Az indvidualizált farmakoterápia lehetőségének kidolgozása - súlyos bőrgyógyászati mellékhatásokkal is járó adverz gyógyszerreakciók farmakogenomikai és etiológiai vizsgálata, genetikai megelőzése, preventív rendszerek, tesztek fejlesztése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73296
típus K
Vezető kutató Kárpáti Sarolta
magyar cím Az indvidualizált farmakoterápia lehetőségének kidolgozása - súlyos bőrgyógyászati mellékhatásokkal is járó adverz gyógyszerreakciók farmakogenomikai és etiológiai vizsgálata, genetikai megelőzése, preventív rendszerek, tesztek fejlesztése
Angol cím Working towards the realization of personalized medicine - pahrmacogenomic and etiological study of adverse drug reactions with severe cutan involvement, developing preventive systems and assays
magyar kulcsszavak individualizált farmakoterápia, adverz gyógszerreakciók, farmakogenomika, patogén-gyógyszer kölcsönhatás
angol kulcsszavak personalized medicine, adverse drug reactions, pharmacogenomics, pathogen-drug interactions
megadott besorolás
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Bőrgyógyászat
Genomika, összehasonlító genomika, funkcionális genomika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
Hematológia, immunológia, trombózis, fertőző betegségek (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)10 %
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Bércesné Novák Ágnes
Blazsek Antal
Erős Nóra
Hársing Judit
Hatvani Zsófia
Király Árpádné
Klausz Gabriella
Lukács Andrea
Marschalkó Márta
Medvecz Márta
Pónyai Györgyi
Pónyai Katinka
Preisz Klaudia
Róna Kálmán
Silló Pálma
Szathmáry Zsuzsanna
Temesvári Erzsébet
Tulassay Zsolt
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 23.997
FTE (kutatóév egyenérték) 11.92
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az ún. adverz gyógyszermellékhatások fellépésének lehetősége súlyos teher az egészségügyi ellátásban, gyakorta a beteg életét is veszélyeztetik. Az individualizált farmakoterápia alkalmazásával minimalizálható a gyógyszerelés egészségkárosító hatásának kockázata. Indirekt következményként az egészségbiztosítási költségek is csökkenhetnek.
Az individualizált farmakoterápia kidolgozásában a dermatológia, mint diszciplína különös előnyt élvez, lévén, hogy a xenobiotikumok okozta adverz hatások látványosan jelentkeznek a bőrön.
A Semmelweis Egyetem (SE) Bőr- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájára kerülő betegek egy jelentős része szenved gyógyszer indukálta bőrbetegségben, melyekhez jól monitorozhatóan társulhat a szervezet egyéb károsodása. Jelen projekt célja elsősorban az adverz gyógyszermellékhatások genetikai és etiológiai hátterének feltárását célozza.
A kizárólagosan gyógyszer okozta esetekben olyan genetikai szignatúrák, mintázatok keresést végezzük molekuláris biológiai technológiával, amelyek az adverz reakcióval összefüggésbe hozhatóak és a genomban kódolt eredetük levezethető. Kiemelendő céljaink között szerepel a a patogén-gyógyszer interakciók és a szervezet immunstátuszának együttes vizsgálata, az egyes kórokozók szerepének tisztázása az adverz farmakoterápiás válaszok során.
Közvetlen célunk olyan korszerű infrastruktúra létrehozása, amelyben az egyes gyógyszerek metabolizációs genetikája geno- és fenotipizálással nyomon követhető, s egyben egy Magyarországon egyedülálló és hiánypótló módon diagnosztikai és kutatási célokat egyaránt ellátó laboregység létrehozása.
A projekt direkt hasznosítható eredményeként a gyógyszermellékhatások diagnosztizálásában ill. genetikai elemzésében hasznos eredeti szoftvert dolgozunk ki, valamint preventív genetikai rendszerek kifejlesztését vállaljuk.
angol összefoglaló
The possible occurrence of adverse drug reactions as results of a pharmacotherapy represents one of health care’s most serious problems – one that often threatens the patients very life. Applying personalized medicine would mean minimizing health damaging side effects while delivering maximized drug efficiency. As indirect results, economic health providing costs would also decrease.
Dermatology as a disciple has distinct advantages in the research field of personalized medicine, since adverse affects of xenobiotica show directly and well displayed as lesions of the epithelia.
A great number of in and outpatients comeing to the Semmelweis Universities Dept. of Dermatology, Venerology and Dermatooncology are affected by drug eruptions of some kind, where their other organ damaging drug-induced processes of different systems are recognized, monitored and treated as well.
The main goal of the present project is to uncover the genetical and etiological background of adverse drug reactions and using this knowledge to prevent and/or treat future cases. We aim to examine genetic signatures and patterns by molecular biologic means in cases where a certain adverse side effect can be linked solidly to a certain drug, and thus deduce the genomic background. We also want to study the complex and bizarre pathogen-drug interactions, fine-mapping the pathogens role in a geneticaly determined but enviromentaly influenced immunestatus and metabolysm rate.
We want to create a modern facility with up-to-date infrastructure that can determine identify, store and process data on drug metabolizing enzyme geno- and phenotypes, thus developing a unique and direly needed diagnostic and research lab unit in Hungary.
As direct results of this project we want to create an useful and unique software that can contribute to determine the possibility and impact of certain specific drugs in presumptive drug-induced cases; and develop preventive genetic systems.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pharmacogenomika: 80 lamotrigint vagy carbamazepint szedő beteg- súlyos cután gyógyszermellékhatással vagy a nélkül adatait és DNS-ét archiváltuk. A DNS mintákat CYP2D6 és CYP2C19 polymorphismusra Amplichip CYP450 IVD kittel Affymetrix Gene Chip Fluidics Station 450-en és/vagy Affymetrix Drug Metabolizing Enzymes and Transporters (DMET+) rendszerben vizsgáltuk. 4 technikai probléma- prolongált vizsgálat: 1, Az első mérések elavult software-t jeleztek, cseréltük 2. Ez új 7G reading chip rendszert igényelt. A 4 állomásból 3 működik 3, A két Roche teszt-chip lejárt kóddal érkezett 4, Előzetes génvizsgálatokat kezdtük az Affymetrix Genotyping Console software-rel, DMET chipeken, de a releváns eredmények PCR re-tesztelése most zajlik. További vizsgálatok Állati eredetű anabolikus steroidok és fokozott aminosav bevitele volt a kiváltó faktor eosinophil fasciitises testépítő betegünkben,akiben a készítmények alkalmazását követően új, állati eredetű mycoplasma arginini fertőzést igazoltunk. Súlyos gyógyszermellékhatásban szenvedő betegeinket teszteltünk társuló mycoplasma infekciókat PCR-rel és szerológiai módszerekkel. Bevezettük az epicutan gyógyszertesztelést tünetmentes betegeinkben. Atomerőműben szűrtünk bőrdaganatokat- szabadidős UV expozíció hatását igazoltuk- (fényérzékenyítő gyógyszereket nem szedtek). Két magyar összefoglaló tanulmány: 1, Toxicodermákban végzett LTT tesztek eredményéről 2, Erythema multiformében a gyógyszermellékhatásgyakoriságáról.
kutatási eredmények (angolul)
Pharmacogenomics: data and DNA from 80 patients under lamotrigine or carbamazepine therapy with or without severe cutaneous adverse effects were collected. DNAs were analyzed for CYP2D6 and CYP2C19 polymorphisms by Amplichip CYP450 IVD kit on an Affymetrix Gene Chip Fluidics Station 450 and by Affymetrix Drug Metabolizing Enzymes and Transporters (DMET + Solution) chip. 4 problems - study prolongation. 1, Uncertain data indicated an old software system, the change needed new 7G reading chips in our Affymetrix Station. 2,Still, one out of 4 stations is not working currently 3, Two Roche test chips arrived by expired codes 4, Preliminary genetic studies were also performed by an Affymetrix Genotyping Console software on a DMET chip and relevant genes and polymorphisms are currently under PCR re-testing. Further studies In a patient with eosinophil fasciitis induced by anabolic steroid and aminoacid intake from uncontrolled animal sources we identified a new animal mycoplasma arginini infection. In patients severe drug adverse reactions associated mycoplasma infections were studied by PCR and immunology. We introduced the patch testing for drug sensitivity. In a Hungarian nuclear power plant screened for cutaneous malignancies the role of outdoor UV was identified - without drug induced photosensitivity. Hungarian papers on lymphocyte transformation drug testing and erythema multiforme also related to drug sensitivity were published.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73296
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Glász-Bóna A, Medvecz M, Sajó R, Lepesi-Benko R, Tulassay Z, Katona M, Hatvani Z, Blazsek A, Kárpáti S.: Easy method for keratin 14 gene amplification to exclude pseudogene sequences: new keratin 5 and 14 mutations in epidermolysis bullosa simplex., J Invest Dermatol. 2009 Jan;129(1):229-31., 2009
Nemeth K, Keane-Myers A, Brown JM, Metcalfe DD, Gorham JD, Bundoc VG, Hodges MG, Jelinek I, Madala S, Karpati S, Mezey E.: Bone marrow stromal cells use TGF-beta to suppress allergic responses in a mouse model of ragweed-induced asthma., PNAS U S A. 2010 Mar 23;107(12):5652-7, 2010
Nemeth K, Key S, Bottlik G, Masszi T, Mezey E, Karpati S.: Analyses of Donor-Derived Keratinocytes in Hairy and Nonhairy Skin Biopsies of Female Patients Following Allogeneic Male Bone Marrow Transplantation., Stem Cells Dev. 2011 Mar 17. epub, 2011
Silló P, Pintér D, Ostorházi E, Mazán M, Wikonkál N, Pónyai K, Volokhov DV, Chizhikov VE, Szathmary S, Stipkovits L, Kárpáti S.: Eosinophilic Fasciitis associated with Mycoplasma arginini infection., J Clin Microbiol, 2012
Pap Eszter, Lukács Andrea, Németh Ilona, Marcshalko Márta, Pónyai Györgyi, Kárpáti Sarolta, Temesvári Erzsébet: Erythema exsudativum multiforme, Stevens Johnson szindróma és toxikus epidermalis necrolysis provokáló faktorai és klinikai megjelenése, Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 2013, 89: 3-12, 2013
Peter Bognar, Ilona Nemeth, Judit Harsing, Mercedesz Mazan, Balazs Mayer, Dora Haluszka, Daniella Kuzmanovszki , Norbert Wikonkal, Eszter Ostorházi, Susan John, Mats Paulsson, Neil Smyth, Maria Pasztoi , Petra Misjak, Edit Buzas, Robert Szipocs , Attila Kolonics, Erzsébet Temesvári, Sarolta Karpati: Reduced Inflammatory Threshold Indicates Skin Barrier, Journal of Investigative Dermatology, 2013
Jókai H, Szakonyi J, Kontár O, Barna G, Inotai D, Kárpáti S, Holló P: Cutaneous lymphocyte-associated antigen as a novel predictive marker of TNF-alpha inhibitor biological therapy in psoriasis., Experimental Dermatology, 2013
Makó S, Lepesi-Benko R, Marschalkó M, Soós G, Kárpáti S.: Gyógyszerallergiás reakciók diagnosztikai lehetőségei – a lymphocytatranszformációs teszt a bőrgyógyászatban Diagnostic methods for confirming drug-allergy--the lymphocyte transformation test in dermatology]., Orvosti Hetilap, 2008
Temesvári Erzsébet, Kárpáti Sarolta: Gyakorlati Allergológia, Semmelweis Kiadó Budapest, 2009
Lukács A, Németh I, Hársing J, Hídvégi B, Bánvölgyi A, Kárpáti S, Temesvári E:: In vivo és in vitro gyógyszerallergia vizsgálatok fix gyógyszerexnathémában, Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 88. évfolyam, 6. szám,, 2012
Pónyai, K. et al:: Mycoplasma infection as etiological cofactor of severe cutaneus drug reactions. (poster), Journal of Investigative Dermatology, 2008, May, Suppl, 2008
Péter Bognár et al:: FITC induced sensitization indicates a damaged skin barrier in TG3 KO mice, Journal of Investigative Dermatology, 130: Supplement 2, S30, poster 179, 2008
Katinka Pónyai et al:: Infections as co-factors of drug eruptions, EADV 5th Spring symposium. Presidents symposium, 2008. 05. 22-25, JEADV, 2008
Tóth V, Somlai B, Hatvani Z, Szakonyi J, Gaudi I, Kárpáti S: Melanoma screening in a hungarian nuclear power plant, Pathology and Oncology research, 2013

 

Projekt eseményei

 
2011-10-05 18:58:33
Résztvevők változása
vissza »