszerek alkalmazására alapozzuk a nagy energiás nehézion és részecskefizikában: parciális koherenciát és parciális királis szimmetria helyreállásának jeleit vizsgáljuk két- és háromrészecske korrelációk mérésével, préselt koherens állapotok korrelációinak elméletét kiterjesztjük lokálisan táguló közegekre és kísérletileg keressük ennek jeleit a nagyenergiás nehézion és részecskefizikában a BNL RHIC gyorsító PHENIX kísérletében. A kvantum-optikai kutatások nagyenergiás fizikai alkalmazásának természetes, új kinematikai tartományra történő kiterjesztése a proton-proton szórás teljes hatáskeresztmetszetének meghatározása, a diffraktív disszociáció és az elasztikus szórás hatáskeresztmetszetének kísérleti és elméleti vizsgálata a CERN LHC TOTEM kísérletében. Ez a kutatás a lágy QCD folyamatok eddig gyorsítóban soha nem feltérképezett, új tartományának vizsgálatára nyújt unikális, más LHC kísérletekben nem vizsgálható lehetőséget.
Summary
All the four experiments at the RHIC accelerator have observed the formation of a new form of matter created in Au+Au collisions at sqrt(s(nn))= 200 GeV energies. This matter behaves as a perfect liquid, in contrast to earlier expectations, that assumed the formation of an ideal gas of nearly massless quarks and gluons. The RHIC discovery, that the hottest human-made form of matter is a fluid, has been selected as the top physics story of 2005 by the American Institute of Physics. During 2007, PHENIX determined that the degrees of freedom in this perfect fluid are valence quarks, and published the first measurements of its average speed of sound. The major goal of this proposal is to utilize PHENIX to explore the detailed properties of this perfect fluid of quarks, for example its equation of state, the temperature dependence of its speed of sound. We plan to establish the limits of the hydrodynamical description in various reactions including p+p, d+Au, Cu+Cu and Au+Au collisions, with nucleon-nucleon center of mass energies of 19.6, 62, 130 and 200 GeV. The proposal is based on the application of novel quantum optical studies in high energy nuclear and particle physics: we investigate the signals of partial optical coherence and chiral symmetry restoration by measuring two and three particle correlations, and we search experimentally for the signatures of squeezed quantum states of in-medium mass modified hadrons in PHENIX. These quantum optical studies in high energy physics can naturally be extended to a new kinematic domain in proton + proton collisions, investigating total cross section, diffractive dissociation and elastic scattering in the TOTEM experiment at CERN LHC. This research studies a new domain of soft QCD that has not been available before for experimental investigation at colliders energies and TOTEM yields a kinematic window at very forward rapidities that is not accessible to any other experiment.

 

Final report

 
Results in Hungarian
2010 februárjában a PHENIX kísérlet együttműködésben publikáltuk a RHIC Au+Au ütközéseiben a direkt fotonok spektrumát. A RHIC Au+Au ütközéseiben már 2005-2007-ben feltárt tökéletes kvarkfolyadék 2010-es eredményünk szerint nem állhat hadronokból. Tehát kísérletileg igazoltuk a kvark-gluon plazma felfedezését a RHIC 200 GeV-es Au+Au ütközéseiben. A kvarkanyag a várakozásokkal ellentétben erősen csatoltnak bizonyult, szinte tökéletesen folyik, leírására a szokásos perturbatív eljárások nem alkalmazhatóak sikeresen. Kiemelkedő eredményünk volt az eta' mezon jelentős tömegmódosulásának felfedezése a RHIC gyorsító 200 GeV-es Au+Au ütközéseiben - ez a világon a leggyorsabban, 10**(-22) sec alatt bekövetkező, kísérletileg felfedezett tömegcsökkenés. Feltártuk a relativisztikus hidrodinamika új, egzakt és explicit megoldási osztályait, melyek segítségével megerősítettük és pontosítottuk a RHIC Au+Au ütközéseiben keletkező új anyag kezdeti hőmérsékletének és energiasűrűségének értékét és pontos értéket adtunk a közegbeli hangsebességre is. Új módszerünk alkalmazásával 2011-ben közöltük a CERN LEP L3 kísérletének adataiból készült filmfelvételünket, mely a világ legrövidebb ismert filmfelvétele lett, mivel a képsorozat 10**(-24) sec alatt véget ér. Lezártuk a TOTEM kísérlet építési szakaszát, és sikeresen publikáltuk a diffraktív p+p szórás differenciális hatáskeresztmetszetét az LHC sqrt(s) = 7 TeV-es energiáján.
Results in English
In the PHENIX collaboration, the direct photon spectrum was measured in 200 GeV Au+Au collisions at RHIC. This 2010 paper proved, that the perfect fluid of quarks, found in the 2005-2007 period, cannot be explained in terms of hadrons because the initial temperature is larger than the Hagedorn limit. This result completes the proof of discovery of a quark-gluon plasma in 200 GeV Au+Au collisions. Surprizingly, this quark-matter is found to flow nearly perfectly and it cannot be successfully described using perturbative calculations. We reported a significant modification of the mass of the eta' meson in 200 GeV Au+Au collisions at RHIC. This is the fastest mass drop ever seen experimentally: it appears in less than 10**(-22) sec. We discovered new, explicit classes of exact solutions of relativistic hydrodynamics. We applied them to a precise determination of the initial temperature, the energy density and the speed of sound of the strongly interacting quark-gluon plasma in Au+Au collisions at RHIC. With our new method, we published a femtoscopic analysis of CERN LEP experiment L3 data. This study resulted in the fastest movie ever made by man: the sequence of pictures about this elementary particle reaction ends in less than 10**(-24) sec. We have completed the construction phase of the CERN LHC experiment TOTEM and we successfully published the differential cross-section in diffractive p+p collisions at sqrt(s) = 7 TeV energies.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73143
Decision
Yes

 

List of publications

 
M.I. Nagy for the PHENIX Collaboration: Particle-antiparticle back-to-back correlation measurement in 200 GeV Au+Au collisions, Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy, CERN, Schwitzerland, 2009
T. Csörgő, M. I. Nagy and M. Csanád: New exact solutions of relativistic hydrodynamics, J.Phys.G35:104128, 2008
T. Csörgő, M. Csanád and M. I. Nagy: A new family of simple solutions of perfect fluid hydrodynamics, Phys.Lett.B663:306-311, 2008
M. Csanád and T. Csörgő: Kaon HBT radii from perfect fluid dynamics using the Buda-Lund model., Acta Phys.Polon.Supp. 1:521-524, 2008
M. I. Nagy, T. Csörgő: Multi-boson correlations using wave-packets II., Eur.Phys.J.ST 155:115-122, 2008
A. Z. Mekjian, S. J. Lee, S. Hegyi and T. Csörgő: Critical Exponents and Particle Multiplicity Distributions in High Energy Collisions., Nucl.Phys. A809:266-274, 2008
M. Csanád, T. Csörgő, B. Lörstad, M. I. Nagy, A. Ster: From Quark Gluon Plasma to a Perfect Fluid of Quarks and Beyond., Subnucl.Ser. 44:543-554, 2008
M. Deile, F. Caspers, T. Kroyer, M. Oriunno, E. Radermacher, F. Roncarolo, Anna Sótér: Beam Coupling Impedance Measurement and Mitigation for a TOTEM Roman Pot, 11th European Particle Accelerator Conference (EPAC08) Conf.Proc.C0806233:tupp029, 2008
T. S. Biró, P. Lévai and T. Csörgő (eds): Hadronic and quark matter. Proceedings, Zimanyi 75 Memorial Workshop, Budapest, Hungary, July 1-4, 2007, Eur.Phys.J.ST 155:1-230, 2008
T. Csörgő: Bose-Einstein or HBT correlations in high energy reactions, Proc. Int Symp. Multiparticle Dynamics, Hamburg (ISMD08)* 255-262, 2008
W. Metzger, T. Novák, W. Kittel and T. Csörgő: Parametrization of Bose-Einstein Correlations in e+e- annihilation and reconstruction of the source function, Int.J.Mod.Phys. E16:3224-3243, 2008
T. Csörgő: Correlation Probes of a QCD Critical Point, PoS HIGH-pTLHC08:027, 2008
G. Anelli, ... A. Ster et al, TOTEM Collaboration: The TOTEM Experiment at the CERN Large Hadron Collider, J. Instrum. 3 S08007, 2008
D. Antchev, ... A. Ster et al, TOTEM Collaboration: Diffraction at TOTEM, arXiv:0812.3338 [hep-ex], 2008
A. Afanasiev, ..., M. Csanád, T. Csörgő, ... R. A. Lacey, ..., A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Particle-species dependent modification of jet-induced correlations in Au+Au collisions at s(NN)**(1/2) = 200-GeV, Phys. Rev. Lett. 101:082301, 2008
A. Afanasiev, ..., M. Csanád, T. Csörgő, R. A. Lacey, ..., A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Source breakup dynamics in Au+Au Collisions at s(NN)**(1/2) = 200-GeV via three-dimensional two-pion source imaging, Phys. Rev. Lett. 100:232301, 2008
A. Adare, ..., M. Csanád, T. Csörgő, ..., R. Lacey, ... A. Ster et al, PHENIX Collaboration:: Onset of pi0 Suppression Studied in Cu+Cu Collisions at sNN=22.4, 62.4, and 200 GeV,, Phys. Rev. Lett. 101:162301, 2008
A. Adare, ..., M. Csanád, T. Csörgő, ..., M. Nagy, R. Lacey, ... A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration:: J/psi Production in s(NN)**(1/2) = 200-GeV Cu+Cu Collisions, Phys.Rev.Lett.101:122301, 2008
A. Adare, ..., T. Csörgő, ..., R. Lacey, ... A. Ster et al, PHENIX Collaboration:: Suppression pattern of neutral pions at high transverse momentum in Au + Au collisions at s(NN)**(1/2) = 200-GeV and constraints on medium transport coefficients, Phys.Rev.Lett.101:232301, 2008
A. Adare, ..., M. Csanád, T. Csörgő, ..., R. Lacey, ... A. Ster et al, PHENIX Collaboration:: Charged hadron multiplicity fluctuations in Au+Au and Cu+Cu collisions from sqrt(s_NN) = 22.5 to 200 GeV, Phys. Rev. C78: 044902, 2008
A. Adare, ..., T. Csörgő, ..., R. Lacey, ... A. Ster et al, PHENIX Collaboration:: Dihadron azimuthal correlations in Au+Au collisions at s(NN)**(1/2) = 200 GeV, Phys. Rev. C78:014901, 2008
A. Adare, ..., M. Csanád, T. Csörgő, ..., R. Lacey, ... A. Ster et al, PHENIX Collaboration:: Quantitative Constraints on the Opacity of Hot Partonic Matter from Semi-Inclusive Single High Transverse Momentum Pion Suppression in Au+Au collisions at ..., Phys.Rev.C77:064907, 2008
A. Adare, ..., M. Csanád, T. Csörgő, ..., M. Nagy, R. Lacey, ... A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration:: Cold Nuclear Matter Effects on J/Psi as Constrained by Deuteron-Gold Measurements at s(NN)**(1/2) = 200-GeV, Phys.Rev.C77:024912, 2008
M. Csanád , B. Tomasik, T. Csörgő: Interplay among the azimuthally dependent HBT radii and the elliptic flow, Eur.Phys.J.A37:111-119, 2008
M. Csanád, T. Csörgő, A. Ster, B. Lörstad, N.N. Ajitanand, J.M. Alexander, P. Chung, W.G. Holzmann, M. Issah, and R.A. Lacey: Universal scaling of the elliptic flow data at RHIC, Eur.Phys.J.A38:363-368, 2008
M. Csanád , M. I. Nagy, T. Csörgő: Similar final states from different initial states using new exact solutions of relativistic hydrodynamics, Eur.Phys.J.ST 155:19-26, 2008
M. I. Nagy, T. Csörgő and M. Csanád: Detailed description of accelerating, simple solutions of relativistic perfect fluid hydrodynamics, Phys.Rev.C77:024908, 2008
S.S. Adler, ..., T. Csörgő, ..., A. Ster et al, PHENIX Collaboration: Centrality dependence of charged hadron production in deuteron + gold and nucleon + gold collisions at s(NN)**(1/2) = 200-GeV, Phys.Rev.C77:014905, 2008
S.S. Adler, ..., T. Csörgő, ..., A. Ster et al, PHENIX Collaboration: Transverse momentum and centrality dependence of dihadron correlations in Au+Au collisions at s(NN) = 200-GeV: Jet-quenching and the response of partonic matter,, Phys.Rev.C77:011901, 2008
Sandra S. Padula , O. Socolowski, Jr. , T. Csörgő, M.I. Nagy: Search for Squeezed-Pair Correlations at RHIC, J.Phys.G35:104141, 2008
T. Csörgő, W. Kittel, W. Metzger and T. Novák: Parametrization of Bose-Einstein Correlations and Reconstruction of the Space-Time Evolution of Pion Production in e+e- Annihilation, Phys. Lett. B663: 214-216, 2008
A. Adare, ..., T. Csörgő, ... PHENIX Collaboration: Dilepton mass spectra in p+p collisions at s**(1/2) = 200-GeV and the contribution from open charm, Phys.Lett.B670:313-320, 2009
T. Novák, T. Csörgő et al, L3 Collaboration:: Initial conditions, time evolution and BE correlations in e+ e- annihilation, Acta Phys.Polon.B40:919-924, 2009
A. Adare, ..., T. Csörgő, ... PHENIX Collaboration: Inclusive cross section and double helicity asymmetry for pi0 production in p+p collisions at sqrt(s) = 62.4 GeV, Phys.Rev.D79:012003, 2009
T. Csörgő: Bose-Einstein or HBT correlations in high energy reactions, arXiv:0901.0766 [hep-ph], 2009
T. Csörgő for the PHENIX Collaboration: Femtoscopic results in Au+Au and p+p from PHENIX at RHIC, Presentation at the WPCF 2009 conference, CERN, Schwitzerland, 2009
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, ... J. Sziklai, ... R. Vértesi, et al, PHENIX Collaboration: The polarized gluon contribution to the proton spin from the double helicity asymmetry in inclusive pi0 production in polarized p + p collisions at s**(1/2) = 200-GeV, Phys.Rev.Lett.103:012003, 2009
S. Afanasiev, ... M. Csanád, T. Csörgő, ... A. Ster, J. Sziklai et al, PHENIX Collaboration: Photoproduction of J/psi and of high mass e+e- in ultra-peripheral Au+Au collisions at s**(1/2) = 200-GeV, Phys.Lett.B679:321-329, 2009
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, ... M. Nagy, J. Sziklai, A. Ster, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Measurement of Bottom versus Charm as a Function of Transverse Momentum with Electron-Hadron Correlations in p+p Collisions at sqrt(s)=200 GeV, Phys.Rev.Lett.103:082002, 2009
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, ... M. Nagy, J. Sziklai, A. Ster, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Photon-Hadron Jet Correlations in p+p and Au+Au Collisions at s**(1/2) = 200-GeV, Phys.Rev.C80:024908, 2009
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, ... M. Nagy, J. Sziklai, A. Ster, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Kaon interferometric probes of space-time evolution in Au+Au collisions at s(NN)**(1/2) = 200-GeV, Phys.Rev.Lett.103:142301, 2009
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, ... M. Nagy, J. Sziklai, A. Ster, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: High-pT pi0 Production with Respect to the Reaction Plane in Au + Au Collisions at s(NN)**(1/2) = 200-GeV, Phys.Rev.C80:054907, 2009
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő,... R. A. Lacey, ... M. Nagy, J. Sziklai, A. Ster, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Systematic Studies of Elliptic Flow Measurements in Au+Au Collisions at s**(1/2) = 200-GeV, Phys.Rev.C80:024909, 2009
R. Vértesi, T. Csörgő, J. Sziklai: Significant in-medium eta-prime mass reduction in s(NN)**(1/2) = 200-GeV Au+Au collisions, Nucl.Phys.A830:631C-632C, 2009
T. Csörgő: Critical Opalescence: An Optical Signature for a QCD Critical Point, PoS CPOD2009:035,2009, 2009
M. Csanád: Initial conditions, equations of state and final state in hydrodynamics, Acta Phys.Polon.B40:1193-1198, 2009
M. Csanád for the PHENIX Collaboration: Ultra-peripheral Au+Au collisions at PHENIX, Proc. 17th International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Subjects (DIS 2009), 2009
T. Csörgő for the L3 Collaboration: Detailed L3 measurements of Bose-Einstein correlations and a region of anti-correlations in hadronic Z^0 decays at LEP, Proc. XXXIXth International Symposium on Multiparticle Dynamics, Gomel, Belarus, September 2009, 2009
R. A. Lacey: Energy Scan at RHIC - Search for the QCD Critical Point, Invited talk, Workshop on Hot and Cold Baryonic Matter, Budapest, 2010, 2010
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, G. Dávid, R. Lacey, J. Sziklai, ... R. Vértesi, et al, PHENIX Collaboration: Enhanced production of direct photons in Au+Au collisions at sqrt(s_NN)=200 GeV and implications for the initial temperature, Phys.Rev.Lett.104:132301, 2010
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő ... R. A. Lacey, ... M. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Elliptic and hexadecapole flow of charged hadrons in Au+Au collisions at sqrt(s_NN) = 200 GeV, Phys.Rev.Lett.105:062301, 2010
T. Csörgő, R. Vértesi, J. Sziklai: Indirect observation of an in-medium eta' mass reduction in S(NN)**(1/2) = 200 GeV Au+Au collisions, Phys.Rev.Lett.105:182301, 2010
T. Csörgő, W. Metzger, W. Kittel, T. Novák, for the L3 Collaboration: Detailed L3 measurements of Bose-Einstein correlations and a region of anti-correlations in hadronic Z^0 decays at LEP, http://arxiv.org/abs/1002.1303, 2010
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Trends in Yield and Azimuthal Shape Modification in Dihadron Correlations in Relativistic Heavy Ion Collisions, Phys.Rev.Lett.104:252301, 2010
M. Csanád and M. Vargyas: Observables from a relativistic hydro solution, Eur.Phys.J.A44:473-478, 2010
M. Csanád for the PHENIX Collaboration: Ultra-peripheral Au+Au collisions at PHENIX, arXiv:0907.4856 [nucl-ex], 2010
M. I. Nagy: Simple explicit solutions of perfect fluid hydrodynamics and phase-space evolution, Phys.Rev.C83:054901, 2010
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration:: Measurement of Transverse Single-Spin Asymmetries for J/psi Production in Polarized p+p Collisions at sqrt(s) = 200 GeV., Phys.Rev.D82:112008, 2010
G. Antchev, ..., M. Csanád, T. Csörgő, T. Novák, A. Ster et al, TOTEM Collaboration: The TOTEM Detector at LHC, Nucl.Instrum.Meth. A617:62-66, 2010
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, ... Á. Kiss, M.I. Nagy, J. Sziklai, R. Vértesi ... et al, PHENIX Collaboration: Azimuthal anisotropy of neutral pion production in Au+Au collisions at $\sqrt(s_NN)$ = 200 GeV: Path-length dependence of jet quenching and the role of initial geometry, Phys.Rev.Lett.105:142301, 2010
A. Adare, M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. I. Nagy, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: High p_T direct photon and pi^0 triggered azimuthal jet correlations and measurement of k_T for isolated direct photons in p+p collisions at sqrt{s}=200 GeV, Phys.Rev.D82:072001, 2010
A. Adare, ..., M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M.I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Transverse momentum dependence of meson suppression - eta suppression in Au+Au collisions at sqrt{s_{NN}} = 200 GeV, Phys.Rev.C82:011902, 2010
A. Adare, M. Csanád, T. Csörgő, ... M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Transverse momentum dependence of J/psi polarization at midrapidity in p+p collisions at s**(1/2) = 200-GeV, Phys.Rev.D82:012001, 2010
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Detailed measurement of the $e^+ e^-$ pair continuum in $p+p$ and Au+Au collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 200$ GeV and implications for direct photon production, Phys.Rev.C81:034911, 2010
A. Adare, M. Csanád, T. Csörgő, M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Double-Helicity Dependence of Jet Properties from Dihadrons in Longitudinally Polarized p+p Collisions at sqrt{s} = 200 GeV, Phys.Rev.D81:012002, 2010
A. Adare, ..., M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M.I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Cold Nuclear Matter Effects on J/psi Yields as a Function of Rapidity and Nuclear Geometry in Deuteron-Gold Collisions at sqrt(s_NN) = 200 GeV, http://arxiv.org/abs/1010.1246, 2010
J. Csörgő, Cs. Török, T. Csörgő: Részecskés kártyajáték - elemi részecskék játékosan, http://www.lulu.com/product/paperback/r%C3%A9szecsk%C3%A9s-k%C3%A1rtyaj%C3%A1t%C3%A9k/14450117?productTrackingContext=author_spotlight_86913112_, 2010
Csörgő Judit, Török Csaba, Csörgő Tamás: EU formatervezési mintaoltalom: Részecskés kártyajáték (önszorgalomból kifejlesztve és önerőből finanszírozva), http://esearch.oami.europa.eu/copla/design/data/001876111-0001 , ..., /001876111-0010 0010, 2011
Csörgő Judit, Török Csaba, Csörgő Tamás: Elemi részecskék játékosan kártyajáték (önszorgalomból kifejlesztve és önerőből finanszírozva), Magyar Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam, 8. szám, D58. oldal, 2011
J. Csörgő, Cs. Török, T. Csörgő: Quark Matter Card Game - Elementary Particles on Your Own (developed on our own and funded on our own), http://www.lulu.com/product/paperback/quark-matter-card-game---elementary-particles-on-your-own/16118670?productTrackingContext=author_spotlight_86913112_, 2011
M. Deile, A. Sótér, F. Caspers, T. Kroyer, F. Roncarolo: Beam-Coupling Impedance Measurement on a TOTEM Roman Pot, TOTEM-COMM-2011-001, 2011
F. Nemes: Magnetic fields and optics calculations for TOTEM, TOTEM-COMM-2011-002, 2011
F. Nemes, T. Csörgő: Preliminary analysis of pp elastic scattering dsigma/dt data, TOTEM-COMM-2011-3, 2011
G. Antchev, ..., M. Csanád, T. Csörgő, ... F. Nemes, T. Novák, J. Sziklai, et al, TOTEM Collaboration: Proton-proton elastic scattering at the LHC energy of s** (1/2) = 7-TeV, Europhys.Lett.95:41001, 2011
R. Vértesi, T. Csörgő, J. Sziklai: Significant in-medium eta' mass reduction in s(NN)**(1/2) = 200- GeV Au+Au collisions at the BNL Relativistic Heavy Ion Collider, Phys.Rev.C83:054903, 2011
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Nuclear modification factors of phi mesons in d+Au, Cu+Cu and Au+Au collisions at sqrt(S_NN)=200 GeV, Phys.Rev.C83:024909, 2011
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M.I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Suppression of away-side jet fragments with respect to the reaction plane in Au+Au collisions at sqrt(s_NN) = 200 GeV, http://arxiv.org/abs/1010.1521 (submitted for publication), 2011
P. Achard, ...T. Csörgő, ... W. Kittel, W. Metzger, T. Novák et al, L3 Collaboration: Test of the tau-Model of Bose-Einstein Correlations and Reconstruction of the Source Function in Hadronic Z-boson Decay at LEP, Eur.Phys.J.C71:1648, 2011
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, ..., A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Identified charged hadron production in p+p collisions at sqrt{s}=200 and 62.4 GeV, Phys.Rev.C83:064903, 2011
A. Adare, .. M. Csanád, T. Csörgő, ... J. Sziklai et al, PHENIX Collaboration: Azimuthal correlations of electrons from heavy-flavor decay with hadrons in p+p and Au+Au collisions at sqrt(s_NN)=200 GeV, Phys.Rev.C83:044912, 2011
A. Ster, M. Csanád, T. Csörgő, B. Lörstad, B. Tomasik: Spectra, elliptic flow and azimuthally sensitive HBT radii from Buda-Lund model for sqrt(s(NN)) = 200 GeV Au+Au collisions, Eur.Phys.J.A47:58, 2011
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, ... A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Cross section and double helicity asymmetry for $\eta$ mesons and their comparison to neutral pion production in p+p collisions at $sqrt(s)=200 GeV$., Phys.Rev.D83:032001, 2011
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, ... A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi,: Event Structure and Double Helicity Asymmetry in Jet Production from Polarized $p+p$ Collisions at $\sqrt{s} = 200$~GeV, Phys.Rev.D84:012006, 2011
C. Flensburg, G. Gustafson, L. Lönnblad and A. Ster: Correlations in double parton distributions at small x, JHEP 2011, Number 6, 66, 2011
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, ... M. I. Nagy, J. Sziklai,: Cross Section and Parity Violating Spin Asymmetries of W^\pm Boson Production in Polarized p+p Collisions at sqrt{s}=500 GeV, Phys.Rev.Lett.106:062001, 2011
R. Vértesi, T. Csörgő and J. Sziklai: In-medium reduction of the eta' mass in sqrt{s_NN} = 200 GeV Au+Au collisions, http://arxiv.org/abs/1102.0785, 2011
W. Metzger, T. Novák, T. Csörgő, W. Kittel: Bose-Einstein Correlations and the Tau-Model, http://arxiv.org/abs/1105.1660, 2011
M. Csanád, M. Kőfaragó: A method of eta' decay product selection to study partial chiral symmetry restoration, http://arxiv.org/abs/1101.1192, 2011
M. Csanád, I. Majer: Initial temperature and EoS of quark matter from direct photons, http://arxiv.org/abs/1101.1280, 2011
M. Csanád: Initial temperature of the strongly interacting Quark Gluon Plasma created at RHIC, http://arxiv.org/abs/1101.1282, 2011
M. Csanád for the PHENIX Collaboration: Femtoscopic results in Au+Au and p+p from PHENIX at RHIC, http://arxiv.org/abs/1101.2086, 2011
A. Adare, ..., M. Csanád, T. Csörgő, M. I. Nagy, Á. Kiss, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: J/psi suppression at forward rapidity in Au+Au collisions at sqrt(s_NN)=200 GeV, http://arxiv.org/abs/1103.6269, 2011
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M.I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Ground and excited charmonium state production in p+p collisions at sqrt(s)=200 GeV, http://arxiv.org/abs/1105.1966, 2011
A. Adare, M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Production of omega mesons in p+p, d+Au, Cu+Cu, and Au+Au collisions at sqrt(s_NN)=200 GeV, http://arxiv.org/abs/1105.3467, 2011
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, ... R. A. Lacey, ... M.I. Nagy, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Measurements of Higher-Order Flow Harmonics in Au+Au Collisions at sqrt(s_NN) = 200 GeV, http://arxiv.org/abs/1105.3928, 2011
A. Adare, ..., M. Csanád, T. Csörgő,... R. A. Lacey, ... M. I. Nagy, J. Sziklai, R. Vértesi et al. PHENIX Collaboration: Observation of direct-photon collective flow in sqrt(s(NN))=200 GeV Au+Au collisions, http://arxiv.org/abs/1105.4126, 2011
A. Adare, M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. I. Nagy, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Suppression of back-to-back hadron pairs at forward rapidity in d+Au collisions at sqrt(s(NN)) = 200 GeV, http://arxiv.org/abs/1105.5112, 2011
A. Adare, ..., M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Measurement of neutral mesons in p+p collisions at sqrt(s) = 200 GeV and scaling properties of hadron production, Phys.Rev.D83:052004, 2011
M. Csanád, I. Májer: Equation of state and initial temperature of quark gluon plasma at RHIC, http://arxiv.org/abs/1101.1279v2, 2011
T. Csörgő, R. Vértesi, J. Sziklai: Restoration of a Lost Symmetry -- Mass Reduction of the \eta' Mesons in 10^-22 Sec, "Inside RHIC" online magazine, BNL, January 2011, 2011
A. Ster, M. Csanád, T. Csörgő, B. Löra: Oscillating HBT radii and the time evolution of the source - sqrt(s_NN) = 200 GeV Au+Au data analyzed with azimuthally sensitive Buda-Lund hydro model, Proceedings of the Sixth Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy (WPCF2010), 2011
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, ... R. A. Lacey, ... M. Nagy, J. Sziklai, A. Ster, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration:: Heavy Quark Production in p+p and Energy Loss and Flow of Heavy Quarks in Au+Au Collisions at sqrt(s_NN)=200 GeV., http://arxiv.org/abs/1005.1627 (submitted for publication), 2011
T. Csörgő, R. Vértesi, J. Sziklai: U_A(1) Symmetry Restoration from an In-Medium eta' Mass Reduction in sqrt(s(NN)) = 200 GeV Au+Au Collisions, Proc. XL ISMD, Antwerpen, Belgium (University of Antwerpen Press), 2011
M. Csanád, M. Kőfaragó: A Method of $eta'$ decay product selection to study partial chiral symmetry restoration, Proc. WPCF 2010, Kiev, Ukraine (to be published), 2011
M. Csanád, M. Kőfaragó: Tagging of eta' decay products to analyze chiral restoration, Eur.Phys.J.A47:76, 2011
T. Csörgő for the TOTEM Collaboration: Proton-proton elastic scattering cross-section at sqrt(s) = 7 TeV as measured by the CERN LHC experiment TOTEM, Proc. XLI International Symposium on Multiparticle Dynamics, ISMD 2011, Miyajima, Japan, 2011
Back »