A kulturális gazdaság szerepe a hazai nagyvárosok megújulásában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73739
típus K
Vezető kutató Trócsányi András
magyar cím A kulturális gazdaság szerepe a hazai nagyvárosok megújulásában
Angol cím The role of cultural economy in the structural revival of Hungarian cities
magyar kulcsszavak kulturális gazdaság, városmorfológia, településfejlesztés
angol kulcsszavak cultural economy, urban morphology, urban planning and development
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Társadalomföldrajz
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Földrajzi és Földtudományi Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Hajnal Klára
Pirisi Gábor
Stefán Klára
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2012-10-31
aktuális összeg (MFt) 9.200
FTE (kutatóév egyenérték) 3.16
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett kutatás elsődleges célja, hogy feltárja a kulturális gazdaság szerepét a hazai nagyvárosok fejlődésében, szerkezeti és funkcionális megújulásában. Ennek részeként a nemzetközi kutatási eredményekre támaszkodva meghatározandó a kulturális gazdaság társadalomföldrajzi kutatások számára használható fogalma, és lehatárolandó az idetartozó jelenségek köre. A magyarországi nagyvárosokra fókuszálva kidolgozandó a kulturális gazdaság szerepének feltárására alkalmas módszertani apparátus, majd ennek segítségével, számos empirikus felmérés eredményit összegezve és részletes esettanulmányokat is felhasználva megvizsgálandók a hazai nagyvárosok kulturális gazdaság szempontjából eltérő típusai. A legrészletesebb vizsgálatok Pécsett kapcsolódnak majd az Európa Kulturális Fővárosa projekthez, és felmérik annak városmegújító hatásait. A tanulmányutak révén is összegyűjtött nemzetközi, valamint a kutatás eredményeképpen megfogalmazható hazai tapasztalatok összegzésével megalkotható a kulturális alapú településfejlődés és -fejlesztés modellje, amely nem csak további társadalomföldrajzi kutatások alapja lehet, hanem a területi tervezési gyakorlatban is felhasználható lesz.
angol összefoglaló
The primary goal of the research proposal is to reveal and define the human geography interpreted content of cultural economy. On the other hand, it intends to classify the set of cities in Hungary, in which cultural economy is present either as a real or potential development energy, and playing a role in strategies. According to our present presumptions, cultural economy is significantly dominant – excluding the exceptional, therefore presently not investigated Budapest – in the top, prestigious group of Hungarian cities. The spatial impacts of the post-fordist economic transformation, which gave birth to cultural economy, are planned to be analyzed by dynamic functional urban morphological methods, offering a parallel investigation of both time and space implications. The planned research could provide not only theoretical results, but optimally, useful edifications, adoptable for actions of urban development.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Megtörtént a kulturális gazdaság összetevőinek hazai dimenziókban is értelmezhető körének lehatárolása. Több lépcsőben felmértük ennek mibenlétét és térbeli megnyilvánulásait hazai nagyvárosokban. Kvalitatív és kvantitatív módszerekkel végezett makro és mikroszintű vizsgálataink mentén megállapítottuk, hogy a hazai kulturális gazdaság sokszor csak igen embrionális állapotban létezik, inkább kötődik a felsőoktatási központokhoz. Az egyetemvárosok központi szerepe intézményi funkcióiban, spin-off jellegében, valamint képzettebb lakosságának magasabb fajlagos kultúrafogyasztásában (szolgáltatások és termékek) is kirajzolódott. A kulturális gazdaság csak akkor válhat jelentős növekedési tényezővé, ha városon kívüli jövedelmeket is képes becsatornázni – ebben a tekintetben a kulturális turizmus és a nemzetköziesedő felsőoktatás lehet fejlődési irány. A városszerkezet megújításában hazánkban is kiemelt jelentőséget kaphat az ágazat, amennyiben annak fenntarthatósága belső és külső dimenzióiban is biztosítható.
kutatási eredmények (angolul)
The research resulted a clear definition and interpretation of cultural/creative/knowledge economy among Hungarian circumstances. Its manifestation, inner structure and spatial dimensions were investigated in details in Hungarian cities. Macro and micro scale researches based on both qualitative and quantitative methods proved that cultural economy is only present in an embryonic stage, rather linked to higher education institutions. The distinguished role of university cities is observed in their institutional functions, spin-off dimensions and also in the higher rate of culture (products and services) consumption of their qualified population. Cultural economy can only play a key role in development of Hungarian cities if it can attract and canalize external incomes. In this respect cultural tourism and the internationalising higher education can be regarded as desirable way of development. Cultural economy can play a key role in urban regeneration if both the local and external sustainability of the development can be ensured.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73739
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Trócsányi, A.: Die Rolle der Kulturwirtschaft in der Erneuerung der Städte - die Gegebenheiten und Chancen von Pécs, Pap, N. (Hg.) : Pécs im Treffpunkt der Kulturen. Publikon Verlag, Pécs, pp. 223-236., 2010
Pirisi, G.: Die kulturelle Infrastruktur der Kleinstädte in Südtransdanubien, Pap, N. (Hg.): Pécs im Treffpunkt der Kulturen. Publikon Verlag, Pécs, pp.73-90., 2010
Trócsányi, A.: The spatial implications of urban renewal carried out by the ECC programs in Pécs, Hungarian Geographical Bulletin 60 (3), pp. 261-284., 2011
Trócsányi, A. - Pirisi, G. - Aubert, A. - Jónás-Berki, M: Morphological and tourism aspects of urban renewal in Pécs, Trócsányi, A. - Pirisi, G. 2012. The role of the cultural economy and tourism in the renewal of cities. Publikon, Pécs, pp. 107-126., 2012
Stefán, K. – Trócsányi, A.: Geographic aspects and spread of the cultural economy in Hungary, Trócsányi, A. - Pirisi, G.: The role of the cultural economy and tourism in the renewal of cities. Publikon, Pécs, pp. 89-106., 2012
Trócsányi, A. - Pirisi, G.: The role of the cultural economy and tourism in the renewal of cities, Publikon, Pécs, 220 p., 2012
Berki, M. – Trócsányi, A.: Ist es tatsächlich ein Ausweg aus der Krise?, Zsilincsar W. (Hg.): Wege aus der Krise – Erfahrungen in und mit strukturschwachen Regionen. Karl Franzes Universität Graz, pp. 119-126., 2008
Trócsányi A. – Stefán K.: Megújuló Balokány? – Városrész-rehabilitáció az EKF szellemében, In: Szabó V. – Orosz Z. – Nagy R. – Fazekas I. (szerk.): IV. Magyar Földrajzi Konferencia. Debreceni Egyetem, Debrecen, pp. 298-306., 2009
Pirisi, G. – Trócsányi, A.: The Role of Image Towns in the Hungarian Urbanisation., Csapó, J. – Aubert, A. (eds.): Differentiating Spatial Structures in the Central-European Region. University of Pécs, Institute of Geography, Pécs, pp. 105-117., 2009
Pirisi, G. – Stefán, K. – Trócsányi, A.: The role of cultural Economy in the revival of cities – endowments and chances of the city of Pécs, In: Lóczy, D. – Tóth, J. – Trócsányi, A. (eds.): Progress in Geography in the European Capital of Culture. Imedias Publisher, Pécs, pp. 11-23., 2008
Trócsányi A.: A kulturális gazdaság szerepe a városok megújulásában – Pécs adottságai és esélyei, In: Pap N. (szerk.): Kultúra – Területfejlesztés. Pécs – Európa Kulturális Fővárosa 2010-ben. Geographica Pannonica Nova 2. Imedias Kiadó, Pécs, pp. 231-244., 2008
Pirisi G.: Kisvárosokkulturális infrastruktúrája a Dél-Dunántúlon, In: Pap N. (szerk.): Kultúra – Területfejlesztés. Pécs – Európa Kulturális Fővárosa 2010-ben. Geographica Pannonica Nova 2. Imedias Kiadó, Pécs, pp. 81-100., 2008
Hajnal K. – Pirisi G. – Trócsányi A.: A táj és a belőle fejlődő város: Pécs., Fábián Sz. Á. – Kovács I. P. (szerk.): Az édesvízi mészkövektől a sivatagi kérgekig. PTE TTK FI – Publikon Kiadó, Pécs, pp. 149–166., 2009
Pirisi G. – Szabó A. – Trócsányi A.: Kulturális sokszínűség egy homogén magyar társadalomban?, Tóth J. – Aubert A. (szerk.): A Kárpát-medence és etnikumai. PTE TTK Földtudományi Doktoriskola, Publikon Kiadó, Pécs, pp. 127-138., 2009
Stefán K.: A pécsi egyetemisták kulturális fogyasztási szokásai, Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája, Szeged, CD-ROM, 2009
Pirisi G. – Stefán K. – Trócsányi A.: A kultúra fővárosa előtt: a bányászat szerepe Pécs dinamikus funkcionális morfológiájában, Csapó T. – Kocsis Zs. (szerk): Közép- és nagyvárosok településföldrajza, V. Településföldrajzi Konferencia, Savaria University Press, Szombathely, pp. 257-269, 2009
Orosz É. – Kurilla A. – Stefán K.: Linz’09 – A kultúra és ipar találkozása, Területfejlesztés és Innováció, 3. évf. 3. sz. pp. 10-18., 2009
Trócsányi A. – Stefán K.: A pécsi fiatalok városképe és reprezentációja mentális térképek alapján, Tóth J. – M. Császár Zs. – Hasanovic-Kolutácz A. (szerk.): Társadalomföldrajzi kutatások makro-mezo és mikrotérségekben, PTE TTK FDI, IDResearch Kft/Publikon Kiadó, Pécs,, 2009
Petrik A. B. – Stefán K.: A természeti környezet szerepe Pécs kulturális gazdaságában., Szabó V. – Fazekas I. (szerk.): Települési környezet, II. Települési Környezet Konferencia 2009. november 27-28, Debrecen, DE TKT, pp. 16-25, 2009
Stefán K.: A kulturális gazdaság térformáló szerepe – a Pécsett végzett kutatások részeredményei, In: Görcs N. L. – Pirisi G. (szerk.): Tér, Tálentum, Tanítványok II., IDResearch Kft./Publikon Kiadó, Pécs, pp. 171-189., 2010
Orosz É. – Stefán K. – Vati T.: 2010: Essen, Pécs, Isztambul Európa kult(r)urális vagy kulturbánus fővárosok?, Területfejlesztés és Innováció, 4. évf., 1. sz. pp. 15-27., 2010
É. Orosz - K. Stefán - T. Vati: From the Ruhr to the Bosporus European Capitals of Culture 2010 – Essen, Pécs, Istanbul/Od Ruhra do Bospora Europski Gradovi Kulture 2010., Podravina, vol IX, broj 17, Koprivnica pp. 124-137., 2010
A. Kurilla – É. Orosz – K. Stefán: European Capitals of Culture, The Dynamism of Linz, Development and Finance, 2., pp. 60-68., 2010
Stefán K. – Trócsányi A.: A kulturális gazdasági kínálat térstruktúrája Pécsett, A településföldrajz aktuális kérdései, Savaria University Press, Szombathely, pp. 428-439., 2010
Aubert A. - Jónás-Berki M. - Pirisi G. - Trócsányi A.: A kultúra és a turizmus szerepe Pécs funkcionális és strukturális átalakulásában, Földrajzi Közlemények CXXXIV. évf. 3. sz. pp. 329-342., 2010
vissza »