Thébai temetők  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73157
típus K
Vezető kutató Bács Tamás
magyar cím Thébai temetők
Angol cím Theban Necropoleis
magyar kulcsszavak Egyiptom, elit sírok, sírművészet, halotti szövegek, túlvilághit, szakrális építészet, temetőelemzés
angol kulcsszavak Egypt, elite tombs, tomb art, mortuary texts, Otherworld conceptions, sacred architecture, cemetery analysis
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Ókori kultúra
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Egyiptológia
zsűri Régészet
Kutatóhely Ókortudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Fábián Zoltán Imre
Schreiber Gábor
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 24.000
FTE (kutatóév egyenérték) 2.46
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A több mint két évtizede megkezdett egyiptomi magyar ásatások folytatása a thébai elittemetők két nagyobb körzetében (El-Khokha, Sheikh Abd el-Qurna), és a feltárásokkal kapcsolatos kutatások, melyek az ókori Egyiptom történetének minden főbb korszakát érintik, a szakrális építészet építészettörténeti kutatásával, a sírművészet tematikus, ikonográfiai és technikai vizsgálatával, a halotti szövegek vallástörténeti, tartalmi, filológiai, hagyománytörténeti szempontú megközelítésével.

A két nagyobb temetőkörzet négy kiemelt szektorának feltárása lehetővé teszi nemcsak az egyes objektumok vizsgálatát, hanem a temetőelemzés tágabb aspektusából történő megközelítését, és az összehasonlító vizsgálatokat is.

A kutatás a következő sírok kultuszhelyek és körzetük feltárását, feldolgozását és publikálását tervezi: TT 32 (Dzsehutimesz, 19. dinasztia, leletfeldolgozás, publikáció), TT 65 (Nebamun/Imiszeba, 18/20. dinasztia, feltárás folytatása), TT 184 (Nefermenu, 19. dinasztia, feltárás folytatása), TT 185 (Szenioker, Óbirodalom, új feltárás), -59- (Bakenamun, leletfeldolgozás), -61- (Amenhotep), továbbá: TT 66, TT 67, TT 204, TT 205, TT 206, -7-, -8-, -24-, -43-, -44-, -60-, -343-, -344-, -400- (Újbirodalom), Szaff 1. és Szaff 2. (Középbirodalom),
A feltárások mellett az egyiptomi régészeti hatóságok engedélyével további sírok is bevonhatók az összehasonlító vizsgálatba: TT 23 (Tjai), TT 264 (Ipij), TT 370 (Neb-seni).

Egyes sziklasírokat korábbiak átalakításával dolgoztak ki, legtöbbjüket másodlagosan is felhasználták temetkezésre, elsősorban a Harmadik Átmeneti és a Késői Korban, de egészen a későantik korig követhető a temetőkörzetek használata, sőt az egyik körzetben kopt monostor települt, mely a temető eredeti objektumainak más célú, eddig alig ismert újrafelhasználását alakította ki.
angol összefoglaló
The project’s aim is the continuation of the more than two decade long fieldwork of the Hungarian Mission in two areas of the Theban elite necropolis (El-Khokha, Sheikh Abd el-Qurna) and associated research that relates to all major historic periods of ancient Egypt and which includes the study of sacred architecture, that of the artistic, religious and technical aspects of elite burials, as well as the religio-historical and philological analyses of mortuary literature.

A diachronic framework presented by the research of four study areas in two larger sections of the cemetery allows for not only the study of individual tombs, but also a better understanding of and a broader perspective on the development of the necropolis and the changes in mortuary customs.

The following tomb chapels, cult-places and precincts are projected to be excavated, studied, and published: TT 32 (Djehutimes, 19th Dynasty, study of finds, publication), TT 65 (Nebamun/Imiseba, 18/20th Dynasty, excavation), TT 184 (Nefermenu, 19th Dynasty, excavation), TT 185 (Senioker, Old Kingdom, new excavation), -59- (Bakenamun, study of finds), -61- (Amenhotep, study of finds), moreover: TT 66, TT 67, TT 204, TT 205, TT 206, -7-, -8-, -24-, -43-, -44-, -60-, -343-, -344-, -400- (New Kingdom), Saff 1. and Saff 2. (Middle Kingdom).
With the consent of the Egyptian authorities it will also become possible to expand our field of study to include further monuments, namely TT 23 (Tjay), TT 264 (Ipiy), TT 370 (Nebseni).

Of the rock-cut tombs some were created by modifying earlier ones, while most of them also served as secondary burial places, especially during the III. Intermediate and Late Periods. The continuous use of the two study areas can be traced through to the Late Antique period, most clearly on Sheikh Abd el-Gurna, where a monastic community was established (‘Monastery of Cyriacus’) at the time.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
TT 65 Projekt: TT 65: A sír díszítetlen, „lejtős folyosójának” és sírkamrájának feltárása. A falfestmények restaurátori munkálatainak megkezdése, ill. epigráfiai dokumentációjuk folytatása. Shaft ‘4’: Az újonnan felfedezett aknasír feltárása, a leletek közül a komoly tudományos értékkel bíró textilleletek konzerválása kezdődött meg. Saff 1: Az eddigi kutatás számára ismeretlen új szaff-sír és egy a 20. század eleje óta feledésbemerült sír (’Mond-tomb’) feltárásainak megkezdése. TT 184 Projekt: Feltárás a Khokha domb déli lejtőjének felső szakaszában – a TT 184, 185, 204, 205, „206”, 412, 413, (Kampp) -41-, -42-, -43- sírok kutatása, feltárása. Újonnan felfedezett sírok és díszített építmények feltárása, részleges helyreállítása: Saff-1 (Középbirodalom), festett vályogtégla-szentély (18. dinasztia). A TT 184 és TT 185 (Szeni-iqer, Óbirodalom) előudvarai fölötti modern ház elbontása, az előudvarok feltárása, a temető legrégebbi, óbirodalmi sírjainak kontextus-elemzése. TT -400- Projekt: TT -61-: 2008-ban az összes diagnosztikus leletről rajz- és fotódokumentáció készült. Az anyag publikációra való előkészítése folyamatban van. TT 32: Kiegészítő ásatás a sír előudvarának keleti oldala mentén. TT -64-: A sírakna ásatásának befejezése 2009-ben. TT 179: A sír faliképeinek fotó- és epigráfiai dokumentációja 2010-ben megkezdődött. TT -400-: A sír előudvarának, kultuszkápolnáinak, és „lejtős folyosójának” feltárása. A keresztterem faliképeinek epigráfiai dokumentációja elkészült.
kutatási eredmények (angolul)
TT 65 Project: TT 65: Excavation of the sloping passage and burial chamber. Commencing conservation work on the wall-paintings, while continuing their epigraphic documentation. Shaft ‘4’: Excavation of the newly discovered shaft tomb. Ongoing conservation of the textile finds. Saff 1: Initiating excavation in the forecourts of the newly found tomb and that of an adjoining tomb rediscovered since its loss since the early 20th cent (’Mond-tomb’). TT 184 Project: Research and excavation of TT 184, 185, 204, 205, „206”, 412, 413, (Kampp) -41-, -42-, -43-. Further monuments exposed, excavated and partly reconstructed: Saff-1 (Middle Kingdom); painted mud brick mortuary chapel. The modern building above the forecourts of TT 184 and TT 185 (Seny-iqer, Old Kingdom) was pulled down and the debris cleared away. Excavation of the forecourts and the latter monument with the context analysis of the Old Kingdom monuments of the necropolis. TT -400- Project: TT -61-: In 2008 all diagnostic finds were documented, drawn and photographed. The publication is under preparation. TT 32: A small-scale clearing was launched east of the forecourt of TT 32. TT -64-: The excavation of its burial shaft was completed in 2009. TT 179: The photographic and epigraphic documentation of the murals began in 2010. TT -400-: The forecourt, cult chapels, and the sloping passage of TT -400- were excavated. The epigraphic documentation of the murals in the transverse hall has also been completed.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73157
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gábor Schreiber: The Mortuary Monument of Djehutymes II. Finds from the New Kingdom to the Twenty-sixth Dynasty, Studia Aegyptiaca Series Maior II. Budapest, 2008
Bács Tamás: Újbirodalmi sírművészet: a kezdet kérdései., Ókor VII/1-2, 3-13., 2008
Bács Tamás: A name with three (?) orthographies: The case of the ‘king’s son, overseer of southern foreign lands, Penre’, Sudan&Nubia 13, 30-37., 2009
Bács Tamás: The last New Kingdom tomb at Thebes: the end of a great tradition?, BMSAES 16, 1–46., 2011
Bács Tamás: “… like heaven in its interior”: Late Ramesside painters in Theban Tomb 65., HAWASS, Z., BÁCS, T. A. and SCHREIBER, G. (eds.) 2011. Proceedings of the Colloquium on Theban Archaeology at the Supreme Council of Antiquities, november 5, 2009, 33-41,, 2011
SCHREIBER, G. – BÁCS, T.A. – FÁBIÁN, Z.I. – TÖRÖK, L. (eds.): Al-hafair magaríya fi gabbana thíba., Budapest, 2009
Bács Tamás - Richard B. Parkinson: Wall-paintings from the tomb of Kynebu at Luxor., Egyptian Archaeology 39, 41-43., 2011
BÁCS, Tamás A., FÁBIÁN, Zoltán I., SCHREIBER, Gábor, and TÖRÖK, László. (eds.): Hungarian Excavations in the Theban Necropolis. A Celebration of 102 Years of Fieldwork in Egypt. Catalogue for the Temporary Exhibition in the Egyptian Museum, Cairo, November 6, 2009 – January 15, 2010. Budapest., Budapest, 2009
Fóthi, E. – Bernert, ZS. – Kőrösi, A. With and essay by G. Schreiber: Human and Faunal Remains from Theban Tomb 32., Studia Aegyptiaca XIX, Budapest, 2010
HAWASS, Z. – BÁCS, T.A. – SCHREIBER, G. (eds.): Proceedings of the Colloquium on Theban Archaeology at the Supreme Council of Antiquities. November 5, 2009. Cairo, Cairo, 2011
Schreiber Gábor: Contribution to the topography of the late Third Intermediate Period necropolis at Thebes (Twenty-second – early Twenty-fifth Dynasties)., B. S. EL-SHARKAWY (ed.): The Horizon. Studies in Egyptology in Honour of M. A. Nur el-Din (10-12 April 2007) III. Cairo, 469-481., 2009
Schreiber Gábor: Early and Middle Ptolemaic Funerary Art at Thebes (ca. 306-88 BC)., HAWASS, Z. – BÁCS, T.A. – SCHREIBER, G. (eds.), Proceedings of the Colloquium on Theban Archaeology at the Supreme Council of Antiquities. November 5, 2009. Cairo,, 2011
Schreiber Gábor: The Burial Shaft of the Tomb of Amenhotep, Overseer of the First Phyle. Theban Tomb No. -64-., BECHTOLD, E. – GULYÁS, A. – HASZNOS, A. (eds.): From Illahun to Jeme. Studies Presented to Professor Ulrich Luft. London, 247-262., 2011
Fábián Zoltán Imre: A Halottak Könyve a thébai nekropolisz újbirodalmi sírjaiban., Ókor 7/1–2, 14–28., 2008
Fábián Zoltán Imre: Theban Tomb 184 (Nefermenu) and the Upper Section of the South Slope of El-Khokha – 2008. (Hungarian Archaeological Mission), http://www.magyarintezet.hu/index2.jsp?HomeID=7&lang=ENG&std_func=MIS&id=32261&high_art=false&page=1, 2008
Fábián Zoltán Imre: A thébai el-Hoha domb déli lejtőjének feltárása Nefermenu TT 184 számú sziklasírjának körzetében – 2009. (Excavation on the South Slope of the el-Khokha Hillock in the Area of TT 184, Nefermenu – 2009), Orpheus Noster 1, 5–32., 2009
Fábián Zoltán Imre: Paintings of a Mud Brick Chapel from the 18th Dynasty in the Theban Necropolis., CZEGLÉDY, A. – HORVÁTH, L. et al. (eds.), Pietas non sola Romana. Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata. Budapest, 473–500., 2010
Fábián Zoltán Imre: Paintings of a Mud Brick Chapel from the 18th Dynasty in the Theban Necropolis., Acta Antiqua Academiae Scientiarium Hungaricae (Budapest) 50, 1–26., 2010
Fábián Zoltán Imre: Epigraphy in TT 184 (Nefermenu)., ZAHI HAWASS – BÁCS, T.A. – SCHREIBER, G. (eds.), Proceedings of the Colloquium on Theban Archaeology at the Supreme Council of Antiquities, November 5, 2009. Cairo,, 2011
Fábián Zoltán Imre: A thébai el-Hoha domb déli lejtőjének feltárása Nefermenu TT 184 számú sziklasírjának körzetében – 2010. 1. rész: Qurna egy sarka. (Excavation on the South Slope of the el-Khokha Hillock in the Area of TT 184, Nefermenu – 2010. Part 1: A Corner of Qurna), Orpheus Noster III/1, 5–26., 2011
Fábián Zoltán Imre: Egyetlen barátok az óbirodalmi Thébában. Az el-Hoha domb déli lejtőjének feltárása Nefermenu TT 184 számú sziklasírjának körzetében – 2010. (Sole Companions in Old Kingdom Thebes. Excavation on the South Slope of the el-Khokha Hillock in the Area of TT 184, Nefermenu – 2010.)., Ókor 11/2, 43–63., 2011
Fábián Zoltán Imre: News from Old Kingdom Thebes., BECHTOLD, E. – GULYÁS, A. – HASZNOS, A. (eds.): From Illahun to Jeme. Studies Presented to Professor Ulrich Luft. London., 2011
Hasznos Andrea: Kopt szerzetesek a thébai nyugati parton., BÁCS, T., DEZSŐ, T., és NIEDERREITER, Z. (szerk.), 100 év után. Emlékkonferencia a Keleti Népek Ókori Története Tanszék alapításának 100. évfordulóján. Antiqua et Orienta, 2011
Bács Tamás: Királyi elődök tisztelete: megjegyzések egy késő Ramesszida királylistához., BÁCS, T., DEZSŐ, T., és NIEDERREITER, Z. (szerk.), 100 év után. Emlékkonferencia a Keleti Népek Ókori Története Tanszék alapításának 100. évfordulóján. Antiqua et Orienta, 2011
Darvas Noémi: A thébai Nefermenu sír (TT 184) körzetének feltárása során előkerült koporsótöredékek és egyéb fa tárgyak vizsgálata és értelmezése., Orpheus Noster 1, 5–16., 2010
Németh Bori: Egy aknasír és ami benne van: egy másodlagos temetkezés története a thébai el-Hoha dombon., Orpheus Noster 1, 17–25., 2010
Németh Bori: Letters from Gurna. The mix-and-match game of an excavation., Bechtold, E. – Gulyás, A. – Hasznos, A. (eds.), From Illahun to Djeme. Papers Presented in Honour of Ulrich Luft. BAR. Oxford 2011, 183–188., 2011
Hasznos Andrea: A Greek-Coptic Glossary in Western Thebes., Bechtold, E. – Gulyás, A. – Hasznos, A., From Illahun to Djeme. Studies Presented to Professor Ulrich Luft, London: BAR, Oxford, pp. 81-85., 2011
Bács Tamás: Overseers of southern foreign lands and Thebes in the reign of Hatshepsut., Creativity and Innovation in the Reign of Hatshepsut. Theban Symposium Granada, 4-7 May 2010. SAOC. Chicago(közlésre elfogadva)., 2012
vissza »