Gazdaságilag jelentős lisztharmatgombafajok eredete, életciklusa és egyéb vonatkozásai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73565
típus K
Vezető kutató Kiss Levente
magyar cím Gazdaságilag jelentős lisztharmatgombafajok eredete, életciklusa és egyéb vonatkozásai
Angol cím Origin, life cycle and other aspects of some economically important powdery mildew fungi
magyar kulcsszavak fungicid-rezisztencia, molekuláris filogenetika, genom-analízis, invaziv növénykórokozók, zárványok
angol kulcsszavak fungicide resistance, molecular phylogenetics, genome analysis, invasive plant pathogens, cell inclusions
megadott besorolás
Növénykórtan, molekuláris növénykórtan (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Növényvédelmi Intézet (HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bereczky Zsolt
Jankovics Tünde
Kátay György
Kontschán Jenő
Pintye Alexandra
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2013-03-31
aktuális összeg (MFt) 5.977
FTE (kutatóév egyenérték) 6.58
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett projekt szerteágazó kutatásokat foglal magában, melyek a lisztharmatgombákkal (Erysiphales), számos gazdaságilag jelentős ill. vadon élő növényfaj jelentős kórokozóival kapcsolatosak. Főbb célkitűzések: (i) genom-szintű vizsgálatok (pl. AFLP analízis) és nrDNS ITS szekvencia-elemzések a paradicsomot fertőző Oidium neolycopersici és filogenetikailag közeli rokon taxonok esetében, amelyek egyrészt adatokat szolgáltatnának lisztharmat-rezisztens paradicsomfajták nemesítéséhez, másrészt feltárnák a nemrég fellángolt paradicsomlisztharmat-járványok eredetét, (ii) az almalisztharmat életciklusának az eddigi ismereteknél jóval alaposabban történő feltárása, (iii) strobilurin-rezisztencia molekuláris szintű kimutatása a hazai Erysiphe necator, Podosphaera leucotricha, Blumeria graminis, P. xanthii és/vagy bármilyen más lisztharmat-populációban, annak érdekében, hogy feltárjuk e fungicid-rezisztencia hátterét, és (iv) egyes lisztharmatfajok konídiumaiban előforduló kristályos zárványok, az ún. fibrozin-testek kémiai összetételének meghatározása, amely elvezethet a lisztharmatok elleni új védekezési eljárások kidolgozásához. A várható eredményeket egyrészt nemzetközi folyóiratokban szeretnénk közölni, másrészt know-how-ként használnánk fel további kutató-fejlesztő munkákban. A tervezett kutatások egy része nemzetközi együttműködésben valósulna meg.
angol összefoglaló
The planned project would consist of various studies on powdery mildew fungi (Erysiphales), widespread pathogens of many economically important crops and wild plant species. The major objectives are to (i) perform genome-wide studies (such as AFLP analyses) and nrDNA ITS sequence analyses in Oidium neolycopersici infecting tomato and in closely related taxa to support tomato breeding programs against O. neolycopersici and also to reveal the origin of the tomato powdery mildew epidemics and sources of inocula for the recent disease outbreaks, (ii) re-construct the life cycle of the apple powdery mildew much more precisely than previously known, (iii) detect strobilurin resistance at molecular level in Erysiphe necator, Podosphaera leucotricha, Blumeria graminis, P. xanthii or any other powdery mildew strains in Hungary or elsewhere to contribute to the knowledge on this type of fungicide resistance, and (iv) determine the chemical composition of the fibrosin bodies, crystalline inclusions in the conidia of some powdery mildew species, to reveal new ways in the control of powdery mildews. The expected results will be published in peer-reviewed international journals and/or will be used as know-hows for the development of new methods to control powdery mildews. A part of the planned studies would be carried out in collaboration with institutions of other European countries.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt szerteágazó kutatásokat foglalt magában, melyek a lisztharmatgombákkal (Erysiphales), számos gazdaságilag jelentős ill. vadon élő növényfaj jelentős kórokozóival kapcsolatosak. A fontosabb eredmények a következők: (a) első alkalommal jellemeztük komplex módon a paradicsomlisztharmattal szembeni növényi rezisztencia-mechanizmusokat, (b) feltártuk a paprikalisztharmat-fertőzés minden lépését, (c) tisztáztuk az "őszibarack rozsdás foltossága" betegség etiológiáját és meghatároztuk az ellene alkalmazható növényvédelmi kezelés időpontját, (d) kimutattunk egy új sporulációs mechanizmust, az ún. mikrociklikus konidiogenezist számos lisztharmatgombafajban, (e) első alkalommal mutattuk ki paralóg rDNS ITS szekvenciák előfordulását lisztharmatgombákban, (f) meghatároztuk az egyes lisztharmatgombafajok konídiumaiban előforduló fibrozintestek kémiai összetételét, (g) megállapítottuk, hogy a strobilurin-rezisztencia molekuláris markere széles körben elterjedt a hazai szőlő-, alma- és paprikalisztharmat-populációkban, (h) feltártuk az almalisztharmat életciklusának több, eddig ismeretlen részletét.
kutatási eredmények (angolul)
The project consisted of various studies on powdery mildew fungi (Erysiphales), widespread pathogens of many economically important crops and wild plant species. The most important results are (a) a complex characterization of plant resistance to powdery mildew in tomato, (b) detection of all the steps of powdery mildew infection in pepper, (c) clarification of the etiology of peach rusty spot and timing fungicide treatments against this disease, (d) detection of microcyclic conidiogenesis, a new sporulation mechanism, in several powdery mildew species, (e) first detection of paralogue rDNA ITS sequences in powdery mildews, (f) elucidation of the chemical composition of fibrosin bodies present in conidia of a number of powdery mildew species, (g) detection of the molecular marker of strobilurin resistance in most Hungarian populations of grapevine, apple and pepper powdery mildew fungi, (h) description of new elements of the life cycle of apple powdery mildew.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Zheng, Z., Nonomura, T., Bóka, K., Matsuda, Y., Visser, R., Toyoda, H., Kiss, L., Bai, Y.: Detection and quantification of Leveillula taurica growth in pepper leaves, Phytopathology 103 (in press), 2013
Li C, Faino L, Dong L, Fan J, Kiss L, De Giovanni C, Lebeda A, Scotts J, Matsuda Y, Toyoda H, Lindhout P, Visser RGF, Bonnema G, Bai Y: Characterization of polygenic resistance to powdery mildew in tomato at cytological, biochemical and gene expression level, Molecular Plant Pathology 13: 148–159., 2012
Jankovics T., Dolovac N., Bulajić A., Krstić B., Pascal T., Bardin M., Nicot P. C. and Kiss L.: Peach rusty spot is caused by the apple powdery mildew fungus, Podosphaera leucotricha., Plant Disease 95: 719-724., 2011
Gábor M. Kovács, Tünde Jankovics and Levente Kiss: Variation in the nrDNA ITS sequences of some powdery mildew species: do routine molecular identification procedures hide valuable information?, European Journal of Plant Pathology, 131: 135-141., 2011
Pintye A, Legler SE, Kiss L: New records of microcyclic conidiogenesis in some powdery mildew fungi, Mycoscience 52: 213–216., 2011
Levente Kiss, Alexandra Pintye, Györgyi Zséli, Tünde Jankovics, Orsolya Szentiványi, Yaser M. Hafez and Roger T. A. Cook: Microcyclic conidiogenesis in powdery mildews and its association with intracellular parasitism by Ampelomyces, European Journal of Plant Pathology 126: 445–451., 2010
Kiss L and Bereczky Z: First report of Oidium longipes as the causal agent of petunia powdery mildew in the United Kingdom., Plant Disease 95: 361., 2011
Kassai-Jáger E, Kiss L, Váczy Z and Váczy KZ: First report of powdery mildew on lemon balm (Melissa officinalis) caused by Golovinomyces biocellatus in Hungary., Plant Disease 94: 1169., 2010
Tünde Jankovics, Levente Kiss, Rients E. Niks and Margery L. Daughtrey: First Report of Powdery Mildew (Oidium sp.) on Pincushion Flower (Scabiosa columbaria) in New York, Plant Disease 93: 316, 2009
Kiss L., Bereczky Zs., Kassainé Jáger E., Kovács M. G., Batta Gy., Deák T., Fekete E., Fekete É., Váczy Zs., Váczy K. Z., Bisztray Gy. D., Boróczky G., Csikászné Krizsics A., Holb I. J., Kaptás T., Karaffa L., Kocsis M., Ifj. Kozma P., Mukli D., Schmidt Á., Sipiczky M. és Tégla Zs.: A strobilurin-rezisztencia molekuláris markere széles körben kimutatható a hazai szőlő-, alma- és paprikalisztharmat-populációkban., 57. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 39. old., 2011
Kiss L.: A hazai szőlőlisztharmat-populációk strobilurin-rezisztenciája., XII. Szőlészeti és Borászati Konferencia, Eger, 2011. január 19-22., 2011
Kiss L, Lütz-Meindl U, Zséli G, Bóka K, Vági P & Jeffries P: A century-old enigma solved: fibrosin bodies, crystalline cell inclusions in conidia of some species of the Erysiphales, consist of lipids., Abstracts of the IMC9 SIG Meeting "Biology, biodiversity, evolution and systematics of the Erysiphales", Edinburgh, 1-6 Aug 2010, pp. 10-11., 2010
Pintye A. & Kiss L.: Microcyclic conidiogenesis, a recently discovered sporulation mechanism in powdery mildews., Abstracts of the IMC9 SIG Meeting "Biology, biodiversity, evolution and systematics of the Erysiphales", Edinburgh, 1-6 Aug 2010, pp. 12-13., 2010
Kiss L., Bereczky Zs., Kassainé Jáger E., Kovács M. G., Batta Gy., Deák T., Fekete E., Fekete É., Váczy Zs., Váczy K. Z., Bisztray Gy. D., Boróczky G., Csikászné Krizsics A., Holb I. J., Kaptás T., Karaffa L., Kocsis M., Ifj. Kozma P., Mukli D., Schmidt Á., Sipiczky M. és Tégla Zs.: A strobilurin-rezisztencia molekuláris markere széles körben elterjedt a hazai szőlő-, alma- és paprikalisztharmat-populációkban, Növényvédelem 48: 489-499., 2012
Kiss L: Újonnan felbukkant lisztharmatgombák. Terjedő növénykórokozók, Természet Világa 140: 532-535, 2009

 

Projekt eseményei

 
2012-07-23 14:50:18
Résztvevők változása
2010-06-16 14:46:38
Résztvevők változása
2009-07-09 14:36:22
Kiegészítő támogatás beolvasztása
vissza »