Béta-amiloid peptidek aggregációja és kölcsönhatása fehérjékkel; új neuroprotektív vegyületek alkalmazása az Alzheimer-kór megelőzésére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73672
típus NK
Vezető kutató Penke Botond
magyar cím Béta-amiloid peptidek aggregációja és kölcsönhatása fehérjékkel; új neuroprotektív vegyületek alkalmazása az Alzheimer-kór megelőzésére
Angol cím Beta-amyloid aggregation and interaction with proteins; novel neuroprotective compounds for prevention of Alzheimer's disease
magyar kulcsszavak Alzheimer-kór, Beta-amiloid, peptidaggregáció, proteomika, peptidomimetika, neuroprotekció
angol kulcsszavak Alzheimer's disease, beta-amyloid, peptide aggregation, proteomics, peptidomimetics, neuroprotection
megadott besorolás
Sejtszintű és molekuláris neurobiológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Neurobiológia
Kísérletes gyógyszertan, gyógyszerkutatás (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Neurokémia
Szerves-, biomolekuláris- és gyógyszerkémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Gyógyszerkémia
zsűri Idegtudományok
Kutatóhely Orvosi Vegytani Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Bánfi Annamária
Bodóné Sipos Eszter
Bogár Ferenc
Borbély Emőke
Bozsó Zsolt
Datki Zsolt László
Dékány Imre
Földi István
Fülöp Lívia
Hunya Ákos Gábor
Janáky Tamás
Juhász Gábor
Kasza Ágnes
Kele Zoltán
Kőrösi László Tamás
Kőrösiné Papp Szilvia
Kovács Lajos
Kun Róbert
Kupihár Zoltán
Majzik Andrea
Paragi Gábor
Patakfalvi Rita
Simon Dóra
Szabó Tamás
Szabó Zoltán
Szegedi Viktor
Tóth Gábor
Váradi Györgyi
Varga Viktória
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2012-03-31
aktuális összeg (MFt) 82.500
FTE (kutatóév egyenérték) 44.89
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatási tervezet az Alzheimer-kór (AK) molekuláris illetve biokémiai hátterével foglakozik. Az Alzheimer-kór a leggyakoribb formája a szellemi leépülésnek (demencia), emiatt óriási orvosi, szociális és gazdasági kihívást jelent. Számos kutatási eredmény támasztja alá, hogy az amiloid-β peptidek (Aβ) agyi felhalmozódása kulcsfontosságú az AK patofiziológiájában. Az Aβ a memória fokozódó romlását okozza úgy, hogy hozzákapcsolódik az ismert fő szignalizációs útvonalak fehérjéihez, így azokhoz is, melyek részt vesznek az emléknyomok rögzülésének folyamatában. Viszonylag kevés információ áll a rendelkezésünkre arról, hogy ezek az (pusztán molekuláris szinten létrejövő) interakciók miként okoznak memóriakárosodást.
A projekt során vizsgáljuk az AK molekuláris hátterét: miként okoz az akkumulálódott Aβ idegsejt károsodást, a szinaptikus plaszticitás sérülését illetve memóriakárosodást. Régóta tanulmányozunk olyan peptidomimetikumokat, melyek meggátolják az Aβ aggregációját, illetve az Aβ felszínét beborítva megakadályozzák kapcsolódását a fő szignalizációs proteinekhez. A tervezet egyesíti több kutatócsoport szaktudását, tudományos lehetőségeit és hozzájárul ahhoz, hogy jobban megértsük az AK kialakulása során bekövetkező neuronkárosodás molekuláris alapjait.
A projekt lehetőséget nyújt új, a gyógyszerfejlesztés szempontjából fontos célfehérjék azonosítására, valamint olyan új peptidomimetikumok kifejlesztésére, melyek az Aβ peptidek káros hatásaitól megóvnak.
angol összefoglaló
This project will focus on the molecular and biochemical mechanisms underlying neuronal dysfunction and memory loss occurs in Alzheimer’s disease (AD), the leading cause of dementia and an enormous medical, social and economic challenge to Europe.
Several lines of evidence point to accumulation of β-amyloid peptide (Aβ) in the brain as the key pathological event in the disease. Aβ causes memory loss by direct or indirect interaction with the known key signaling pathways involved in memory consolidation. However, at present the data are fragmentary and we still lack the evidence that a clear molecular level interaction translates into memory impairment in vivo.
The objective of this project is to elucidate the molecular level mechanisms by which accumulated Aβ in the brain results in neuronal dysfunction, impaired synaptic plasticity and memory loss. We well study novel peptidomimetic compounds that disrupt Aβ oligomerization or cover the surface of Aβ aggregates to prevent all interactions with key signaling proteins. These effects will be evaluated in validated cellular and animal models. The project integrates the scientific potential of several research groups and contributes to a better understanding of neuronal dysfunction in AD at molecular level. The output of the project will include both identification of new drug target proteins and development of novel peptidomimetic compounds that prevent the deleterious effect of most harmful Aβ species.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Új, standardizálható módszert dolgoztunk ki toxikus β-amiloid (Aβ) 1-42 peptid oligomerek előállítására, a preparált oligomereket fiziko-kémiai módszerekkel jellemeztük. Két új neuroprotektív peptidmimetikum vegyületcsaládot találtunk, ezek az anyagok megvédik a neuronokat az Alzheimer-kór (AK) állatmodelljében az Aβ neurotoxikus hatásától. Mindkét vegyületcsoportot szabadalmilag védjük, mint az AK potenciális gyógyszerjelölt vegyületeit. Új ex vivo módszert dolgoztunk ki az Aβ peptidek toxicitásának mérésére (patkány hippocampus szelet, MTT-teszt), a módszer alkalmas az új neuroprotektív vegyületeink aktivitásmérésére is. Az ex vivo hippocampus szeleteket sikerrel alkalmaztuk a neuronális plaszticitás (LTP) mérésére, az Aβ-toxicitás meghatározására, multielektród array (MEA) technikával. In vivo, egysejt-elvezetéses elektrofiziológiai mérésekkel bizonyítottuk az új peptidmimetikumaink neuroprotektív hatását. Proteomikai módszerekkel azonosítottuk az Aβ peptidekkel kölcsönhatásba lépő fehérjéket, ezek elsősorban plazmamembrán, ill. intraneuronális fehérjék (mitokondrium, endoplazmás reticulum, mikrotubuláris rendszer). Az intraneuronális fehérjék és az Aβ peptidek kölcsönhatásai kulcsszerepet játszhatnak az AK patogenezisében. Igazoltuk, hogy a Zn2+ ionok toxikus Aβ-aggregátumok képződését indukálják. Az AK transzgén állatmodelljén bizonyítottuk, hogy a Zn-kelátorok (pl. Perindopril) neuroprotektív hatásúak. Új AK-állatmodellt dolgoztunk ki az Aβ oligomerek icv bevitelével.
kutatási eredmények (angolul)
A new method was introduced for the preparation of toxic β-amyloid (Aβ) 1-42 oligomers, these assemblies were characterized with physicochemical methods. Two families of novel neuroprotective peptidomimetics were found, these substances protect neurons against the toxic effect of Aβ in tg mouse models of Alzheimer’s disease (AD). Both groups of the novel substances will be patented as putative drug candidates for AD treatment. A new ex vivo method was introduced for toxicity measurement of Aβ peptides (rat hippocampal slices, MTT-assay); this method proved to be suitable for activity measurement of the novel neuroprotective substances. Hippocampal slices were successfully used for measurement of neuronal plasticity (LTP) for demonstrating neurotoxicity of Aβ aggregates, applying multielectrode array (MEA) technique. The neuroprotective effect of our novel peptidomimetics was demonstrated also in vivo, using one-cell electrophysiology. Proteomic methods were used for identification of proteins interacting with Aβ peptides; these are mainly plasma membrane and intraneuronal (mitochondrial, endoplasmatic reticular and microtubular) proteins. Interaction of intracellular proteins with Aβ may play key role in AD pathogenesis. The role of Zn2+ ions in formation of toxic Aβ-aggregates was demonstrated. Zn2+-chelators (e.g. Perindopril) were neuroprotective in a tg-mouse model of AD. A new AD rat model was introduced using icv administration of synthetic Aβ oligomers.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73672
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Beke S, Giorgio S, Korosi L, Nanai L, Marine W: Structural and optical properties of pulsed laser deposited V2O5 thin films., THIN SOLID FILMS 516(15) 4659-4664, 2008
Papp Sz. Patakfalvi R, Dekany I: Metal nanoparticle formation on layer silicate lamellae., COLLOID AND POLYMER SCIENCE 286(1) 3-14 ., 2008
Hunya A, Foldi I, Szegedi V, Soos K, Zarandi M, Szabo A, Zadori D, Penke B, Datki ZL: Differences between normal and alpha-synuclein overexpressing SH-SY5Y neuroblastoma cells after Abeta(1-42) and NAC treatment, BRAIN RESEARCH BULLETIN 75:(5) pp. 648-654., 2008
Seboek D, Szendrei K, Szabo T, Dekany I: Optical properties of zinc oxide ultrathin hybrid films on silicon wafer prepared by layer-by-layer method., THIN SOLID FILMS 516(10) 3009-3014., 2008
Laczkó I., Vass E., Soós K., Fülöp L., Zarándi M., Penke B.: Aggregation of Aβ(1-42) in the presence of short peptides: conformational studies., Journal of Peptide Science, 14, 731-741., 2008
Karsai Á., Murvai Ü., Soós K., Penke B., Kellermayer M. Z. S.: Oriented epitaxial growth of amyloid fibrils of the N27C mutant β25-35 peptide, Eur. Biophys. J., 377, 307-310., 2008
Juhász G., Vass G., Bozsó Zs., Budai D., Penke B, Szegedi V.: Integrin activation modulates NMDA and AMPA receptor function of CA1 cells in a doserelated fashion in vivo., Brain Research, 1223, 20-26., 2008
Verdier Y., Földi I., Sergeant N., Fülöp L., Penke Zs., Janáky T., Szücs M., Penke B: Characterisation of the interaction between amyloid beta 1-42 and glyceraldehyde phosphodehydrogenase., J. Peptide Sci., 10, 229-248., 2008
G. Paragi, E. Szájli, F. Bogár, . Kovács, C. Fonseca Guerra, F. M. Bickelhaupt: Hydrogen bonding of 3- and 5-methyl-6-aminouracil with natural DNA bases, New J. Chem., 32, 1981–1987, 2008
Juhász G., Márki A., Vass G., Fülöp L., Budai D., Penke B., Falkay G., Szegedi V.: An intraperitoneally administered pentapeptide protects against Abeta (1-42) induced neuronal excitation in vivo., J. Alzheimer Dis.,16, 189-96., 2009
G. Ferenc, P. Pádár, J. Szolomájer, L. Kovács: N-Alkylated guanine derivatives, Curr. Org. Chem. 13, nyomdában, 2009
Minkeviciene R., Dobszay M. B., Rheims S., Zilberter M., Hartikainen J., Fülöp L., Penke B., Harkány T., Zilberter Y., Pitkänen A., Tanila H.: Fibrillar Aβ-induced hyperexcitability of cortical and hippocampal pyramidal cells triggers Progressive epilepsy., J. Neurosci., 29, 3453-62., 2009
Hetényi A., Tóth G.K., Somlai Cs., Vass E., Martinek T.A., Fülöp F.: Stabilisation of Peptide Foldamers in an Aqueous Medium by Incorporation of Azapeptide Building Blocks., Chemistry – A European Journal, 15 10736-10741., 2009
Kovács Lajos: Színek, illatok – Kémiai szintézisek., Természet Világa, 140, 386-389., 2009
Ferenc Györgyi, Pádár Petra, Szolomájer János, Kovács Lajos: N-Alkylated guanine derivatives., Curr. Org. Chem. 13, 1085-1135., 2009
Hetényi A., Szakonyi Zs., Mándity I.M., Szolnoki E., Tóth G.K., Martinek T., Fülöp F.: Sculpting the β-peptide foldamer H12 helix via a designed side-chain shape., Chemical Communication, 177 177-179., 2009
A. Majzik, R. Patakfalvi, V. Hornok and I. Dékány: Growing and Stability of Gold Nanoparticles and their Functionalization by Cysteine., Gold Bulletine, 42, (2) 113-123., 2009
R. Kun, M. Szekeres and I. Dékány: Isothermal titration calorimetric studies of the pH induced conformational changes of bovine serum albumin., J. Thermal Anal. and Calorimetry, 96, 1009-1017., 2009
D. Sebők, T. Szabó, I. Dékány: Optical properties of zinc peroxide and zinc oxide multlayer nanohybrid films., Applied Surface Sci., 255, 6953-6962., 2009
Sipos E., Kurunczi A., Fehér A., Penke Zs., Fülöp L., Kazsa Á., Horváth J., Horvát S., Veszelka Sz., Balogh G., Kürti L., Erős I., Szabó-Révész Piroska, Párducz Á., Penke B, Deli A. M.: Intranasal delivery of Human β-amyloid peptide in rats: effective brain targeting., Cellular and Molecular Neurobiology,30, 405-413., 2010
Szegedi V., Juhasz G., Parson CG., Budai D.: In vivo evidence for functional NMDA receptor blockade by memantine in rat hippocampal neurons, J Neural Transm (117) 1189–1194, 2010, 2010
A Majzik, L Fülöp, E Csapó, D Sebők, T Martinek, F Bogár, B Penke, Imre Dékány: Functionalisation of gold nanoparticles with amino acide, β-amyloid peptides and fragment., COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES 81: pp. 235-241., 2010
Deli MA, Veszelka S, Csiszar B, Toth A, Kittel A, Csete M, Sipos A, Szalai A, Fulop L, Penke B, Abraham CS, Niwa M: Protection of the Blood-Brain Barrier by Pentosan Against Amyloid-beta-Induced Toxicity, JOURNAL OF ALZHEIMER'S DISEASE 22:(3) pp. 777-794., 2010
Szego EM, Kékesi KA, Szabó Z, Janáky T, Juhász GD.: Estrogen regulates cytoskeletal flexibility, cellular metabolism and synaptic proteins: A proteomic study., Psychoneuroendocrinology. 35:807-19., 2010
Szego EM, Janáky T, Szabó Z, Csorba A, Kompagne H, Müller G, Lévay G, Simor A, Juhász G, Kékesi KA.: A mouse model of anxiety molecularly characterized by altered protein networks in the brain proteome., Eur Neuropsychopharmacol. ;20(2):96-111., 2010
Janáky T.: Proteomika és szerepe a biomarkerkutatásban. Gyógyszerészet 56, 406-413, 2010, Gyógyszerészet 56, 406-413, 2010, 2010
Bozsó Zs., Penke B., Simon D., Laczkó I., Juhász G., Szegedi V., Soós K., Hetényi A., Wéber E., Tóháti H., Csete M., Zarándi M., Fülöp L.: Controlled in situ preparation of Aβ(1-42) oligomers from the isopeptide “iso-Aβ(1-42)”, physicochemical and biological characterization., Peptides, 31, 248-256., 2010
Juhász G.J., Barkózci B., Vass G., Datki Zs., Hunya Á., Fülöp L., Budai D., Penke B., Szegedi V.: Controlled in situ preparation of Aβ (1-42) oligomers from the isopeptide “iso- Aβ (1-42)”, physicochemical and biological characterization., J. Alzheimer’s Dis.,19, 1055-67., 2010
Szűcs Sz., Pákáski M., Domonkos Á., ifj. Kálmán J., Kálmán S., Garab D., Penke B., Szabó Gy., Janka Z., Kálmán J.: A duloxetin hatása a β-aktin stresszválaszra patkány agyban., Neuropsychopharmacologia Hungarica, XII. évf. 1.sz., 301-307., 2010
Maria A. Deli, Szilvia Veszelka, Boglárka Csiszár, Andrea Tóth, Ágnes Kittel, Mária Csete, Áron Sipos, Anikó Szalai, Lívia Fülöp, Botond Penke, Csongor S. Ábrahám, Masami Niwa: Protection of the blood-brain barrier by Pentosan against amyloid-β-induced toxicity., Journal of Alzheimer’s Disease, 22, 777-794., 2010
Granic I., Masman M.F., Mulder K.C., Nijholt I.M., Naude P.J.W., de Haan A., Borbély E., Penke B., Luiten P.G.M., Eisel U.L.M.: LPYFDa neutralizes Aβ-induced toxicity and memory impairment., J. Alzheimer Disease, 19, 991-1005., 2010
Orbán G., Völgyi K., Juhász G., Penke B., Kékesi A. K., Kardos J., Czurkó A.: Different electrophysiological actions of 24- and 72- hour aggregated amyloid-beta oligomers on hippocampal field population spike in both anesthetized and awake rats., Brain Research., 1354, 227-235., 2010
Szegedi V, Juhasz G, Zhang XQ, Barkoczi B, Qi HS, Madeira A, Kapus G, Svenningsson P, Spedding M, Penke B: Tianeptine potentiates AMPA receptors by activating CaMKII and PKA via the p38, p42/44 MAPK and JNK pathways, NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL 59:(8) pp. 1109-1122., 2011
Oláh J, Vincze O, Virók D, Simon D, Bozsó Z, Tőkési N, Horváth I, Hlavanda E, Kovács J, Magyar A, Szűcs M, Orosz F, Penke B, Ovádi J: Interactions of pathological hallmark proteins: Tubulin polymerization promoting protein/p25, {beta}-amyloid and {alpha}-synuclein., JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 286:(39) pp. 34088-34100., 2011
Szego EM, Csorba A, Janaky T, Kekesi KA, Abraham IM, Morotz GM, Penke B, Palkovits M, Murvai U, Kellermayer MS, Kardos J, Juhasz GD: Effects of Estrogen on Beta-Amyloid-Induced Cholinergic Cell Death in the Nucleus Basalis Magnocellularis, NEUROENDOCRINOLOGY 93: pp. 90-105., 2011
Mozes E, Hunya A, Toth A, Ayaydin F, Penke B, Datki ZL: A novel application of the fluorescent dye bis-ANS for labeling neurons in acute brain slices, BRAIN RESEARCH BULLETIN 86:(3-4) pp. 217-221., 2011
Murvai Ü., Soós K., Penke B., Kellermayer Z. S. M.: Effect of the beta-sheet-breaker peptide LPFFD on oriented network of amyloid β25-35 fibrils., Journal of Molecular Recognition., 24, 453-460,, 2011
Szegő EM., Csorba A., Janáky T., Kékesi KA., Ábrahám IM., Mórotz GM., Penke B., Palkovits M., Kardos J., Juhász GD.: Effects of estrogen on β-amyloid-induced cholinergic cell death in the 1 nucleus basalis magnocellularis., Neuroendocrinology 93, 90-105, 2011, 2011
Virok DP, Simon D, Bozsó Z, Rajkó R, Datki Z, Bálint E, Szegedi V, Janáky T, Penke B, Fülöp L.: Protein Array Based Interactome Analysis of Amyloid-β Indicates an Inhibition of Protein Translation., J Proteome Res. ;10:1538-1547., 2011
Földi I., Bozsó Zs., Datki Zs., Szabó Z., Penke B., Janáky T.,: Proteomic study of the toxic effect of oligomeric ABeta 1-42 in situ prepared from “iso-ABeta1-42”., J Neurochem. 117(4):691-702., 2011
Földi I., Müller, G., Penke, B., Janáky, T.: Characterization of the variation of mouse brain proteome by two-dimensional electrophoresis., J Proteomics. 74, 894-901, 2011
Virok, D.P., Kis, Z., Szegedi, V., Juhász, G., Zvara, A., Müller, G., Lévay, G., Hársing, L.G., Rajkó, R., Penke, B., Janka, Z., Janáky, T., Puskás, L.G.: Functional changes in transcriptomes of the prefrontal cortex and hippocampus in a mouse model of anxiety., Pharmacological Reports, 63, 348-361,, 2011
Juhász G., Földi I., Penke B.: System biology of Alzheimer’s disease. How diverse molecular changes results in memory impairment in AD., Neurochemistry International, 58, 739-750,, 2011
Balazs Barkoczi, Gabor Juhasz, Robert Averkin, Imre Voros, Petra Vertes, Botond Penke, Viktor Szegedi: GluA1 phosphorylation alters evoked firing pattern in vivo, NEURAL PLASTICITY 2012: Paper 286215., 2012
Liu S, Liu Y, Hao W, Wolf L, Kiliaan AJ, Penke B, Rübe CE, Walter J, Heneka MT, Hartmann T, Menger MD, Fassbender K.: TLR2 is a primary receptor for Alzheimer's amyloid β peptide to trigger neuroinflammatory activation., J Immunol. 188(3):1098-107., 2012
Mozes E, Hunya A, Posa A, Penke B, Datki Z.: A novel method for the rapid determination of beta-amyloid toxicity on acute hippocampal slices using MTT and LDH assays., Brain Res Bull. Apr 10;87(6):521-5., 2012
Zehavit Kariv-Inbal, Shiri Yacobson, Robert Berkecz, Maria Peter, Tamas Janaky, Dieter Lütjohann, Laus M Broersen, Tobias Hartmann, Daniel M Michaelson: The Isoform-Specific Pathological Effects of ApoE4 in vivo are Prevented by a Fish Oil (DHA) Diet and are Modified by Cholesterol, JOURNAL OF ALZHEIMER'S DISEASE 28:(3) pp. 667-683., 2012
Tamás Janáky, J. Kovács, Judit Szeliné Szomor, Dóra Simon, István Földi, Róbert Berkecz, Zoltán Szabó: Quantification of proteins in solution and in gel., CECE 2009 6TH International Interdisciplinary Meeting On Bioanalysis, Nov. 5 – 8, 2009, Pécs, 2009
Zoltan Szabo, J. Kovacs, Dora Simon, Judit Szeline Szomor, Tamas Janaky: Comparison of Different Gel-Digestion Protocols by Label-Free Quantification., 27th Informal Meeting on Mass Spectrometry, 3-6 May, 2009, Retz, Austria, 2009
Tamas Janaky, J. Kovacs, Judit Szeline Szomor, Dora Simon, Istvan Foldi, Robert Berkecz, Zoltan Szabo: Quantification of proteins in proteomics., 3rd central and Eastern European Proteomic Conference, 6-9 October, 2009, Budapest, 2009
Zoltan Szabo, J. Kovacs, Dora Simon , Judit Szeline Szomor, Robert Berkecz, Tamas Janaky: Comparison of Different Gel-Digestion Protocols by Label-Free Quantification., 3rd central and Eastern European Proteomic Conference, 6-9 October, 2009, Budapest, 2009
S. Liu, Y. Liu, W. Hao, B. Penke, T. Hartmann, K. Fassbender: The polyunsaturated fatty acids docosahexaenoic acid reduces beta-amyloid induced proinflammatory cytokines expression while maintains the clearance capability of beta-am, 9th Intenational Conference AD/PD 2009., Prague, Czech Republic, March 11-15., 2009
M. Masman, B. Penke, U. Eisel, P. Luiten: In silico study of full length amyloid B1-42 oligomers in solution: towards an effective b.-sheet-breaker design., 9th Intenational Conference AD/PD 2009., Prague, Czech Republic, March 11-15., 2009
Z. Bozsó, B. Penke, I. Laczkó, G. Juhász, V. Szegedi, D. Simon, K. Soós, L. Fülöp: The synthesis and structural study of ISO-Aβ(1-42)., 9th Intenational Conference AD/PD 2009., Prague, Czech Republic, March 11-15., 2009
L. Fülöp, Zs. Bozsó, K. Soós, D. Simon, Á. Hunya, Z. Datki, G. Juhász, V. Szegedi, B. Penke: Keeping up with beta-amyloid: possibilities for the analytical and biological control of the aggregation., 9th Intenational Conference AD/PD 2009., Prague, Czech Republic, March 11-15., 2009
D. Simon, E. Borbély, E. Sipos, K. Soós, B. Penke, L. Fülöp: Protective effect of putative drug candidates on the amyloid-beta oligomer-induced astrocyte activation in rat entorhinal cortex., 9th Intenational Conference AD/PD 2009., Prague, Czech Republic, Márch 11-15., 2009
I. Granic, K.C. Mulder, I.M. Nijholt, B. Penke, P.G.M. Luiten, U.L.M. Eisel: β-amyloid derived pentapeptide LPYFD is neuroprotective against Aβ-induced toxicity and memory impairment., 9th Intenational Conference AD/PD 2009., Prague, Czech Republic, Márch 11-15., 2009
Juhász G., Szegedi V., Barkóczi B., Kapus G., Spedding M., Penke B.: The antidepressant Tianeptine potentiates AMPA receptors by activating CaMKII and PKA via the p38 MAPK/MEK/JNK pathways., IBRO International Workshop, 21-23 January 2010, Pécs, Hungary., 2010
Ágnes Kasza, Viktor Szegedi, Gábor Juhász, Zsuzsanna Frank, Zsuzsa Penke, Botond Penke: ICV injected Aβ-peptide induces dysfunctions in hippocampus and in spatial memory: model for Alzheimer's disease, Primosten, Horvátország, 2010.szept.8-12., 2010
Dóra Simon, Lívia Fülöp, Zsolt Bozsó, Róbert Rajkó, Zsolt László Datki, Tamás Janáky, Botond Penke, Dezső Virók: Protein chip based interactome analysis of Aβ indicates an inhibition of the cellular translation machinery., Primosten, Horvátország, szept.8-12., 2010
Lívia Fülöp, Dóra Simon, Zsolt Bozsó, Tamás Janáky, Gábor Kozma, Ákos Kukovecz, Botond Penke: Problems of controlling the aggregation of the synthetic beta amyloid peptide for use in biological experiments, Primosten, Horvátország, 2010
Zsolt L. Datki, Blaine R. Roberts, Akos Hunya, Adam Gunn, Eva Kondorosi, Paul A. Adlard, Viktor Szegedi, Gabor Juhasz , Dora Simon, Livia Fulop, Istvan Foldi, Zsolt Bozso, Katalin Soos, Gabor Kozma, Akos Kukovecz, Colin L. Masters, Zoltan Konya, Ashley I. Bush: Alzheimer Risk Factors Age and Gender Induce Aβ Aggregation by Raising Extraneuronal Zinc, Primosten, Horvátország, 2010
Tamas Janaky, Geza Muller, Istvan Foldi: Does the brain proteome depend on genetic background?, 4th Central and Eastern European Proteomics Conference, Vienna, Austria, 29.08. - 03.09.2010, p. 30., 2010
István Földi, Róbert Berkecz, Zsolt L. Datki, Zsolt Bozsó, Tamás Janáky, Botond Penke: Proteomics study of the effect of highly toxic iso-aβ1-42 on sh-sy5y neuroblastoma cell line, 4th Central and Eastern European Proteomics Conference, Vienna, Austria, 29.08. - 03.09.2010, p. 62., 2010
István Földi, Géza Müller, Gábor Juhász and Tamás Janáky: Selection of experimental animals for proteomic studies, CECE 2010, 7th International Interdisciplinary Meeting On Bioanalysis, Pécs,, 2010
Zoltan Szabo, Istvan Foldi, Judit Szeline Szomor, Tamas Janaky: Mass spctrometry based label free quantification of gel separated proteins, 28th Informal Meeting on Mass Spectrometry, Kőszeg, Magyarország,, 2010
Penke Botond: The role of intrinsically disordered proteins (IDPs) in neurodegenerative diseases, 75th Anniversary of Albert Szent-Gyorgyi's nobel prize award 260. -N9, 2012
Kolsofszki M., Karsai Á., Soós K., Penke B., Kellermayer M.S.Z.: Thermally-induced effects in oriented network of amyloid β25-35 fibrils, Progr Colloid Polym Sci, 135, 169-173., 2008
Fülöp L., Penke B., Zarándi M: Break up or wrap? Therapeutic possibilities for the treatment of Alzheimer’s disease by altering the aggregation of beta-amyloid peptide., Neuropeptides and Peptide Analogs. Eds. Kovács M. – Merchenthaler I. Trivandrum, Research Signpost, 2009: pp. 161-188 [ISBN 978-81-308-0317-3]., 2009

 

Projekt eseményei

 
2012-01-19 12:46:02
Résztvevők változása
vissza »