A HOLOCÉN KLÍMA- ÉS KÖRNYEZET NAGYFELBONTÁSÚ, MULTI-PROXI REKONSTRUKCIÓJA A KÁRPÁTI RÉGIÓBAN: A VEGETÁCIÓ VÁLASZREAKCIÓJA A KORAHOLOCÉN FELMELEGEDÉSI HULLÁMOKRA MAGASHEGYSÉGI ÉS ALFÖLDI KÖRNYEZETBEN  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73234
típus PD
Vezető kutató Magyari Enikő Katalin
magyar cím A HOLOCÉN KLÍMA- ÉS KÖRNYEZET NAGYFELBONTÁSÚ, MULTI-PROXI REKONSTRUKCIÓJA A KÁRPÁTI RÉGIÓBAN: A VEGETÁCIÓ VÁLASZREAKCIÓJA A KORAHOLOCÉN FELMELEGEDÉSI HULLÁMOKRA MAGASHEGYSÉGI ÉS ALFÖLDI KÖRNYEZETBEN
Angol cím High-resolution multi-proxy analysis of Holocene environment and climate in the Carpathian Region: vegetation response to Early Holocene warming in mountain vs. lowland environments
magyar kulcsszavak gyors klímaváltozás, paleoökológia, holocén, kárpáti-régió
angol kulcsszavak rapid climate change, palaeoecology, Holocene, Carpathian Region
megadott besorolás
Őslénytan, földtörténet (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Őslénytan
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Őslénytani és Földtani Tár (Magyar Természettudományi Múzeum)
projekt kezdete 2008-08-01
projekt vége 2012-05-31
aktuális összeg (MFt) 12.076
FTE (kutatóév egyenérték) 2.67
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Jelen kutatás a holocén időszak dokumentáltan nagy hőmérsékletemelkedéssel jellemezhető időszakaszainak (11550±70 – 11000 kal. BP évek közt valamint kb. 9000 – 8900 kal. BP évek közt) multi-proxi paleoökológiai vizsgálatát célozza meg a Kárpáti-Régióban. Összesen négy kárpát-medencei alföldi (Kokadi-láp), dombvidéki (Öcsi Nagy-tó) és déli-kárpátokbeli magashegységi (Gales-tó, Bukura-tó) tavi üledékszelvényt választottunk ki összehasonlító elemzésre, és fő kutatási célkitűzésünk a holocén gyors felmelegedéssel jellemezhető szakaszainak vegetációdinamikai rekonstrukciója évtizedes skálán pollen és növényi makrofosszília vizsgálatok alapján. Ezen kívül a szakértők bevonásával végzett oxigén izotóp-, nyomelem-, kovavázas mikrofosszília-, Cladocera- és Chironomidae-analízisek lehetőséget biztosítanak a vizsgált tavak vízmélységében, vízhőmérsékletében, az éves léghőmérsékletben valamint a mállási folyamatok intenzitásában és talajképződésben végbement változások nagy időfelbontású rekonstrukciójára.
Reményeink szerint a múltbeli példa modellként szolgálhat a napjainkban zajló felmelegedés várható hatásainak prognosztizálásához.
angol összefoglaló
The research program proposed here aims at the multi-proxy palaeoecological analysis of time slices of the Holocene that were characterized by rapid temperature increase (between 11550±70 – 11000 cal BP years and between 9000-8900 cal yr BP). In total four lake sediment cores are selected for comparative study from the lowland (Kokad Mire), hill region (Big Lake, Öcs) and high mountain (Lake Bukura, Lake Gales) of the Carpathian Region. Our aim is to reconstruct vegetation dynamics on decadal scale during periods of rapid temperature increase using pollen and plant macrofossil analyses. In addition specialists are involved to carry out oxygen isotope, trace element, Cladoceran, Chironomidae and diatom analyses out on the same sediment cores that will
allow to reconstruct changes in water depth, water- and air temperature, weathering processes and soil types.
We hope that these examples from the past can be used in the prediction of expected ecosystem changes in response to the ongoing global warming.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
OTKA kutatásom elsődleges célja a kora holocén és későglaciális időszak rövid idő alatt dokumentáltan nagy hőmérséklet változással jellemezhető időszegmenseinek vizsgálata volt (14700, 12800, 11600, 11300, 10200 kal. BP évek). Négy tavi üledékszelvényen (Retyezát-hg.: Gales-, Brazi-, Bukura-tó; K-Alföld: Kokadi-láp) nagy mintavételi sűrűségű elemzéseket végeztünk és rekonstruáltuk a magashegyi és alföldi környezetben végbement vegetációváltozásokat, a vízmélységben, vízhőmérsékletében, léghőmérsékletben és egyéb kémiai-fizikai paramétereiben végbement változásokat. Vizsgálataink egyik fő megállapítása az, hogy mind a Retyezát-hegységben mind a Kelet- Alföldön a lehűlések (pl. fiatal driász) egyértelműen szignifikáns nyári hőmérséklet csökkenést nem okoztak, viszont erőteljes ökoszisztéma változások következtek be, amik a szezonalitás eltolódását és a hozzáférhető vízmennyiség csökkenését jelölték ki mint fő klimatikus változások a lehűlések és felmelegedések során. A 18000 évre visszanyúló Kokadi-láp őskörnyezeti vizsgálatának egyik érdekes eredménye a mésziszapképződés idejének lehatárolása volt, mely egyértelműen a későglaciális időszakra tehető és a holocén határon ér véget, ellentétben más kelet-magyarországi lápokkal, ahol a mésziszapképződés a koraholocénben jellemző. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy a medence belsejében a maihoz hasonló hőmérsékletű nyarak jellemezték már a Bölling/Allerod időszakot.
kutatási eredmények (angolul)
The main aim of our research was to study ecosystem response to abrupt and large amplitude cooling and warming events of the lateglacial and early Holocene in the Carpathian Mountains and in Eastern Hungary (at 14700, 12800, 11600, 11300, 10200 cal yr BP). By carrying out high resolution multi-proxy palaeoecological analyses on 4 lake sediment sequences (Lake Gales, Brazi and Bukura in the Retezat Mts and Kokad Mire in Eastern Hungary) we reconstructed terrestrial vegetation, water depth, water chemistry, air- and water temperature changes in response to these cooling and warming events. A significant inference from these reconstructions was that warming and cooling events were not associated with significant summer temperature change in this region, even though triggered abrupt and significant ecosystem changes. These could be well-explained by increasing seasonality and decreasing moisture availability during abrupt cooling, which climatic feature seems to be characteristic for our continental interior territory. The 18000-yr long sediment sequence of Kokad Mire allowed us to date biogenic carbonate formation in this region for the lateglacial interstadial (onset around 14700 cal yr BP). Our data suggests that Bolling/Allerod summers were likely just as warm as today, and while biogenic carbonate formation continued in some other east Hungarian shallow lakes during the Early Holocene, it ceased in the central zone of Kokad Mire.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73234
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Fekete, G., Molnár, Zs., Magyari, E., Somodi, I., Varga, Z. (2011): Egyediség, szabályszerűség és deviáció a Pannon Régió vegetációjának példáján., Botanikai Közlemények 98 (1-2): 29-59., 2011
Erdei, B., Magyari E.K.: Late Miocene plant remains from Bükkábrány., Studia Botanica Hungarica 42:135-151., 2011
Iepure, S., Namiotko, T., Magyari, E.K.: Ostracod preservation and response to Late Glacial and Early Holocene climate changes in a sub-alpine belt lake of the southern Romanian Carpathians, Joannea Geol. Paläont. 11: 91-94., 2011
30. Magyari, E.K., Chapman, J.C., Gaydarska, B., Marinova, E., Deli, T., Huntley, J.P., Allen, J.R.M., Huntley, B.: ‘oriental’ component of the Balkan flora: evidence of expansion into south-east Europe via the Thracian Plain during the last glacial stage., Journal of Biogeography 35: 865–883., 2008
Magyari, E. K., Jakab, G., Sümegi, P.: Holocene vegetation dynamics in the Bereg Plain, NE Hungary – the Báb-tava pollen and plant macrofossil record, Acta GGM Debrecina 3. 33-50, 2008
Sümegi, P., Juhász, I., Magyari, E., Jakab, G., Rudner, E., Szántó, Zs., Molnár, M.: A keleméri Mohos-tavak fejlődéstörténetének rekonstrukciója paleobotanikai vizsgálatok alapján., pp. 35-58. In: Boldogh, S. & G. Farkas, T. (szerk) A Keleméri Mohos-tavak - kutatás, kezelés, védelem, ANP Füzetek IV., Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, 2008
Magyari, E.: A Nagyalföld holocén erdőssztyep borításának problematikája a pollen-analitikus szemével (The problem of Holocene forest steppe cover in the Great Hungarian Plain with the eye of a pollen analyst)., Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. Országos Konferencia. Gödöllő, 2008. február 29.- március 2. Absztrakt: Kitaibelia, 13, p. 114., 2008
Buczkó, K., Magyari, E.K., Hübener, T., Braun, M., Bálint, M., Tóth, M., Lotter, A.F.: Responses of diatoms to the Younger Dryas climatic reversal in a South Carpathian mountain lake (Romania), Journal of Paleolimnology 48:417–431. DOI 10.1007/s10933-012-9618-1, 2012
Chapman, J.C., Magyari, E.K., Gaydarska, B.: Contrasting subsistence strategies in the Early Iron Age? – New results from the Alföld Plain, Hungary, and the Thracian Plain, Bulgaria., Oxford Journal of Archaeology 28(2): 155-187., 2009
Buczkó, K., Magyari, E., Soróczki-Pintér, É., Hubay, K. & Braun, M. (2009): Diatom-based evidence for abrupt climate changes during the Lateglacial in the South Carpathian Mountains., Central European Geology 52(1):249-268., 2009
Buczkó, K., Magyari, E., Stenger-Kovács, Cs., Korponai, J.: The Holocene diatom flora of Zalavári pond (Lake Balaton system, Hungary)., Archiv für Hydrobiologie 132/1: 35-73., 2009
Czajlik Z, Czövek A, Csippán P, Holl B, Magyari E, Szöllősi SZ, Rupnik K L, Timár L: Archaeological and Palaeoenvironmental Data on Late Iron Age Settlements in South-Eastern Transdanubia (Tolna County)., In: Berecki S (ed) Iron Age communities in the Carpathian Basin. Kolozsvár: Editura Mega, pp. 149-170., 2010
, J., Vicze, M., Shiel, R., Cousins, S., Gaydarska, B., Bond, C., Magyari, E., Passmore, D., Telford, D., Gyulai, F., Rudner, E., Brown, K., Biggins, A.: The Upper Tisza Project, Studies in Hungarian Landscape Archaeology, Book 5: Upland Settlement in North East Hungary: Excavations at the Multi-Period Site of Regéc 95., BAR International Series 2090. 230 p., 2010
Chapman, J., Gillings, M., Shiel, R., Gaydarska, B., Bond, C., Magyari, E., Passmore, D., Félegyházi, E., Lumley, I., Jones, R., Edwards, J Hardy, K., Telford, D., Brighton, D., Dobney, K., Gyulai, F., Rudner, E., Rega, B., Brown, K., Higham, T.: The Upper Tisza Project, Studies in Hungarian Landscape Archaeology, Book 4: Lowland Settlement in North East Hungary: Excavations at the Neolithic Settlement Site Polgár-10., BAR International Series 2089. 335 p., 2010
Chapman, J., Gillings, M., Magyari, E., Shiel, R., Gaydarska, B., Bond, C.: The Upper Tisza Project, Studies in Hungarian Landscape Archaeology, Book 2: Settlement Patterns in the Bodrogköz Block., BAR International Series 2087. 230 p, 2010
Buczkó, K., Magyari, E., Braun, M., Bálint, M., Bituśik, P, Wacnik, A.: Review of dated Late Quaternary palaeolimnological records in the Carpathian region with special regard to diatom-based reconstructions., http://www.pages.unibe.ch/about/national/hungary/Buczko_etal.pdf, 2010
Magyari, E., Tóth, M., Jakab, G., Buczkó, K., Braun, M. & Bálint, M.: Vegetation response to rapid climate changes during the lateglacial: a case study from the South Carpathians., http://www.pages.unibe.ch/about/national/hungary/Magyari-Toth.pdf, 2010
Magyari, E.K., Braun, M.: Pollen analízis és geokémia együttes alkalmazása a Tiszai Alföld holocén környezetváltozásainak rekonstrukciójában, Absztraktfüzet, pp. 16-17., 11.Őslénytani Vándorgyűlés, Szögliget, 05.22-24., 2008
Magyari, E. K., Buczkó, K., Jakab, G., Braun, M., Pál, Z., Karátson, D.: Palaeolimnology of the last crater lake in the Eastern Carpathian Mountains - a multiproxy study of Holocene hydrological changes, Hydrobiologia, 631: 29-63., 2009
Buczkó, K., Magyari, E.K., Bitusik, P., Wacnik, A.: Review of dated Late Quaternary palaeolimnological records in the Carpathian region, East-Central-Europe, Hydrobiologia, 631:3-28., 2009
Magyari, E.K., Chapman, J.C., Passmore, D.G., Allen, J.R.M. Huntley, J.P., Huntley B.: Holocene persistence of wooded steppe in the northern Great Hungarian Plain., Journal of Biogeography, 37, 915–935., 2010
Buczkó, K., Magyari, E.K., Braun, M., Bálint, M.: Late Glacial and Holocene diatoms from glacial lake Taul dintre Brazi, Retezat Mts, Romania, Lotter A, Cremer H, Mullen M, Vasiliauskiené R, Hooghart H (szerk.) Diatomededelingen 33, pp. 36-39., 2009
Magyari, E., G. Jakab, M. Braun, K. Buczkó, & M. Bálint: High-resolution study of Late Glacial and Early Holocene tree line changes in the Southern Carpathian Mountains, European Geoscience Union General Assembly 2009, Vienna. Geophysical Research Abstracts Vol. 11. EGU2009-10549., 2009
Magyari, E., K. Buczkó, M. Braun, & G. Jakab,: A multiproxy study of Holocene water-depth and environmental changes in Lake St Ana, Eastern Carpathian Mountains, Romania, European Geoscience Union General Assembly 2009, Vienna. Geophysical Research Abstracts Vol. 11. EGU2009-9616., 2009
Tóth , M., Heiri, O., Magyari, E., Braun, M., Buczkó, K., Bálint, M., Jakab, G.: Late Glacial climate and palaeoenvironment in the Southern Carpathian Mountains inferred by chironomid and pollen analyses., European Geoscience Union General Assembly 2009, Vienna. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-1211., 2009
Magyari, E.K., Major, Á., Bálint, M., Nédli, J., Tuschek, M.: DNS-be zárt populációtörténet, avagy egy refúgium kimutatása 11 ezer éves lucfenyő (Picea abies) maradványok genetikai elemzésével., In: Pálfy, J., Bosnakoff, M. & Vörös A. Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető. 12. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés Sopron 2009. Magyarhoni Földtani Társulat. 27. old, 2009
Buczkó, K. Magyari, E., Braun, M. & Bálint, M.: Negyedidőszaki kovaalga kutatások a Kárpáti Régióban, In: Pálfy, J., Bosnakoff, M. & Vörös A. Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető. 12. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés Sopron 2009. Magyarhoni Földtani Társulat. 9-10. o, 2009
Magyari, E.K., Jakab, G., Braun, M., Buczkó, K., Bálint, M.: Late glacial and Early Holocene afforestation and tree line changes in the Retezat Mountains, Romania inferred by pollen and plant macrofossil data., Proceedings of the International Conference "Balkans – Hot spots of ancient and present genetic diversity", 2009
Magyari, E.K., Major, Á., Nédli, J., Tuschek, M., Bálint, M., Braun, M., Kohán, Z., Buczkó, K., Rácz, I.: Chloroplast DNA from Early Holocene Picea abies pollen and seeds reveals molecular history of the species in a refugial habitat in the South Carpathians., Proceedings of the International Conference "Balkans – Hot spots of ancient and present genetic diversity", 2009
Buczkó K., Ognjanova-Rumenova, N, & Magyari E.: Taxonomy, morphology and distribution of some Aulacoseira taxa in glacial lakes in the South Carpathian region, Polish Botanical Journal, 55(1), 149–16., 2010
Magyari E. K.,: Coppicing in the Middle Neolithic? Evidence from pollen records near settlement hotspots in Eastern Hungary., Terra Nostra, 2008/2, Abstracts of IPC-XII / IOPC-VIII, Bonn, Germany, p. 75., 2008
Buczkó K., Magyari E., Soróczki-Pintér É., Hudák K. & Braun M.: Diatom-based evidence for abrupt climate changes during the Lateglacial in the South Carpathian Mountains, Central European Geology, 52/3–4, 249-268, 2009
Magyari, E.K., M. Braun, K. Buczkó, K. Hubay, K., M. Bálint: Radiocarbon chronology of glacial lake sediments in the Retezat Mts (S Carpathians, Romania): a window to Lateglacial and Holocene climatic and palaeoenvironmental change, Central European Geology, 52/3–4, pp. 225–248., 2009
Magyari, E., Bálint, M., Parducci L., Major Á., Nédli, J.: Genetic consequences of climate induced demographic changes in a South Carpathian mountain glacial refugium of Picea abies inferred by ancient DNA and pollen, 8th European Palaeobotany – Palynology Conference, Budapest, Abstract Volume, p. 163., 2010
Magyari, E., Jakab, G., Braun, M., Buczkó K., Bálint, M.: Lateglacial and Early Holocene afforestation and tree line changes in the Retezat Mountains, Romania inferred by pollen and plant macrofossil data, 8th European Palaeobotany – Palynology Conference, Budapest, Abstract Volume, p. 164., 2010
Magyari, E.K., Chytry, M., Kunes, P.: A Kárpát-medence növényzete az utolsó eljegesedés maximumán: pollen alapú párhuzamok az Altáj és Szaján-hegységek mai növénytakarójával, Dulai, A., Bosnakoff, M. & Vörös A. Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető. 13. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Csákvár 2010. Magyarhoni Földtani Társulat, p. 18-19., 2010
Harangi, Sz., Kiss, B., Karátson, D., Dunkl, I., Magyari, E., Molnár, M., Németh, G., Vinkler, A.P. and Ntaflos, T.: New results and assessment of the geochronology of the youngest volcano of the Carpathian region: Ciomadul (Csomád), East Carpathians., Geologica Balcanica, 39(1-2), 152-153. ISSN 0324-0894, 2010
Magyari EK, Major Á, Bálint M, Nédli J, Braun M, Parducci L, Rácz I: Population dynamics and genetic changes of Picea abies in the South Carpathians revealed by pollen and ancient DNA analyses., BMC Evolutionary Biology, 11:66 doi:10.1186/1471-2148-11-66, 2011
Magyari EK, Jakab G, Bálint M, Kern Z, Buczkó, K., Braun M.: Rapid vegetation response to lateglacial and early Holocene climatic fluctuation in the South Carpathian Mountains (Romania)., Quaternary Science Reviews 35(5):116–130. doi:10.1016/j.quascirev.2012.01.006, 2012
Magyari EK, Chapman JC, Fairbairn AS, Francis M, de Guzman M: Neolithic human impact on the landscapes of North-East Hungary inferred from pollen and settlement records., Vegetation History and Archaeobotany, 21:279–302. DOI: 10.1007/s00334-012-0350-6, 2012
Magyari E.K.: Late quaternary vegetation history in the Hortobágy steppe and Middle Tisza floodplain, NE Hungary, Studia Botanica Hungarica 42:185-203, 2011
Tóth, M., E. K. Magyari, D. S. J. Brooks, M. Braun, K. Buczkó, M. Bálint & O. Heiri, 2012.: A chironomid-based reconstruction of late glacial summer temperatures in the Southern Carpathians (Romania)., Quaternary Research 77: 122-131 doi:10.1016/j.yqres.2011.09. 005., 2012
Korponai J, Magyari EK, Buczkó K, Iepure S, Namiotko T, Czakó D, Kövér C & Braun M: Cladocera response to Late Glacial to Early Holocene climate change in a South Carpathian mountain lake., Hydrobiologia 676 (1): 223-230. DOI 10.1007/s10750-011-0881, 2011
Magyari EK, Buczkó K, Braun M, Tóth M, Hubay K, Korponai J, Jakab J, Iepure S, Heiri O, Hübener T, Vennemann T (2011): Biotic and abiotic responses to rapid Lateglacial climate change in the subalpine belt of the S Carpathians (Romania) - multi-proxy results from the PROLONGE project., XVIII INQUA-Congress, 21-27 July 2011 in Bern, Switzerland, 2011
Magyari EK, Major Á, Bálint M, Nédli J, Parducci L: Deciphering Holocene genetic diversity loss in subalpine Picea abies populations in the Carpathian Mts (Romania): a novel approach combining ancient DNA and pollen analys, XVIII INQUA-Congress, 21-27 July 2011 in Bern, Switzerland, 2011
Magyari EK, Chapman JC, Gaydarska B: Contrasting subsistence strategies in the Early Iron Age? – New Results from the Alföld Plain, Hungary and the Thracian Plain, Bulgaria., XVIII INQUA-Congress, 21-27 July 2011 in Bern, Switzerland, 2011
Magyari, E.K.: Milyen információt szolgáltat a paleoökológia az őskörnyezetről, és hogyan használható mindez az élőhely-rekonstrukcióban?, VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Debrecen, 2011. november 3-6., 2011
Magyari EK, Buczkó K, Vennemann T, Kern Z, Fórizs I, Demény A, Braun M, Veres D: A 14,000-year diatom oxygen isotope record from the Romanian South Carpathians reflect changes in the seasonal distribution of precipitation and temperature., Climate change in the Carpathian-Balkan Region During the Late Pleistocene and Holocene, International Workshop, Suceava, Romania, 9-12 June 2011, 2011
Tóth M, Heiri O, Brooks SJ, Braun M, Buczkó K, Bálint M, Magyari EK: Lateglacial and Early Holocene summer temperatures in the Southern Carpathians (Romania): a chironomid-based reconstruction., XVIII INQUA-Congress, 21-27 July 2011 in Bern, Switzerland, 2011
Hubay K, Braun M, Bálint M, Papp I, Magyari EK: Reconstruction of Lateglacial climate change based on sediment geochemistry of a South Carpathian glacial lake (Romania)., XVIII INQUA-Congress, 21-27 July 2011 in Bern, Switzerland, 2011
Braun M, Hubay K, Bálint M, Papp I, Magyari EK: Reconstruction of Lateglacial climate change based on sediment geochemistry of a glacial lake Taul dintre Brazi, South Carpathians, Romania., Climate change in the Carpathian-Balkan Region During the Late Pleistocene and Holocene, International Workshop, Suceava, Romania, 9-12 June 2011, 2011
Tóth M, Heiri O, Brooks S, Braun M, Buczkó K, Bálint M, Magyari EK: Lateglacial and Early Holocene summer temperatures in the Southern Carpathians (Romania): a chironomid-based reconstruction., Climate change in the Carpathian-Balkan Region During the Late Pleistocene and Holocene, International Workshop, Suceava, Romania, 9-12 June 2011, 2011
Buczkó K, Magyari EK, Soróczki-Pintér É, Braun M, Hubay K, Tóth M, Korponai J.: Response to cooling: Late Glacial and Holocene changes of diatom assemblages and lake acidity in mountain and lowland lakes in the Carpathian Basin., Climate change in the Carpathian-Balkan Region During the Late Pleistocene and Holocene, International Workshop, Suceava, Romania, 9-12 June 2011, 2011
Buczkó, K., Soróczki-Pintér, É., Braun, M., Hubay, K., Magyari, E.K.: Az elmúlt 15 ezer év környezeti változásainak lenyomata két retyezáti gleccsertó kovaalgáin, Bosnakoff M., Dulai, F. & Pálfy J. (eds): Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető 14. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Szeged 2011. június 2-4. Magyarhoni Földtani Tár, 2011
Magyari, E.K., Buczkó, K., Tóth, M., Korponai, J., Jakab, G. Braun, M., Hubay, K.: A Fiatal Dryas lehülés (12800-11600 évek között) környezeti hatásai a Déli-Kárpátokban: várható-e hasonló esemény a közeljövőben?, Bosnakoff M., Dulai, F. & Pálfy J. (eds): Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető 14. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Szeged 2011. június 2-4. Magyarhoni Földtani Tár, 2011
Tóth, M., Braun, M., Buczkó, K., Magyari, E.K.: Későglaciális és holocén hőmérsékleti rekonstrukció árvaszúnyog (Diptera: Chironomidae) maradványok alapján., Bosnakoff M., Dulai, F. & Pálfy J. (eds): Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető 14. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Szeged 2011. június 2-4. Magyarhoni Földtani Tár, 2011
Soróczki-Pintér É., Magyari E. , Buczkó K.: Assessment of diatoms as indicators of late-glacial and Holocene climatic change in glacial lakes in the Southern-Carpathian Mountains., Bak, M., Witkowski, A., Wroniecki, M., Radziejewska, T., Krawczyk, D., Kierzek, A. (eds): Abstracts of the 5th Central European Diatom Meeting Szczecin Poland 24-27 March, 2011
Braun, M., Hubay, K., Bálint, M., Papp, I., Magyari E.K.: Reconstruction of Lateglacial climate change based on sediment geochemistry of a glacial lake Taul dintre Brazi, South Carpathians, Romania., Quaternary International doi:10.1016/j.quaint.2012.03.025 (online first), 2012
Feurdean, A., Magyari, E.K., Spessa, A., Willis, K.J., Veres D., Hikler: Trends in biomass burning in the Carpathian region over the last 15,000 years., Quaternary Science Reviews 45: 111-125., 2012
Buczkó, K., Magyari E.K., Braun, M., Bálint, M.: Diatom-inferred lateglacial and Holocene climatic variability in the South Carpathian Mountains (Romania)., Quaternary International doi:10.1016/j.quaint.2012.04.042 (online first), 2012
3. Magyari, E.K., Demény, A., Buczkó, K., Kern, Z., Vennemann, T., Fórizs, I., Vincze, I., Braun, M., Kovács, J.I., Udvardi, B., Veres, D.: A 13,600-year diatom oxygen isotope record from the South Carpathians (Romania):possible links with solar activity changes., Quaternary International doi:10.1016/j.quaint.2012.05.042 (online first), 2012
Iepure, S., Namiotko, T., Valdecasas, A.G., Magyari, E.K.: Exceptionally well-preserved giant spermatozoa in male and female specimens of an ostracod Cypria ophtalmica (Crustacea: Ostracoda) from Late Glacial lacustrine sediments of Southern Carpathians, Romania., Naturwissenschaften 99:587–590. DOI 10.1007/s00114-012-0934-0, 2012
Sümegi, P., Magyari, E., Dániel,P.,Molnár, M., Törőcsik, T.: Responses of terrestrial ecosystems to Dansgaard–Oeshger cycles and Heinrich-events: A 28,000-year record of environmental changes from SE Hungary., Quaternary International http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2012.07.032, 2012
Magyari, E.K., Buczkó, K., Demény, A., Kern, Z., Vennemann, T., Fórizs, I., Vincze, I.: A 13,600-year diatom oxygen isotope record from the South Carpathians (Romania): reflection of winter conditions and possible links with North Atlantic circulation changes., International Paleolimnology Symposium IPS2012 Glasgow SECC 21-24 August, 2012. Abstract Book, p. 22., 2012
Buczkó, K., Magyari, E., Braun, M.: Rapid climatic changes (RCCs) as reflected by siliceous algal records in the South Carpathian Mountains (Romania)., International Paleolimnology Symposium IPS2012 Glasgow SECC 21-24 August, 2012. Abstract Book, p. 106., 2012
Magyari, E.K.: Az elmúllt 15 ezer év vegetáció változásai a Déli-Kárpátokban., MTA VEAB szakbizottsági és munkabizottsági együttes tudományos ülése, NYME-SEK Forrásközpont, 2012. május 9. 14 óra. Szombathely., 2012
Magyari, E.: Gyors felmelegedési és lehűlési hullámokra adott ökoszisztéma válaszreakciók az utolsó glaciális végén: a kvarter paleoökológia munkacsoport eredményei a Déli-Kárpátokban., ELTE, Ökológus Tea, 2012. április 16., 2012
Magyari, E., Demény, A., Buczkó, K., Kern, Z., Vennemann, T., Fórizs, I., Vincze, I., Braun, M., Kovács, J.I., Veres, D. (2012): 13600 éves diatóma alapú oxigén izotóp adatsor a Déli-Kárpátokból: a téli félév éghajlatának rekonstrukciója és kapcsolata az észak-atlanti oszcillációval., PAGES 2012 előadóülés, MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet, 2012. április 11., 2012
Tóth M., Magyari E., O. Heiri, O. Peyron: Pollen- és árvaszúnyog-alapú későglaciális (15 000 - 11 600 kal BP) klímarekonstrukció a Déli-Kárpátokban: ellentmondó eredmények két független proxy alapján., PAGES 2012 előadóülés, MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet, 2012. április 11., 2012
Hubay K., Braun, M., Bálint, M., Pap, I., Magyari E.: Klímaváltozások nyomai az üledék elemösszetételében a Brazi- és Gales-tavak (Retyezát, Románia) példáján., PAGES 2012 előadóülés, MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet, 2012. április 11., 2012
8. Magyari, E.K., Demény, A., Buczkó, K., Kern, Z., Vennemann, T., Fórizs, I., Vincze, I., Braun, M., Kovács, J.I., Veres, D.: 13600 éves diatóma alapú oxigén izotóp adatsor a Déli-Kárpátokból: a téli félév éghajlatának rekonstrukciója és kapcsolata az észak-atlanti oszcillációval., 15. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés. Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, p. 17., 2012
Pál, I., Vincze, I., Ferenczy Gy., Braun, M., Molnár, M., Magyari, E.: Rövid távú holocén klímafluktuációk vegetációra gyakorolt hatása a Déli-Kárpátok Retyezát hegységében., 15. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés. Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, p. 20-21., 2012
Pazonyi, P., Kordos, L., Magyari, E., Marinova, E., Fükőh, L., Venczel, M.: A Süttői travertino komplexum gerinces faunáinak paleoökológiai és rétegtani értékelése., 15. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés. Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 2012
11. Vincze, I., Pál, I., Vennemann, T., Demény, A., Buczkó, K., Fórizs, I., Kern, Z., Braun, M., Magyari, E.: Késő-glaciális és holocén oxigénizotóp-alapú klímarekonstrukció hibahatár becslése a Déli-Kárpátokban tavi üledékek elemzése alapján., 15. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés. Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, p. 28-29., 2012
Dulai, A., Magyari, E., Buczkó, K., Bálint, M. (2011): Az erdővel együtt a genetikai változatosságot is kiirtották a Kárpátokban (Vaning genetic diveristy together with the forest clearance), http://www.origo.hu/tudomany/20110419-dnsbe-zart-populaciotortenet-osi-lucfenyok-genetikai-vizsgalata-a-retyezaton.html, 2012
Magyari, E.K. (2011): Milyen információt szolgáltat a paleoökológia az őskörnyezetről, és hogyan használható mindez az élőhely-rekonstrukcióban? (What information paleoecology can provide about the palaeoenvironment and how can it be used in nature conservation?), VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia (Abstract Book of the 7th Hungarian Conservation Biology Conference), 3-6.11.2011 Debrecen, page 23., 2012

 

Projekt eseményei

 
2009-07-29 16:44:20
Kiegészítő támogatás beolvasztása
vissza »