Bartók Béla műveinek kritikai összkiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73687
típus NK
Vezető kutató Vikárius László
magyar cím Bartók Béla műveinek kritikai összkiadása
Angol cím Béla Bartók Complete Critical Edition
magyar kulcsszavak zenei összkiadás, kritikai kiadás, zenei műjegyzék
angol kulcsszavak complete edition of musical works, critical edition, catalogue of musical works
megadott besorolás
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Zenetudomány
zsűri Kultúra
Kutatóhely Zenetudományi Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Büky Virág
Pintér Csilla Mária
Somfai László
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2012-08-31
aktuális összeg (MFt) 8.206
FTE (kutatóév egyenérték) 10.52
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Bartók műveinek tervezett kritikai összkiadása meghatározó jelentőségű a 20. század egyik klasszikus zeneszerzője kimagasló alkotásának elismertetése szempontjából. A vállalkozást eddig két NKFP pályázati támogatás segítette, aminek eredményeképpen a 48-kötetesre tervezett sorozat 12 kötetének közreadása van jelentősen előrehaladott állapotban. A jelen pályázat keretei között egyrészt 3 új kötet közreadását vállaljuk, másrészt bevonjuk az eddig Somfai László önálló kutatási programjaként készült Bartók tematikus műjegyzék készítésének tervezését is, hiszen ez döntő a zeneművek kiadási sorozata szempontjából. Mivel a Bartók összkiadás összetett jogi nehézségek miatt egyelőre nem publikálható, arra törekszünk, hogy kutatási eredményeinket alternatív és a lehető legkorszerűbb módokon tegyük addig is közzé. A pályázat négy vállalkozást fog össze:
1. A csodálatos mandarin közreadása: az összkiadás I/5. kötetének tartalma bevezető és a mű főszövege; a I/6. köteté a rendkívül bonyolult keletkezéstörténet és számos revízió források alapján történő bemutatása, fakszimilék, vázlat-átírások közlése, kritikai jegyzetapparátus angolul.
2. A Gyermekeknek régi és revideált változatának közreadása: az összkiadás V/37. kötetének tartalma bevezető, összehasonlító szövegközreadás, a keletkezéstörténet és a kései revízió bemutatása, fakszimilék és vázlatok átírásának közlése, valamint kritikai jegyzetek angolul.
3. Somfai László: Béla Bartók Thematic Catalog: adatok gyűjtése a teljes kötet számára, 45 mű keletkezéstörténeti kutatásának elvégzése és a szócikkek megírása.
4. Bartók népdalfeldolgozásainak forráskatalógusa az interneten magyar és angol változatban.
angol összefoglaló
The planned Béla Bartók Complete Critical Edition is essential for the recognition of the outstanding achievements of the composer Bartók, one of the few classics of twentieth-century composition. The project has been supported so far by two NKFP grants between 2001 and 2007 that resulted in the preparation of twelve volumes of the 48-volume series and a supplement. In the present proposal we wish to carry on editorial work on three new volumes and we want to include a further project, work on the Béla Bartók Thematic Catalog by László Somfai, essential for the series. Since the BBCCE can still not be launched due to complex legal issues, we also look for alternative and also more advanced techniques to publish the results of our scholarly findings. Thus we plan the following four projects:
1. The edition of The Miraculous Mandarin, Vol. I/5 of BBCCE: introduction in Hungarian and English, edition of the music, and Vol. I/6: presentation of the complex history of composition and subsequent revisions including descriptions of sources, facsimiles, transcriptions of sketches and discarded passages and critical notes and commentaries in English.
2. The edition of For Children, first and revised version, Vol. V/37 of BBCCE: introduction in Hungarian and English, new, comparative edition of the music according to the two versions, presentation of the history of composition and late revision, facsimiles, transcriptions of sketches and early drafts, critical notes and commentaries in English.
3. László Somfai: Béla Bartók Thematic Catalog: collecting and compilation of data for all entries by young research fellows, type setting of the musical incipits for all works, and completing research for and writing new “Composition” headings for 45 entries.
4. Online source catalogue of Bartók’s folksong arrangements in Hungarian and English.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A csodálatos mandarin több eddig ismeretlen primer forrását sikerült fölkutatni és tudományosan kiértékelni, melyek számos részletben pontosították mind a keletkezéstörténetet, mind a változatoknak és a közreadás történetének kérdését. Kiemelkedően jelentős a mű legkorábbi, kiadás előtti műalakjának föltárása. A Gyermekeknek zongoradarab sorozatból kiváló minőségű kottagrafika készült, mely első ízben mind a korai első kiadás, mind a kései átdolgozott kiadás kritikai szövegváltozatát összehasonlító módon közli. A Somfai László tudományos munkájaként készülő angol nyelvű Bartók tematikus műjegyzék kiadását a G. Henle Verlag vállalja, s a munkában ez évtől asszisztensi feladatokat vállal a Bartók Archívum két fiatalabb munkatársa, aminek pedagógiai jelentősége is nagy. A Bartók Archívum honlapján egy minden eddiginél részletesebb műjegyzéket tettünk hozzáférhetővé. Lampert Vera: Folk Music in Bartók’s Compositions: A Source Catalog c. munkájához fontos kiegészítéseket (teljes népdalszövegeket és angol fordításukat, a dallamforrások összehasonlító táblázatait) tartalmazó honlap anyagát állítottuk össze. A pályázat résztvevőinek számos tanulmánya, valamint hazai és külföldi előadása mellett 2011-ben egy nemzetközi konferenciát is rendeztünk, melyen kiemelten szerepeltek a pályázati témák. Közreműködtünk a Szombathelyi Bartók Szeminárium és Fesztivál kurzusain, valamint a Kocsis Zoltán művészeti irányításával készülő Bartók Új Sorozat készülésében.
kutatási eredmények (angolul)
More than one previously unknown primary source for The Miraculous Mandarin has been traced and evaluated, helping to solve many details of the complex composition and publication history of this important work. Of particular significance is the discovery that a so far partly hidden first completed version can be restored. A new score of Bartók’s For Children series has been prepared, which, for the first time, presents the critical text of both the early and the late, revised, version of the pieces. The German G. Henle Verlag signed a contract to publish the English language Béla Bartók Thematic Catalog by László Somfai in preparation; this resulted in the reorganization of work involving two assistants. A new list of Bartók’s works, a critically checked compilation of all the data available in published lists has been added to the resources on the website of the Bartók Archives. Important additions to Vera Lampert’s Folk Music in Bartók’s Compositions: A Source Catalog have been prepared to be launched on the internet including folk texts and translations into English and comparative music examples. Apart from numerous articles and papers by participants of the research, an international conference was organized in 2011 by the Bartók Archives. Members of the staff regularly contributed to the Szombathely International Bartók Seminar and Festival and served as experts for the Bartók New CD Series being prepared under Zoltán Kocsis as artistic director.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73687
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lampert Vera: Béla Bartók, Works for Piano Solo (6), Mikrokosmos, Zoltán Kocsis (CD kísérőtanulmány), Bartók New Series 29-30, Hungaroton Records Ltd., HSACD 32529-30, 2008
Lampert Vera: „Grieg Has To Be Taken Seriously": The Influence of Grieg’s Music on Béla Bartók’s For Children (konferenciaelőadás), Berlin, 2009. május, 2009
Somfai László: Az utolsó Bartók-partitúrák és a »klasszikus« stílus értelmezései, Magyar Zene 47/1, 3–13, 2009
Somfai László: The two Sonatas for Violin and Piano (1921–1922): Avantgarde Music à la Bartók, Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft, Neue Folge 27 , 87–103, 2008
Somfai László: Béla Bartók’s Sixth String Quartet, 2009. jan. 14. & 21.: előadás a Manhattan String Quartet budapesti vonósnégyes-kurzus résztvevőinek, 2009
Pintér Csilla Mária: Béla Bartók, Choral Works (2), Twenty-Seven Choruses for children’s and female voices, conducted by Dénes Szabó (CD kísérőtanulmány), Bartók New Series 23, Hungaroton Records Ltd., HCD32523, 2008
Vikárius László: A novarum rerum cupidus in Search of Tradition: Béla Bartók’s Attitude towards Modernism, Rethinking Musical Modernism: Proceedings of the International Conference Held from October 11 to 13, 2007, ed. Dejan Despić, Melita Milin (Belgrade: Institute of Musicol, 2008
Vikárius László: Bartók: „Bear Dance”, Studia Musicologica, 49/3–4, 341–368, 2008
Vikárius László: Béla Bartók, Forty-Four Duos, Hungarian Folksongs, Barnabás Kelemen, Katalin Kokas, Zoltán Juhász, Zoltán Kocsis (CD kísérőtanulmány), Bartók New Series 16, Hungaroton Records Ltd., HSACD 32516, 2008
Vikárius László: Béla Bartók, For Children, Zoltán Kocsis, Bartók New Series 26, Hungaroton Records Ltd., HCD32526, 2009
Lampert Vera, szerk. Vikárius László: Folk Music in Bartók’s Compositions: A Source Catalog. Arab, Hungarian, Romanian, Ruthenian, Serbian, and Slovak Melodies, Hungarian Heritage House, Helikon Kiadó, Museum of Ethnography, Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences, 2008
Pintér Csilla Mária: The Significance of the Varieties of Parlando–Rubato in the Rhythmic Language of Bluebeard’s Castle, Studia Musicologica, 49/3–4, 369–382, 2008
Somfai László: Béla Bartók, Works for Piano Solo (4), Allegro barbaro, etc., Zoltán Kocsis (CD-kísérőtanulmány), Bartók New Series 27, Hungaroton Records Ltd. HCD 32527, 2008
Somfai László: Béla Bartók, Works for Piano Solo (5), Improvisations on Hungarian Peasant Songs, etc., Zoltán Kocsis (CD-kísérőtanulmány), Bartók New Series 28, Hungaroton Records Ltd. HCD 32528, 2008
Büky Virág: Two concerts, two nations, two notions of nations, 2009. július 11–12, Cambridge, The First World War: Music Literature and Memory konferencia, 2009
Büky Virág: Béla Bartók, Suite No.1, Two pictures, Dances of Transylvania, Hungarian Peasant Songs, Zoltán Kocsis, Bartók New Series 5, 2009 Hungaroton Records Ltd., HSACD 32505, 2009
Lampert Vera: ’Grieg Has To Be Taken Seriously’ The Influence of Grieg’s Music on Béla Bartók’s For Children, http://www.griegsociety.org/filer/1456.pdf, 2009
Lampert Vera: Motívumos táncok Grieg és Bartók műveiben, Magyar Zene 48/2, 187-202, 2010
Somfai László: Bartók’s Divertimento: Concept, Style, Interpretation, 2009. június 14., előadás a Szombathelyi Nemzetközi Bartók Szemináriumon, 2009
Somfai László: Increasing Precision, yet Misleading Instructions in Notation: The Case of Béla Bartók, Amszterdam, 2009. júl. 10.: előadás az International Musicological Society konferenciáján, 2009
Vikárius László: Les documents originaux de la collection algérienne de Béla Bartók, Travaux du Centre national de recherches préhistoriques anthropologiques et historiques. Nouvelle série No 6 (CNRPAH 2008 [2009]), szerk. Mehenna Mahfoufi et al, 175-199, 2009
Vikárius László: A ’Bartók’-pizzicatóról, egy különös akkordról és A csodálatos mandarin kéziratairól, 1. rész: Muzsika 52/8 (2009. augusztus), 8–11., 2. rész: Muzsika 52/9 (2009. szeptember), 31–35., 2009
Vikárius László: Béla Bartók, For Children, Zoltán Kocsis, Bartók New Series 26. Lemezkísérő tudományos tanulmány, Hungaroton Records Ltd., HCD32526, 2009
Vikárius László: Bartók and the Ballet, 2009. július 9., Nemzetközi Szombathelyi Bartók Szeminárium és Fesztivál, 2010
Vikárius László: The Life and Music of Béla Bartók, 5 előadás a pozsonyi Comenius Egyetem filozófiai fakultása zenetudományi tanszakán, 2009. szeptember 29., október 13., november 10., 24., december 8., 2009
Vikárius László és Kerékfy Márton: On Bartók’s Duke Bluebeard’s Castle, 2009. július 10., Nemzetközi Szombathelyi Bartók Szeminárium és Fesztivál, 2009
Vikárius László, Baranyi Anna: Bartók és Kodály / Bartók and Kodály – Anno 1910, kiállítási katalógus / An Exhibition Catalogue, Budapest, 2010
Vikárius László: Bartók and Folklore, Infernal Dance: Inside the World of Béla Bartók. Philharmonia Orchestra, Souvenir programme, ed. Malcolm Gillies, David Pear, 24-27., 2011
Vikárius László: Béla Bartók als Pianist und Interpret eigener Werke (Zusammenfassung), Traditionen des Klavierspiels: Ungarn. Symposiums-Bericht, hg. Klara Harrer-Baranyi, Karin Wagner (Wien: Universität für Musik und darstellende), 56–62., 2011
Vikárius László: “Mourning Song” and the Origins of Bartók’s Arrangements of Slovak Folk Songs “for Children”, Musicologia Istropolitana (megjelenés előtt), 2011
Somfai László: "Romlott testem" és a páva"-dallam. Széjegyzetek Bartók 1. vonósnégyesének egy témájáról, Magyar Zene48/2, 203-214, 2010
Vikárius László: Bartók’s ’Method’: Questions of Influence, Inspiration, Integration and Integrity in His Reliance on Indigenous ’Peasant’ Music, Keynote speech a „Bridging Musicology and Composition: The Global Significance of Bartók’s Method” címmel a Cambridge-i Churchill College-ban megrendezésre került szimpóz, 2010
Vikárius László: Intimations through Words and Music: Unique Sources to Béla Bartók’s Life and Thought in the Fonds Denijs Dille, Előadás a Nemzetközi Zenetudományi Társaság elnökségének szimpóziumán, a brüsszeli Királyi Könyvtárban 2010., 2010
Pintér Csilla: Lényegszerű stílusjegyek Bartók ritmusrendszerében, Budapest, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktoriskolája, 2010
Pintér Csilla: Ritmikai személyiségek Bartók Zongoraszonátájában, Zenetudományi Dolgozatok 2009, 2010
Kerékfy Márton: Bartók hangszerelést érintő revíziói A kékszakállú herceg vára partitúráján, Zenetudományi Dolgozatok 2009, 2010
Büky Virág: »Historisches Konzert« – »Daliás idők muzsikája«. Egy bécsi és egy budapesti koncert az első világháború végén / »Historisches konzert – »Musik heroischer Zeiten«. Ein Wi, Szalay Olga (szerk.): Száz magyar katonadal. Bartók Béla és Kodály Zoltán kiadatlan gyűjteménye, 1918 (Budapest: Balassi Kiadó), 593-628., 2010
Büky Virág: Somfai László beszélgetése Pásztory Dittával Bartók halálának 30. évfordulója alkalmából, Zenetudományi Dolgozatok 2009, 2010
Vikárius László: Romanian Folk Music in Bartók’s Compositions, Előadás a Szombathelyi nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál keretében, 2010, 2010
Lampert Vera: Motívumos néptáncok Grieg és Bartók műveiben, Magyar Zene XLVIII. évf. 2. (2010. május), 187–202., 2010
Somfai László: Bartók’s Piano Concertos, 2010. júl. 12.: előadás a Szombathelyi Nemzetközi Bartók Szemináriumon, 2010
Somfai László: Kritikai kiadás – megjegyzésekkel az előadónak, Magyar Zene 50/1, 55-78., 2012
Vikárius László: A Pleading Father? A Correction in the Sources of Béla Bartók’s Cantata profana, Bulgarian Musicology XXXV/3–4 (2011 [2012]), 177–194.; 219–223., 2012
Vikárius László: Bartók egy zenei poénjáról: Az 5. kvartett Allegretto con indifferenza epizódjának értelmezéséhez, Magyar Zene 48/1, 49-58, 2010
Kerékfy Márton: Practical and abstract ideas in Bartók’s compositional process: The Case of Contrasts, Előadás a Scholarly Research and Performance Practice in Bartók Studies nemzetközi zenetudományi kollokviumon, 2011
Büky Virág: Bartók’s heiress, Előadás a Scholarly Research and Performance Practice in Bartók Studies nemzetközi zenetudományi kollokviumon, 2011
Lampert Vera: Notation and Performance in Bartók’s Folksong Settings for the Piano and in His Vocal Music, Előadás a Scholarly Research and Performance Practice in Bartók Studies nemzetközi zenetudományi kollokviumon, 2011
Somfai László: Critical Edition with or without Notes for the Performer, Előadás a Scholarly Research and Performance Practice in Bartók Studies nemzetközi zenetudományi kollokviumon, 2011
Somfai László: The Béla Bartók Thematic Catalog in Progress, Előadás a Scholarly Research and Performance Practice in Bartók Studies nemzetközi zenetudományi kollokviumon, 2011
Vikárius László: Bartók’s Bulgarian Dances and the Order of Things, Előadás a Scholarly Research and Performance Practice in Bartók Studies nemzetközi zenetudományi kollokviumon, 2011
Pintér Csilla: The Music of Words in Béla Bartók’s Twenty-Seven Choruses, Előadás a Scholarly Research and Performance Practice in Bartók Studies nemzetközi zenetudományi kollokviumon, 2011
Vikárius László: Béla Bartók Studying Kuhač’s Collection, International Kuhač conference, Zagreb, 2011
Vikárius László: Béla Bartók als Musiktheoretiker, „Wege der Musikwissenschaft in Mitteleuropa”, Comenius Egyetem, Bratislava/Pozsony, 2011
Vikárius László: Bartók rapszódiái és a Liszt-hagyomány, Liszt-értekezlet, Cluj/Kolozsvár, 2011
Vikárius László: Bartók, a rapszódosz – Liszt örökében?, Budapest, MTA, 2011
vissza »