Termelési struktúrák, mint komplex, adaptív rendszerek  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73376
típus K
Vezető kutató Monostori László
magyar cím Termelési struktúrák, mint komplex, adaptív rendszerek
Angol cím Production structures as Complex Adaptive Systems
magyar kulcsszavak rugalmas, adaptív termelési struktúrák, ágens-alapú, holonikus gyártás, kooperáció
angol kulcsszavak flexible, adaptive production structures, agent-based, holonic manufacturing, cooperation,
megadott besorolás
Anyagtudomány és Technológia (gépészet-kohászat) (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)60 %
Ortelius tudományág: Fémmegmunkálási technológiák
Automatizálás és Számítástechnika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)35 %
Ortelius tudományág: Automatizálás
Informatika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)5 %
Ortelius tudományág: Alkalmazott informatika
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
résztvevők Csáji Balázs Csanád
Egri Péter
Kádár Botond
Kemény Zsolt
Pfeiffer András
Váncza József
Viharos Zsolt János
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-04-30
aktuális összeg (MFt) 15.619
FTE (kutatóév egyenérték) 7.01
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A piaci viszonyok növekvő változékonysága háttérbe szorítja a korábbi merev, hierarchikus termelési architektúrákat; melyeket lazán csatolt, kommunikáló és kooperáló komponensek (ágensek) hálózataként kell létrehoznunk, ahol a koordináció, az együttműködés, kooperáció és adaptivitás fontos szerepet játszik.
A Komplex Adaptív Rendszerek elmélete a rendszerstruktúrák és –dinamikák tanulmányozásának új paradigmája. Főleg arra a kérdéskörre fókuszál, hogy az adaptivitás miként teremt – és egyidejűleg – old fel komplexitást.
Termelési struktúrák új paradigma szerinti tervezése, vizsgálata és működtetése során olyan fontos problémákkal kell szembesülnünk, mint a nemlinearis jelenségek, a bizonytalan és gyakran hiányos adatok és tudás, az állapotok számának kombinatorikai robbanása, a környezet dinamikus változása és az ún. keretprobléma. A központi kérdés, hogyan hozzunk létre egy autonóm ágensekből álló nyitott rendszert, mely előre nem látható körülmények között is teljesíteni képes célját. Ily rendszerek működtetésénél az irányítás és az emergencia megfelelő egyensúlyát kell megtalálnunk. Annak megértési nehézsége, hogy az ágensek egyedi jellegzetességei hogyan befolyásolják együttes viselkedésüket, aláhúzzák a szimuláció jelentőségét e területen. Ebből a szempontból az elméleti és a szimulációs vizsgálatok megfelelő egyensúlyára kell törekednünk.
Fontos lépéseket igyekszünk tenni a dinamikus, rugalmas termelési struktúrák modellezésének, tervezésének, irányításának és menedzsmentjének elméleti megalapozása terén. Figyelembe vesszük a termelési hierarchia különböző szintjeit, a műhelyektől a vállalatokon át a termelési hálózatokig, szinergiákra törekedve az optimálás, az autonómia és a kooperáció tekintetében.
angol összefoglaló
It has become clear that increased volatility of market conditions disfavours the former rigid,
hierarchical architectures in production, i.e., manufacturing systems should be organized as loosely
coupled networks of communicating and cooperating components or agents, where coordination,
collaborative work, cooperation and adaptivity should play important roles.
The theory of Complex Adaptive Systems (CAS) is a new paradigm with the goal to study the
structures and dynamics of systems. In general, it centers around the question how adaptivity of
systems creates, and at the same time, resolves complexity.
In a CAS-based approach for designing, analysing and running complex production structures, nonlinear
phenomena, uncertain and, additionally, often incomplete data and knowledge, a combinatorial
explosion of states, dynamic changes in the environment and the frame problem are some notable
examples of difficulties to be faced. The central question is realising an open system consisting of
autonomous agents that achieves its purpose in unpredictable conditions. For managing such systems
an appropriate balance between control and emergence must be found. The difficulty in understanding
the effects of individual characteristics of the agents on their collective behaviour underlines the
importance of using simulation. In this respect, the proper balance between simulation and theory is to
be aimed at.
The final goal is to make important steps towards the theoretical foundation of modelling, planning,
control and management of dynamic, flexible production structures. Levels from shop floors through
enterprises to the production networks are to be considered, and a synergy between the aspects of
optimization, autonomy, and cooperation is envisaged.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során fontos lépéseket tettünk a dinamikus, rugalmas termelési struktúrák modellezésének, tervezésének, irányításának és menedzsmentjének elméleti megalapozása terén. Figyelembe vettük a termelési hierarchia különböző szintjeit, a műhelyektől a vállalatokon át a termelési hálózatokig, szinergiákra törekedve az optimálás, az autonómia és a kooperáció tekintetében. Az OTKA-támogatás feltüntetésével 47 publikáció született, melyek közül 17 folyóiratcikk (köztük 13 impaktos, 19,546-os összimpakttal), 1 könyvfejezet és 29 konferenciacikk. Megkezdődött az eredmények ipari bevezetése (GE, Hitachi, Audi, GAMESA, Bosch, Knorr Bremse, Bosch-Rexroth, stb.)) az MTA SZTAKI keretében működő Fraunhofer Termelésirányítás és –informatika Projektközpont (http://www.fraunhofer.hu) keretében.
kutatási eredmények (angolul)
Significant steps were made towards the theoretical foundation of modelling, planning, control and management of dynamic, flexible production structures. Levels from shop floors through enterprises to the production networks were considered, and a synergy between the aspects of optimization, autonomy, and cooperation was aimed at. With indications to the OTKA support, as a whole, 47 papers have been published, i.e., 17 journal papers (among them 13 in journals with impact factors, with a cumulative impact factor of 19,546), 1 book chapter and 29 conference papers. The industrial deployment of the results was partly started in GE, Hitachi, Audi, GAMESA, Bosch, Knorr Bremse, Bosch-Rexroth, etc., mainly in the framework of the SZTAKI-Fraunhofer Production Management and –Informatics Project Center (http://www.fraunhofer.hu).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73376
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csáji, B.Cs.; Monostori, L.: A complexity model for networks of collaborating enterprises, Proceedings of the 17th World Congress, The International Federation of Automatic Control (IFAC), July 6-11, 2008, Seoul, Korea, pp. 13833-13838., 2008
Csáji, B.Cs.; Monostori, L.: Adaptive stochastic resource control: A machine learning approach, Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR), Vol. 32, 2008, AAAI Press, pp. 453-486., 2008
Csáji, B.Cs.; Monostori, L.: Value function based reinforcement learning in changing Markovian environments, Journal of Machine Learning Research, MIT Press, Vol. 9, 2008, pp. 1679-1709., 2008
Egri, P.; Csáji, B.Cs.; Kemény, Zs.; Monostori, L.; Vancza, J.: Komplexität der Bedarfsprognosen und ihre Wirkungen in kooperativen Logistiknetzwerken, Reagible Unternehmen in dynamischen Märkten, Proc. of 10. Paderborner Frühjahrstagung, March 26, 2008, Paderborn , Germany, Vol. 16 , pp. 455–469., 2008
Ilie-Zudor, E.; Kemény, Zs.; Monostori, L.: Identity-based tracking of and web services for SMEs, Handbook of RFID Technologies in Operations and Supply Chain Management; Research and Applications, Ed.: Thortsten Blecker, Erich Schmidt Verl., Berlin, pp. 119-147., 2008
Kemény, Zs.; Ilie-Zudor, E.; Szathmári, M.; Monostori, L.; Langius, E.A.F.: A low-cost perspective in identifier-based services of supply chains, Proceedings of the 13th IEEE Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA 2008), September 15-19, 2008, Hamburg, Germany, pp. 1338–1345., 2008
Monostori, L.; Csáji, B.Cs.: Complex Adaptive Systems (CAS) approach to production systems and organisations, The 41th CIRP International Seminar on Manufacturing Systems, May 26 - 28, 2008, Tokyo, Japan, Springer, pp. 19-24. (invited, key-note paper), 2008
Monostori, L.; Váncza, J.; Kis, T.; Erdős, G.; Karnok, D.; Egri, P.: Real-time, cooperative enterprises for customized mass production; Challenges and solution approaches, Proceedings of the 17th World Congress, The International Federation of Automatic Control (IFAC), July 6-11, 2008, Seoul, Korea, pp. 13851-13856., 2008
Monostori, L.; Váncza, J.; Kis, T.; Kádár, B.; Karnok, D.; Drótos, M.; Egri, P.: Real-time, cooperative enterprises: Results of an Industry – Academia Project, Gépgyártás (Journal of Machine Manufacturing), Vol. 48, No. 4, 2008, pp. 11-15. (in Hungarian), 2008
Pfeiffer, A.; Kádár, B; Monostori, L.; Karnok, D.: Simulation as one of the core technologies for digital enterprises: Assessment of hybrid rescheduling methods, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, Taylor & Francis, Vol. 21, No. 2, March 2008, pp. 206-214., 2008
Schuh, G.; Monostori, L.; Csáji, B.Cs.; Döring, S.: Complexity-based modeling of reconfigurable collaborations in production industry, CIRP Annals - Manufacturing Technology, Vol. 57, No. 1, 2008, pp. 445-450., 2008
Váncza, J.; Egri, P.; Monostori, L.: A coordination mechanism for rolling horizon planning in supply networks, CIRP Annals - Manufacturing Technology, Vol. 57, No. 1, 2008, pp. 455-458., 2008
Csáji, B.Cs.; Monostori, L.: Adaptive approaches to distributed resource allocation, Production Systems and Information Engineering, University Press, Miskolc, Hungary, Vol. 5, 2009, pp. 3-18., 2009
Egri, P.; Váncza, J.; Gallego, M. A.: Benefit balancing – concepts for a better collaboration, Proc of the 11th Paderborner Frühjahrstagung - Nachhaltigkeit in flexiblen Produktions- und Liefernetzwerken, Paderborn, Germ, Apr. 2, 2009, pp. 151-162. ISBN:978-3-8521, 2009
Egri, P.; Váncza, J.: Coordination in supply chains using vendor managed inventory: how to balance the risks of uncertainty?, Proc. of the 3rd Int. Conf. on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production, Munich, Germany, Oct 5-7, 2009, pp. 941-950. (ISBN: 978-3-8316-0933-8), 2009
Ilie-Zudor, E., Kemény, Zs.: Potential of Rfid applications over a product’s life-cycle and relevance in an IOT context, MITIP2009, pp. 209-218, ISBN: 978-88-89555-09-05., 2009
Karnok, D.; Monostori, L.: Novel approaches for better transparency in production and supply chains, Proc of the 42nd CIRP Int. Conf. on Manufacturing Systems - Sustainable Development of Manufacturing Systems, June 3 - 6, 2009, Grenoble, France, p. 8., 2009
Kemény, Zs.; Ilie-Zudor, E.; Monostori, L.: From tracking operations to IOT - The small business perspective, Proc of the 14th IEEE Int. Conf. on Emerging Technologies and Factory Automation (EFTA 2009), Mallorca, Spain, September 22-25, 2009. paper no.: 4006. (ISBN: 978-1-4244-2, 2009
Kovács, A.; Kis, T.: Constraint Programming Approach to a Bilevel Scheduling Problem, Coplas`09, ICAPS 2009 Workshop on Constraint Satisfaction Techniques for Planning and Scheduling Problems, Thessaloniki, Greece, 2009., 2009
Monostori, L.; Váncza, J.; Kis, T.; Kádár, B.; Erdős, G.; Karnok, D.; Egri, P.: Novel IT approaches and solutions towards real-time, cooperative enterprises, Preprints of the 13th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, INCOM’2009, Moscow, Russia, June 3-5, 2009, pp. 724-731. (invited, plenary paper), 2009
Monostori, L.; Váncza, J.; Kis, T.; Kádár, B.; Karnok, D.; Drótos, M.; Egri, P.: Real-time, cooperative enterprises: Results of an industry – academia project, Journal of Machine Manufacturing, Vol. XLIX., No. E1, 2009, pp. 8-12., 2009
Pfeiffer, A.; Kádár, B.; Szathmári, M.; Popovics, G.; Vén, Z.; Monostori, L.: Self-building simulation tool for daily decision support in production control, Proceedings of the 7th International Workshop on Modelling & Applied Simulation, MAS 2009, Tenerife, Spain, September 23-25, 2009, (ISBN: 978-84-692-5417-2) pp. 246-254., 2009
Terkaj, W.; Tolio, T.; Váncza J.: Multi-stage stochastic programming for manufacturing system design, Proc. of CARV2009, 3rd International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production, Munich, Germany, 5-7 October 2009, pp 590-611, 2009, ISBN 978, 2009
Karnok, D.; Monostori, L.: Novel approaches for better transparency in production and supply chains, Asian International Journal of Science and Technology in Production & Manufacturing Engineering, Vol. 2, No. 3, 2009, pp. 57-68. (ISSN: 1906-151X), 2009
Monostori, L.; Kemény, Zs.; Ilie-Zudor, E.; Szathmári, M.; Karnok, D.: Increased transparency within and beyond organizational borders by novel identifier-based services for enterprises of different size, CIRP Annals – Manufacturing Technology, Vol. 58, No. 1, 2009, pp. 417-420. (DOI: 10.1016/j.cirp.2009.03.086), 2009
Ueda, K.; Takenaka, T.; Váncza, J.; Monostori, L.: Value creation and decision-making in sustainable society, CIRP Annals – Manufacturing Technology, Vol. 58, No. 2, 2009. (DOI: 10.1016/j.cirp.2009.09.010) pp. 681-700., 2009
Monostori, L.; Kis, T.; Kádár, B.; Váncza, J.; Erdős, G.: Real-time, cooperative enterprises for mass-customised production, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, Taylor & Francis, Vol. 22, No. 1, 2009, pp. 55-68. (ISSN: 0951-192X) (DOI: 10.1080/09511920802369324), 2009
Dorronsoro, P.; Monostori, L.: Market power analysis for varied concentration in a first-price auction based multiagent supply chain, Proceedings of the 7th Conference on Mechanical Engineering, May 25 - 26, 2010, Budapest, Hungary, pp. 392-402. (ISBN: 978-963-313-007-0), 2010
Egri, P.; Döring, A; Timm T; Váncza, J.: Collaborative Planning with Dynamic Supply Loops, In W. Sihn and P. Kuhlang (eds.), Sustainable Production and Logistics in Global Networks, Proc. of the 43rd CIRP International Conference on Manufacturing Systems, 26-28, 2010
Kádár, B.; Lengyel, A.; Monostori, L.; Suginishi, Y.; Pfeiffer, A.; Nonaka, Y.: Enhanced control of complex production structures by tight coupling of the digital and the physical worlds, CIRP Annals – Manufacturing Technology, Vol. 59, No. 1, 2010, pp. 437-440. DOI: 10.1016/j.cirp.2010.03.123, 2010
Karnok, D.; Monostori, L.: Novel approaches for better transparency in largescale manufacturing environment by using process mining, Proceedings of the 7th Conference on Mechanical Engineering, May 25 - 26, 2010, Budapest, Hungary, pp. 97-106. (ISBN: 978-963-313-007-0), 2010
Karnok, D.; Monostori, L.: Routing model refinement in large-scale manufacturing environment by using data mining, Proceedings of the 43rd CIRP International Conference on Manufacturing Systems - Sustainable Production and Logistics in Global Networks, May 26 - 28, 2010, Vienna, Austr, 2010
Kovács, A.; Váncza, J.: Exploiting Repetitive Patterns in Practical Scheduling Problems, In W. Sihn and P. Kuhlang (eds.), Sustainable Production and Logistics in Global Networks, Proc. of the 43rd CIRP International Conference on Manufacturing Systems, 26-28, 2010
Monostori, L.; Csáji, B.Cs.; Kádár, B.; Pfeiffer, A.; Ilie-Zudor, E.; Kemény, Zs.; Szathmári, M.: Towards adaptive and digital manufacturing, Annual Reviews in Control, Vol. 34, No. 1, April 2010, pp. 118-128, (DOI: 10.1016/j.arcontrol.2010.02.007), 2010
Monostori, L.; Erdős, G.; Kádár, B.; Kis, T.; Kovács, A.; Pfeiffer, A.; Váncza, J.: Digital enterprise solution for integrated production planning and control, Computers in Industry, Vol. 61, No. 2, 2010, pp. 112-126, (DOI: 10.1016/j.compind.2009.10.008), 2010
Pfeiffer, A.; Kádár, B.; Monostori, L.: Simulation supported situation detection for real-time production control, Proceedings of the Factory Automation 2010 International Conference, 15-16th April, 2010, Kecskemét, Hungary. (ISBN 978-963-7294-83-9), 2010
Tolio, T.; Ceglarek, D., Elmaraghy, H.A.; Fischer, A.; Hu, S.J.; Laperrière, L.; Newman, S.T.; Váncza, J.: SPECIES-Co-evolution of products, processes and production systems, CIRP Annals - Manufacturing Technology, Vol. 59 No. 2, 2010, pp. 672-693, 2010
Váncza, J.; Egri, P.; Karnok, D.: Planning in concert: A logistics platform for production networks, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, Vol. 23 No. 4., 2010, 297–307 (DOI: 10.1080/09511921003630092), 2010
Viharos, Zs. J.; Erdős, G; Kovács, A.; Monostori, L.: AI supported maintenance and reliability system in wind energy production, European Wind Energy Conference and Exhibition (EWEC), Tuesday 20 - Friday 23 April 2010, Warsaw, Poland,, 2010
Viharos, Zs.J.; Erdős, G.; Kovács, A.; Monostori, L.: Artificial intelligence applications for maintenance oriented health monitoring of wind turbines, Proceedings of the 7th Conference on Mechanical Engineering, May 25 - 26, 2010, Budapest, Hungary, pp. 403-413. (ISBN: 978-963-313-007-0), 2010
[15] Ilie-Zudor, E.; Kemény, Zs.; van Blommestein, F.;.Monostori, L.; van der Meulen, A.: A survey of applications and requirements of unique identification systems and RFID techniques, Computers in Industry, Vol. 62, No. 3, April 2011, pp. 227-252, (ISSN: 01663615) (DOI: 10.1016/j.compind.2010.10.004), 2011
Pfeiffer, A.; Kádár, B.; Monostori, L.; Vén, Z.; Popovics, G.: Co-analysing situations and production control rules in a large-scale manufacturing environment, The 44th CIRP International Conference on Manufacturing Systems - New Worlds of Manufacturing, June 1 - 3, 2011, Wisconsin, Madison, USA, paper No. 101., 2011
Karnok, D.; Monostori, L.: Extracting process time information from large-scale noisy manufacturing event logs, The 44th CIRP International Conference on Manufacturing Systems - New Worlds of Manufacturing, June 1 - 3, 2011, Wisconsin, Madison, USA, paper No. 37., 2011
Kovács, A.; Erdős, G.; Viharos, Zs.J.; Monostori, L.: A system for the detailed scheduling of wind farm maintenance, CIRP Annals – Manufacturing Technology, Vol. 60, No. 1, 2011, pp. 489-492. (DOI: 10.1016/j.cirp.2011.03.049), 2011
[18] Váncza, J.; Monostori, L.; Lutters, E.; Kumara, S.R.; Tseng, M.; Valckenaers, P.; Van Brussel, H.: Cooperative, responsive manufacturing enterprises, Cooperative, responsive manufacturing enterprises, CIRP Annals – Manufacturing Technology, Vol. 60, No. 2, 2011, pp. 797-820., (DOI:10.1016/j.cirp.2011.05.009), 2011
Kovács, A.; Csempesz, J.; Erdős, G.; Karnok, D.; Kemeny, L.; Monostori, L.; Viharos, Zs.J.: WindMT: An integrated system for failure detection and maintenance scheduling at wind farms, ICAPS 2011, The 21st International Conference on Automated Planning and Scheduling, Proceedings of System Demonstrations, June 11-16, 2011, Freiburg, Germany, pp. 46-49., 2011
Monostori, L.; Ilie-Zudor, E.; Kádár, B.; Karnok, D.; Pfeiffer, A.; Kemény, Zs.; Szathmári, M.: Novel IT solutions for increasing transparency in production and in supply chains, Proceedings of the 21st International Conference on Production Research, ICPR 21, July 31 – August 4, 2011, Stuttgart, Germany, (ISBN: 978-3-8396-0293-5) paper no.: IS1.3, 2011
Karnok, D.; Monostori, L.: Determination of routings and process time information from event logs, Preprints of the 18th IFAC World Congress, August 28 – September 2, 2011, Milano, Italy, pp. 14055-14060., 2011
Kovács, A.; Erdős, G.; Monostori, L.; Viharos, Zs.J.: Scheduling the maintenance of wind farms for minimizing production loss, Preprints of the 18th IFAC World Congress, August 28 – September 2, 2011, Milano, Italy, pp. 14802-14807., 2011
Popovics, G.; Pfeiffer, A.; Kádár, B.; Vén, Z.; Monostori, L.: PLC code processing for automatic simulation model generation, 10th International Conference on Modeling and Applied Simulation (MAS), September 12-14. 2011, Rome, Italy (accepted paper, in print), 2011

 

Projekt eseményei

 
2010-07-21 16:51:40
Résztvevők változása
vissza »