Az acne kialakulásában szerepet játszó faktorok vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73485
típus PD
Vezető kutató Szabó Kornélia
magyar cím Az acne kialakulásában szerepet játszó faktorok vizsgálata
Angol cím Studying the various pathogenic factors in the develoment of acne vulgaris
magyar kulcsszavak acne vulgaris, Propionibacterium acnes, keratinocita, TNFa
angol kulcsszavak acne vulgaris, Propionibacterium acnes, keratinocita, TNFa
megadott besorolás
Általános biokémia és anyagcsere (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Molekuláris markerek és azonosításuk
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Bőrgyógyászat
zsűri Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
Kutatóhely Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-04-30
aktuális összeg (MFt) 9.233
FTE (kutatóév egyenérték) 2.24
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Acne vulgaris a humán populáció mintegy 80-90%-át érintő bőrelváltozás, melynek kialakulásában számos tényező játszik szerepet, mint például a az epidermális keratinociták hiperproliferációja és hiperkornifikációja, a megnövekedett sebum termelődés, a bőrt kolonizáló baktériumflóra rendellenességei, és az egyéni genetikai hajlamosító faktorok.
Laboratóriumunkban régóta vizsgáljuk a fenti tényező pontos szerepét a tünetek kialakulása során.
Munkánk során egyrészt PCR alapú módszerekkel azonosítunk olyan géneket, melyek megváltozott kifejeződést mutatnak a Propionibacterium acnes baktérium hatására tenyészett humán epidermális keratinocitákban. Vizsgáljuk, hogy a baktériumnak hatása lehet-e a bőrtünetek kifejlődésének kezdeti szakaszában, vagy hatása csak később, a gyulladásos folyamatok fokozásában jelentkezik.
Másrészt a rendelkezésünkre genomikai gyűjtemény felhasználásával azt is vizsgáljuk, hogy az azonosított, a baktériumkezelés hatására megváltozott kifejeződést mutató gének ismert polimorfizmusai között találunk-e olyanokat, melyek hajlamosítják az érintett egyéneket az acne kialakulására.
A patogének hatására a hámsejtek által adott válasz, valamint az egyéni különbségek hátterében álló genetikai faktorok tanulmányozása sok izgalmas elméleti kérdést vet fel, melyeket megválaszolva közelebb kerülhetünk új terápiás célpontok és eljárások kialakításához, valamint a populáció nagy csoportjának életminőségére hatással levő elváltozás hátterében lezajló folyamatok megértéséhez.
angol összefoglaló
Acne vulgaris affects approximately 80-90% of the human population. Several different factors known to play a role during the pathogenesis of this skin disease, e.g. hyperproliferation and hypercornification of the epidermal keratinocytes, increased sebum secretion, alterations in the skin colonizing bacterial flora, and individual genetic susceptibility factors are the most important among them. We are studying the exact role of these factors during acne development.
During the course of our studies we are identifying genes that shows altered gene expression patterns in cultured human keratinocytes in response Propionibacterium acnes treatment. Based on these results we would like to learn if the bacterium has any role in the initiation of disease development, or its role comes only later, during the aggravation of the inflammatory reaction.
Using our genomic collection we also study various known polymorphisms of the above identified genes to see if any of them predispose the affected individuals to develop the disease.
Studying the host pathogen interactions, and also the individual genetic variations can be very intriguing. Using the results of these investigations we hope to identify new treatment options and targets, and also have a better understanding of the various processes leading to acne formation.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az acne (pattanásos bőrbetegség) a humán populáció mintegy 80-90%-át érintő multifaktoriális bőrbetegség, melynek kialakulásában számos tényező játszik szerepet, mint például a az epidermális keratinociták hiperproliferációja és hiperkornifikációja, a megnövekedett sebum termelődés, a bőrt kolonizáló baktériumflóra rendellenességei (Propionibacterium acnes (P. acnes) túlszaporodása), és az egyéni genetikai hajlamosító faktorok. Munkánk során vizsgáltuk a tenyésztett humán keratinocitákban P. acnes hatására induló génexpressziós változások jellegzetességeit. A keratinocita aktvációs folyamatokban szerepet játszó (TNFA, IL-1A) és az aktivált állapot marker génjeinek (ICAM1, TGFA, KERT6) mRNS szintű expressziója a baktériumkezelés hatására növekszik. Ez arra utal, hogy a P. acnes baktérium hatására a keratinocitákban aktivációs folyamatok indulnak, mely folyamatoknak szerepe lehet az acne patogenezisében. Genetikai jellegű munkánkban a TNFA és IL-1A gének polimorfizmusait vizsgáltuk retrospektív eset-kontroll vizsgálatokban. Az IL-1A fehérje érési folyamatait befolyásoló +4845G>T egynukleotidos polimorfizmus (SNP) hajlamosító faktornak bizonyult. Hasonló szerepe lehet a TNFA -308G>A polimorfizmusnak is, míg a TNFA gén kifejeződését szabályozó -857C>T SNP protektív a vizsgált populációban. Eredményeink hozzájárulhatnak a populáció nagy csoportjának életminőségére hatással levő elváltozás hátterében lezajló molekuláris folyamatok jobb megértéséhez.
kutatási eredmények (angolul)
Acne is a multifactorial skin disease affectong 80-90% of the human population. Several different factors known to play a role in its pathogenesis e.g. hyperproliferation and hypercornification of the epidermal keratinocytes, increased sebum secretion, alterations in the skin colonizing bacterial flora (extensive growth of Propionibacterium acnes (P. acnes) bacterium), and individual genetic susceptibility factors. We are studying the exact role of these factors in acne pathogenesis. We have been studying the the gene expression changes of human keratinocytes in response to P. acnes treatment. Our results indicate that the mRNA expression of known initiators (TNFA, IL-1A) and marker genes of the activated state (TGFA, KRT6, ICAM1) increases upon bacterial treatment. These data suggest that P. acnes initiate cellular changes of keratinocytes that may have an important role in the pathogenesis of acne. We have also studied genetic polymorphisms of the TNFA and IL-1A genes in retrospective case-control studies. According to our results the +4845G>T single nucleotide polymorphism (SNP) has an acne predisposing role. The TNFA -308G>A may have a similar effect, whereas the -857C>T SNP that plays an important role in the regulation of gene expression might be protective in our study population. These results can advance our understanding of the molecular pathogenenesis of a skin disease affecting a large percent of the population.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73485
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szabó K, Tax G, Teodorescu-Branzeu, D, Koreck A, Kemény L: TNFalpha gene polymorphisms in the pathogenesis of acne vulgaris, International Investigative Dermatology, Kyoto, 2008. május 14-17. J Invest Dermatol 128: Suppl.1. S18, 2008
Szabó K, Tax G, Theodorescu D, Koreck I, Kemény L: A TNF-alfa gén szerepe az acne vulgaris pathogenezisében, MIT XXXVII. Vándorgyűlése, Budapest, 2008. október 29-31., Magyar Immunol. 7: 27, 2008
Szabó K, Tax G, Kis K, Szegedi K, Teodorescu-Brinzeu DG, Diószegi C, Koreck A, Széll M, Kemény L: Interleukin-1A +4845(G>T) polymorphism is a factor predisposing to acne vulgaris, Tissue Antigens. 76: 400-15, 2010
Szabó K, Kemény L: Az acne vulgaris kialakulásának hátterében álló folyamatok vizsgálata genetikai módszerekkel, A Magyar Dermatológiai Társulat 83. Nagygyűlése, Budapest, 2010. december 9-11. Bőrgyógy Vener Szle 86: 173, 2010
Szabó KÁ, Tax G, Theodorescu-Brinzeu, D, Koreck I, Kemény L: Genetikai hajlamosító faktorok azonosítása és vizsgálata az acne vulgaris patogenezisében, A Magyar Humángenetikai Társaság VIII. Kongresszusa, Debrecen, 2010. szeptember 2-4. P. 77-78, 2010
Széll M, Szabó K, Szegedi K, Belső N, Balogh K, Polyánka H, Francziszti L, Oláh J, Bata-Csörgő Zs, Kemény L: A genomikai és molekuláris biológiai kutatások multifaktoriális bőrbetegségekben. Genomic and molecular biology investigations in multifactorial skin diseases, Bőrgyógy Vener Szle 85: 73-78, 2009
Szabó K, Kemény L: Studying the genetic predisposing factors in the pathogenesis of acne vulgaris, Accepted for publication by Human Immunology, 2011
Szabó K, Tax G, Teodorescu-Brinzeu D, Koreck A and Kemény L: TNFa gene polymorphisms in the pathogenesis of acne vulgaris, Proceedings of the 2nd Int. Conf. Sebaceous Gland, Acne, Rosacea and Related Disorders... Rome, Italy, Sept. 13-16, 2008, Medimond International Proceedings: p53-56, 2008
Szabó Kornélia, Tax Gábor, Kemény Lajos: Az acne kialakulásának hátterében álló folyamatok vizsgálata genetikai módszerekkel, IX. Magyar Genetikai Kongresszus, XVI. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, Siófok, 2011. márc. 25-27., p64, 2011
Kornélia Szabó, Gábor Tax , et al.: Studying the role of various polymorphisms of innate immunity genes in the pathogenesis of acne vulgaris, 6th International Conference on Innate Immunity. Heraklion, Crete, Görögország, 2009. jún. 21-26., p100, 2009
Tax G, Kis K, Szegedi K, Theodorescu Brinzeu, D, Diószegi Cs, Koreck I, Széll M, Kemény L, Szabó K: Gyulladásos citokin gének polimorfizmusainak szerepe az acne vulgaris patogenezisében, A Magyar Immunológiai Társaság Ifjúsági Kongresszusa, Harkány, 2009. október 29-30. P33, 2009
Szabó K, Tax G, Kis K, Szegedi K, Theodorescu-Brinzeu, D, Diószegi Cs, Koreck I, Széll M, Kemény L: Az acne vulgáris kialakulására hajlamosító genetikaifaktorok vizsgálata, VIII. Magyar Genetikai Kongresszus, XV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok. Nyíregyháza, 2009. április 17-19. P 43-44, 2009
Kornélia Szabó, Gábor Tax, Dragos Teodorescu-Brinzeu, Andrea Koreck, Lajos Kemény: TNFalpha gene polymorphisms in the pathogenesis of acne vulgaris, Arch Dermatol Res. 303(1):19-27., 2011
Szabo K, Szegedi K, Theodorescu-Brinzeu D, et al.: The role of single nucleotide polymorphisms of pro-inflammatory genes in the pathogenesis of acne., Journal of Investigative Dermatology, 129:S99, Suppl. 2009., 2009
Szabó K, Tax G, Kis K, Szegedi K, Theodorescu-Brinzeu, D, Diószegi Cs, Koreck I, Széll M, Kemény L: Gyulladásos citokineket kódoló gének polimorfizmusának szerepe az acne vulgáris patogenezisében, A Magyar Dermatológiai Társulat 82. Nagygyűlése, Budapest, 2009. december 10-12., Bőrgyógy Vener Szle 85: 266-67, 2009
vissza »