MORFOMETRIAI KUTATÁSOK AZ EMBERI ARC TÖRTÉNETI EMBERTANI, IGAZSÁGÜGYI, ÉS GYÓGYÁSZATI CÉLÚ 3D REKONSTRUKCIÓJÁNAK FEJLESZTÉSÉHEZ  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73441
típus K
Vezető kutató Kustár Ágnes
magyar cím MORFOMETRIAI KUTATÁSOK AZ EMBERI ARC TÖRTÉNETI EMBERTANI, IGAZSÁGÜGYI, ÉS GYÓGYÁSZATI CÉLÚ 3D REKONSTRUKCIÓJÁNAK FEJLESZTÉSÉHEZ
Angol cím MORPHOMETRIC RESEARCH FOR DEVELOPING THE 3D FACIAL RECONSTRUCTION METHOD FROM THE PURPOSE OF HISTORIC- AND FORENSIC ANTHROPOLOGY, AND MEDICIN
magyar kulcsszavak történeti antropológia, igazságügyi antropológia, gyógyászat, arcrekonstrukció, koponya, arc, morfometriai adatgyűjtés, fotogrammetria, radiológia, biometria, 3D matematikai modellezés
angol kulcsszavak historic anthropology, forensic anthropology, medicin, facial reconstruction, skull, face, morphometric data collecting, photogrammetry, radiology, biometry, 3D mathematical modeling
megadott besorolás
Populációbiológia, antropológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)80 %
Hematológia, immunológia, trombózis, fertőző betegségek (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Plasztikai sebészet
Radiológia, nukleáris medicina, képalkotás, sugárterápia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Radiológia
zsűri Ökológia és evolúció 1
Kutatóhely Embertani Tár (Magyar Természettudományi Múzeum)
résztvevők Baksa Gábor
Barta Miklós
Fekete Károly
Friess Martin
Guba Zsuzsanna
Gyenis Gyula
Honti Szabolcs
Juhos István
Kalina Ildikó
Keller Éva
Koczka György
Kővári Ivett
Kozma István
Magyar Lóránt Gergely
PAP Ildikó
Rezek Ödön
Schrott Péter
Susa Éva
Tóth Géza
Vári Barnabás
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2012-09-30
aktuális összeg (MFt) 23.969
FTE (kutatóév egyenérték) 4.98
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az utóbbi évtizedek kiemelt jelentőségű nemzetközi kutatási irányvonala a hagyományos arcrekonstrukciós eljárások komputerizálása. Célunk, hogy nagy számú élő vizsgálati személyen, korszerű technológiákkal történő morfometriai adatgyűjtéssel és biometriai elemzéssel olyan új összefüggéseket tárjunk fel a koponyán és az arcon, amelyek alkalmasak az arc 3D rekonstrukciójának számítógépes modellezésére. A 3D arcrekonstrukciós szoftver kifejlesztését az alapkutatást követő 3-5 éven belül tervezzük megvalósítani. Pályázatunk egyedülálló abban a tekintetben, hogy Magyarországon elsőként hoztunk létre olyan interdiszciplináris kutatócsoportot, amely hosszú távú célja az arcrekonstrukció módszertani fejlesztése és komputerizálása. A munkát több egyetem hallgatóinak bevonásával végezzük.
Az alábbi vizsgálatokat tervezzük:
– Morfometriai adatgyűjtés 1300 élő vizsgálati személyről és 4 kadáverről (egyénenként mintegy 1000 adat).
– Morfometriai adatbázis létesítése, heterogén multimédia adatállomány integrációja.
– A koponya és arc morfometriai adatainak statisztikai elemzése és korrelációinak feltárása.
– A külső orr 3D geometriájának matematikai modellezése.
Fontos, hogy míg az eddigi arcrekonstrukciós módszerek kis számú, tudományosan csak részben vagy egyáltalán nem igazolt megfigyelésekre támaszkodnak, a tervezett kutatásban nagy elemszámú élő mintán szándékozunk vizsgálatokat végezni. Munkánk emiatt nem csak a hazai de a nemzetközi arcrekonstrukciós kutatásokban is nóvum. Előzetes felméréseink alapján a tervezett mintán az adatgyűjtés megvalósítható, kockázati tényezőt nem jelent. Az infrastrukturális háttér biztosított, a pályázott összeg részben az adatgyűjtő és adatfeldolgozó eszközökre fordítandó.
angol összefoglaló
Computerising traditional facial reconstruction procedures has been in the line of sight of major international research over the past few decades. Our objective is to uncover correlations on the face and the skull, by means of morphometric analysis carried out on a large number of living subjects, with up-to-date equipment, enabling a 3D computer modelling of facial reconstruction. Developing the 3D facial reconstruction software is planned in 3-5 years after the base research. Our tender is unique in a way that we created an interdisciplinary work group here in Hungary, which has the long-term objective of developing and computerising facial reconstruction. The work is being carried out with the involvement of several students.
The following research is planned:
– morphometric sample collection about 1300 living subjects and 4 cadavers (about 1000 data each).
– creating a morphometric database, integrating a heterogeneous multi-media database
– statistic analysis and unveiling correlations of the morphometric data of the face and skull.
– 3D mathematic modelling of the external nose.
It is important to note that facial reconstruction models so far were based on a small-scale research without real scientific background and we plan to involve a large number of living sample-givers. Thus our work on the field of facial reconstruction is a novelty in Hungary and also abroad. Based on preliminary research, the samples will be sufficient for data provision without any risks. The infrastructural background is provided, the funds, applied for, can partially be used to pay for the devices of data collecting and processing.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Létrehoztuk a FACE-R 3D koponya és- arc kutatói adatbázist, amely 425 élő vizsgálati személy és 5 kadáver fej adatait tartalmazza. Mysql adatbázisban tároljuk az adatállományokat, valamint a feldolgozás során nyert plusz információkat. Az adatbázis nemzetközi viszonylatban is egyedülálló, mert az illesztett 3D koponya CT-és arc modellek létrehozásával kiküszöböltük a fekvő helyzetben készülő gravitációs elmozdulást a CT-felvételeken. Előzetes elemzést végeztünk 60 egyén adatain 3D virtuális antropológiai és geometrikus morfometriai módszerekkel. Szignifikáns alaki összefüggéseket találtunk a koponya és az arc között. 20 egyén koponyáján feltáró EFA (Elliptic Fourier Analysis) elemzést végeztünk. Statisztikai módszerrel hiányzó adatpótlást végeztünk Szt. László király állkapocs rekonstrukciójához. A fekvő és- ülő helyzetű arcmodellek közti eltérés statisztikai vizsgálatára 3D biometriai elemzést végeztünk. Az arc matematikai modellezéséhez szükséges módszertani fejlesztések során standardizáltuk a 3D modelleket és programot írtunk a 3D felületi változékonyság jellemzésére, a min-max görbületi görbesereg meghatározására. Kidolgoztuk a koponya és az arc 3D „karakterisztikus geometriai modelljének” koncepcióját. Kísérleteket végeztünk a 3D külső orr rekonstrukció matematikai modelljének létrehozása. Elasztikus regisztrációs eljárást alkalmaztunk az arc modellezéséhez szükséges kiindulási adatok (3D template-ek) létrehozására.
kutatási eredmények (angolul)
We created the „FACE-R” 3D skull- and face research database, that is contain 425 living individuals’ and 5 cadavers’ head data. We stored the data files and the additional information in Mysql database. Thanks to the aligned 3D skull- and face models, we were able to eliminate the gravitational shift on CT-scans — recorded in supine position —, the database is unique in international relations as well. In the framework of the pilot study the virtual anthropological data collection and geometric morphometric analysis was performed on 60 persons’ data. We uncovered significant shape correlations between the skulls- and the faces. We performed exploratory EFA (Elliptic Fourier Analysis) on 20 persons’ skulls. Missing data complementation was accomplished applying statistical method for virtual mandible reconstruction of St. Laszlo, the Hungarian king. We carried on biometric analysis to uncover differences between the supine- and upright positioned 3D face models. In the framework of methodological development necessary for mathematical modelling the face, we standardized the 3D models than programmed an application for determine the min-max. curvature on the 3D skull- and face model surfaces. We worked out the concept of the „3D Characteristic Geometric Model” of the skulls and faces. We made some attempts to create a mathematical model for the 3D external nose reconstruction. We produced the 3D input templates for modelling the face applying „elastic registration” method.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73441
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
MAERTENS A., WOUTERS W.: Facial uplifting – supine to upright correction for gravitational effects., Project design – Master course in Biomedical Technology, Course H03I7A “Design in Medical Technology”, Medical Imaging Research Center at the University Hospitals Gasthui, 2012
GEUKENS L., BRAEKEN AK.: Estimating missing parts from incomplete archeological skulls., Project design – Master course in Biomedical Technology, Course H03I7A “Design in Medical Technology”, Medical Imaging Research Center at the University Hospitals Gasthui, 2012
KRISTÓF, L. A., RIEDL, E., LAKI, A., BARTA, H. M., POLÁNYI, A., TÓTH, E., FORRAI, G., PÁLFI, GY., SZIKOSSY, I., KUSTÁR, Á. & PAP, I.: Radiology in the historical anthropology., In: A PENA P., R MARTÍN C., M Á R RODRIGUEZ (eds): Mummies and Science. World Mummies Research. Proc. VI. W Congr Mummy Studies. Santa Cruz de Tenerife, pp. 453-461., 2008
KUSTÁR Á., ÁRPÁS K.: Facial reconstructions of the 18th century mummies from Vác, Hungary., In: A PENA P., R MARTÍN C., M Á R RODRIGUEZ (eds): Mummies and Science. World Mummies Research. Proc. VI. W Congr Mummy Studies. Santa Cruz de Tenerife, pp. 487–495., 2008
KRISTÓF, L.A., RIEDL, E., PAP, I., BARTA, H. M., LAKI A., POLÁNYI, A., SZIKOSSY, I., KERÉNYI, T., FORRAI, G., KUSTÁR, Á., TÓTH, E., RÁBAI, E. & PÁLFI, GY.: Paleopathology and paleoradiology., In: A PENA P., R MARTÍN C., M Á R RODRIGUEZ (eds): Mummies and Science. World Mummies Research. Proc. VI. W Congr Mummy Studies. Santa Cruz de Tenerife, pp. 655–665., 2008
KRISTÓF L. A., TÓTH G., RIEDL E., VÉGVÁRI ZS., POHÁRNOK L., KUSTÁR Á.: Mummies and face reconstruction. The skull CT examination and 3D printing of baroness Antonia Tauber’s and the archbishop of Kalocsa, Pál Széchényi’s mummies., Third Hungarian Conference On Biomechanics. Research Center for Biomechanics Budapest University of Technology and Economics, Budapest. pp. 113-138., 2008
FEKETE K., BORBÁS L., KISS, R. M., SCHROTT P., BALOG G.: X-ray image processingby direct linear transformation., Third Hungarian Conference On Biomechanics. Research Center for Biomechanics Budapest University of Technology and Economics, Budapest. pp. 75-81., 2008
FEKETE K., SCHROTT P.: Qualification of optical capturing devices for data gathering phase of the face reconstruction process., Third Hungarian Conference On Biomechanics. Research Center for Biomechanics Budapest University of Technology and Economics, Budapest. pp. 83-88., 2008
MAGYAR L., KELLER É.: Digital video-superimposition technique for the testing of face reconstruction methods., Third Hungarian Conference On Biomechanics. Research Center for Biomechanics Budapest University of Technology and Economics, Budapest. pp. 183-186., 2008
MOLNÁR B., SCHROTT P., FEKETE K.: Comparative accuracy survey of 3D medical models made by photogrammetric, CT and scanning methods., Third Hungarian Conference On Biomechanics. Research Center for Biomechanics Budapest University of Technology and Economics, Budapest. pp. 211-216., 2008
SCHROTT P.: Geometric data gathering from cadaver human head. Third Hungarian Conference On Biomechanics., Third Hungarian Conference On Biomechanics. Research Center for Biomechanics Budapest University of Technology and Economics, Budapest. pp. 301-308., 2008
SCHROTT P., FEKETE K.: Subpixel accuracy photogrammetric evaluation methods for face reconstruction purpose., Third Hungarian Conference On Biomechanics. Research Center for Biomechanics Budapest University of Technology and Economics, Budapest. pp. 309-314., 2008
VARGA E., HEGEDŰS I., FÖLDVÁRY L.: Optimalization of density and distribution of stereophotograph measurement points for a face., Third Hungarian Conference On Biomechanics. Research Center for Biomechanics Budapest University of Technology and Economics, Budapest. pp. 387-394., 2008
KUSTÁR Á.: A Kárpát-medence történeti népeinek arca arca – Arcrekonstrukció Magyarországon., Magyar Biológiai Társaság XVII. Vándorgyűlés Előadások összefoglalói. Budapest, pp 7-14., 2008
KRISTÓF L. A., PÁLFI GY., PAP I., TÓTH G., VÉGVÁRI ZS., FAZEKAS F., SZIKOSSY I., POHÁRNOK L., RIEDL E., KUSTÁR Á.: 3D printing from the CT Skull data and facial reconstruction of two mummies - Baroness Antonia Tauber and the Archbishop of Kalocsa, Pál Széchényi., International Congress, Biomedical Sciences in Archaeology, Heraklion-Greece, 24- 26 September 2008, p. 38., 2008
KUSTÁR Á.: Arcok a múltból – a Kárpát-medence történeti népeinek arcrekonstrukciói. Faces from the Past – Facial reconstructions of historic populations of the Carpathian Basin., A magyarság és a kelet, II. Őstörténeti Konferencia. Budapest – Kunszentmiklós – Ópusztaszer, 2008. augusztus 16-20., pp., 2008
HORVÁTH T., KÖHLER K., KUSTÁR, Á., RÉTI ZS.: The Baden Age Man. Anthropological Features and Habitude in the Culture., The 14th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Szeptember 16-21, Málta. p. 178., 2008
KUSTÁR Á., KRISTÓF L., KŐVÁRI I., GUBA ZS., FEKETE K., KOCZKA GY.: Az arcrekonstrukció módszertani problémái és fejlesztésének koncepciója., The 14th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Szeptember 16-21, Málta. p. 178., 2008
KUSTÁR Á., KRISTÓF L., KŐVÁRI I., GUBA ZS., FEKETE K., KOCZKA GY.: Az arcrekonstrukció módszertani problémái és fejlesztésének koncepciója., Third Hungarian Conference On Biomechanics. Research Center for Biomechanics Budapest University of Technology and Economics, 4-5 July, 2008, Budapest., 2008
KUSTÁR Á., PAP I., SZIKOSSY I., RIEDL E., TÓTH G., KRISTÓF L.: Facial Reconstruction of a Mummified Nun from the 18th Century Vác, by the 3D Printed Skull Derived from CT Data., Symposium Mumien und Museen, Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, 7–9. Februar 2008., 2008
VÉGVÁRI ZS., FAZEKAS F., TÓTH G., KUSTÁR Á.: Facial Reconstruction of a Mummified Nun from the 18th Century Vác, by the 3D Printed Skull Derived from CT Data., Symposium Mumien und Museen, Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, 7–9. Februar 2008., 2008
KRISTÓF, L. A., SZIKOSSY, I., FORRAI, G., BARTA, H. M., RIEDL, E., POLÁNYI, A., PÁLFI, GY. & PAP, I.: Baroness Antonia Tauber. The reconstructed life-story of a nun in the Habsburg Empire in the 18th century., International Congress, Biomedical Sciences in Archaeology, Heraklion-Greece, 24-26 September 2008, p. 38., 2008
PAP I., SZIKOSSY I., KUSTÁR Á., BAJZÁTH J.: Behind the curtain: Secrets, Fates, MUMMIES – Temporary exhibition of the Hungarian Natural History Museum, Budapest, in: Wieczorek A., Rosendahl W., Wiegand H. (eds), Mumien und Museen. Mannheimer Geschichtblatter Sonderveröffentlichung 2. Rheiss-Engelhorn-Musen, Mannheim, pp. 57-60., 2009
PAP I., KUSTÁR Á., GUBA Zs., SZIKOSSY I.: Face to face with the long passed relatives – Research on the Vasc mummies., in: Wieczorek A., Rosendahl W., Wiegand H. (eds), Mumien und Museen. Mannheimer Geschichtblatter Sonderveröffentlichung 2. Rheiss-Engelhorn-Musen, Mannheim, pp. 105-112., 2009
HORVÁTH T., KÖHLER K., KUSTÁR Á.: Életmód és habitus a késő rézkori Badeni – kultúrában régészeti és antropológiai adatok alapján., Medinától Etéig. Régészeti tanulmányok Csalog József születésének 100. évfordulójára. Szerk.: Bende L. és Lőrinczy G. Koszta József Múzeum, Szeged. pp. 269-281., 2009
KUSTÁR Á., ÁRPÁS K.: Janus Pannonius arcrekonstrukciója, Ikonográfia és arcrekonstrukció előadás sorozat. Régészeti Múzeum, Pécs., 2009
KUSTÁR, Á., VÉGVÁRI, ZS., PAP, I., SZIKOSSY, I., KRISTÓF, L.A. & PÁLFI. GY.: Paleoathological investigation of an 18th century mummified nun from Hungary using 3D virtual reconstruction., Programme and Abstracts. 1st Bolzano Mummy Conference, 2009, Bolzano, Italy, EURAC – Institute for Mummies and the Iceman, p. 31., 2009
PAP, I., KARLINGER, K., KOVACS, B., RIEDL, E., KRISTOF, L.A., PALFI, GY. & KUSTAR,Á.: Reconstruction d’image et reconstruction de vie. Image reconstruction and reconstruction of life., In: PÁLFI, GY., MOLNÁR, E., BERECZKI, ZS. & PAP, I.: Des Lésions du Passé aux Diagnostics Modernes/From Past Lesions to Modern Diagnostics.Pré-actes – Abstract Book and P, 2009
KUSTÁR Á., ÁRPÁS K.: Janus Pannonius új arca – A koponyától a kész arcrekonstrukcióig., MBT Embertani Szakosztályülés, 2009. november 23., Janus Pannonius születésének 575., pécsi püspökké választásának 550. évfordulóján, 2010
MAGYAR L.: Janus Pannonius személyéhez fűződő festmények szuperimpozíciós vizsgálata, MBT Embertani Szakosztályülés, 2009. november 23., Janus Pannonius születésének 575., pécsi püspökké választásának 550. évfordulóján., 2010
KUSTÁR Á., KALINA I., FAZEKAS F., FRIESS M.: A new approach to facial reconstruction based on 3D morphometrics., 79th Annual Meeting of American association of Physical Anthropologists, April 14-17, Albuquerque, New Mexico. Meeting abstracts, pp. 163-164., 2010
KUSTÁR Á., FORRÓ L., KALINA I., FAZEKAS F., HONTI SZ., MAKRA SZ., FRIESS M.: “FACE-R” 3D Database and morphometrics for facial reconstruction., Eds: Melero, J., Cano, P., Revelles, J. : Fusion of Cultures. Abstracts of the XVIII. Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology., 2010
KUSTÁR Á., KŐVÁRI I., KALINA I., FRIESS M: A new approach to facial reconstruction based on 3D morphometrics., 79th Annual Meeting of American association of Physical Anthropologists, April 14-17, Albuquerque, New Mexico. Meeting abstracts, pp. 163-164., 2010. HTTP://PHYSANTH.ORG/, 2010
HORVÁTH, T., KÖHLER, K. & KUSTÁR, Á.: Lifestyle and habit of the Late Neolithic Baden Man in the mirror of archaeological and anthropological data., European Journal of Arch., 2010
SZIKOSSY, I., KUSTAR, Á., GUBA, ZS., KRISTOF, L.A. & PAP, I.: Mummies from Hungary. Naturally Mummified corpses from the Dominican Church of Vác, Hungary., In: WIECZOREK, A., ROSENDHAL, W. (eds), MUMMIES of the World. American Exhibition, Reiss-Engelhorn-Museum, Mannheim/Prestel/Munich/Berlin/London/New York, pp. 160-171., 2010
KŐMEZEI Á., KARLINGER K., KUSTÁR Á. & KALINA I.: Koponya CT és 3D szkennelt adatok alkalmazása az arcrekonstrukciós kutatásban., A Magyar Radiológusok Társaságának XXV. Kongresszusa. Kaposvár, 2010. június 1-3. Absztraktok. Magyar Radiológia 84 (2): 93., 2010
Kustár, Á., Pap, I., Végvári, Zs., Kristóf, L.A., Pálfi, Gy., Karlinger, K., Kovács, B. & Szikossy, I.: Using of 3D virtual reconstruction for pathological investigation and facial reconstruction of an 18th century mummified nun from Hungary., Yearbook of Mummy Studies 1: 83-93. , Bolzano, Italy, EURAC – Institute for Mummies and the Iceman, 2011
KUSTÁR, Á., PAP I., VÉGVÁRI, ZS., KRISTÓF L.A., PÁLFI, GY., KARLINGER, K. KOVÁCS, B. & SZIKOSSY, I.: Egy 18. századi váci apáca múmiájának patológiai vizsgálata és arcrekonstrukciója, 3D rekonstrukciós módszerek alkalmazásával., Anthropológiai Közlemények 52: 5-15., 2011
BERNERT, ZS., BÍRÓ, A. & KUSTÁR, Á.: 178 nekropolja Kan molaszü: Kratkij otcset po antropologicseszkomy isszledovaniju., In: Aral-Caspian region in history and culture of Eurasia. Proceedings of the IInd international scholarly conference dedicated to the 20th independence anniversary of th, 2011
Kustár Á., Vollmuth K.: FACE-R Research Group Website, http://www.face-r.com/, 2011
PÁLFI, GY., MOLNÁR, E., MARCSIK, A., BERECZKI, ZS., PAP, I., FÓTHI, E., KUSTÁR, Á., MENDE, B.G., MINNIKIN, D.E., LEE, O.Y., BESRA, G.S., SPIGELMAN, M., O’GRADY, J., DONOGHUE, H.D.: Mycobacterium tuberculosis – Mycobacterium leprae coinfections from Hungary: osteological and biomolecular findings., In: PÁLFI, GY., BERECZKI, ZS., MOLNÁR, E., DUTOUR, O. (szerk Program and Abstracts of the 2012 TB Evolution Meeting, University of Szeged, Hungary, 22nd-25th March 2012., 2012
Kustár Á.: A 1106. Gödörben feltárt 27. Rézkori férfi szobrászi arcrekonstrukciója., In: Balatonőszöd-Temetői dűlő — A középső és késő rézkori, valamint kora bronzkori településrészek . Szerk: Horváth Tünde. http://real.mtak.hu/2959/, 2012
Á. Kustár, L. Forró, I. Kalina Dr, F. Fazekas, Sz. Honti, Sz. Makra, M. Friess: FACE-R – 3D database of 400 living individuals’ full head CT- and face scans for craniofacial reconstruction, Journal of Forensic Sciences, The official journal of the American Academy of Forensic Sciences. Elfogadott, megjelenés 2013-ban várható: www.blackwellpublishing.com, 2013
Á. Kustár, Z. Gerendás, I. Kalina , F. Fazekas, B. Vári, Sz. Honti, Sz. Makra: FACE-R – 3D Database, http://www.10.10.13.3., 2013
Á. Kustár, Z. Gerendás, I. Kalina , F. Fazekas, B. Vári, Sz. Honti, Sz. Makra: FACE-R – 3D skull- and face research database for craniofacial identification., Forensic Science International-be szánt kézirat, 2013
Á. Kustár, Z. Gerendás, I. Kalina , F. Fazekas, B. Vári, Sz. Honti, Sz. Makra: FACE-R – 3D skull- and face database for virtual anthropology research., Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici Studia historico-anthropologica hungarica-ba szánt kézirat, 2013
Kustár Á., Vollmuth K., Balikó A., Pap I., Pálfi Gy., Molnár E., Vandermuelen D., Claes P: Craniofacial reconstruction and virtual mandible reconstruction of St. László, the Hungarian king from the 11th Century, Journal of Anatomy folyóiratba szánt kézirat, 2013
Kustár Á., Gerendás Z., Kalina I., Fazekas F., Vári B., Honti Sz., Makra Sz., Friess M.: FACE-R – 3D koponya- és arc adatbázis morfometriai elemzése arcrekonstrukciós fejlesztés céljából, Antropológiai Közleményekbe szánt kézirat, 2013
Kustár Á., Vollmuth K., Balikó A., Pap I., Pálfi Gy., Molnár E., Vandermuelen D., Claes P: Szent László, magyar király virtuális állkapocs rekonstrukciója és szobrászi arcrekonstrukciója, Antropológiai Közleményekbe szánt kézirat, 2013
Évinger S., Bernert Zs., Bíró A., Vollmuth K., Kustár Á.: Abul Khair (1693-1748) kazak kán földi maradványai nyomában: a Khan Molacy lelőhelyen feltárt két lehetséges jelölt csontvázának általános antropológiai vizsgálata és szobrászi arcrekonstrukciója., Folia Anthropologica-ba szánt kézirat, 2013
Évinger S., Bernert Zs., Bíró A., Vollmuth K., Kustár Á.: In search of the skeletal remains the Kazakh khan Abul Khair (1693-1748): General anthropological examination and craniofacial reconstruction on two possible candidates excavated from Khan Molacy site., Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici Studia historico-anthropologica hungarica-ba szánt kézirat, 2013
Kustár Á., Árpás K., Szentmártoni Sz. G., Magyar L.: „Janus igazi arca” — Janus Pannonius szobrászi arcrekonstrukciója és művészi ábrázolásai., Antropológiai Közleményekbe szánt kézirat, 2013

 

Projekt eseményei

 
2012-11-05 21:22:05
Résztvevők változása
2012-02-08 10:04:26
Résztvevők változása
2010-01-15 10:30:43
Résztvevők változása
2009-08-05 17:00:03
Résztvevők változása
2008-12-19 16:24:52
Résztvevők változása
vissza »