Hungarian music culture and composition in the 20th century  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
73434
Type K
Principal investigator Tallián, Tibor
Title in Hungarian Magyar zenekultúra és zeneszerzés a 20. században
Title in English Hungarian music culture and composition in the 20th century
Keywords in Hungarian magyar, zenetörténet, legújabb kor
Keywords in English Hungarian, art music, 20th century
Discipline
Musicology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Musicology
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Musicology (Research Centre for the Humanities)
Participants Dalos, Anna
Dolinszky, Miklós
Halász, Péter
Károlyiné Berlász, Melinda
Kusz, Veronika
Németh, István Csaba
Pappné Dr. Kiszely, Deborah
Starting date 2008-04-01
Closing date 2012-06-30
Funding (in million HUF) 5.401
FTE (full time equivalent) 8.78
state closed project
Summary in Hungarian
Az 1990 után bekövetkezett sorsdöntő politikatörténeti fordulat megköveteli és megengedi a 20. századi zenei művelődés és zeneszerzés új szellemű áttekintését. E munka alapvetését célozza jelen pályázat, mely a század gazdag zeneéletének tükröződéseképpen sokrétű feladatot tűz maga elé. A 2000-ben megindult Dohnányi-kutatás eredményeire építve összeállítja a zeneszerző tematikus jegyzékét. Gyűjti a 20. századi magyar zenei emigrációra vonatkozó adalékokat, és tanulmányban feldolgozza azokat. Tanulmányban foglalja össze a 20. század magyar operatörténetét és az 1950 előtti budapesti hangversenyéletet, a zenekritika történetét 1950-ig. Feldolgozza a magyar zenetudomány történetét az intézményes kutatás kezdete előtt. Adatolja a populáris zene főbb műfajait. Legfontosabb feladata tanulmányok készítése a 20. századi magyar műzene nagy alkotóiról (Bartók, Kodály, Dohnányi, Kurtág, Ligeti) és a nemzeti avantgarde egymást követő hullámainak indulásáról (1930-1950 között virágzó nemzedék, 1960 után fellépő nemzedék), és metodika kidolgozása a 20. századi magyar zeneszerzés történetének integrált tárgyalására a mintatanulmányok alapján.
Summary
The fundamental political change after 1990 requires a new survey of the history of 20th century Hungarian composition and music culture, free from the aesthetic dogmas of the previous regime. The basis for such exploration will be laid in the present multiple project which mirrors the richly layered structure of its subject. The thematic catalogue of the works of Ernő Dohnányi will be finished. Data will be collected and a study written on the phenomenon of emigration in 20th century Hungarian music culture. The history of Hungarian opera in the 20th century, concert life before 1950, Hungarian music criticism in the same period will be studied. A bibliography of Hungarian musicology in the first half of the century will be prepared. Genres, production and consumption of popular music in the same period will be studied. The main objective is the preparation of case studies on important personalities and generations of Hungarian art music like Béla Bartók, Zoltán Kodály, Ernő Dohnányi, György Ligeti, György Kurtág, the flourishing of the „second avantgarde” of Hungarian music (1930-1950) and the emergence of the „third avantgarde” around 1960. The elaboration of the methodological approach towards an integrated historiography of Hungarian 20th century composition will be attempted

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat új nemzedéket vont be a 20. századi magyar zenetörténet kutatásába, kritikai elemzés tárgyává tette a tervezett Magyar Zenetörténet 5. kötetének negyed századdal korábban készült kötettervét, és megalapozta a téma további kutatásának módszereit. Az eredmények nagy hányada alapkutatásban született: politikai okból korábban hozzáférhetetlen levéltári dokumentumok feltárása az 1945 utáni időszakban, a magyar zenetudomány 1900–1950 közötti bibliográfiájának összeállítása, magyar bemutatók kritikáinak gyűjteménye 1900–1920 között, jelentős kritikusok írásainak gyűjtése és vizsgálata 1960–2000 között, 1900–1945 közötti budapesti hangversenyek internetes adatbázisának lezárása, az 1945 utáni hangversenyek számítógépes adatbázisának megalapozása, emigráns magyar zenészek internetes adatbázisának kidolgozása, az erdélyi magyar zeneszerző-iskola 1945 utáni működésének dokumentációja, a Kolozsvári Állami Magyar Opera repertoárjának feldolgozása, magyar jazztörténeti diszkográfia 1947–1969, a 20. század elején működött magyar operaénekesek diszkográfiája. A magyar zeneszerzés historiográfiájában Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő, valamint az 1955 utáni avantgarde zenéjének kutatásával nyitottak új fejezetet. Tanulmánykötetet készítettek elő kiadásra az 1940–1956 közötti évek zeneszerzéséről és zeneéletéről. A projekt sikerét a konkrét eredményeken túl igazolja, hogy a munka a következő években az MTA Lendület programjának támogatásával folytatódhat.
Results in English
The project has launched a new generation of scholars in the research of the history of 20th-century Hungarian music. The 25years old plan for vol. 5. of the History of Hungarian Music was subjected to critical analysis, and a new historiographical approach was elaborated. Important results were achieved mainly in basic research. Archival documents of the era after 1956, for political reasons not accessible before 1990, were collected and studied. A bibliography of Hungarian musicology in the period 1900–1950, listings and collections of musical criticism in several periods of the 20th century were compiled. A computerized database of concert programs in Budapest in the pre-World-War-II period was finalized, and a similar one for the second half of the century initiated. A catalogue of Hungarian emigré musicians was completed. An archive of digitized scores, music recordings and press reviews of works of the Hungarian school of composers in Kolozsvár/Cluj (Romania) was assembled. The repertory of the Hungarian Opera in Kolozsvár/Cluj, a discography of Hungarian opera singers in the early 20th century and of Hungarian jazz between 1947 and 1969 were compiled. In the historiography of musical composition, new chapters were opened on the oeuvre of Zoltán Kodály and Ernő Dohnányi. Works and attitudes of the third Hungarian avantgarde after 1955 were studied, and a collection of studies on Hungarian music and musical life between 1940 and 1956 was prepared for publication.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73434
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kusz Veronika: Egy különös darab: Dohnányi Burlettája, Magyar Zene, 50/1, 79-90, 2012
Dalos Anna: Kurtág, az elemezhetetlen, Magyar Zene, 50/1, 91-107, 2012
Péteri Lóránt: God and Revolution: Rewriting the Absolute: Bence Szabolcsi and the Discourse of Hungarian Musical Life., In: Blazekovic Z, Dobbs Mackenzie B (ed), Music's Intellectual History. New York: RILM, 337-342., 2009
Péteri Lóránt: A Magyar Zene évtizedei: Adalékok a folyóirat első ötven évének történetéhez, Magyar Zene, 49/1, 99-115, 2011
Dalos Anna: A bikapárti zenekritikus. Kroó György írásai az Élet és Irodalomban, Magyar Zene 50/2, 230-235, 2012
Dalos Anna: Macskatermészet. Dohnányi Ernő családi levelei, Muzsika 55/2, 36-37, 2012
Dalos Anna: Egy zeneszerző kozmosza. Könyv Eötvös Péterről. (Michael Kunkel (szerk.): Kozmoi.), Muzsika 53/7, 34-35, 2010
Dalos Anna: Párhuzamos életrajzok (Rachel Beckles Willson: Ligeti, Kurtág and Hungarian Music During the Cold War), Muzsika 53/3, 31-33, 2010
Dalos Anna: Professor Doktor Bruno Karlheinz Jaja renitens barátja. György Ligeti: Gesammelte Schriften, 1-2, Muzsika 52/10, 42-44, 2009
Dalos Anna: Egy tudományszervező népművelő portréja. Bartha Dénes emlékkönyv, Muzsika 52/3, 32-34, 2009
Kusz Veronika: »… a zenepedagógusok elszörnyülködésére«. Dohnányi Ernő és a laprólolvasás, Parlando 54/2, 2012
Kusz Veronika: „»Florida’s Youthful Oldster«: Ernő Dohnányi in Tallahassee, Scott Campbell, Máté Csanád (eds.): My Fulbright Experience. Reports of Hungarian Grantees. Budapest: Hungarian–American Commission for Educational Exchange, 69-78, 2008
Péteri Lóránt: Magyar Rondó – Dalos Anna, Forma, harmónia, ellenpont: Vázlatok Kodály Zoltán poétikájához (Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2007), Magyar Zene 46, 325-330, 2008
Gombos László: 4. Gombos László (szöveg és szerk.). Dohnányi Ernő emlékkiállítás, halálának 50. évfordulóján / Ernő (Ernst von) Dohnányi Memorial Exhibition in Commemoration of the 50th Anniversary of His Death., (Budapest: MTA Zenetudományi Intézet – Timp Kiadó), 2010
Kusz Veronika: Szabad és »szabad« variációk Dohnányi műveiben, Magyar Zene 46/4, 395–410, 2008
Dalos Anna: Kodály és a zenetörténet, Magyar Zene 46/1, 71–92., 2008
Kusz Veronika: Kodály hatása a zeneszerző Járdányira, A Magyar Kodály Társaság Hírei 30/4, 48–53, 2008
Németh G. István: Kodály zeneszerzői recepciója Erdélyben, Magyar Zene 46/3, 285–299, 2008
Tallián Tibor: Kodály Zoltán kalandozásai Ithakátul a Székelyföldig, Magyar Zene 46/3, 239-250, 2008
Berlász Melinda: The Correspondence of Zoltán Kodály and Sándor Veress (1930-1967), Doris Lanz – Anselm Gerhard (hrsg.), Sándor Veress. Komponist-Lehrer-Forscher. Kassel, 223–240, 2008
Berlász Melinda (közr.): Veress Sándor kórusművei II. Vegyeskarok, Budapest: Editio Musica, 2009
Dalos Anna: Ein symphonisches Selbstbildnis: Über Zoltán Kodálys Symphonie in C (1961), Studia Musicologica 50, 301–314, 2009
Kiszely-Papp Deborah: Ernő Dohnányi’s String Sextet and Other Sources in His Native Town, Studia Musicologica 50, 315–352, 2009
Dalos Anna: Úton a neoavantgárd felé (Jeney Zoltán, Sáry László és Vidovszky László tanulóévei), Holmi 21, 1668–1678, 2009
Dalos Anna: Járdányi a konzervatív (1959–1966), Zenetudományi Dolgozatok 2009, Budapest: MTA ZTI, 2009
Dalos Anna: Una rapsodia ungherese. Új zene és hagyomány Durkó Zsolt művészetében (1965–1972), Magyar Zene 48, 215–224, 2010
Dalos Anna: Miser Catulle. Huzella Elek kantátájáról, Magyar Kodály Társaság Hírei 33/1, 17–19, 2010
Kusz Veronika: »A Wayfaring Stranger« – Dohnányi Amerikai rapszódiája, Magyar Zene 48, 161–186, 2010
Dalos Anna: Hungarian variations on Improvisations sur Mallarmé: Zoltán Jeney’s Early Reception of Pierre Boulez’ Music, Beyond the Centres. Musical Avant-Gardes Since 1950. International Musicological Conference 1–3 July 2010 Conference Proceedings (Thessaloniki), CD-ROM, 2010
Tallián Tibor: Tiszta szerencse: Napfogyatkozás – Sári József operájának hazai bemutatója, Muzsika, 53/1, 8-12, 2010
Halász Péter: Werte und Wandlungen: Über Zoltán Jeneys Totenritual, Melos and Ethos: Today, Tomorrow... (Bratislava), 58-68, 2010
Tallián Tibor: Félkomoly kritika: Fekete Gyula Liszt-operájának ősbemutatója, Muzsika 54/5, 19-22, 2011
Dalos Anna: A »Harmincasok« és az új zenei fordulat (1957–1967), Magyar Zene 49/3, 339-352, 2011
Kusz Veronika: »Florida ifjú aggastyánja« – A Floridai Állami Egyetem professzora”, Muzsika 54/8, 11-15, 54/9, 36-40, 2011
Dalos Anna: Egy másik 20. század, Kárpáti János (szerk.): Képes magyar zenetörténet. Budapest: Rózsavölgyi, 255-271, 2011
Dalos Anna: Another Twentieth Century, János Kárpáti (ed.): Music in Hungary. An Illustrated History. Budapest: Rózsavölgyi, 255-271, 2011
Dalos Anna: "In memoriam Zoltán Kodály”, Kiss G (szerk.): Zenetudományi Dolgozatok 2010. Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 227-298., 2011
Kusz Veronika: Dohnányi amerikai évei, 1949–1960, Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2010), 2010
Kusz Veronika: »Fac ut ardeat cor meum« – Dohnányi Stabat Mater-olvasata, Kiss Gábor (szerk.), Zenetudományi dolgozatok 2008. Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 179-201., 2008
Kusz Veronika: A tématranszformáció szerepe Dohnányi Concertinójában, Kiss Gábor (szerk.), Zenetudományi dolgozatok 2010. Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 122–140., 2011

 

Events of the project

 
2012-05-03 15:45:57
Résztvevők változása
2011-08-01 08:21:10
Résztvevők változása
Back »