Munkaügyi kapcsolatok és külföldi működő-tőke beruházások Magyarországon - Vállalati kultúrák, nemzeti modellek, európai normák - Közvetítés és befogadás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73386
típus K
Vezető kutató Koltay Jeno
magyar cím Munkaügyi kapcsolatok és külföldi működő-tőke beruházások Magyarországon - Vállalati kultúrák, nemzeti modellek, európai normák - Közvetítés és befogadás
Angol cím Industrial Relations and Foreing Direct Investment in Hungary - Corporate Cultures, Country Models, European Norms - Transmission and Host Effects
magyar kulcsszavak munkaügyi kapcsolatok, szociális párbeszéd, külföldi működő-tőke, beruházás, telephelyválasztási stratégiák, kollektív alku
angol kulcsszavak industrial relations, social dialogue, foreign investment, industrial location strategies, collective bargaining
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)75 %
Ortelius tudományág: Közgazdaságtan
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)25 %
Ortelius tudományág: Szociológia
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Berkó Lilli
projekt kezdete 2008-07-01
projekt vége 2013-07-31
aktuális összeg (MFt) 8.770
FTE (kutatóév egyenérték) 4.26
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A magyar gazdasági és foglalkoztatási szerkezet átalakításában, a munkaügyi kapcsolatok új rendszerének formálásában a külföldi működő-tőke meghatározó szerepet játszik. A munkaügyi viszonyok sajátos vonásai: a szakszervezetek hanyatló befolyása, a munkáltatói szervezetek töredezettsége, a kollektív szerződéskötés korlátozott kiterjedése számos, a multinacionális cégek szerepvállalásával összefüggésben vizsgálandó kérdést vetnek fel. A kutatás azt próbálja megragadni, hogy az eltérő vállalati kultúrákat hordozó és különböző munkaügyi kapcsolatrendszerekből érkező külföldi cégek milyen eredménnyel ültetik át saját gyakorlatukat a magyar viszonyok közé, s hogyan reagál erre a befogadó közeg. Több vállalatcsoport vizsgálatával kíván a feltett kérdésekre válaszolni a kutatás a munkaügyi kapcsolatok, a vállalat- és munkagazdaságtan, a vezetéstudomány és a munkaszociológia oldaláról. A négyéves munkaterv az első évben a kutatási előzmények feldolgozását, a vállalati kapcsolatok felépítését irányozza elő. Megkezdődik és a 2. évben folytatódik az intézményi, szervezeti és gazdasági környezet feltérképezése, az ágazati stratégiák és a kiválasztott vállalatok megismerése. A terepmunka anyagának feldolgozására, előzetes eredményeinek megvitatására a 3. évben kerül sor. A kutatási beszámoló megszerkesztése, a következtetések megfogalmazása, folyóirat publikációk előkészítése, szakmai konferencia szervezése, az eredmények monografikus feldolgozása és publikálása a 4. évben végezhető el.
angol összefoglaló
Foreign direct investment plays a great role in restructuring the Hungarian economy and the labour market. Multinational companies are also important actors in shaping industrial/labour relations at enterprise and higher levels. Their role is all the more questionable that the evolution of the Hungarian industrial relations system over the turbulent period of economic and social transformation after the regime change presents several weaknesses : limited influence of declining trade unions, fragmented employers’ organisations structures, weakly organized social dialogue and recently created legislation and regulatory frameworks, the enforcement of which is rather ineffective. The aim of the research project is to focus on the way multinational companies transfer and adapt their social relations practices, management schemes and national industrial relations systems of their home countries to the different institutional and social contexts of the host country, Hungary. To inquire also, how firm-level, sectoral and national industrial relations of the host country react on this process. A set of foreign companies coming from different European and overseas countries, operating in different sectors has been selected to conduct a research at the cross-roads of industrial relations and industrial organisation, labour economics and labour sociology. The first year will be devoted to gather relevant research antecedents, refine methodology, precise research agenda and contact firms. After a follow up of firm and sectoral strategies, economic and social environment, the bulk of the field work should be performed over the second year. Proceeding and discussion of investigations and submission to peer opinion (in discussion papers and at workshop level) will be the task of the third year. The research report will be elaborated over the closing, along with preparing the publication of research findings in journal articles and later in monographic form.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás három ágazatban (vegyipar, elektronika, acélgyártás) vizsgálta különböző tulajdonosi hátterű, méretű multinacionális vállalatok (MNV) leányvállalatainak munkáltató–munkavállaló kapcsolatait. Az MNV-k piaci pozíciója esélyt ad arra, hogy kivonulás helyett szervezett visszavonulással, megújulással válaszoljanak a válságra. A válság a munkáltatók és munkavállalók egymásrautaltságát erősítette, gyakoribb az engedmények, felelős megoldások keresése a konfliktusokban. A tulajdonosok bevonják a HR-t a vállalati stratégia alakításába, s annak „humánpolitikai szempontú” végrehajtásába. A vállalatok intézményesült munkaügyi kapcsolataiban a kollektív szerződések megtartották szabályozó erejüket. Az intézményes párbeszéddel párhuzamos közvetlen dialógus megszólítja a nem szervezett dolgozókat is. Az MNV-k a globális „HR megközelítés” mellett a helyi viszonyok között működőképes munkáltató-munkavállaló kapcsolatokra törekedtek. Ez az anyaországi modellekkel szemben inkább a befogadó ország heterogén viszonyainak enged teret, anélkül, hogy azok „nemzeti” modellt körvonalaznának. A magyar munkaügyi kapcsolatrendszer egészéhez képest megtévesztően rendezettnek, a vizsgált vállalatok tulajdonosi sokfélesége ellenére meglehetősen egységesnek tűnő kép a kapcsolatrendszer kiválasztott szeletei szerint változó mintázatba rendeződik, megmutatva a belső eltéréseket és a magyar gazdaság más szegmensei gyengén koordinált munkaügyi kapcsolatrendszerével közös vonásokat is.
kutatási eredmények (angolul)
The research on the role of multinational companies (MNCs) in shaping Hungarian labour relations was based on case studies in MNC subsidiaries of different size and ownership in chemical, electronic and steel industries. Market position of MNCs enables them to react to the crisis by ’organised abandonment and improvement’. The crisis pushed employers and employees towards mutual concessions and responsible solutions in conflict situations. Labour relations took an institutionalised form in all subsidiaries, with collective agreements maintaining their regulatory power. Streamlined HR departments are involved in firms’ strategic thinking and have extended responsibilities in labour relations. Parallel to the dominant established partnership, informal social dialogue aims to reach both unionised and unorganised labour. Assimilating a ‘global’ HR approach, MNCs are inclined to take into consideration the local context in order to ensure viable employer-employee relations favourable to their economic goals. Against imposing second-hand or brand new home country models, this situation left open the floor to the heterogeneous relations of the host country, without circumscribing a ‘national’ model.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73386
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Koltay Jenő: Employment Relations and the Opening Up to MNCs in Hungary pp. 119-133, in: Contrepois, S., Delteil, V., Dieuaide, P., Jefferys, S. (eds). Globalising Employment Relations and Crisis: the role of MNCs. Palgrave MacMillan (közlésre elfogadva), 2011
Koltay Jenő: Multinational Companies and Labour Relations in Hungary: Between Home Country - Host Country Effects and Global Tendencies 22p., MT-DP 2010/15 Discussion Paper, Institute of Economics, 2010

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 09:03:04
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »