Konzorcium, társ p.: A hazai talajvédelmet szolgáló korszerű felvételezési és talajinformációs rendszer alapjainak kidolgozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73183
típus NK
Vezető kutató Szabó József
magyar cím Konzorcium, társ p.: A hazai talajvédelmet szolgáló korszerű felvételezési és talajinformációs rendszer alapjainak kidolgozása
Angol cím Consortional assoc.: The development of the principles of state-of-the-art soil observation and information system to serve the conservation of soil resources of Hungary
magyar kulcsszavak terepi talafelvételezés, térbeli talaj-információs rendszer, digitális talajtérképezés, talajleromlási indikátorok
angol kulcsszavak field observation, spatial soil information system, digital soil mapping, soil degradation indicators
megadott besorolás
Talajtan, talajbiológia, talajkémia, talajfizika (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Talajvédelem
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Talajtani Intézet (HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bakacsi Zsófia
Dobos Endre
Dombos Miklós
Pásztor László
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2012-04-30
aktuális összeg (MFt) 6.730
FTE (kutatóév egyenérték) 1.89
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Magyarországon az elmúlt évszázadban számos talajtérképezési és monitorozási program valósult meg, amely eltérő célból és eltérő tematikus részletességgel gyűjtött adatokat mezőgazdasági (szántó, rét-legelő és erdő) területeinek talajairól.
A felvételezések során gyűjtött talajadatok összegzett értékelése azonban még nem valósult meg, melynek okaiként a térképezés eltérő részlegességét, az adatok sokféleségét, döntően analóg tárolási módját és egy adekvát kutatási projekt hiányát említhetjük.
A Talajvédelmi Stratégia és más hazai és európai környezetvédelmi feladatok szükségessé teszik egy konzisztens, elérhető, a mai talajállapotot tükröző, országos léptékben is alkalmazható talajtani adatbázis fejlesztését.
E projekt célja egy új talaj információs rendszer fejlesztése (a neve: OSIRIS, Observation and spatial information system for soil conservation), mely képes a már gyűjtött és önálló részben vagy teljesen feldolgozott informatikai rendszerekben tárolt térképi alapú talajtani adatok és információk befogadására (integrálására, harmonizációjára, transzformációjára) illetve a digitális talajtérképezési modellezés adatigényének kiszolgálására a hazai és nemzetközi standardoknak megfelelő formában.
A tervezett talaj adatbázist képes kiszolgálni a hazai és nemzetközi környezetvédelmi adatigényeket.
Az eltérő forrásból származó és eltérő tartalmú adatok és információk harmonizálását és integrálását talajtani kutatók, gyakorlati szakemberek, terepi és GIS szakértők, modellezők és adatbázis programozók munkájának szoros összekapcsolásával kívánjuk megvalósítani.
A projekt feladatai négy fő elemre oszthatóak: (1) adatok gyűjtése, adatharmonizálása és transzformációja egy közös adatbázisba; (2) új digitális talajtérképek előállítása; (3) A talajvédelmi stratégiában meghatározott degradációs folyamatokat leíró indikátorok térképi lehatárolása; (4) A térképi adatok bemutatása és internetes publikálása.
A kialakítandó adatbázis új típusú talajtérképi adtok Internet alapú szolgáltatásával a farm szintű gazdálkodás, a térségi szintű tervezés és döntés előkészítés számára biztosít térbeli információt a talajok állapotáról.
angol összefoglaló
In the last century several soil surveys and monitoring programs have been conducted in Hungary in that soil data have been collected with different thematic content and from different reasons on agricultural land. However, their comprehensive information is still being uncovered due to the fractional, un-harmonised and analogue state of soil data and the lack of an appropriate, scientific research project.
The Soil Framework Directive and other recent national, European initiatives assign a reasonable task for development of an actual, consistent, accessible national scale soil database.
The goal of this project is the development of a novel soil information system called OSIRIS (Observation and spatial information system for soil conservation) that is aimed to fit in most of data for Hungarian soils that are already collected and that are partly or fully integrated into separated information systems. Integration, harmonization and transformation of data will be carried out with regards to the international soil data quality standards. OSIRIS will be able to provide data for the digital soil mapping procedure targeted in the project. Because of the heterogeneity of data sources a scientific trade-off is pending between the diversity of data and the inherent information that will be solved in the project by close cooperation between soil scientists, professional soil experts, further GIS experts, modellers and database programmers.
The task of the project is divided to four major elements (1) collecting, harmonizing and transforming data into a common database, (2) producing new maps by using digital soil mapping methods, (3) Calculating threat indicators according to the Soil Thematic Strategy and (4) publishing soil information in internet map server.
The database OSIRIS provides new thematic spatial soil information on state of Hungarian soils for farm management, regional level landscape planning and decision-making by using a web-based map service.
vissza »