Artificial propagation of European eel  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
73466
Type PD
Principal investigator Müller, Tamás
Title in Hungarian Az angolna mesterséges szaporítása
Title in English Artificial propagation of European eel
Keywords in Hungarian angolna, Anguilla anguilla, mesterséges szaporítás,
Keywords in English European eel, Anguilla anguilla, Artificial propagation
Discipline
Animal biotechnology (Council of Complex Environmental Sciences)34 %
Animal reproduction biology (Council of Complex Environmental Sciences)33 %
Animal breeding (Council of Complex Environmental Sciences)33 %
Ortelius classification: Animal breeding
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Department of Aquaculture (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Starting date 2008-10-01
Closing date 2011-10-31
Funding (in million HUF) 8.200
FTE (full time equivalent) 2.06
state closed project
Summary in Hungarian
Az angolna tenyésztéséről nem beszélhetünk, mert még senkinek nem sikerült táplálkozó lárvát előállítani. Az Európában található angolnafarmok éves ivadékszükségletüket az egyre csökkenő természetesvízi szaporulat befogásával oldják meg. A pályázat célja az európai angolna mesterséges szaporításának fejlesztése. Szűkebb cél életképes angolna lárva előállítása (akár új biotechnológiai módszerek alkalmazásával is: androgenezis, oocyta-transzplantáció) és nevelése. Várt eredmények elérése esetén ismerté válna egy olyan eljárás, amivel az angolna szaporodási ciklusa mesterségesen befolyásolható lesz. A lárváknak laboratóriumban való nevelésével olyan új ismeretekhez jutnánk, amelyek rendkívül sokat segítenének az angolna természetes szaporodásának és fejlődésének megértésében. Össze tudnánk állítani egy komplex, zárt ciklusú technológiát intenzív angolnaneveléshez (know-how), mellyel kisebb nyomás nehezedne a természetben szaporodó, édesvizek utánpótlását biztosító angolnákra. A megismert eljárások kidolgozott elemei és ismeretei – elsősorban az androgenezis és oocya-transzplantáció – más veszélyeztetett faj megmentésében is alkalmazható, illetve más kutatásokban is felhasználható. Az elért eredményeket a módszerek újszerűségük volta miatt vezető szakmai lapokban publikálhatnánk mindazon hallgatókkal (egyetemi, PhD) akik az egyes munkafolyamatokban résztvesznek.
Summary
We can’t discuss about eel breeding because no one has been able to reproduce them. Eel farms in Europe base their annual production on the capture from decreasing natural production. The aim of the project is to develop the artificial propagation technique of European eel. The narrow aim is to produce and rear viable eel larvae by using new biotechnological methods (androgenesis, oocyte-transplantation). In case of expected results a new method will be known, with which the eel maturation cycle can be influenced artificially. Understanding natural reproduction and development of the eel can be a useful help for the artificial rearing of eel larvae under laboratory condition. A complex closed technology (know how) can be compiled for intensive rearing of eel thus not hazarding naturally reproducing eel stocks. The finished elements of the methods - particularly androgenesis and oocyte-transplantation – may be used in other endangered fish species as well as it may be used in other scientific researches. The obtained results may be published in leading scientific journals with students (Ph.D. or MS.c.), who participate in certain labour process.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A balatoni angolna állomány mintázása során nyert populációbiológiai-, ivarérettségi-, és egészségügyi felmérések eredményei azt mutatták, hogy a vándorlásában akadályozott, túlkoros balatoni angolna (20-37 életév) szaporodó képessége lecsökkent. Laboratóriumi ivarérlelési-, valamint az indukált ivarérlelés során bekövetkező (nehéz)fém mobilizáció és remobilizáció vizsgálatok eredményeivel együttesen azt mutatták, hogy az ivaréréssel járó intenzív fiziológiai folyamatok jelentette megterhelést nem képesek túlélni, a hazai angolnaállomány konzerváció biológiai értéke ma már elenyésző. Annak ellenére, hogy a faj tengervízben szaporodik a világon először sikerült laborkörülmények között vitellogenikus oocytafejlődést beindítani édesvízben ivarérlelt angolnákban, valamint édesvízben ivarérlelt hímekből származó lefagyasztott spermával sikeres termékenyítést végrehajtani és vitális angolna lárvát keltetni A. japonica ikrát felhasználva. A hibridizáció tényét angolnában először alkalmazott módszerrel igazoltuk (SCoT, PCR-RFLP). Kutatócsoportunknak sikerült először sikeres intraspecifikus oocyta transzplantációt végrehajtani zebradánióban, melyből életképes utódok keltek ki, azonban angolna donor faj esetében az általunk kísérletbe vont zebradánió és afrikai harcsa nem volt megfelelő recipiens. A spermaminősítés fejlesztésén (CASA) túl angolnában alkalmazott ivarérlelési módszert alkalmaztunk kecsegére is, azonban csak egy esetben sikerült oocyta fejlődést beindítanunk.
Results in English
Our results on population biology, silvering and health showed that the reproduction potential decreased in "over-aged" eels blocked in their migration based on 20-37 years old individuals from Lake Balaton. During their induction of sexual maturation - carried out under laboratory circumstances - results gained from heavy metal mobilisation and remobilisation have shown that they are not able to survive the stress caused by intensive physiological processes of the induction. Thus, conservation biological value of eel is negligible. Despite the species is know to spawn only in sea water, succesful vitellogenesis could be induced for the first time in freshwater reared females. Furthermore, succesful fertilisation tests were carried out and we managed to hatch viable larvae using cryopreserved sperm originating from freshwater reared European eel males and Japanese eel females. The fact of hibridisation of the eels was proved using a novel method (SCoT, PCR-RFLP). Successful intraspecific oocyte transplantation were carried out in Zebra fish for the first time that resulted in successful hatching of viable larvae. However, in case of interspecific oocyte transplantation using the eel as donor species the Zebrafish and African catfish have not been prooved to be relevant recipients. Besides developing the valuing method of the sperm (CASA), we adapted the same artificial inducion of sexual maturation for the Sterlet, however the induction of oocyte development was reached only one time.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73466
Decision
Yes

 

List of publications

 
Csenki, Zs., Zaucker, A., Kovács, B., Lefler, K.K., Hegyi, Á., Müller, T., Kovács, R., Hadzhiev, J., Urbányi, B., Váradi, L., Müller, F.: Intraovarian transplantation of early stage follicles results in viable offpring and provides tool for manipulation of maternal effect gene products in zebrafish., International Journal of Developmental Biology 54: 585-589., 2010
Horváth, Székely, Cs., Boczonádi, Zs., Bercsényi, M., Urbányi, B., Müller, T.: Induced oogenesis of the European eel (Anguilla anguilla L.) in freshwater condition., Acta Biologica Hungarica 62(4), 485-488, 2011
Müller T., Molnár T., Szabó A., Yamaha E., Járási É.Zs., Bercsényi M., Specziár A., Urbányi, B., Romvári R: In vivo tracking of testes development and related changes in external morphological traits in European eel Anguilla anguilla (L.) by using computer tomography., Acta Biologica Hungarica (in press), 2012
Müller T., Horváth Á., Takahashi E., Kolics B., Decsi K., Bakos K., Kovács B., Taller J., Bercsényi M., Horváth L., Urbányi B., Adachi S., Katsutoshi A., Yamaha E.: Artificial hybridisation of eel species by using cryopreserved sperm from freshwater reared males (Anguilla japonica ♀×A. anguilla♂)., 3 International Workshop on the Biology of Fish Gametes September 7-9, Budapest, Hungary, abstract book pp:160-161. ISBN:978-963-88019-7-5, 2011
Müller, T., Székely, Cs., Boczonádi, Zs., Bercsényi, M., Urbányi, B., Ho.váth, L.: Induced oogenesis of the European eel (Anguilla anguilla L.) in freshwater condition, EAS 2011, Rhodos, Greece, 2011. October 18-24. abstract no:, 2011
Ács, B., Specziár, A., Boczonádi, Zs., Urbányi, B., Müller, T.: A Balatoni angolna állomány állapota, biológiai hatása és jövője, XXXV. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, 2011. május 25-26, abstarct book p 19., 2011
Müller T., Horváth Á., Takahashi E., Kolics B., Decsi K., Bakos K., Kovács B., Taller J., Bercsényi M., Horváth L., Urbányi B., Adachi S., Katsutoshi A., Yamaha E.:: Angolnafajok hibridizációja (Anguilla japonica♀× A. anguilla♂), XXXV. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, 2011. május 25-26, abstarct book p 43., 2011
Müller, T.: Eel progress (A Hungarian researcher reports on recent progress in the artificial induction of sexual maturation and propagation of European eels), Hatchery International 9(6), 24-25, 2008
Durif, C., van Ginneken, V., Dufour, S., Müller, T., Elie, P.: Seasonal evolution and individual differences in silvering eels from different locations., In. Spawning migration of the European eel. (eds. van den Thillart, G., Dufour, S., Rankin, C.) pp: 13-38. Springer Science + Business Media B.V. p. 480. ISBN: 1402090943, 2009
Boczonádi, Z., Lefler, K.K., Urbányi, B., Müller, T.: Balatoni angolnák hormonálisan indukált ivarérlelése., XXXIII. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, július 2-3. (abstract book, p. 48)., 2009
Müller, T., Wágner, L., Urbányi, B., Husvéth, F., Boczonádi, Z., Specziár, A., Lefler K.K., Mézes M.: Effects of metal content of eels from Lake Balaton on the induced sexual maturation., Second International Workshop on Biology of Fish Gametes. September 9-11th 2009. Valencia, Spain. (abstract book, pp. 118-119)., 2009
Boczonádi, Zs., Horváth, Á., Mészáros, E., Hegyi, Á., Kucska, B., Müllerné T.M., Urbányi, B., Müller, T.: Hermafrodita kecsegék előfordulása és gonádfejlődésük sajátosságai intenzív nevelésben., XXXIV. Halászati Tudományos Tanácskozás. Szarvas, 2010. május 12-13. (abstract book, p. 21), 2010
21. Boczonádi, Zs., Horváth, Á., Mészáros, E., Hegyi, Á., Kucska, B., Trenovszki, M., Urbányi, B., Müller, T.: Paradox findings in spermiogenesis of hermafroditic Sterlet (Acipenser ruthenus)., 11th International Symposium on Spermatology. June 24-29., Okinawa, Japán. P01-36, p.56., 2010
Back »