Jetek fragmentációja és végállapoti effektusok nehézionütközésekben RHIC és LHC energián  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73596
típus PD
Vezető kutató Barnaföldi Gergely Gábor
magyar cím Jetek fragmentációja és végállapoti effektusok nehézionütközésekben RHIC és LHC energián
Angol cím Jet Fragmentation and Final State Effects in Heavy-Ion Collisions at RHIC and LHC Energies
magyar kulcsszavak perturbatív QCD, nehézion fizika, nagyenergiás magizika, LHC, fragmentáció, nukleáris végállapoti effektusok
angol kulcsszavak perturbative QCD, heavy-ion physics, high-energy nuclear physics,LHC, fragmentation, nuclear final state effects
megadott besorolás
Fizika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Magfizika
zsűri Fizika
Kutatóhely RMI - Elméleti Fizika Osztály (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
projekt kezdete 2008-08-01
projekt vége 2012-01-31
aktuális összeg (MFt) 3.777
FTE (kutatóév egyenérték) 2.79
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Jelen pályázat fő célja, korábbi Ph.D. kutatásaim alatt megalkotott modell fejlesztése és alkalmazása ultrarelativisztikus proton-proton ill.
nehézion ütközésekben keltett hadronok produkciójának kiszámítására. A kutatás első részében ameglévő pQCD alapú parton modell tökéletesítését szeretném elvégezni, beépítve a belső traszverzális impulzust valamint a NLL számolások eredményeit.

A kutatás második részében a különböző hadrontípusok fragmentációs függvényeit és az ezektől elkülönülő végállapoti effektusokat kívánom vizsgálni. Számolásaim eredménye segít megérteni a nehézionütközésekben keletkezett extrém állapot a kvark-gluon plazma tulajdonságait.

Kutatásaim minden pontja szorosan átfed a 2008 tavaszán induló Nagy Hadron Ütköztető részecskegyorsító kísérleti méréseivel. Elméleti kutatásaim segítségével meghatározhatóak a várható részecskehozamok, motiválva a kísérleti méréseket, valamint a detektorok későbbi
kísérleti célkitűzéseit. Mint a magyar ALICE csoport tagja, elméleti munkám egy része kapcsolódik a VHMPID detektor fejlesztéséhez is. Ez a csoport a nagyon-nagy impulzusú részecskék azonosítását szolgáló detektror építését tűzte ki célul.
angol összefoglaló
This project is a continuation of my Ph.D. work: development of a model for calculating hadron production in ultra-relativistic proton-proton, proton-nucleus and heavy-ion collisions. The scientific plan contains the upgrade of the existing pQCD based parton model, improved by intrinsic transverse momentum and the latest theoretical results on next-to-leading-logarithm calculations.

The second part of the research will test the validity of the fragmentations of different types of hadrons and separated final state effects. The expected results help us to understand the properties of the formed extreme state of the matter, the quark-gluon plasma.

All the point of this theoretical investigations are overlaps with the future experimental measurements of the Large Hadron Collider at CERN, expected to start in spring of 2008. As a theoretical work, this would give predictions and motivations for the measurements and the possible applications of the detectors. Especially my work connected partially to the Hungarian ALICE group in which I am a member. The group is working on similar question from the experimental point of view: building the Very High Momentum Particle Identification Detector.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási projektben a brookhaveni RHIC és a genfi CERN LHC részecskegyorsítók hadron-hadron ütközéseiben keletkező jetek és hadronok mért spektrumainak elméleti értelmezését tűztem ki célomul. Elsősorban a hadronizáció folyamatának modellezésére fókuszáltam, melyhez a fenti két részecskegyorsító adatai mellett Tevatron és CERN LEP adatokat is felhasználtam. Eredményeim hozzájárultak a nagyenergiás nukleáris effektusok megértéséhez és a nem extenzív statisztikus módszerek, mint új kutatási irány kibontakoztatásához. Elméleti munkám során fejlesztettem korábbi pQCD kódomat, amellyel jósolhatóvá váltak a nukleáris effektusok LHC energián. Tesztelési fázisban van egy, a fragmentációs függvények illesztését végző program is. Elméleti kutatásaim alapján háttérszámításokat szolgáltattam ALICE VHMPID moduljának fejlesztéséhez. Eredményeimet 23 konferencián és 4 szemináriumban mutattam be. Tudománynépszerűsítéseként 14 előadást tartottam iskolákban valamint, a National Geographic, a HVG, és az Atomoktól a Csillagokig sorozatainak keretében. A kutatásom 3,5 éve alatt munkáimból 17 poszter és 20 cikk jelent meg, közülük 11 referált folyóiratban (Összes IF: 28.57). A projekthez kapcsolódóan nagy hangsúlyt fektettem az utánpótlás-nevelésre is: 3 diák munkáját irányítottam, akik részt vettek az OTDK 2011 konferencián és két első helyezést valamint egy dicséretet szereztek. Későbbiekben mindhárom diák BSc fokozatot szerzett, illetve folyamatban van MSc tanulmányaik lezárása.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of my project was the theoretical description of jet and hadron spectra measured in high-energy nucleuon-nucleon collisions at RHIC Brookaven and LHC CERN Geneva, including further Tevatron (USA) and CERN LEP data also. My research primary focused on the modelling hadronization processes. My studies helped to ignite and motivate a novel theoretical direction: the non-extensive statistical approach in the field of heavy ion physics. During the project, I updated my earlier pQCD program, which now can be applied for calculations and predictions for processes and nuclear effects at LHC energies, moreover it provide a framework to include further fragmentation functions or models. Another program to fit fragmentation functions is under test. I participated also in the R&D of VHMPID, a proposed subdetector of the ALICE experiment, where background analysis and calculations were done based of my theoretical model. My result were presented on 23 conferences and on 4 seminars. I gave talks on 14 scientific PR event for students and on National Geographic Hungary, HVG journals, and “From the Atoms to Starts” series. During the 3.5 years of the project my results were presented on 17 posters, 20 publication including 11 SCI journal, with total impact factor: 28.57. In connection to my project I could lead 3 students, who got 2 first and 1 honourable prize on the OTDK 2011 conference. Under my supervision they got their BSc diplomas, and now preparing for the MSc.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73596
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
P. Lévai, G. Papp, G.G. Barnaföldi, G. Fai: Pion production in dAu collisions at RHIC energy. EPJ ST 155: pp. 89-99., EPJ ST 155, 89-99., 2008
P. Lévai, G.G. Barnaföldi, G. Fai: The proton-to-pion ratio and the near-side jet correlation in pp and AA collisions, J. Phys. G35 104111, 2008
G.G. Barnaföldi, B.A. Cole, G. Fai P. Lévai: Where does the energy loss lose strength?, J.Phys.G35:104066, 2008
A. Adeluyi, G.G. Barnaföldi, G. Fai , P. Lévai: Relativistic light-on-heavy nuclear collisions and the implied rapidity asymmetry, Phys. Rev. C80, 014903, 2009
A.G. Agócs, ..., G.G. Barnaföldi, et al.: Very high momentum particle identification at the LHC, Indian J.Phys. 84 (2010) 1635, 2010
G. G. Barnaföldi, G. Fai, P. Lévai, B. A. Cole and G. Papp: Cold nuclear modifications at RHIC and LHC, Indian Journal of Physics Volume 84, Number 12, 1721, 2010
G.G. Barnaföldi, V. Gogokhia: Vacuum Energy Density in the Quantum Yang -- Mills Theory, J.Phys. G37 025003, 2010
G.G. Barnaföldi, P. Lévai, B. Lukács: Compact stars in Kaluza –Klein World, J. Phys.: Conf. Ser. 218 012010, 2010
K. Ürmössy, G.G. Barnaföldi, T.S. Biró: Generalised Tsallis Statistics in Electron-Positron Collisions., Phys.Lett. B701 (2011) 111, 2011
A. DiMauro, ..., G.G. Barnaföldi et al.: The VHMPID RICH upgrade project for ALICE at LHC, Nucl.Instrum.Meth. A639 274, 2011
G.G. Barnaföldi, J. Barrette, M. Gyulassy, P. Lévai, V. Topor Pop: Predictions for p+Pb at 4.4A TeV to Test Initial State Nuclear Shadowing at Energies Available at the CERN Large Hadron Collider, Phys.Rev. C85 024903, 2012
A. Adeluyi, G.G. Barnaföldi, G. Fai , P. Lévai: Expected nuclear modifications and pseudorapidity asymmetry in p(d)Pb co llisions at the LHC, PoS HIGHPTLHC:016, 2009
G.G. Barnaföldi: Jet Properties for the LHC Energies, Abstract and talk at "The 4th international workshop High-pT physics at LHC 09", 2009
A.G. Agócs G.G. Barnaföldi, P. Lévai: Jets and Underlying Events at LHC Energies, J.Phys. CS. 270 012017,, 2011
A.G. Agócs, G.G. Barnaföldi, P. Lévai: Underlying events in p+p collisions at LHC energies, EPJ Web of Conf. 13 04006, 2011
G.G. Barnaföldi, T.S. Biró (eds.): HCBM 2010 – International Workshop on Hot and Cold Baryonic Matter Budapest, Hungary, August 15-20, 2010, EPJ Web of Conferences Vol. 13 (2011), 2011
A.G. Agócs, G.G. Barnaföldi, P. Lévai: Underlying Event Studies for LHC energies., AIP Conf. Proc. 1348, 124, 2011
G.G. Barnaföldi, K. Ürmössy, T.S. Biró: Tsallis-Pareto like distributions in hadron-hadron collisions, J.Phys.CS. 270 (2011) 012008, 2011
K. Ürmössy, T.S. Biró, G.G. Barnaföldi: Pion Production Via Resonance Decay in a Non-extensive Quark-Gluon Medium with Non-additive Energy Composition Rule, EPJ Web of Conf. 13 (2011) 05003, 2011
A.G. Agócs, ..., G.G. Barnaföldi: VHMPID: a new detector for the ALICE experiment at LHC, EPJ Web of Conf. 13 03004, 2011
G.G. Barnaföldi, B. Lukács, P. Lévai: Extra Dimensions in Compact Stars?, Poster at EMMI Workshop, Wroclaw, Poland, 2009
Nagy M.F., ..., G.G. Barnaföldi et al: GPU gyorsítás az AliROOT keretrendszerhez, Poszter, Fizikus Vándorgyűlés, Pécs, 2009
K. Ürmössy, T.S. Bíró, G. G. Barnaföldi: Nem extenzív hadroneloszlások RHIC és LHC energián, Poszter, Fizikus Vándorgyűlés, Pécs, 2009
Berényi D.,..., G.G. Barnaföldi et al.: VHMPID, egy új detektor a CERN ALICE kísérletében, Poster, Fizikus Vándorgyűlés, Pécs, 2009
G.G. Barnaföldi, T.S. Biró, G. Fai, K. Ürmössy, P. Ván: Hadronization: Fragmentation or Non-Extensivity?, Poster and abstract at Quark Matter 2009 International Conference, 2009
A. Adeluyi, G.G. Barnaföldi, G. Fai , P. Lévai: Hadron production in asymmetric p(d)A collisions and fragmentation functions, Poster and abstract at Quark Matter 2009 International conference, 2009
S. Pochybova, P. Lévai, G.G. Barnaföldi: Topological Study of Three-Jet events in ALICE, Poster and abstract at Quark Matter 2009 International conference, 2009
Agócs, G.G. Barmaföldi P. Lévai: Correlation of Identified Hadrons at RHIC and LHC Energies, Poster and abstract at HCBM 2010 Workshop, Budapest, Hungary, 2010
M.F. Nagy, G.G. Barnaföldi: Application of GPUs in Particle Physics Simulation, Poster, GPU Nap 2010, MTA KFKI RMKI, Budapest, 2010
G.G. Barnaföldi, T.S. Biró, G. Kalmár, K. Ürmössy, P. Ván: Non-Extensive Approach to High-Energy Collisions, Poster presented at International Conference on Quark Matter 2011, 23-28 May 2011, Annecy, France, 2011
M.F Nagy, G.G. Barnaföldi: Application of GPUs in High Energy Monte Carlo Simulations, Poster, GPU Nap 2011, MTA KFKI RMKI Budapest, 2011
G. G. Barnaföldi, T.S. Biró, K. Ürmössy and P. Ván: Extensivity, nonextensivity and Zeroth Law, Poster and abstract at Joint European Thermodymanics Conference, JETC 11 Chemnitz, 2011, 2011
G. Hamar, .... G.G. Barnaföldi et al.: Very High Momentum Particle Identification Detector at CERN LHC ALICE, Poster: International Conference on Quark Matter 2011, 2011
K. Ürmössy, T.S. Biró, G.G. Barnaföldi, P. Ván: Tsallis Statistics in Fragmentation, Poster presented at International Conference on Quark Matter 2011, 23-28 May 2011, Annecy, France, 2011, 2011
G. G. Barnaföldi, T.S. Biró, K. Ürmössy and P. Ván: Extensivity, nonextensivity and Zeroth Law, Poster: Joint European Thermodymanics Conference, JETC 11 Chemnitz, 2011
G. Hamar, .... G.G. Barnaföldi et al.: Very High Momentum Particle Identification Detector at CERN LHC ALICE, Poster and absstract at International Conference on Quark Matter 2011, 2011
Barnaföldi G.G. et al.: Sokszálas detektorok fejlsztése alkalmazott kutatásokhoz, Poster, ELTE Innovációs nap 2011, 2011
Barnaföldi G.G. et al.: Sokszálas gáztöltésű detektorok fejlesztése a CERN ALICE és NA61 kísérleteihez, Poster, ELTE Innovációs nap 2011, Budapest, 2011
A.G. Agócs, ..., G.G. Barnaföldi et al: Letter of Intent of the Very High Momentum Particle Identification Detector for the CERN ALICE Experiment, CERN-ALICE-PUB-2012, 2012
vissza »